0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID pārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem jūnijā

VID pārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem jūnijā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis pārskatu par nodokļu normatīvajiem aktiem jūnijā. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā Ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā papildināts hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas  (turpmāk – nodeva) maksātāju loks, nosakot, ka pienākums maksāt nodevu ir maksātājam, kuram ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija). Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 45. punktu, kurā nodevas maksātājiem, kam ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija) un kuri līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai VID nav iesnieguši deklarāciju un iemaksājuši nodevas summu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ
Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis pārskatu par nodokļu normatīvajiem aktiem jūnijā.
Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā Ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā papildināts hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas  (turpmāk – nodeva) maksātāju loks, nosakot, ka pienākums maksāt nodevu ir maksātājam, kuram ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija). Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 45. punktu, kurā nodevas maksātājiem, kam ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija) un kuri līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai VID nav iesnieguši deklarāciju un iemaksājuši nodevas summu valsts pamatbudžetā speciāli šim nolūkam izveidotajā ieņēmumu kontā, ir paredzēti šādi nosacījumi:
  • 1) kārtība, kādā iesniedzama VID nodevas deklarācija,
  • 2) nodevas samaksas termiņš,
  • 3) kārtība, kādā sniedz noteikto informāciju par katru atbilstīgo hipotekārā kredīta ņēmēju.
30.05.2024. 04.06.2024.
Lielu uzņēmumu grupu globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanas likums Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2022. gada 14. decembra direktīvas (ES) 2022/2523 par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām Savienībā (turpmāk – Direktīva). Likums ir attiecināms uz Latvijā reģistrētiem starptautisku uzņēmumu grupu mātes uzņēmumiem un iekšzemes uzņēmumu grupām, kā arī starptautisku uzņēmumu grupu Latvijā reģistrētiem meitas uzņēmumiem un filiālēm. Starptautisku uzņēmumu grupu uzskata par lielu, ja tās kopējie gada ieņēmumi mātes uzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos vismaz divos no četriem iepriekšējiem pārskata gadiem ir 750  miljoni eiro vai vairāk. Ar likumu ir pārņemti Direktīvas noteikumi, taču to piemērošana Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem atlikta uz sešiem gadiem, vienlaikus, paredzot Latvijā reģistrētiem starptautiskas grupas uzņēmumiem pienākumu sniegt nepieciešamo finanšu informāciju starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošajai izraudzītajai iesniedzēja vienībai, kurai ir pienākums savā rezidences valstī sagatavot un iesniegt virsnodokļa informācijas deklarāciju. Direktīva attiecas uz jebkuru lielu starptautisku un iekšzemes uzņēmumu grupu, kuru grupas apgrozījums gadā pārsniegs 750 miljonus eiro, un tās noteikumi nodrošinās, ka uzņēmumu grupas faktiski samaksā nodokli vismaz 15% no peļņas. Noteikts pienākums grupas mātes uzņēmumam salīdzināt grupas meitas uzņēmumu citās jurisdikcijās faktiski samaksāto nodokli ar nodokli, kāds būtu maksājams, piemērojot Direktīvā noteikto minimālo likmi. Ja attiecīgajās jurisdikcijās faktiski samaksātais nodoklis ir mazāks, grupas mātes uzņēmumam jānodrošina starpības piemaksa – virsnodoklis. 06.06.2024. 21.06.2024.
Kriptoaktīvu pakalpojumu likums Likuma mērķis ir veicināt kriptoaktīvu jomas attīstību un noteikt tiesisku ietvaru kriptoaktīvu tirgus darbībai Latvijā. Likums attiecas uz personām, kas Latvijā ir iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā, publiskā piedāvāšanā un pielaišanā tirdzniecībai vai sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus. 13.06.2024. 30.06.2024.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Jaunā redakcijā izteikta 3. panta 1.3 daļa, nosakot, ka nodokļa maksātājs par iepakojumu, kurš pilnībā vai daļēji sastāv no plastmasas (polimēru) izejmateriāliem un pārskata periodā nav pārstrādāts, ir apsaimniekotājs, kas noslēdzis ar Klimata un enerģētikas ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas piemērošanu. Nodokli par minēto iepakojumu aprēķina atbilstoši iepakojumā esošajai plastmasas daļai saskaņā ar šā likuma 24. panta septītās daļas 1. punktā un astotajā daļā noteiktajām prasībām. Savukārt,  24. panta astotās daļas 1. punkts, nosaka ka tiek piemērota  likme - 0,80 eiro par vienu kilogramu plastmasas iepakojuma, kurš ir pārstrādājams, bet netika pārstrādāts pārskata periodā, vai par vienu kilogramu plastmasas iepakojuma, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt un kurš tika reģenerēts pārskata periodā. 20.06.2024. 01.10.2024.
Ministru kabineta  2024. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 366 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām””   Grozījumu mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā saistībā ar iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtības skaitļa vērtības palielinājumu. Ņemot vērā, ka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmajā daļā ietvertā iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtība nākotnē var tikt mainīta un lai izslēgtu nepieciešamību pēc atbilstošu tehnisku grozījumu veikšanas, noteikumu Nr. 40 2. punktā un 16.1. apakšpunktā ir veikti redakcionāli precizējumi. Atbilstoši veiktajiem grozījumiem noteikumu Nr. 40 2. punktā un 16.1. apakšpunktā vairs nav jānorāda konkrēts reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtības slieksnis, bet gan ir iekļauta atsauce uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu, kurā šī vērtība ir noteikta atbilstoši konkrētajā brīdī esošajai robežvērtības sliekšņa vērtībai. 18.06.2024. 22.06.2024.
Ministru kabineta 2024. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 398 “Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi” Noteikumi nosaka biedrību un nodibinājumu klasifikāciju atbilstoši to darbības jomai, kā arī darbības jomas pieteikšanas un maiņas kārtību. Biedrības un nodibinājumi ziņas par savu darbības jomu aktualizē reizi gadā, iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) gada pārskatu un norādot galveno darbības jomu pārskata gada beigās. Biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par darbības jomas maiņu. Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz gada pārskatā vai saīsinātā gada pārskatā iekļauto informāciju par biedrības vai nodibinājuma darbības jomu, kas elektroniskā veidā saņemta no VID, izdara ierakstu reģistrā par darbības jomu bez atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Biedrības un nodibinājumi ziņas par darbības jomu ierakstīšanai reģistrā piesaka, iesniedzot VID EDS gada pārskatu par 2024. gadu un norādot galveno darbības jomu (jomas) pārskata gada beigās. 25.06.2024. 01.07.2024.
Lasiet arī: