0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID pārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem martā

VID pārskats par nodokļu normatīvajiem aktiem martā

Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Valsts ieņēmumu dienests publicējis pārskatu par nodokļu normatīvajiem aktiem martā.

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” Visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (attiecīgā locījumā) aizstāti ar vārdiem “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”. Papildināts likuma  1. panta 23. punkts, nosakot, ka soda naudu nodokļu administrācija uzliek arī par starptautiskajai automātiskajai informācijas apmaiņai iesniedzamās informācijas iesniegšanas vai sagatavošanas noteikumu pārkāpumu. Ar grozījumiem precizētas  likuma normas saistībā ar starptautisko automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Ar grozījumiem noteikta arī daļēja Padomes 2018.gada 25.maija direktīvas 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES pārņemšana. 20.02.2020. 19.03.2020.
Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu” 2019. gada 7. novembrī Rijādā  parakstītā Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās 2019. gada 7. novembrī Rijādā parakstītais protokols ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti. Konvencijā un Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 29. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā.  Līdz ar šo likumu tiek izsludināta Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā. 20.02.2020. 19.03.2020.
Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” Ar likumu  ir noteikti pasākumi  valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpaši atbalsta mehānismi, kā arī izdevumi, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 20.03.2020. 22.03.2020.
Grozījumi Komerclikumā Ar grozījumiem ir atļauts kapitālsabiedrību dalībniekiem (akcionāriem) piedalīties un balsot dalībnieku (akcionāru) sapulcēs attālināti. Ir atvieglota   valdes un padomes sēžu elektroniska norise, vienkāršojot prasības valdes un padomes sēžu protokolu parakstīšanai. 20.03.2020. 22.03.2020.
Ministru kabineta 2020. gada 17. marta noteikumi Nr. 138 “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”” Grozījums veikts noteikumu 7. punktā,  saistībā ar nodokļu iemaksu vienotajā nodokļu kontā, aizstājot vārdus “Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu” ar vārdiem “vienotajā nodokļu”. 17.03.2020. 01.01.2021.
Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumi Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” Noteikumi nosaka nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. 24.03.2020. 26.03.2020.
Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība” Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā kompensē atlīdzību (dīkstāves pabalstu) darbiniekam, kas tiek nodarbināts nozarē, kurā sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. 24.03.2020. 26.03.2020.
Ministru kabineta 2020. gada 26. martā noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” Noteikumi nosaka kritērijus, pēc kuriem nosaka Covid-19 izraisītās krīzes skartos darba devējus un krīzes skartos nodokļu maksātājus, un kārtību, kādā piesakās dīkstāves pabalsta kompensēšanai un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem. Par dīkstāves pabalstu šo noteikumu izpratnē uzskata pabalstu, ko izmaksā, ja krīzes skartais darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji, kuriem izpildās šajos noteikumos noteiktie kritēriji. 26.03.2020. 28.03.2020.

 

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ
Valsts ieņēmumu dienests publicējis pārskatu par nodokļu normatīvajiem aktiem martā.
Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” Visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (attiecīgā locījumā) aizstāti ar vārdiem “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”. Papildināts likuma  1. panta 23. punkts, nosakot, ka soda naudu nodokļu administrācija uzliek arī par starptautiskajai automātiskajai informācijas apmaiņai iesniedzamās informācijas iesniegšanas vai sagatavošanas noteikumu pārkāpumu. Ar grozījumiem precizētas  likuma normas saistībā ar starptautisko automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Ar grozījumiem noteikta arī daļēja Padomes 2018.gada 25.maija direktīvas 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES pārņemšana. 20.02.2020. 19.03.2020.
Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokolu” 2019. gada 7. novembrī Rijādā  parakstītā Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās 2019. gada 7. novembrī Rijādā parakstītais protokols ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti. Konvencijā un Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 29. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā.  Līdz ar šo likumu tiek izsludināta Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā. 20.02.2020. 19.03.2020.
Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” Ar likumu  ir noteikti pasākumi  valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpaši atbalsta mehānismi, kā arī izdevumi, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. 20.03.2020. 22.03.2020.
Grozījumi Komerclikumā Ar grozījumiem ir atļauts kapitālsabiedrību dalībniekiem (akcionāriem) piedalīties un balsot dalībnieku (akcionāru) sapulcēs attālināti. Ir atvieglota   valdes un padomes sēžu elektroniska norise, vienkāršojot prasības valdes un padomes sēžu protokolu parakstīšanai. 20.03.2020. 22.03.2020.
Ministru kabineta 2020. gada 17. marta noteikumi Nr. 138 “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”” Grozījums veikts noteikumu 7. punktā,  saistībā ar nodokļu iemaksu vienotajā nodokļu kontā, aizstājot vārdus “Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu” ar vārdiem “vienotajā nodokļu”. 17.03.2020. 01.01.2021.
Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumi Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” Noteikumi nosaka nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. 24.03.2020. 26.03.2020.
Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība” Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā kompensē atlīdzību (dīkstāves pabalstu) darbiniekam, kas tiek nodarbināts nozarē, kurā sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. 24.03.2020. 26.03.2020.
Ministru kabineta 2020. gada 26. martā noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” Noteikumi nosaka kritērijus, pēc kuriem nosaka Covid-19 izraisītās krīzes skartos darba devējus un krīzes skartos nodokļu maksātājus, un kārtību, kādā piesakās dīkstāves pabalsta kompensēšanai un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem. Par dīkstāves pabalstu šo noteikumu izpratnē uzskata pabalstu, ko izmaksā, ja krīzes skartais darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji, kuriem izpildās šajos noteikumos noteiktie kritēriji. 26.03.2020. 28.03.2020.