0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā februārī

VID pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā februārī

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par svarīgākajiem normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada februārī. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” Grozījumi veikti, lai regulētu ārpakalpojuma grāmatvežu darbības tiesiskos pamatus un nodrošinātu šo personu profesionālas darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un sekmētu stabilu, kvalitatīvu un uzticamu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Likuma 3. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus, kuras…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Visual Hunt

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par svarīgākajiem normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada februārī.

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums
Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” Grozījumi veikti, lai regulētu ārpakalpojuma grāmatvežu darbības tiesiskos pamatus un nodrošinātu šo personu profesionālas darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un sekmētu stabilu, kvalitatīvu un uzticamu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Likuma 3. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus, kuras kvalifikācija atbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), un kurai ir vismaz triju gadu pieredze grāmatvedības jomā. Fiziskās personas, kas ir individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona, vai komercsabiedrības valdes loceklis, vai to darbinieks (atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis), profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst ārpakalpojuma grāmatveža profesionālajai kvalifikācijai. Likuma 15.3, pants nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatveža darbība ir atļauta, ja tam ir spēkā licence. Ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanu, termiņa pagarināšanu, apturēšanu, anulēšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests. Ārpakalpojuma grāmatveža licenci izsniedz uz pieciem gadiem. Ārpakalpojuma grāmatveži ir tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. jūlijam. Likumā veikti arī citi grozījumi. 11.02.2021. 09.03.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 71 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Ar grozījumiem papildināti uzņēmuma apgrozījuma krituma kritēriji, lai saņemtu atbalstu šo noteikumu ietvaros. Precizēta norma, kas Noteikumu 6., 7.punktā, 29.1, 29.2.apakšpunkta izpratnē tiek saprasta bruto darba algas kopsumma par attiecīgo periodu, ka tajā tiek ietvertas arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ar grozījumiem krīzes skartajiem potenciālajiem atbalsta saņēmējiem tiek paredzēti labvēlīgāki nosacījumi, salīdzinājumā ar iepriekš noteiktajiem atbalsta programmas nosacījumiem – pieejams atbalsts jaunai uzņēmumu kategorijai, kura, ieilgstot krīzei un noteiktajiem ierobežojumiem, arvien vairāk izjūt negatīvo ietekmi 2021.gadā. Jaunajām kategorijām, atbalsts pieejams ar 2021.gadu. 28.01.2021. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumi Nr. 85 “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”” Grozījumi veikti noteikumu 16.3. apakšpunktā,  nosakot, ka atbalstu par dīkstāvi var saņemt patentmaksātājs, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

 

 

04.02.2021. 06.02.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumi Nr. 87 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Noteikumu 6. punktā, 9.2. un 9.5. apakšpunktā un 15. punktā skaitlis 800000 aizstāts ar skaitli 1 800 000. Noteikumi papildināti ar 7.1 punktu, nosakot, ka pirms 2021.gada 30.jūnija atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā Noteikumu 6. un 7. punktā noteiktajā ierobežota apjoma atbalsta apmērā.

 

 

04.02.2021 Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 90 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”” Grozījumi veikti, lai  nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samazinātās likmes 0 procentu apmērā uzrādīšanu PVN deklarācijā atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2021.gada 9.janvārī. Noteikumu 17.5.apakšpunkta ievaddaļa izteikta jaunā redakcijā, lai nodrošinātu preču piegādes ar PVN samazināto likmi 0 procentu apmērā uzrādīšanu PVN deklarācijā.

Jaunā redakcijā izteikts 17.10.apakšpunkts, lai nodrošinātu pakalpojumu ar PVN samazināto likmi 0 procentu apmērā uzrādīšanu PVN deklarācijā. Jaunais 81.punkts, paskaidro, ka preču piegādes un sniegtie pakalpojumi, kas apliekami ar PVN samazināto likmi 0 procentu apmērā, ir norādāmi PVN deklarācijā un tās pielikumos, sākot ar 2020. gada 25. decembri (pēdējā mēneša, pēdējā ceturkšņa taksācijas periodu).

11.02.2021. 16.02.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 107 “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”” Ar grozījumiem Latvijas tiesiskajā regulējumā iestrādāta citu valstu jaunākā prakse transfertcenu metodes – peļņas sadalīšanas metode –  piemērošanā, tādējādi padarot to saskaņotu ar citu valstu regulējumu un vienkāršāk piemērojamu. Noteikumos ietvertie grozījumi transfertcenu noteikšanas kārtībā attiecas galvenokārt uz komercsabiedrībām, kuras ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā un veic darījumus ar to grupā esošajām saistītajām ārvalstu komercsabiedrībām.

Noteikumi nosaka:

– peļņas sadalīšanas metodes būtību;

gadījumus, kad peļņas sadales metode var tikt atzīta par visatbilstošāko transfertcenu metodi konkrētajai situācijai;

-pamatprasības sadalāmās peļņas noteikšanas procesam;

– peļņas sadalīšanas faktoru piemērus.

Noteikumi papildināti ar jauniem piemēriem par peļņas sadalīšanas metodes piemērošanu.

18.02.2021. 25.02.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 123 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”” Lai turpinātu sniegt atbalstu uzņēmumiem ārkārtas situācijas apstākļos, atbalsta programmas pieejamais  finansējums palielināts  uz 310 800 000 EUR. Noteikumi papildināti ar jaunu 4.1punktu, kas skaidro, kā uzskaitāms apgrozījuma kritums, ņemot vērā iepriekš saņemto grantu. Lai pierādītu Covid-19 ietekmi, noteikts, ka apgrozījuma krituma aprēķinā, neņem vērā iepriekš saņemtā atbalsta, kas noteikts šajos Noteikumos apmēru. Precizēta norma par iesniegumā norādāmo summu, nosakot, ka norāda atbalstam pieprasīto summu un uzņēmuma bruto darba algas kopsummu, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. 18.02.2021 Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: