VID skaidrojums par zaudējumu segšanu, samazinot pamatkapitālu

61
(0)

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izskatījis SIA „E” iesniegumu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja pamatkapitāls ir Ls 1 349 400, ko veido 13 494 daļas ar nominālvērtību Ls 100 katra. Iesniedzējam uz 2012.gada 31.decembri ir Ls 816 119 iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi, kā rezultātā pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. Tādēļ dalībnieku sapulce plāno samazināt pamatkapitālu par Ls 816 000 (dzēšot 8160 daļas). Pamatkapitāla samazināšanas mērķis ir segt iepriekšējo periodu uzkrātos zaudējumus. Iesniedzējs jautā, vai sabiedrībai no šāda pamatkapitāla samazinājuma veidojas apliekamais ienākums, vai arī pamatkapitāla samazinājums iespaido tikai bilances posteņus „Nesadalītā peļņa/uzkrātie zaudējumi” un „Pamatkapitāls”. Analizējot likumu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 EUR / mēnesī*
Pirmās 15 dienas bez maksas

ABONĒT

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt

Esi BilancePLZ abonents?