VID skaidrojums par zaudējumu segšanu, samazinot pamatkapitālu

0
3
(0)

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izskatījis SIA „E” iesniegumu (turpmāk – iesniegums) un sniedz šādu uzziņu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja pamatkapitāls ir Ls 1 349 400, ko veido 13 494 daļas ar nominālvērtību Ls 100 katra. Iesniedzējam uz 2012.gada 31.decembri ir Ls 816 119 iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi, kā rezultātā pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. Tādēļ dalībnieku sapulce plāno samazināt pamatkapitālu par Ls 816 000 (dzēšot 8160 daļas). Pamatkapitāla samazināšanas mērķis ir segt iepriekšējo periodu uzkrātos zaudējumus. Iesniedzējs jautā, vai sabiedrībai no šāda pamatkapitāla samazinājuma veidojas apliekamais ienākums, vai arī pamatkapitāla samazinājums iespaido tikai bilances posteņus „Nesadalītā peļņa/uzkrātie zaudējumi” un „Pamatkapitāls”. Analizējot likumu…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties