Sandra Vilcane, LZRA valdes priekšsēdētāja

Terēze Labzova–Ceicāne, LZRA valdes locekle un izglītības komitejas vadītāja
Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks
Audita profesijas aktualitātes 2020

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: