0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BJP RAKSTI

Darba līguma uzteikums darbiniekam – arodbiedrības biedram

Darba likuma 110. pantā ir nostiprināta īpaša aizsardzība darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri. Proti, darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam, arodbiedrības biedram, bez...

Aizdevuma noformēšanas apliecinošu dokumentu veidi

Rīgas šķīrējtiesas konsultantiem ik dienas tiek uzdoti jautājumi ne tikai par šķīrējtiesvedību un dokumentu sagatavošanu, bet arī par dokumentu veidiem un to izmantošanu darījumos...

Atbildības augstā latiņa

Pienācis gada noslēdzošais mēnesis, kas mudina atskatīties uz iepriekš paveikto. Aizejošais gads nav bijis viegls ne finansiāli, ne emocionāli, jo Eiropā atgriezies kara rēgs,...

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās

Rakstā turpināts sniegt ieskatu aktuālākajos Latvijas Republikas Senāta nolēmumos publisko iepirkumu lietās. Sākums oktobra žurnāla numurā. Atteikšanās noslēgt iepirkuma līgumu Senāta 2022. gada 26. maija lēmums lietā...

Uzteikuma izsniegšana darbiniekam

Darba likums noteic darba devējam pienākumus, kas jāievēro gan pirms uzteikuma izsniegšanas, gan pēc. Ja runājam par darba devēja pienākumiem pirms uzteikuma izsniegšanas, tas...

Apbūves tiesība – priekšrocības un problemātika

Kopš apbūves tiesību institūta ieviešanas aizritējuši vairāk nekā pieci gadi, ļaujot praksē saprast regulējuma priekšrocības un nepilnības. No 2017. gada 1. janvāra Civillikuma trešā daļa „Lietu tiesības”...

Cīņa ar „aplokšņu algām” tagad un turpmāk

Pēdējos gados ēnu ekonomikas indekss Latvijā nav samazinājies. 2018. gadā tas veidoja 20,24% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet 2021. gadā – 20,22% no IKP.1 „Aplokšņu algas”...

Patērētāju kreditēšanas pakalpojuma vai preču zīmes reklāma?

Kopš 2019. gada ir spēkā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumi, ar kuriem tika ieviesti ierobežojumi patērētāju kreditēšanas reklāmai. Aktuālās redakcijas regulējums aizliedz reklamēt patērētāju...

Mākslīgais intelekts un juridiskā atbildība

Tehnoloģiju attīstības ziņā pasaule strauji mainās. Cilvēka radītas programmatūras neatkarīga, inteliģenta darbība vairs nav tikai zinātniskās fantastikas temats. Mākslīgais intelekts ienāk arī grāmatvedības nozarē,...

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās

Rakstā ir sniegts ieskats aktuālākajos Senāta nolēmumos publisko iepirkumu lietās. Nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana  Senāta 2022. gada 25. februāra lēmums lietā SKA–654/2022  Lietā tika izskatīts strīds saistībā ar nepamatoti...

Publiskās un privātās partnerības projektos svarīga ir uzticība un kompetence

Publiskās un privātās partnerības (PPP) projekti Latvijā ir nepieciešami, un ar pirmo Baltijā vērienīgāko Ķekavas apvedceļa izbūves projektu varam pamatoti lepoties. Šāda atziņa izskanēja...

Par dubultās sodīšanas aizlieguma principu

Senāta Civillietu departamenta 2022. gada 5. jūlija rīcības sēdes lēmums lietā SKC–820/2022 (C69335521) Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.2 pantā noteikts, ka ārstniecības iestādēs, kuras sniedz ambulatoros...

Preču pavaddokumentu elektronizāciju kavē likums vai tā interpretācija?

Līdzīgi kā tas notika COVID–19 pandēmijas laikā, arī patlaban sāk aktualizēties jautājums par papīra rēķinu un preču pavaddokumentu aizvietošanu ar elektroniskiem. Ne tik daudz...

Stratēģiska vadītāja efektīva nodokļu risku vadīšana

Latvijā 2021. gadā kopā veikti 1439 nodokļu kontroles pasākumi – nodokļu auditi, nodokļu aprēķini, tematiskās pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes, apsekošanas, novērošanas, kā arī pieņemti...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: