0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI

Kas „slēpjams” zem Publisko iepirkumu likuma neregulētiem iepirkumiem

Publisko iepirkumu likums (PIL) esošajā redakcijā ir spēkā no 2017. gada 1. marta. PIL regulējumu nepiemēro iepirkumiem, kuriem līgumcenu robežas ir 9999 eiro piegādēm un pakalpojumiem, un...

Nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšana

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2024. gada martā pieņēmusi vairākus spriedumus lietās, kas skatītas, atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 267. pantam, t.i., sniedzot prejudiciālo nolēmumu....

Dalībnieku līgums kā iespējamo domstarpību novēršanas instruments

  Sabiedrības dibināšanu iespējams salīdzināt ar laulību noslēgšanu, jo to mērķis ir līdzīgs – veidot ilgtermiņa saticīgas attiecības. Tomēr jaunu attiecību sākumā bieži vien ir grūti...

Zaudējumu prasības kartelizētos iepirkumos

Šajā rakstā tiks apskatīts jautājums, vai prasītājam pietiek atsaukties uz Konkurences padomes lēmumu, lai pamatotu atbildētāja prettiesisku rīcību. Būvnieku karteļa skandāls ir pamatīgi saviļņojis rāmos...

Sadarbība dažādos piegādes ķēdes līmeņos jeb vertikālie līgumi

Vertikālos līgumus slēdz teju vai ikviens uzņēmums un tie visbiežāk ir piegādes un izplatīšanas līgumi, ko uzņēmumi izmanto, lai vienotos par īpašiem noteikumiem un...

Nesaņemt ienākumus par darbu ir valdes locekļa izvēle

  Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023. gada 28. aprīļa spriedums lietā Nr. A420231320, SKA–234/2023 Vai kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš faktiski nesaņem ienākumus, ir tiesīgs saņemt slimības pabalstu? Lietas faktiskie apstākļi Pieteicējs...

Kā pierādāma „aplokšņu algu” izmaksa?

Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023. gada 28. aprīļa spriedums lietā Nr. A420305218, SKA–68/2023 Darba likuma 69. panta piektajā daļā ir noteikts, ka darba samaksa un ar to saistītās valsts...

Dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības noteikt pienākumu maksāt nokavējuma procentus vai līgumsodu

Jautājumā par kopības tiesībām noteikt tās biedriem pienākumu maksāt nokavējuma procentu vai līgumsodu bija izveidojusies stabila judikatūra. Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) 2023. gada...

Kas jāņem vērā, lai veiksmīgāk risinātu nodokļu strīdus

Lai spētu efektīvāk aizstāvēt nodokļu maksātāja tiesības un izvēlēties pareizāko stratēģiju domstarpībās ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), jāņem vērā vairāki aspekti. Ir gadījumi, kad...

Notārs – priekšpostenis tiesai un tiesību sistēmai

Zvērināts notārs ir cilvēkam tuvākais jurists, tāds kā priekšpostenis, pirms sanāk saskarsme ar citiem juridisko profesiju pārstāvjiem vai pat tiesu. Tāpēc notāru profesionālajās darbībās...

Bilances Juridiskie Padomi: Vieglprātība neatmaksājas

„Vairāk nekā 80% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka viņu zināšanas juridiska rakstura jautājumos ir vājas vai pat ļoti vājas, tomēr gadījumos, kad nepieciešama juridiska rakstura...

BILANCES JURIDISKIE PADOMI aprīļa numurā lasiet

NUMURA INTERVIJA Notārs – priekšpostenis tiesai un tiesību sistēmai. Saruna ar Aigaru Kaupi, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāju, zvērinātu notāru JURISTA PADOMS Dalībnieku līgums kā iespējamo domstarpību novēršanas...

Eiropas Savienības Tiesas aktualitātes PVN izkrāpšanas un patērētāju tiesību aizsardzības lietās

Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk – EST) 2024. gada janvārī ir pieņemti tiesību normu piemērotājiem noderīgi spriedumi lietās, kas saistītas ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanas darījumiem, kā...

Baltijā reģistrēts apjomīgs M&A darījumu skaits

Baltijas uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) tirgū 2023. gadā reģistrēti 134 darījumi ar kopējo vērtību 1,1 miljards eiro1, kas ir trešais lielākais darījumu apjoms kopš 2008. gada, – liecina...