0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI

Par pienākumu īstenot augstskolu studiju programmas valsts valodā

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2022. gada septembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. C391/20 „Boriss Cilevičs u. c”. Lieta tika ierosināta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas iniciatīvu,...

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās

Noslēdzot šo gadu, apskatīsim Latvijas Republikas Senāta departamentu divus rīcības sēžu (lietu skata departamenta tiesnešu kolēģija triju tiesnešu sastāvā) lēmumus, kas skar jautājumus, kuros...

Būtiskākā godīgas konkurences vides problēma – karteļi iepirkumos

Jāatzīst, ka 2022. gads Konkurences padomei nav bijis izņēmums, joprojām saglabājās divas galvenās iestādes prioritātes – atklāt un novērst smagākos konkurences tiesību pārkāpumus, kā arī...

Grozījumi Darba likumā ļauj saskaņot darba laiku ar privāto dzīvi

Apjomīgi Darba likuma grozījumi stājās spēkā 2022. gada 1. augustā. Tie attiecināmi uz vairākām izmaiņām darbinieku nodarbinātībā – darba līguma saturu, nodarbinātības noteikumiem, atvaļinājumiem un iespējamām atkāpēm...

Uzņēmēja lielākais risks – maksātnespēja

Komerclikuma 169. pants noteic, ka valdes un padomes loceklim pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, jo pretējā gadījumā var iestāties solidāra atbildība par...

Pilnvara šķīrējtiesvedības procesā

Tiesvedības praksē ir ierasts, ka juridiskas personas lietas ved tā pilnvarota persona, savukārt fiziska persona izvēlas sev pārstāvi tikai sarežģītākās lietās. Komercdarījumos visbiežāk personas...

Finansējums kapitāla tirgos – vai laba alternatīva?

Banku aizdevumi joprojām veido galveno finansējuma avotu Latvijas uzņēmējiem. Tomēr tas nav vienīgais uzņēmējdarbībai pieejamais naudas aizņemšanās avots. Mēs redzam, ka uzņēmējiem aug interese...

Darba līguma uzteikums darbiniekam – arodbiedrības biedram

Darba likuma 110. pantā ir nostiprināta īpaša aizsardzība darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri. Proti, darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam, arodbiedrības biedram, bez...

BILANCES JURIDISKIE PADOMI decembra numurā lasiet

NUMURA INTERVIJA Uzņēmēja lielākais risks – maksātnespēja. Saruna ar EVIJU NOVICĀNI, zvērinātu advokāti, Zvērinātu advokātu biroja Novius partneri JURISTA PADOMS Finansējums kapitāla tirgos – vai laba alternatīva? ANNA MIŠŅEVA,...

Aizdevuma noformēšanas apliecinošu dokumentu veidi

Rīgas šķīrējtiesas konsultantiem ik dienas tiek uzdoti jautājumi ne tikai par šķīrējtiesvedību un dokumentu sagatavošanu, bet arī par dokumentu veidiem un to izmantošanu darījumos...

Atbildības augstā latiņa

Pienācis gada noslēdzošais mēnesis, kas mudina atskatīties uz iepriekš paveikto. Aizejošais gads nav bijis viegls ne finansiāli, ne emocionāli, jo Eiropā atgriezies kara rēgs,...

Tiesu prakse publisko iepirkumu lietās

Rakstā turpināts sniegt ieskatu aktuālākajos Latvijas Republikas Senāta nolēmumos publisko iepirkumu lietās. Sākums oktobra žurnāla numurā. Atteikšanās noslēgt iepirkuma līgumu Senāta 2022. gada 26. maija lēmums lietā...

Uzteikuma izsniegšana darbiniekam

Darba likums noteic darba devējam pienākumus, kas jāievēro gan pirms uzteikuma izsniegšanas, gan pēc. Ja runājam par darba devēja pienākumiem pirms uzteikuma izsniegšanas, tas...

Apbūves tiesība – priekšrocības un problemātika

Kopš apbūves tiesību institūta ieviešanas aizritējuši vairāk nekā pieci gadi, ļaujot praksē saprast regulējuma priekšrocības un nepilnības. No 2017. gada 1. janvāra Civillikuma trešā daļa „Lietu tiesības”...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: