SORAINEN

 

SORAINEN ir viens no reģiona vadošajiem advokātu birojiem ar pilnībā integrētiem birojiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Dibināts 1995.gadā, SORAINEN šobrīd nodarbina vairāk kā 120 juristu un nodokļu konsultantu, kuri sniedz konsultācijas starptautiskām un vietējām organizācijām par visiem komerctiesību un nodokļu jautājumiem, kas skar Baltijas valstis un Baltkrieviju.

International Financial Law Review, PLC Which lawyer? un The Financial Times & Mergermarket SORAINEN piecas reizes atzinuši par „Baltijas gada juridisko biroju”. International Tax Review divas reizes atzinis SORAINEN arī par „Baltijas gada nodokļu konsultantu”. Papildus tam Baltkrievijas Tieslietu ministrija atzinusi SORAINEN par „Labāko juridisko pakalpojumu sniedzēju Baltkrievijā”.

SORAINEN konsultē klientus šādās prakses jomās:
·    
·    Banku darbība
·    Būvniecība
·    Darba tiesības
·    Enerģija un komunālie pakalpojumi
·    Farmācija un veselības nozare
·    Finanšu pakalpojumu regulējums
·    Ieguldījumu fondi, struktūras un
·    Informācijas tehnoloģijas un datu aizsardzība
·    Infrastruktūra un tās regulēšana
·    Intelektuālais īpašums
·    Investīciju veicināšana
·    Izplatīšana un tirdzniecība
·    Kapitāla tirgi
·    Konkurences tiesības
·    Korporatīvās konsultācijas
·    Nekustamais īpašums
·    Nodokļi un muita
·    Privatizācija
·    Privātais kapitāls
·    Projektu finansēšana un PPP
·    Publiskais iepirkums
·    Restrukturizācija un maksātnespēja
·    Strīdu risināšana
·    Telekomunikācijas
·    Transporta un jūras tiesības
·    Uzņēmumu apvienošana un iegāde
·    Vide

Kopš 1995.gada SORAINEN ir apkalpojis vairāk kā 7 500 korporatīvos klientus Baltijā un Baltkrievijā, konsultējot vairumā lielāko korporatīvo, iegādes un apvienošanas, privātā kapitāla, finanšu, nekustamā īpašuma un citu komercdarījumu šajā reģionā. SORAINEN ir sniedzis konsultācijas gandrīz 35 000 lietās, ieskaitot vairāk nekā 500 apvienošanas un iegādes darījumus, kā arī pirmajos būtiskajos privatizācijas darījumos Baltkrievijā.
SORAINEN ir pirmais advokātu birojs Baltijā un vienīgais Baltkrievijā, kurā ieviesta kvalitātes vadības sistēma un atbilstoši ISO 9001 (Lloyd’s Register Quality Assurance) standartiem izsniegts sertifikāts.

Kontaktinformācija:
Kr. Valdemāra iela 21, Rīga LV-1010
tālr.         +371 67 365 000
fakss       +371 67 365 001
e-pasts   latvia@sorainen.com
www.sorainen.lv

EKSPERTU ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Jautājumi. Latvijas sabiedrībai ir noslēgts līgums ar nerezidentu (fizisko personu, Lietuvas rezidentu) par starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Latvijas sabiedrība par sniegto pakalpojumu nerezidentam maksā atlīdzību, ko nosaka procentu apmērā no darījuma summas.  
1) Zināšanu papildināšanas nolūkiem par izplatāmajām precēm ārzemju sabiedrība B apmaksāja nerezidentam biļetes, lai apmeklētu sabiedrības B rūpnīcu, un piestādīja Latvijas sabiedrībai kompensācijas rēķinu par biļetēm. Vai Latvijas sabiedrības maksājums par biļetēm ir vērtējams par ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamo ienākumu atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta 3. daļas nosacījumiem?

2) Zināšanu paplašināšanas un sadarbības jautājumu apspriešanas nolūkiem tiks rīkota sanāksme starp Latvijas sabiedrības speciālistiem ar Lietuvas nerezidenta piedalīšanos. Vai Latvijas sabiedrības maksājums par Lietuvas nerezidenta viesnīcas rezervācijas pakalpojumiem tiks uzskatīts par ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamo ienākumu? 

Uzņēmums dibināts 2011.gada augustā, pamatkapitālā neiemaksātā daļa 1000 lati, noslēdzot gadu peļņa 900 lati, vai ir iespējams peļņu novirzīt uz pamatkapitālu?

– „Darba ņēmēja“ jēdziens Mikrouzņēmumu nodokļa likuma kontekstā.

– Biznesa līgumu slēgšana ar ārvalstu partneriem.

Atbildēt