0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals E-GRĀMATAS audiogrāmata SAVS BIZNESS
Izpārdošana!

audiogrāmata SAVS BIZNESS

Original price was: €7.99.Current price is: €3.00.

Autore: Aiva Vīksna

Padomā par savu biznesu!

Pirmā audiogrāmata latviešu valodā, kas paredzēta cilvēkiem, kuri plāno savu biznesu vai apsver uzņēmēja karjeru. „Savs bizness” – tas ir aizraujošs stāsts par to, kā saprast, vai tev ir uzņēmējam nepieciešamās īpašības, prasmes, kā tās attīstīt, kā nonākt no sapņiem līdz reālam uzņēmumam. Turklāt viss balstās autores Aivas Vīksnas pašas pieredzē, vairāk nekā 17 gadu darbojoties uzņēmējdarbībā – izveidojot un vadot izdevniecību Lietišķās informācijas dienests, kā arī attīstot citas biznesa idejas.
Aivas Vīksnas grāmatu „Savs bizness” MP3 formātā audioformātā ierunājusi Sandra Glāzupa. Kopējais ieraksta laiks: 6 stundas 54 minūtes.

PAR GRĀMATU:
Lasītājs saņem Aivas Vīksnas grāmatu – aizraujošu stāstu, kura galvenās varones vārds ir Uzņēmējdarbība.
Autore – pieredzējusi uzņēmēja – vada lasītāju pa grūto, bet interesanto ceļu no idejas līdz labklājībai. Soli pa solim grāmatā atklātas uzņēmējam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas. Autore stāsta, kādam jābūt uzņēmējam, kā audzināt uzņēmējdarbības garu, pieņemt lēmumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu, meklēt biznesa idejas, rakstīt biznesa plānu un izveidot uzņēmumu, kā veidot attiecības ar uzņēmuma darbiniekiem un vadīt uzņēmumu. Grāmatā īpaši analizēti kritiskākie periodi uzņēmuma dzīvē – pirmie trīs un pirmie septiņi gadi –, lietišķi un profesionāli aprakstīts, kā šķirties no uzņēmuma.
Grāmatu caurstrāvo savdabīgās pretējo vienības – individuālā un kolektīvā – nesaraujamā saistība, kas raksturīga uzņēmējdarbībai. Autore vairākkārt uzsver, ka uzņēmējdarbība ir indivīda talanta, spēju, uzņēmības un prasmes rezultāts. Katram pašam jāizlemj, vai kļūt par uzņēmēju vai palikt daudz ērtākajā un mierīgākajā darbinieka pozīcijā, ko un kādā jomā darīt, kā izlolot savu ideju, pie tās pierast un to izskaidrot citiem, kā to īstenot, pieņemt panākumus, atbildēt par kļūdām un sadzīvot ar zaudējumiem – gan materiāliem, gan morāliem.
Grāmatā reti sastopams personvārds „es”, bet itin bieži – „mēs”. „Mēs” raksturo kolektīvās domas, gribas un rīcības nozīmi uzņēmējdarbībā, neapstrīdamo patiesību, ka uzņēmējdarbība vienlaikus ir gan individuāls, gan komandas darbs.
Grāmatā daudz personiskās pieredzes, savas rīcības analīzes. Vienkāršie piemēri, kas izmantoti domas skaidrojumam, padara tekstu rotaļīgi vieglu. Autores izvēlētais rakstības stils ir pats efektīvākais, jo gadījumi, kas ņemti no dzīves, un līdz ar tiem arī grāmatā paustās atziņas paliek atmiņā. Grāmatā ievietotās teorētiskās atkāpes saista uzņēmējas praktisko pieredzi un uztveri ar teorētiskajiem formulējumiem, kas atrodami mācību grāmatās, spilgti un uzskatāmi demonstrē to lomu uzņēmējdarbības iemaņu veidošanā. Lai gan grāmatai ir autobiogrāfiska ievirze, tajā jaušama valstiska pieeja. Autore uzņēmēju uzlūko ne tikai kā savas labklājības kopēju, bet arī kā cilvēku, kurš, rūpējoties par sevi, dod labumu citiem. Uzņēmējs rada darba vietas un ar saviem nomaksātajiem nodokļiem veido valsts budžetu. Uzņēmējdarbība ir valsts ekonomiskās attīstības un tautas labklājības pamats. Tāpēc uzņēmēji valstij ir vajadzīgi.
Liela vērtība uzņēmējdarbībā ir uzņēmēja talants un īpašās spējas. Ne velti grāmatas pirmā nodaļa ir veltīta uzņēmēja garam. Var samanīt vieglu rūgtumu autores atziņā, ka pašreizējā izglītības sistēma Latvijā neaudzina uzņēmējus. Lielākās ambīcijas, ko dod augstskola, autores vārdiem ir: „Mācieties, un tad jūs varēsiet strādāt bankā un saņemt lielas algas.” Daudz lielāks panākums ir būt pašam noteicējam par savu dzīvi un labklājību, un to dod radoša iniciatīva uzņēmējdarbībā.
Otra svarīgākā vērtība uzņēmējdarbībā ir zināšanas. Tāpēc ir tapusi šī grāmata. Optimisms, pārliecība par veiksmi un personiskās iniciatīvas nozīmīguma akcentēšana indivīda labklājības veidošanā, autores daudzu gadu pieredze uzņēmējdarbībā un mentoringā, vēlēšanās nodot savas zināšanas citiem padara Aivas Vīksnas grāmatu par vērtīgu lasāmvielu ikvienam.
Šī grāmata varētu būt ļoti noderīga pirmām kārtām tāpēc, ka tās autore pati ir veiksmīga, pieredzējusi uzņēmēja, tātad viņas atziņas nav teorētiska prātuļošana, viņa nav profesionāla “konsultante” vai “padomdevēja”. Biznesā pavadīti daudzi gadi, piedzīvotas neveiksmes un panākumi, tādēļ Aivas Vīksnas paustajam ir augsts ticamības līmenis.
Laiks, kad savu ceļu biznesā uzsāka Aiva Vīksna, un šodiena ievērojami atšķiras. Tomēr viņas atmiņas un secinājumi būs iedrošinājums arī tiem, kas biznesam nolēmuši pievērsties tagad. Tādēļ, ka grāmatu caurvij uzņēmējdarbības gars un domāšanas veids – vērtības, kas nemainās.


GRĀMATAS SATURS
IEVADS
1. NODAĻA UZŅĒMĒJDARBĪBAS GARS
Pirmā pieredze. Bērnība
Pirmā peļņa
Pirmie soļi uzņēmējdarbībā
Uzņēmēja gars – iedzimta īpašība vai audzināšanas rezultāts?
Uzņēmēja talants
2. NODAĻA PIRMĀ BIZNESA IDEJA
Kur meklēt biznesa idejas?
Deviņdesmito gadu uzņēmēji
Uzņēmējs un risks
Pirmie klienti
Uzņēmējdarbības resursi
Biznesa idejas novērtējums
Uzņēmējs un informācija
Uzņēmējs un konkurence
3.NODAĻA BIZNESA PLĀNS & BIZNESA RADĪŠANA
Konkurentu analīze
Nauda, nauda…
Idejas apraksts
Uzņēmēja pieturas punkti
Lielā biznesa plāni
Uzņēmējs un apstākļu maiņa
Uzņēmēja atbildība un pozitīvisms
4. NODAĻA PIRMIE TRĪS GADI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs
Uzņēmējs un klienti
Klientu lojalitātes veicināšana
Dzimuma loma biznesā
Jaunais uzņēmējs un mentorings
Mentora un pieredzes pārņēmēja sadarbība
Uzņēmējs un korporatīvā sociālā atbildība
Sociālā atbildība un stereotipi
Sociāli atbildīga uzņēmuma priekšrocības
5. NODAĻA UZŅĒMUMA DARBINIEKI
Uzņēmējs un komanda
Ikdienas attiecības ar darbiniekiem
Darbinieku izvēle
Dažādi motivācijas instrumenti
Uzņēmējs un godīgums
Darba attiecību pārtraukšana
Darbinieku lojalitāte
6.NODAĻA VADĪBAS STILS & VADĪTĀJA ATTĪSTĪBA
Pārvaldīšana un līderība
Vadības stila izvēle
Autoritārais vadības stils
Liberālais vadības stils
Deleģēšana
Uzņēmējs un ģimene
Uzņēmējs un laiks
Uzņēmējs un draugi biznesā
Uzņēmējs un nauda
7.NODAĻA PIRMIE SEPTIŅI GADI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Jaunas iespējas
Uzņēmuma attīstība
Cita biznesa iespējas
8. NODAĻA BIZNESA PĀRDOŠANA UN VADĪBAS GROŽU NODOŠANA
Kā pārdot uzņēmumu
Darbinieku loma uzņēmuma pārdošanas laikā
Pēc uzņēmuma pārdošanas
Uzņēmējdarbības vide
NOSLĒGUMS JEB CEĻA VĀRDU VIETĀ

2017. gada oktobrī Lietišķās informācijas dienests veica aptauju, kurā mēģināja noskaidrot, cik daudz laika šodien cilvēki pavada nelietderīgi un cik daudz laika ikdienā spēj atrast grāmatu lasīšanai.
55% aptaujas dalībnieku atzīst, ka katru nedēļu spiesti vairāk nekā stundu pavadīt nelietderīgi – sastrēgumos, rindās, pārlidojumos. 16% pat atzīst, ka nelietderīgi nākas pavadīt vairāk nekā 6 stundas nedēļā.
Laiku grāmatu lasīšanai ikdienā spēj atrast tikai 12% aptaujāto. 40% laiku grāmatu lasīšanai nespēj izbrīvēt, 49% spēj, bet retāk, nekā gribētos.
50% atzīst, ka pēdējā pusgada laikā nav līdz galam izlasījuši nevienu profesionāli izglītojošu grāmatu, tomēr, ja būtu iespējams, profesionālās literatūras lasīšanai 80% veltītu vairāk nekā vienu stundu nedēļā.
AUDIOGRĀMATA IR IESPĒJA NELIETDERĪGI PAVADĪTĀS STUNDAS IZMANTOT PROFESIONĀLAJAI IZAUGSMEI – klausīties audiogrāmatu ceļā uz darbu, skolu, stāvot lielveikala rindās u. tml.


PAR AUTORI
Uzņēmēja Aiva Vīksna ir viena no sociāli aktīvākajām Latvijas biznesa vides pārstāvēm. Aivas Vīksnas pamatbizness ir izdevējdarbība. 1993. gadā neilgi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas nodibinātās izdevniecības Lietišķās informācijas dienests galvenais darbības virziens ir Latvijas biznesa vides nodrošināšana ar precīzu un aktuālu informāciju normatīvo aktu abonentizdevumu, specializētās literatūras, LR un ES likumdošanas aktu elektroniskās datubāzes, kā arī semināru veidā. Uzņēmēja ir bijusi līdzīpašniece un direktore arī izdevniecības meitas uzņēmumam Ukrainā, kas tika nodibināts 2003. gadā. Uzņēmēja ir izveidojusi un attīstījusi arī citus biznesa projektus – modes salonu Elve, metāla pārstrādes uzņēmumu Baltmetāls, biznesa žurnālu Kapitāls un kulinārijas žurnālu Labu apetīti! .
Aiva Vīksna aktīvi darbojas nevalstiskajā sektorā. Grāmatas tapšanas brīdī Aiva Vīksna ir Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, Tautsaimniecības padomes locekle, ANO Globālā līguma Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, līdzdarbojas Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju komitejas padomdevēju darba grupā.
2003. gadā uzņēmēja Aiva Vīksna kļuva par idejas autori, vienu no dibinātājām un arī valdes priekšsēdētāju nevalstiskajai organizācijai, biedrībai Līdere, kuras galvenais uzdevums ir atbalstīt jaunos uzņēmējus un veicināt to skaita palielināšanos, kā galveno līdzekli izmantojot mentoringu.
Līdztekus biznesa un sabiedriskajām aktivitātēm uzņēmēja Aiva Vīksna ir mērķtiecīgi attīstījusi un īstenojusi korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju, kas paredz emocionālu, finansiālu un idejisku atbalstu bērniem Latvijā, sevišķi bērniem ar īpašām vajadzībām, ar mākslas un kultūras pasākumiem veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, izglītību un jaunas iespējas. Uzņēmēja ir bijusi idejas autore, krustmāte un atbalstītāja tādiem kultūras un mākslas notikumiem Latvijā kā opera bērniem Putnu opera, mūsdienu dejas izrāde ģimenēm Alise, mūzikls bērniem Īkstīte, rokopera bērniem Sniegbaltīte un septiņi rūķīši, muzikālā ziemas pasaka bērniem Kraukšķītis, kā arī virknei citu projektu. 2005. gadā tapa videofilma, metodiskais materiāls Dejas un kustību terapija ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, savukārt, jaunākais uzņēmējas atbalstītais projekts partnerībā ar Lielbritānijas padomi ir dejas izrāde Deja ikvienam, kas ar mūsdienu deju paver jaunas izpausmes un izaugsmes iespējas Latvijas nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem bērniem.
Uzņēmējas Aivas Vīksnas ieguldījums sabiedrības attīstībā novērtēts ar Cicerona balvu, Sabiedrības Vienotības balvu, kā arī ar vienu no valsts augstākajām pateicībām – Atzinības krustu.


GRĀMATAS DETAĻAS:
Formāts: MP3
ISBN 978-9984-9952
Izdošanas gads: 2007
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “audiogrāmata SAVS BIZNESS”