0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESAtlīdzības noteikšana darba attiecību pārtraukšanas gadījumā

Atlīdzības noteikšana darba attiecību pārtraukšanas gadījumā

(0)

Jautājums: 2018.gada septembrī ir pārtrauktas darba attiecības, pamatojoties uz Darba likuma 114. panta (vienošanās). Sakarā ar to, ka esmu bijusi amatpersona, saskaņā ar Atlīdzības likuma 17. panta 14. daļu man bija tiesības saņemt atlaišanas pabalstu 70% apmērā no mēneša vidējās izpeļņas. Es to saņēmu, bet gribētos saņemt konsultāciju, vai tā ir aprēķināta pareizi, jo jūlijā un augustā biju atvaļinājumā, turklāt šajā periodā bijusi arī slimības lapa.

Vidējā izpeļņa aprēķināta no pēdējiem sešiem mēnešiem (marts – augusts), dalot aprēķināto summu (3395,79 eiro) ar nostrādāto darba dienu skaitu (80). Grāmatvedis noteica dienas vidējo izpeļņu: 3395,79 / 80 = 42,447 eiro un vidējo darba dienu skaitu mēnesī: 80 / 6 = 13,33. Rezultātā vidējā mēneša izpeļņa ir: 42,447 × 13,33 = 565,82 un atlaišanas pabalsts: 565,82 × 0,7 = 396,07 eiro. Vai aprēķins ir pareizs?

Jautājums radās tāpēc, ka kompetentās iestādes skaidrojumā ir norādīts, ka aprēķinā jāņem pilni nostrādātie mēneši.

Maija GrebenkoAtbildi sagatavojusi MAIJA GREBERNKO, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla  galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle

Pēc būtības jautājums ir par mēneša vidējo izpeļņu un 70% no tās noteikšanu.

Abos likumos, kas regulē darba tiesiskās attiecības (šeit – Darba likuma (DL) 75. pants un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (Atlīdzības likums) 3.1 pants), mēneša vidējā izpeļņa nosakāma saskaņā ar vienādu algoritmu.

3.1 pants. Vidējā izpeļņa (Atlīdzības likums)

(3) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu (..) [DL 75. panta 4. daļa].

(4) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši) [DL 75. panta 3. daļa].

Ja darba attiecības izbeigtas 2018. gada septembrī, tad, aprēķinot dienas vidējo izpeļņu, jāņem vērā pēdējo (pirms septembra) sešu mēnešu darba samaksa 3395,79 eiro un nostrādāto dienu skaits 80.

Nevienā normatīvajā aktā nav tādas prasības, ka būtu „jāmeklē” pilni nostrādātie mēneši. Tas nemaz nav vajadzīgs, jo, piemēram, viena mēneša ietvaros, saņemot mēnešalgu, dienas vidējā izpeļņa ir vienāda neatkarīgi no tā, vai darbinieks nostrādājis dažas dienas, dažas nedēļas vai pilnu mēnesi. Tas nozīmē, ka likuma algoritms ir gana taisnīgs un darbinieka vidējā izpeļņa „necieš” no tā, ka bija aprēķināta no mēnešiem, kuros bija nostrādātas tikai dažas dienas.

Lasītājas situācijā dienas vidējā izpeļņa ir aprēķināta pareizi: 42,447 eiro (3395,79 / 80).

Turpmākajam aprēķinam (nosakot vidējo darba dienu skaitu mēnesī) nevaru piekrist, jo uzskatu, ka likuma pants ir izlasīts neuzmanīgi un tādēļ piemērots nepareizi.

„(..) dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (..)”

Šis teksts nozīmē vien to, ka pēdējos sešos kalendāra mēnešos jāsaskaita darba dienas, nevis nostrādātās dienas, kā ir darīts lasītājas atsūtītajā piemērā.

(21III+20IV+21V+21VI+21VII+23VIII)/6 = 21,17 vidējais darba dienu skaits periodā no 2018. gada marta līdz augustam.

Attiecīgi mēneša vidēja izpeļņa: 898,60 eiro (42,447 × 21,17) un atlaišanas pabalsta summa atbilstoši Atlīdzības likuma 17. panta 14. daļai ir 629,02 eiro (898,60 × 70%).

Komentārs balstīts uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta  2012. gada 19. decembra spriedumu lietā Nr. SKC-1979/2012 (pēc minētās lietas vairākas  Atlīdzības likuma normas 2015. gadā tika iestrādātas arī Darba likuma 75. pantā).

Atbilde uz žurnāla BILANCE lasītāja jautājumu lasāma žurnāla BILANCE 2018. gada 23. (443.) numurā.

Atgādinām:  abonentiem pieejams žurnāla elektroniskais arhīvs.

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT!

Izdevīgāk abonēt BILANCES ZELTA KOMPLEKTU (3 ŽURNĀLI + plz.lv) vai 2 ŽURNĀLU KOMPLEKTU (2 žurnāli + plz.lv).

Jautājumus par grāmatvedības un nodokļu jomu var iesūtīt arī tiešsaistē šeit!

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Jautājums: 2018.gada septembrī ir pārtrauktas darba attiecības, pamatojoties uz Darba likuma 114. panta (vienošanās). Sakarā ar to, ka esmu bijusi amatpersona, saskaņā ar Atlīdzības likuma 17. panta 14. daļu man bija tiesības saņemt atlaišanas pabalstu 70% apmērā no mēneša vidējās izpeļņas. Es to saņēmu, bet gribētos saņemt konsultāciju, vai tā ir aprēķināta pareizi, jo jūlijā un augustā biju atvaļinājumā, turklāt šajā periodā bijusi arī slimības lapa.

Vidējā izpeļņa aprēķināta no pēdējiem sešiem mēnešiem (marts – augusts), dalot aprēķināto summu (3395,79 eiro) ar nostrādāto darba dienu skaitu (80). Grāmatvedis noteica dienas vidējo izpeļņu: 3395,79 / 80 = 42,447 eiro un vidējo darba dienu skaitu mēnesī: 80 / 6 = 13,33. Rezultātā vidējā mēneša izpeļņa ir: 42,447 × 13,33 = 565,82 un atlaišanas pabalsts: 565,82 × 0,7 = 396,07 eiro. Vai aprēķins ir pareizs?

Jautājums radās tāpēc, ka kompetentās iestādes skaidrojumā ir norādīts, ka aprēķinā jāņem pilni nostrādātie mēneši.

Maija GrebenkoAtbildi sagatavojusi MAIJA GREBERNKO, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, žurnāla  galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle

Pēc būtības jautājums ir par mēneša vidējo izpeļņu un 70% no tās noteikšanu.

Abos likumos, kas regulē darba tiesiskās attiecības (šeit – Darba likuma (DL) 75. pants un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (Atlīdzības likums) 3.1 pants), mēneša vidējā izpeļņa nosakāma saskaņā ar vienādu algoritmu.

3.1 pants. Vidējā izpeļņa (Atlīdzības likums)

(3) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu (..) [DL 75. panta 4. daļa].

(4) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši) [DL 75. panta 3. daļa].

Ja darba attiecības izbeigtas 2018. gada septembrī, tad, aprēķinot dienas vidējo izpeļņu, jāņem vērā pēdējo (pirms septembra) sešu mēnešu darba samaksa 3395,79 eiro un nostrādāto dienu skaits 80.

Nevienā normatīvajā aktā nav tādas prasības, ka būtu „jāmeklē” pilni nostrādātie mēneši. Tas nemaz nav vajadzīgs, jo, piemēram, viena mēneša ietvaros, saņemot mēnešalgu, dienas vidējā izpeļņa ir vienāda neatkarīgi no tā, vai darbinieks nostrādājis dažas dienas, dažas nedēļas vai pilnu mēnesi. Tas nozīmē, ka likuma algoritms ir gana taisnīgs un darbinieka vidējā izpeļņa „necieš” no tā, ka bija aprēķināta no mēnešiem, kuros bija nostrādātas tikai dažas dienas.

Lasītājas situācijā dienas vidējā izpeļņa ir aprēķināta pareizi: 42,447 eiro (3395,79 / 80).

Turpmākajam aprēķinam (nosakot vidējo darba dienu skaitu mēnesī) nevaru piekrist, jo uzskatu, ka likuma pants ir izlasīts neuzmanīgi un tādēļ piemērots nepareizi.

„(..) dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (..)”

Šis teksts nozīmē vien to, ka pēdējos sešos kalendāra mēnešos jāsaskaita darba dienas, nevis nostrādātās dienas, kā ir darīts lasītājas atsūtītajā piemērā.

(21III+20IV+21V+21VI+21VII+23VIII)/6 = 21,17 vidējais darba dienu skaits periodā no 2018. gada marta līdz augustam.

Attiecīgi mēneša vidēja izpeļņa: 898,60 eiro (42,447 × 21,17) un atlaišanas pabalsta summa atbilstoši Atlīdzības likuma 17. panta 14. daļai ir 629,02 eiro (898,60 × 70%).

Komentārs balstīts uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta  2012. gada 19. decembra spriedumu lietā Nr. SKC-1979/2012 (pēc minētās lietas vairākas  Atlīdzības likuma normas 2015. gadā tika iestrādātas arī Darba likuma 75. pantā).

Atbilde uz žurnāla BILANCE lasītāja jautājumu lasāma žurnāla BILANCE 2018. gada 23. (443.) numurā.

Atgādinām:  abonentiem pieejams žurnāla elektroniskais arhīvs.

ABONĒT ŽURNĀLU VAR ŠEIT!

Izdevīgāk abonēt BILANCES ZELTA KOMPLEKTU (3 ŽURNĀLI + plz.lv) vai 2 ŽURNĀLU KOMPLEKTU (2 žurnāli + plz.lv).

Jautājumus par grāmatvedības un nodokļu jomu var iesūtīt arī tiešsaistē šeit!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: