0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTINodokļi un grāmatvedības kārtošana depozīta sistēmas iepakojumam

Nodokļi un grāmatvedības kārtošana depozīta sistēmas iepakojumam

Inese Helmane

2022. gada 1. februārī Latvijā sāka darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam, lai novērstu vides piesārņošanu. Kā, strādājot jaunajā sistēmā, aprēķināt un deklarēt pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Kā atspoguļot informāciju uzņēmuma grāmatvedībā un kases čekos? Šos jautājumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vebinārā "Depozīta sistēma iepakojumam: nodokļi un grāmatvedība" skaidroja VID Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītājs Edgars Bisenieks, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja Kristīne Ābola un VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Digitālās vides datu kontroles un zinātības daļas vadītāja Sanita Lukumiete. Neiekļauj darījuma…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Nodokļi un grāmatvedības kārtošana depozīta sistēmas iepakojumam
Foto: © M-Production — stock.adobe.com

2022. gada 1. februārī Latvijā sāka darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam, lai novērstu vides piesārņošanu. Kā, strādājot jaunajā sistēmā, aprēķināt un deklarēt pievienotās vērtības nodokli (PVN)? Kā atspoguļot informāciju uzņēmuma grāmatvedībā un kases čekos?

Šos jautājumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vebinārā "Depozīta sistēma iepakojumam: nodokļi un grāmatvedība" skaidroja VID Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas Pirmās metodikas nodaļas vadītājs Edgars Bisenieks, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja Kristīne Ābola un VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Digitālās vides datu kontroles un zinātības daļas vadītāja Sanita Lukumiete.

Neiekļauj darījuma ar nodokli apliekamajā vērtībā

2022. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Likuma 39. pants nosaka vērtības, kuras neiekļauj darījuma ar nodokli apliekamajā vērtībā. Šī panta 3. daļas trešais punkts ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka darījuma ar nodokli apliekamajā vērtībā neiekļauj maksu par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu, kam piemēro depozīta sistēmu.

E. Bisenieks: "Gribu uzsvērt vārdu "darījuma" — ar to ir jāsaprot, ka PVN netiek piemērots pirkuma brīdī."

PVN jāpiemēro ar PVN 4 gada deklarāciju

Pievienotās vērtības nodokļa likuma jaunā redakcijā ir izteikts 90. pants "Valsts budžetā maksājamais nodoklis, koriģējot preces ar nodokli apliekamo vērtību par atpakaļ nesaņemto dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu".

90. pants nosaka:

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš saskaņā ar likuma 39. panta 3. daļas 3. punktu darījuma ar nodokli apliekamajā vērtībā neiekļāva maksu par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu, kam piemēro depozīta sistēmu, iesniedzot deklarāciju par taksācijas gadu, koriģē piegādātās preces ar nodokli apliekamo vērtību par iepriekšējā taksācijas gadā atpakaļ nesaņemtā dzērienu atkārtoti lietojamā iepakojuma vērtību un no šīs vērtības aprēķināto nodokļa summu iemaksā valsts budžetā.

E. Bisenieks skaidroja: "Komersants, kas ir pārdevis dzērienus atkārtoti lietojamā iepakojumā ar depozīta sistēmu, gada beigās uzskaita, cik daudz atkārtoti lietojamā iepakojuma ir atgriezies. Ja ir atgriezies mazāk, nekā ir pārdots, tad līdz nākamā gada 1. maijam ir jāsniedz PVN 4 gada deklarācija. Līdz šim brīdim ir arī jānomaksā PVN par iepakojumu, kas nav atnācis atpakaļ."

PVN 4 gada deklarācija jāsniedz 2023. gadā

Tātad PVN atkārtoti lietojamam iepakojumam ir jāpiemēro nevis darījuma brīdī, bet ar PVN 4 gada deklarāciju.

Pirmo reizi tas būs jādara 2023. gadā. Ja būs nepieciešams, tad līdz 2023. gada 1. maijam būs jāiesniedz PVN 4 gada deklarācija par atpakaļ nesaņemto atkārtoti lietojamo iepakojumu, kas bija pārdots no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Grozījumi 117. pantā "Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšana" arī nosaka kārtību, kādā ir jāsamaksā PVN par atpakaļ nesaņemto atkārtoti lietojamo iepakojumu.

117. panta 5. daļas 4. punkts nosaka:

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju par taksācijas gadu šādos gadījumos: ja saskaņā ar šā likuma 39. panta 3. daļas 3. punktu darījuma ar nodokli apliekamajā vērtībā neiekļāva maksu par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu, kam piemēro depozīta sistēmu.

Depozīta maksai nepiemēro PVN

Atkārtoti lietojamam iepakojumam vienmēr tiek piemērota depozīta maksa 10 centu apmērā, ko pircējs var atgūt, ja atkārtoti lietojamo iepakojumu pēc tam, kad prece ir patērēta, nodod atpakaļ tirgotājam. 

Svarīgi ievērot, ka depozīta maksai (drošības naudai) 10 centi par iepakojuma vienību nepiemēro PVN likuma normas. 

Savukārt pakalpojumi, kuriem piemēro PVN, ir:

 • depozīta sistēmas dalības maksa;
 • depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa.

Tātad PVN 21% likme ir tikai preču vērtībai. Dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu neiekļauj darījuma apliekamajā vērtībā.

Dzērienu vienreiz lietojamo iepakojumu, kuram piemēro depozīta sistēmu, apliek ar PVN vispārējā kārtībā un neuzrāda atsevišķi rēķinā (iekļauts preces vērtībā).

Nododot izlietoto iepakojumu ražotājam vai depozīta iepakojuma operatoram, tirgotājs vai trešā persona neveic ar PVN apliekamu darījumu. Trešā persona — pircējs — nodod tirgotājam atpakaļ izlietoto dzēriena atkārtojami lietojamo iepakojumu un saņem 10 centus — depozīta maksu.

Piemērs

Ražotājs taksācijas periodā no tirgū laistajām 10 000 iepakojuma vienībām gada laikā atpakaļ saņēmis 8000 vienību. Atpakaļ nesaņemtā dzērienu atkārtoti lietojamā iepakojuma vērtība bez PVN ir 140 eiro (ja pieņemam, ka atkārtoti lietojamā iepakojuma vienas vienības cena ir 7 centi, 2000 × 0,07 = 140 eiro).

Par kādu summu jākoriģē PVN gada deklarācijā?

Atbilde

PVN gada deklarācijā (PVN 4) ar PVN apliekamā koriģējamā vērtība ir 29,40 eiro.

Piemērs

Tirgotājam par depozīta iepakojuma pieņemšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, uzskaiti un depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas uzturēšanu radušies dažādi izdevumi.

Vai tirgotājs varēs atskaitīt priekšnodokli par šiem izdevumiem?

Atbilde

Jā, jo izdevumi saistīti ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanu — ar PVN apliekama darījuma nodrošināšanu.

Grāmatvedības kārtošana

Grāmatvedības normatīvajos aktos nekādas izmaiņas sakarā ar depozīta sistēmas ieviešanu nav notikušas, skaidroja VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja Kristīne Ābola.

VID mājaslapā ir publicēta metodika "Depozīta sistēmas ietvaros veikto maksājumu uzskaite un nodokļu piemērošana".

Svarīgākais grāmatvedībā ir jauna posteņa izveidošana depozīta maksas uzskaitei. Iepakojuma likums nosaka, ka depozīta maksa ir naudas summa, kuru galalietotājs brīdī, kad iegādājas dzērienu depozīta iepakojumā, iemaksā kā drošības naudu par depozīta iepakojuma atpakaļatdošanu un kuru tam atmaksā depozīta iepakojuma nodošanas brīdī.

Tādējādi depozīta maksa ne tirgotājam, ne ražotājam nav jāiekļauj pārdošanas ieņēmumos.

Viens vai divi konti

Uzņēmuma grāmatvedībā ir jāizveido viens vai divi konti, kur uzskaita depozīta maksu. 

Grāmatvedības pamatprincipi darījumu atspoguļošanā nav mainījušies, ir jāuzrāda:

 • atbilstoši saimnieciskā darījuma saturam un būtībai;
 • katrs darījums, kas rada izmaiņas mantas stāvoklī;
 • jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats grāmatvedības jautājumos kvalificētai personai;
 • nianses — grāmatvedības politikā.

Divi jauni posteņi

Nododot tirdzniecībā dzērienus, atsevišķi attaisnojuma vai preču piegādes dokumentā nav jāuzrāda iepakojuma vērtība.

Uzņēmuma grāmatvedībā ir jāizveido divi jauni posteņi. Viens postenis, kur tiks uzskaitīta depozīta maksa, bet otrs — tirgotājiem, kur tiks uzskaitīts norēķins ar kuponiem.

Bilances aktīvs — iedaļas "Apgrozāmie līdzekļi" postenī "Debitori" īpaši jāizveido apakšpostenis "Depozīta maksa".

Bilances pasīvs — iedaļā "Īstermiņa kreditori" jāizveido postenis "No pircējiem saņemtie avansi" vai atsevišķi jāizveido postenis "Norēķini par kuponiem".

Grāmatvedībā izmanto vēl citus posteņus. 

Bilances aktīvs:

 • Depozīta maksa (debitori);
 • Pircēju un pasūtītāju parādi (debitori);
 • Nauda.

Bilances pasīvs:

 • Norēķini par kuponiem (kreditori);
 • Norēķini par PVN (kreditori).

Peļņas vai zaudējuma aprēķinā:

 • Neto apgrozījums;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Tirgotāja dalība depozīta sistēmā

Tirgotājiem dalība depozīta sistēmā ir obligāta. Līgums ar depozīta iepakojuma operatoru (DIO) ir obligāti jāslēdz pārdevējiem par tirdzniecības vietām valstspilsētās, kuru tirdzniecības zāles platība ir vienāda vai lielāka par 300 m2, kā arī par tirdzniecības vietām citās administratīvajās teritorijās, kuru tirdzniecības zāles platība vienāda vai lielāka par 60 m2.

Tirgotāja darbības depozītsistēmā:

 • iepērk dzērienus iepakojumā no ražotāja;
 • samaksā par tiem ražotājam līgumā noteiktajā termiņā;
 • samaksā ražotājam depozīta maksu par iegādāto depozīta iepakojumu;
 • pārdod dzērienu iepakojumā gala lietotājam;
 • pieņem izlietoto iepakojumu no galalietotāja;
 • atlīdzina galalietotājam depozīta maksu, izsniedzot skaidru naudu, kuponu vai nodrošinot bezskaidras naudas uzkrājumu;
 • nodrošina iepakojuma apsaimniekošanu;
 • nodod DIO vai ražotājam pieņemto iepakojumu;
 • saņem no DIO vai ražotāja samaksu par nodoto iepakojumu.

Grāmatvedība tirgotājam

Kā tirgotāja darbības depozīta sistēmā ir jāatspoguļo grāmatvedībā?

Tirgotājs, saņemot preci iepakojumā no ražotāja, uzskaita depozīta maksu saskaņā ar attaisnojuma dokumentu:

D Depozīta maksa 50
K Parādi piegādātājam 50

Kad tirgotājs pārdod preci galalietotājam, viņš šo depozīta maksu kreditē. Ja no ražotāja tirgotājs ir iegādājies vienādu skaitu preci un to visu arī pārdevis, tad rezultātā kontā ir nulle:

D Nauda 50
K Depozīta maksa 50

Tirgotājam ir jāpieņem izlietotais iepakojums. Uzņēmums pieņem iepakojumu, uzskaita depozīta maksu un, izsniedzot kuponu vai naudu, šo procesu kreditē:

D Depozīta maksa 40
K Norēķini par kuponiem
vai
K Nauda 40

Kad pircējiem ir jāatmaksā depozīta maksa par kuponiem vai pircējs ar kuponu samaksā par precēm, tirgotājs debitē norēķinus par kuponiem:

D Norēķini par kuponiem 40
K Nauda
vai
K Neto apgrozījums 40

Kad tirgotājs nodod iepakojumu DIO vai ražotājam, tiek samazināta uzskaitītā depozīta maksa:

D Debitori 40 (400 × 0,10)
K Depozīta maksa 40

Tirgotājam ir jāaprēķina apsaimniekošanas maksa, kuru iekļauj savos saimnieciskās darbības ieņēmumos:

D Debitori 8,92 (400 × 0,0223)
K Saimnieciskās darbības ieņēmumi 7,37
K Norēķini par PVN 1,55 

Ražotāja pienākumi

Depozīta sistēmā ražotājiem ir šādi pienākumi: 

 • pārdod dzērienus iepakojumā tirgotājam;
 • saņem depozīta maksu no tirgotāja par katru pārdoto iepakojuma vienību;
 • katru mēnesi sniedz informāciju DIO par iepriekšējā mēnesī tirgū laisto iepakojumu;
 • katru mēnesi pārskaita DIO depozīta maksu un dalības maksu par katru iepriekšējā mēnesī tirgū laisto iepakojuma vienību;
 • pieņem atkārtoti lietojamo iepakojumu no tirgotāja;
 • ja noteikts līgumā, tad pārskaita tirgotājam depozīta maksu un apsaimniekošanas maksu par pieņemto atkārtoti lietojamo iepakojumu.

Ražotāja grāmatvedības uzskaite

Kāda ir ražotāja grāmatvedības uzskaite, līdzdarbojoties depozīta sistēmā? Ja piegādā preci tirgotājam, tad uzskaita depozīta maksu kredītā saskaņā ar attaisnojuma dokumentu:

D Debitori (tirgotājs) 50
K Depozīta maksa 50

Tālāk ražotājs aprēķina DIO depozīta maksu un uzskaita to saskaņā ar attaisnojuma dokumentu:

D Depozīta maksa 50
K Parādi piegādātājiem 50

Ir jāaprēķina apsaimniekošanas maksa, ja līgumā noteikts, ka ražotājs atlīdzina apsaimniekošanas maksu tirgotājam. Šādā gadījumā veidojas saimnieciskās darbības izmaksas:

D Saimnieciskās darbības izmaksas 9,22
D Norēķini par PVN 1,93
K Parādi piegādātājiem 11,15 (500 × 0,0223)

Ražotājam jāsamaksā DIO dalības maksa, ko, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu, kas saņemts no DIO, ražotājs grāmatvedībā uzrāda šādi:

D Saimnieciskās darbības izdevumi 12,8 (500 × 0,0256)
K PVN 2,22
K Parādi piegādātajiem 10,58
Kases čeki

VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Digitālās vides datu kontroles un zinātības daļas vadītāja Sanita Lukumiete informēja tirgotājus par depozīta operāciju atspoguļošanas kārtību elektroniskajās ierīcēs un iekārtās un kases aparātu un kases sistēmu pielāgošanu.

Tehniskās prasības depozīta operāciju atspoguļošanai elektroniskajās ierīcēs un iekārtās ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām".

Savukārt lietošanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība".

Saistībā ar depozīta sistēmas ieviešanu nav veiktas izmaiņas abos MK noteikumos. Līdz ar to viss tiek uzskaitīts un reģistrēts noteiktajā kārtībā.

Kā atspoguļo depozīta maksu par pārdoto iepakojumu

Depozīta maksu par pārdoto depozīta iepakojumu kases aparātā reģistrē kā darījumu un uzskaita atsevišķi (atsevišķā nodaļā). Iepakojuma likuma 18.5 pantā noteikts, ka depozīta maksu preces cenas zīmē depozīta iepakojuma pārdevējs norāda atsevišķi. Piemērojot normatīvo aktu sistēmisko interpretācijas metodi (tiesību normas jēga saistībā ar citām tiesību normām), arī kases čekā depozīta maksa jānorāda atsevišķi.

Kad iegādājas dzērienu, kases čekā ir izveidota atsevišķa nodaļa "Depozīta maksa" — 10 centi, un tā ar PVN netiek aplikta. Tātad šos 10 centus iezīmē atsevišķā rindiņā "PVN nepiemēro".

Depozīta maksas vērtību iekļauj reģistrēto darījumu kopsummas (Grand total) vērtībā.

Atsevišķu nodaļu izveidošana ir atkarīga no tā, kāds ir kases aparāts, kādu funkcionalitāti tas nodrošina. Atsevišķās nodaļas izveidošana ir administrēšanas funkcija, ko var vai nu izdarīt pats uzņēmums, vai sadarbībā ar apkalpojošo dienestu.

Depozīta iepakojuma atpakaļatdošanas darījumi

Izlietotais depozīta iepakojums tiek pieņemts divos veidos:

 • depozīta iepakojuma pieņemšana automātā jeb taromātā;
 • depozīta iepakojuma pieņemšana manuāli (fiziski pieņemot tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā taras pieņemšanas punktā).

Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātā atmaksa pircējam tiek veikta:

 • ar kuponu;
 • bezskaidrā naudā;
 • ar pircēja lojalitātes vai klienta karti.

Depozīta iepakojumu pieņemot manuāli, atmaksa tiek veikta:

 • ar kuponu;
 • bezskaidrā naudā;
 • ar pircēja lojalitātes vai klienta karti;
 • skaidrā naudā.

Depozīta iepakojuma atpakaļatdošana manuāli

Manuālas izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšanas gadījumā izlietotā depozīta iepakojuma atpakaļatdošanas un depozīta maksas atmaksāšanas darījumu reģistrē kā uzpirkšanas darījumu.

Kuponu elektroniskajās ierīcēs un iekārtās, no galalietotāja saņemot depozīta sistēmas kuponu, atspoguļo šādi:

 • reģistrē kā norēķinu veidu;
 • vērtību uzskaita atsevišķi (atsevišķā nodaļā).

Depozīta sistēmas kupona vērtību naudas izteiksmē kases čekā norāda pie rekvizītiem — norēķinu veids.

Ja par depozīta sistēmas kuponu tiek veikta skaidras naudas izmaksa, kases čekā izmaksātā skaidras naudas summa norādāma pie rekvizīta "norēķinoties izdotā skaidras naudas summa", un to uzskaita nodaļā, kur tiek veikta izmaksāto skaidras naudas summu uzskaite.

Kas jānorāda Z pārskatā

Z pārskata izveidē nav izmaiņu. Kā noteikts MK noteikumu Nr. 95 22. punktā, tajā obligāti norāda:

 • attiecīgajā nodaļā uzskaitīto no klientiem saņemto depozīta sistēmas kuponu vērtības naudas izteiksmē kopsummu;
 • izmaksātās naudas kopsummas par katru izmaksas veidu.

Nevar norādīt kā atlaidi

VID vērsa uzmanību, ka depozīta sistēmas kupons ir maksāšanas līdzeklis un tā vērtību kases čekā nevar norādīt kā atlaidi. Tas izriet no normatīvo aktu normu kopsakara, arī no Iepakojuma likuma 18.5 panta, kur noteikts, ka kuponu var izmantot kā maksāšanas līdzekli. 

Noteiktie sodi

Valsts vides dienests akcentē, kādi sodi gaidāmi tiem tirgotājiem, kuriem ir obligāts pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet uzņēmumi to nedarīs. No februāra tiks piemērota piespiedu izpilde. 

Par piespiedu izpildes līdzekli noteikta piespiedu nauda, kuras apmērs tiks diferencēts atkarībā no tirdzniecības vietas lieluma un atrašanās vietās — no 500 eiro valstspilsētās, no 250 eiro citās pilsētās un no 100 eiro ārpus pilsētām. Šī finanšu sankcija var tikt piemērota atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, un var sasniegt 10 000 eiro, līdz tirgotājs novērš pārkāpumu.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada marta (483.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: