0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIParedzamais mūža ilgums vecuma pensijas izmaksai

Paredzamais mūža ilgums vecuma pensijas izmaksai

Esmu sasniegusi vecuma pensijas pieteikšanai nepieciešamo vecumu – 64 gadi un trīs mēneši. Nepieciešamo apdrošināšanas stāžu (15 gadi) arī esmu uzkrājusi. Zinu, ka pensijas mēneša apmērs tiek noteikts, dalot uzkrāto pensijas kapitālu vispirms ar prognozējamo gadu skaitu un tad vēl ar 12. Cik gadu ir mans paredzamais mūža ilgums, un kas to nosaka? Atbilde Kā veidojas pensijas kapitāls? Personas pensijas kapitāls veidojas no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (VSAOI). Saskaņā ar 17.12.2020. MK noteikumu Nr. 786 (iemaksu likmju sadalījums) 18. punktu pensiju apdrošināšanai noteiktās…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Paredzamais mūža ilgums vecuma pensijas izmaksai
Foto: © Pixel-Shot — stock.adobe.com

Esmu sasniegusi vecuma pensijas pieteikšanai nepieciešamo vecumu – 64 gadi un trīs mēneši. Nepieciešamo apdrošināšanas stāžu (15 gadi) arī esmu uzkrājusi. Zinu, ka pensijas mēneša apmērs tiek noteikts, dalot uzkrāto pensijas kapitālu vispirms ar prognozējamo gadu skaitu un tad vēl ar 12. Cik gadu ir mans paredzamais mūža ilgums, un kas to nosaka?

Atbilde

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.
Foto: Aivars Siliņš

Kā veidojas pensijas kapitāls?

Personas pensijas kapitāls veidojas no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (VSAOI). Saskaņā ar 17.12.2020. MK noteikumu Nr. 786 (iemaksu likmju sadalījums) 18. punktu pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds:

18.1. iemaksas 20% apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām», ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu; 18.2. iemaksas 14% apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām», un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 6% apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu. 

Atgādinām, ka par fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tika reģistrētas visas personas, kuras saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» ir pakļautas valsts fondēto pensiju apdrošināšanai un kuras 2001. gada 1. jūlijā nav sasniegušas 30 gadu vecumu. Daļai mazliet vecāku personu bija tiesības pievienoties II pensijas līmenim.

Vecuma pensijas piešķiršanai svarīgs ir atbilstošs apdrošināšanas stāžs (nejaukt ar darba attiecību pastāvēšanas periodu). Patlaban vecuma pensijas piešķiršanai ir nepieciešami 15 gadi, bet 2025. gadā būs 20 gadi. Jāņem vērā tieši apdrošināšanas stāžs, proti, periodi, kad tika veiktas sociālās iemaksas. Piemēram, ja darbinieks izmantos atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas, tad par visu šo periodu viņam netiek uzkrāts apdrošināšanas stāžs, izņemot četras kalendāra nedēļas gada laikā. 

1. tabula Tiesības uz vecuma pensiju mēnesis atkarībā no dzimšanas gada un mēneša

Sākot no Vecums, kuru sasniedzot personai rodas tiesības uz vecuma pensiju Dzimšanas gads un mēnesis Pensijas piešķiršanas gads un mēnesis 
01.01.2022. 64 gadi un trīs mēneši 01.1958. 04.2022.
02.1958. 05.2022.
03.1958. 06.2022.
04.1958. 07.2022.
05.1958. 08.2022.
06.1958. 09.2022.
07.1958. 10.2022.
08.1958. 11.2022.
09.1958. 12.2022.
01.01.2023. 64 gadi un seši mēneši 10.1958. 04.2023.
11.1958. 05.2023.
12.1958. 06.2023.
01.1959. 07.2023.
02.1959. 08.2023.
03.1959. 09.2023.
04.1959. 10.2023.
05.1959. 11.2023.
06.1959. 12.2023.

Sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanas gadu un mēnesi (sk. 1. tabulu), pensija netiek piešķirta automātiski. Lai pensiju saņemtu no nākamā mēneša pirmā datuma, personai ir jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) attiecīgs iesniegums līdz nākamā mēneša (pēc dzimšanas mēneša) 15. datumam. Ja iesniegums tiks iesniegts kaut vai 16. datumā, pensija tiks piešķirta mēnesi vēlāk. Ja pensionārs turpina strādāt (un veikt VSAOI), viņam ir tiesības reizi gadā uz piešķirtās pensijas pārrēķinu (nejaukt ar pensijas indeksāciju). Iesnieguma iesniegšanas termiņš par pensijas pārrēķinu jāievēro arī šajā gadījumā.

NB! Ja pensija tiek pieprasīta vēlāk (pēc attiecīgā vecuma iestāšanas), tās summa palielināsies, jo aprēķinā tiks izmantots mazāks mūža ilgums. 

Par mūža ilguma prognozi

Kas topošajam un esošajam pensionāram jāzina par viņa mūža ilgumu? 

Piešķirot vai pārrēķinot piešķirto pensiju, VSAA speciālisti vadās no 2013. gada 10. decembra MK noteikumiem Nr. 1445 «Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu». Noteikumi nosaka pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu «G», par kuru no vecuma pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa. G vērtība ir personas vecumam atbilstošs paredzamais mūža ilgums, kas pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas gadā ir vienāds ar Centrālās statistikas pārvaldes statistiskajā informācijā «Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem» attiecīgajam vecumam atbilstošo paredzamā mūža ilguma vidējo rādītāju abiem dzimumiem kopā kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā personai piešķir vai pārrēķina pensiju.

Tas nozīmē, ka, piešķirot pensiju personai, kas 2022. gadā sasniedza pensionēšanas vecumu (64 gadi un 3 mēneši), uzkrātajam pensijas kapitālam tiks piemērots 2020. gadā noteiktais prognozējamais mūža ilgums G, kas ir 17,37 gadi. Savukārt, ja kāds desmit gadus vecāks pensionārs (74 gadi) šogad vēlēsies pārrēķināt pensiju, viņa pensijas kapitālam (kas uzkrāts pēc pensijas piešķiršanas vai iepriekšējā pārrēķina) tiks piemērots G, kas ir 10,0 gadi.

Secinājums: prognozējamais mūža ilgums «neiet kopsolī» ar pensionāra vecuma pieaugumu: vecums ir lielāks par desmit gadiem, bet mūža ilgums nav samazinājies tādā pašā apmērā. Kā redzam, pārrēķinot pensiju 90 gadu vecam (strādājošam!) pensionāram, ir «pienākums» nodzīvot ap četriem gadiem! Tomēr tas nenozīmē, ka pensiju pārtrauks izmaksāt, ja pensionārs dzīvos ilgāk!

Jāņem vērā, ka prognozētais mūža ilgums katram vecumam periodiski tiek precizēts. Lai redzētu tā izmaiņas, otrajā tabulā uzrādīti divi rādītāji (iepriekšējā perioda un patlaban spēkā esošais). 2020. gada rādītājs ir samazinājies visām vecuma grupām, jo mūža ilgumu iespaidoja ievērojamā mirstība Covid–19 dēļ. Domājams, rādītājiem nākotnē tomēr būs tendence palielināties. Informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē, sadaļā «Iedzīvotāji». 

2. tabula Paredzamais mūža ilgums 64 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem (gadi — G), kas tiek izmantots, nosakot vecuma pensiju, sākot ar 2020. gada 1. janvāri

Pensionēšanas vecums* G (gadi) Pensionēšanas vecums G (gadi)
64 17,66 – 17,37 78 9,07 – 8,61
65 16,96 – 16,66 79 8,51 – 8,06
66 16,32 – 16,00 80 7,95 – 7,50
67 15,69 – 15,34 81 7,48 – 6,98
68 15,05 – 14,69 82 7,01 – 6,46
69 14,41 – 14,03 83 6,54 – 5,94
70 13,78 – 13,37 84 6,07 – 5,42
71 13,17 – 12,75 85 5,60 – 4,90
72 12,56 – 12,14 86 5,24 – 4,67
73 11,96 – 11,52 87 4,89 – 4,45
74 11,35 – 10,00 88 4,54 – 4,22
75 10,74 – 10,28 89 4,18 – 4,00
76 10,18 – 9,72 90 3,83 – 3,77
77 9,63 – 9,17
* Oriģinālā tabula sākas ar četrdesmit gadu veco personu mūža ilguma prognozi, tomēr rakstam ir izmantoti dati, sākot ar Latvijas likumdošanā noteikto vecumu, kad personai rodas tiesības uz vecuma pensiju.

Personai, kurai piešķirta vai pārrēķināta pensija, VSAA izsniedz lēmumu, kurā minēta aprēķinā (vai pārrēķinā) izmantotā informācija.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada augusta (488.) numurā.