0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals GRĀMATAS VADĪBA NENOTEIKTĀS SITUĀCIJĀS
Izpārdošana!

VADĪBA NENOTEIKTĀS SITUĀCIJĀS

Original price was: €12.47.Current price is: €5.00.

Autors: Autoru kolektīvs

Harvard Business Review on

Pieaugošās nenoteiktības un pārmaiņu pilnajā pasaulē vadītāji arvien biežāk vēlas redzēt un lasīt Harvard Business Review žurnālā ekspertu viedokļus un padomus, kā arī rast jaunas idejas stratēģisku lēmumu pieņemšanai nepastāvīgos apstākļos. Šajā grāmatā ir apkopi vislabākie žurnāla raksti par vadību nenoteiktās situācijās, kā arī ieskats Gerija Hamela (Gary Hamel) un profesora Prahalada (C. K. Prahalad) slavenākajā un atzītākajā darbā Competing for the Future.

GRĀMATAS SATURS:
Kādu stratēģiju izvēlēties nenoteiktos apstākļos
Hjū Kortnijs, Džeina Kērklenda un Patriks Viguerijs
Sacensība par nākotni
Gerijs Hamels un K. Prahalads
Plānošana kā mācīšanās process
Eirijs de Gijuss
Pareiza spēle: spēļu teorijas izmantošana stratēģijas veidošanā
Ādams Brandenburgers un Berijs Neilbufs
Uz atklāšanas principu balstīta plānošana
Rita Gintere Makgreta un Aijans Makmilans
Lēmumu pieņemšana: došanās uz priekšu, skatoties atpakaļ
Hilels Einhorns un Robins Hogarts
Graujošās tehnoloģijas: kā noķert vilni
Džozefs Bouvers un Kleitons Kristensens
Kopsolī ar laiku: kā konkurēt arvien mainīgos tirgos
Ketlīna Eizenharde un Šona Brauna

PAR AUTORIEM:
Džozefs Bouvers
(Joseph L. Bower) ir profesors un lasa lekcijas par biznesa administrēšanas jautājumiem Hārvarda Biznesa skolā. Savus pētījumus un nodarbības viņš lielākoties velta ar stratēģiju, organizēšanu un cilvēkresursiem saistītu problēmu risināšanai uzņēmuma augstākās vadības līmenī strauji mainīgajos globālās ekonomikas apstākļos. Viņa daudzo publikāciju vidū ir gan godalgotas grāmatas, gan raksti, gan gadījumu apraksti. Patlaban viņš veic pētījumu Pievienotā korporatīvā vērtība par korporatīvo biroju lomu daudzprofilu biznesa veidošanā un apgūšanā.

Ādams Brandenburgers
(Adam M. Brandenburger) ir profesors Hārvarda biznesa skolā. Viņa pētnieciskās intereses aptver spēļu teoriju un biznesa stratēģiju. Daudzu akadēmisku rakstu autors un līdzautors par spēļu teorijas jautājumiem. Kopā ar Beriju Neilbufu sarakstījis grāmatu Co-opetition, kurā tiek izklāstīts, kā spēļu teoriju piemērot uzņēmuma vadībai.

Šona Brauna
(Shona L. Brown) ir konsultante McKinsey & Company, un viņas darbs ir saistīts ar augsto tehnoloģiju nozarēm un nozarēm, kas orientētas uz klientu apkalpošanu. Dr. Brauna ir speciāliste inovāciju menedžmentā, stratēģijas un mārketinga veidošanas jautājumos ārkārtīgi nestabilos un strauji mainīgos tirgos. Kopā ar Ketlīnu Eizenhardi viņa sarakstījusi darbu Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos (HBS Press, 1998).

Profesors Hilels Einhorns (Hillel J. Einhorn) bijis Volesa Būta fonda stipendiāts uzvedības pētījumos Čikāgas universitātē un tās lēmumu pieņemšanas pētījumu centra dibinātājs un kādreizējais direktors.

Ketlīna Eizenharde
(Kathleen M. Eisenhardt) ir profesore stratēģijas un organizāciju veidošanas jautājumos Inženierzinātņu skolā Stenfordas universitātē, kā arī direktora palīdze Stenfordas datorindustrijas projektā. Viņas pētnieciskās intereses pievērstas uzņēmumu vadīšanas jautājumiem ārkārtīgi augstas konkurences apstākļos un strauji mainīgos tirgos. Viņa saņēmusi balvas no tādām organizācijām kā Pacific Telesis Foundation par savām idejām ātru stratēģisko lēmumu pieņemšanā un Vitmora balvu par rakstiem, kas veltīti globālu kompāniju uzvedībai strauji mainīgos tirgos. Kopā ar Šonu Braunu profesore sarakstījusi darbu Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos (HBS Press, 1998).

Eirijs de Gijuss
(Arie P. de Geus) 38 gadus strādājis kompānijā Royal Dutch/Shell Group. Pēc aiziešanas pensijā viņš konsultējis daudzas valdības un privātās iestādes, lasījis lekcijas visā pasaulē. Viņš ir vieslektors Londonas Biznesa skolā un Organizāciju mācību centra valdes loceklis MIT ASV, Nidženrodes mācību centra, kas atrodas Nīderlandē, valdes loceklis. Viņa publikāciju klāstā ir raksts Planning as Learning, kas publicēts žurnālā Harvard Business Review, lekcija Companies, What Are They?, ko publicējusi Karaliskā mākslas biedrība Londonā (1995), un miljonos pārdotā biznesa grāmata The Living Company (HBS Press, 1997), kas saņēmusi Edvina Būza balvu kā visinovatīvākā un saturīgākā menedžmenta grāmatu, kas publicēta 1997. gadā.

Gerijs Hamels
(Gary Hamel) ir kompānijas Strategos – uzņēmuma, kas palīdz tā klientiem veidot nākotni, – dibinātājs un priekšsēdētājs. Viņš ir Tomasa Mērfija pētnieciskā fonda goda biedrs Hārvarda Biznesa skolā, kā arī viesprofesors par stratēģijas un starptautiskās vadības jautājumiem Londonas Biznesa skolā. Laikraksts Economist viņu nosaucis par «pasaules valdošo stratēģijas guru». Tieši viņam jāpateicas par tādiem jēdzieniem kā stratēģiskais nodoms, pamatkompetence, korporatīvā iztēle, stratēģiskā arhitektūra un nozares tālredzība. Kopā ar K. Prahaladu viņš sarakstījis grāmatu Competing for the Future (HBS Press, 1994), ko slavējuši daudzi biznesa žurnāli, nosaucot to par desmitgades ietekmīgāko biznesa grāmatu. Viņš uzrakstījis arī vairākus rakstus žurnālam Harvard Business Review.

Robins Hogarts
(Robin M. Hogarth) ir profesors un Vollesa Būta fonda stipendiāts uzvedības jautājumu pētījumos Čikāgas universitātē. Kopš 1979. gada viņš ir Čikāgas fakultātes biedrs, vadījis nodarbības INSEAD institūtā un Londonas Biznesa skolā. No 1983. līdz 1993. gadam profesors Hogarts vadījis Lēmumu pieņemšanas pētniecisko centru Čikāgā. No 1993. līdz 1998. gadam viņš bijis prodekāns. R. Hogarts ir vairāku grāmatu un daudzu rakstu autors par lēmumu pieņemšanas jautājumiem. Viņš bijis arī konsultants daudzās starptautiskās korporācijās.

Džeina Kērklenda
(Jane Kirkland) ir zināšanu menedžmenta direktore kompānijā McKinsey & Company. Viņa ir atbildīga par uzņēmuma zināšanu menedžmenta tehnoloģiju ieviešanu, tās globālajiem pētījumiem un informācijas pakalpojumus sniedzošajām organizācijas daļās. Iepriekš viņa bijusi Makinzija Klīvlendas/Pitsburgas biroja vadītāja un piedāvājusi klientiem finanšu un elektronikas industrijas pakalpojumus. Viņas darbs ar šiem klientiem galvenokārt vērsts uz stratēģiju izveidi.

Hjū Kortnijs
(Hugh Courtney) ir vadības konsultants kompānijas McKinsey & Company Vašingtonas nodaļā, Kolumbijas apgabalā. Viņš ir viens no Makinzija stratēģiskās prakses programmas līderiem un palīdzējis visplašākā spektra klientiem, sākot no ķimikāliju ražotājiem, veselības aprūpētājiem, enerģētiķiem un beidzot ar telekomunikāciju speciālistiem. Viņa pašreizējās pētnieciskās intereses koncentrētas uz stratēģiskās attīstības jautājumiem nenoteiktības apstākļos, kā arī uz spēļu teorijas piemērošanu. Pirms pievienošanās kompānijai Dr. Kortnejs veicis akadēmiskus pētījumus ekonomikā.

Kleitons Kristensens
(Clayton M. Christensen) ir profesors un lasa lekcijas par biznesa administrēšanas jautājumiem Hārvarda Biznesa skolā. Kā viesprofesors viņš uzstājas par pamatdarbības un tehnoloģiju, kā arī vispārīgā menedžmenta jautājumiem. Viņa pētnieciskās intereses pievērstas tehnoloģisko inovāciju vadībai, organizācijas iespēju attīstīšanai un jaunu tehnoloģiju ieviešanai. Pirms darba uzsākšanas Hārvarda Biznesa skolā Dr. Kristensens bija CPS Corporation priekšsēdētājs un prezidents. Šo uzņēmumu viņš 1984. gadā nodibināja kopā ar vairākiem MIT profesoriem, un tagad tā ir kļuvusi par publisku kompāniju. Viņa raksti saņēmuši dažādas balvas, tostarp Ražošanas un pamatdarbības menedžmenta sabiedrības Viljama Abernatija balvu 1991. gadā, ko autoram pasniedza par labāko veikumu tehnoloģiju menedžmenta jautājumos, sabiedrības Newcomen balvu par labāko rakstu biznesa vēstures jautājumos 1993. gadā, Makinzija balvu par labāko rakstu, kas 1995. gadā publicēts žurnālā Harvard Business Review, un Globālā biznesa grāmatas balvu par labāko biznesa grāmatu, kas publicēta 1997. gadā, kā arī avīzes Financial Times jeb Būza Alena un Hamiltona balvu par labāko 1997. gada biznesa grāmatu, kas arī veltīta grāmatai The Innovator’s Dilemma (HBS Press, 1997).

Rita Gintere Makgreta
(Rita Gunther Mcgrath) ir Kolumbijas Biznesa skolas organizāciju vadības nodaļas docente. Viņa pētījusi jauna biznesa uzsākšanas mēģinājumus, uzņēmējdarbību un tehnoloģiskās inovācijas. Viņas darbi publicēti gan nozīmīgākajos akadēmiskajos izdevumos, gan arī lielākajos uz praksi orientētajos žurnālos, piemēram, Harvard Business Review. Pirms pievienošanās akadēmijai viņa bija vecākā informācijas tehnoloģiju vadītāja un konsultante. Patlaban Dr. Makgreta vada nodarbības biznesa administrēšanas un vadības studiju programmās Kolumbijā un strādā ar dažādiem starptautiskiem uzņēmumiem, kas vēlas stāties pretim nozīmīgiem stratēģiskiem izaicinājumiem.

Aijans Makmilans
(Ian C. Macmillan) ir izpilddirektors kompānijā Wharton Entrepreneurial Programs, ko veido Snaidera uzņēmējdarbības pētījumu centrs un Džeorgena uzņēmējdarbības vadības programmas. Viņš ir arī profesors un Džordža Teilora fonda stipendiāts uzņēmējdarbības studijās. Dr. Makmilana raksti ir publicēti tādos žurnālos kā Harvard Business Review, Sloan Management Review, Journal of Business Venturing un citur.

Berijs Neilbufs
(Barry J. Nalebuff) ir Miltona Šteinbaha fonda stipendiāts un ekonomikas un vadības profesors Jēlas universitātē. Būdams spēļu teorijas eksperts, viņš uzrakstījis daudz rakstu par tās izmantošanas iespējām uzņēmumu vadībā. Viņš ir grāmatas Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life līdzautors. Viņa otrā grāmata Co-opetition, kas sarakstīta kopā ar Ādamu Brandenburgeru, ir šajā krājumā iekļautā raksta paplašināta versija. Profesors Neilbufs spēļu teoriju izmanto gan savās lekcijās, gan pētījumos, gan konsultācijās, risinot stratēģiskas dabas un pret trastiem vērstās tiesāšanās jautājumus.

K. Prahalads
(C. K. Prahalad) ir Hārveja Fruehaufa fonda stipendiāts un biznesa administrēšanas profesors Mičiganas Biznesa skolas universitātē. Viņa pētnieciskās intereses pievērstas augstākā līmeņa vadības lomai un pievienotajai vērtībai daudzšķautņainās, multinacionālās korporācijās. Viņš konsultējis daudzus uzņēmumus visā pasaulē. Kopā ar Geriju Hamelu profesors Prahalads sarakstījis grāmatu Competing for the Future, kas saskaņā ar Business Week datiem kļuva par vislabāk pārdoto biznesa grāmatu 1994. gadā un tulkota 14 valodās. Viņš ir arī daudzu apbalvotu rakstu autors, piemēram, Strategic Intent un The Core Competence of the Corporation, kas ieguvuši Makinzija balvu 1989. un 1990. gadā.

Patriks Viguerijs
(Patrick Viguerie) ir kompānijas McKinsey & Company Atlantas nodaļas direktors un apkalpo klientus, kas pārstāv dažādas nozares, ieskaitot telekomunikācijas, elektroniku un ķīmisko rūpniecību. Būdams viens no spējīgākajiem Makinzija stratēģiskās prakses līderiem, viņš vadījis uzņēmuma domāšanu jautājumos par stratēģijas veidošanu neskaidros apstākļos. Tāpat P. Viguerijs ir līderis Makinzija mikroekonomikas praksē, kuras uzdevums ir piedāvāt klientiem izmantot tādus analītiskos instrumentus kā spēļu teorija u. c.

PRODUKTA DETAĻAS:
Formāts
: 210×140 mm, mīkstie vāki, 194 lpp.
ISBN: 978-9984-826-19-6
Izdošanas gads: 2008
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “VADĪBA NENOTEIKTĀS SITUĀCIJĀS”