0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIAizdevumi un aizņēmumi, to ietekme uz nodokļiem II

Aizdevumi un aizņēmumi, to ietekme uz nodokļiem II

Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi

Raksta turpinājums. Sākumu skat. šeit. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma normas attiecībā uz aizdevumiem un aizņēmumiem Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN) 8.1 panta 1. daļa nosaka, ka ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), ko fiziskā persona, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nav atmaksājusi 6 mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas. IIN likuma 8.1 panta 2. daļa nosaka, ka ienākumam nepielīdzina: viena aizdevēja izsniegto aizdevumu (arī vairāku aizdevumu summu)…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Raksta turpinājums. Sākumu skat. šeit.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma normas attiecībā uz aizdevumiem un aizņēmumiem

Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi

Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) 8.1 panta 1. daļa nosaka, ka ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), ko fiziskā persona, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nav atmaksājusi 6 mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas.

IIN likuma 8.1 panta 2. daļa nosaka, ka ienākumam nepielīdzina:

 1. viena aizdevēja izsniegto aizdevumu (arī vairāku aizdevumu summu) neatmaksāto daļu, kas nepārsniedz 1500 eiro;
 2. aizdevumu, kas izsniegts fiziskajai personai, tās laulātajam vai ar to radniecībā esošām personām līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, lai tā segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, ja aizdevums saņemts bezskaidrā naudā un tā izlietošanu pamato attiecīgie dokumenti;
 3. aizdevumi, kurus fiziskajai personai izsniegusi persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē;
 4. ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai.

IIN likuma 8.1 panta 2. daļā uzskaitīti aizdevuma līguma kritēriji (ja tos izsniedzis reģistrēts SD veicējs, t.i., SIA, IK, Zs, Zvs, KS, FP SD veicēja):

 1. aizdevuma līgums ir noslēgts rakstveidā;
 2. aizdevums tiek izsniegts un atmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā;
 3. aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus;
 4. aizdevuma izsniegšanas dienā aizdevējam nav nodokļu parādu, kas vecāki par vienu mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;
 5. maksimālais aizdevuma apmērs (to kopsumma) nepārsniedz reizinājumu, kas iegūts, 30% no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60, vai ja aizdevuma ņēmējs — īpašnieks (dalībnieks, biedrs) negūst ienākumus no aizdevēja, — maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu);
 6. visu aizdevēja sniegto aizdevumu summa fiziskajām personām, kas aizdevumu neņem saimnieciskās darbības ietvaros, nepārsniedz aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu).

Piemērs

Darbinieka vidējie mēneša ienākumi pēdējos 12 mēnešos bija 700 eiro.

Neatmaksātais aizdevums pārskata gada beigās 13 000 eiro.

Maksimālais aizdevuma apjoms šim darbiniekam = 700 eiro × 60 mēn. × 30% = 12 600 eiro. Tātad ienākumam pielīdzinātā aizdevuma summa ir 400 eiro (13 000 – 12 600).

Tā kā netika izpildīti likumā noteiktie aizdevuma līguma kritēriji, tad aizdevējs no saviem līdzekļiem aprēķina un budžetā samaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzskatot aizdevuma summu par aizņēmēja neto ienākumu
727,27 × 45% (23% + 22%) = 327,27 (IIN no aizdevuma)

Aprēķins bruto ienākumam 400 : 0,55 (1 – 0,45) = 727,27
727,27 – 327,27 = 400 (neto ienākums)

Aizdevējs līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz VID “Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām”, norādot kodu 1054, un iemaksā budžetā IIN līdz nākamā mēneša 23. datumam.

Aizņēmējam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID ienākumam pielīdzināmam aizdevumam aprēķina nodokļa vidējo likmi un veic nodokļa pārrēķinu. Šajā gadījumā ir iespējama situācija, kad nodokļu maksātājam var rasties gan pārmaksa, gan arī piemaksa.

Attiecībā uz aizdevumiem fiziskajām personām, ja tie tiek pielīdzināti ienākumam, jānoskaidro: kas maksā nodokli?

 • Ja līguma kritēriji vai nu izpildās, vai neizpildās un aizdevums atdots līgumā noteiktajā termiņā + 6 mēneši, vai ne vēlāk kā 66 mēneši no aizdevuma izsniegšanas dienas — nodokļa seku nav.
 • Ja līguma kritēriji izpildās un aizdevums nav atdots 6 mēnešus pēc līgumā noteiktā termiņa, vai ilgāk nekā 66 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas dienas — nodokļa sekas aizņēmējam = ienākumam pielīdzināms aizdevums.

Aizņēmējs aprēķina IIN, piemērojot progresīvo likmi vai progresīvo likmi + 22% (ja ir aizdevēja darbinieks vai valdes loceklis) no aizdevuma neatmaksātās daļas, ja ienākumam pielīdzina aizdevumu un aizdevums atbilst kritērijiem, vai aizdevējs ir fiziskā persona, vai aizdevējs ir nerezidents.

 • Ja līguma kritēriji neizpildās un aizdevums nav atdots 6 mēnešus pēc līgumā noteiktā termiņa vai ilgāk nekā 66 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas dienas — nodokļa sekas aizdevējam = ienākumam pielīdzināms aizdevums.

Aizdevējs aprēķina IIN, piemērojot progresīvo likmi vai progresīvo likmi + 22% (ja ir aizdevēja darbinieks vai valdes loceklis) no aizdevuma neatmaksātās daļas. Aprēķināto nodokli aizdevējs iemaksā budžetā no saviem līdzekļiem.

1. piemērs

Aizdevums atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, bet nav atmaksāts noteiktajā termiņā. Pieņemot, ka aizņēmēja kopējie gada ienākumi nepārsniedz 20 004 eiro.

1. variants

Ja fiziskā persona nav darba ņēmēja pie aizdevēja. Tā ir aizņēmusies 10 000 eiro. Maksājamais nodoklis 10 000 × 20% = 2000 eiro.

2. variants

Ja fiziskā persona ir darba ņēmēja pie aizdevēja. Tā ir aizņēmusies 10 000 eiro. Maksājamais nodoklis 10 000 × 42% = 4200 eiro.

Jāņem vērā, ka ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem nepiemēro gada neapliekamo minimumu, IIN atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Abos gadījumos neatmaksātā aizdevuma summa ir fiziskās personas bruto ienākums, kas jānorāda Gada ienākumu deklarācijā D1¹ pielikumā.

Aizdevējs minēto aizdevumu norāda “Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām” un iesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim ar kodu 2054.

2. piemērs

Aizdevums tā izsniegšanas brīdī neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem.

1. variants

Ja fiziskā persona nav darba ņēmēja pie aizdevēja. Tā ir aizņēmusies 10 000 eiro. Šajā gadījumā jāpieņem, ka 10 000 eiro ir neto summa
pēc IIN nomaksas. Tātad bruto summa ir 12 987,01 eiro.

Maksājamais nodoklis 12 987,01 × 23% = 2987,01 eiro.

2. variants

Ja fiziskā persona ir darba ņēmēja pie aizdevēja. Tā ir aizņēmusies 10 000 eiro. Šajā gadījumā jāpieņem, ka 10 000 eiro ir neto summa
pēc IIN un VSAOI nomaksas. Tātad bruto summa ir 18 181,82 eiro.

Maksājamais nodoklis 18 181,82 × 45% = 8181,82 eiro.

Abos variantos nodokli ietur un budžetā iemaksā aizdevējs, piemērojot atšķirīgas nodokļa likmes, un neatmaksātā nodokļa summa ir fiziskās personas neto ienākumi.

Grāmatojums
D 825x Nodokļa no aizdevumiem izdevumi
K 572x Norēķini par IIN

Aizdevējs — minēto aizdevumu summu norāda “Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām” un iesniedz VID līdz nākamā mēneša 15. datumam ar kodu 1054 un aprēķināto nodokli iemaksā budžetā līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

IIN likums arī nosaka, ka par izsniegtiem aizdevumiem fiziskajām personām attiecīgos gadījumos jāsniedz informācija.

Noskaidrojam: kas sniedz informāciju?

1. Pati fiziskā persona — aizdevuma ņēmējs: par aizdevumiem, ja to apmērs pārsniedz 15 000 eiro vai ja pirmstaksācijas gadā neatmaksātā aizdevuma apmērs nepārsniedza 15 000 eiro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 eiro, ja aizdevējs ir fiziska persona–rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas SD ietvaros, vai nerezidents.

Informāciju par aizdevumiem sniedz VID līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam.

Aizdevuma ņēmējs var nesniegt Valsts ieņēmumu dienestam minēto informāciju, ja aizdevēju ar aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

2. Aizdevējs — SD veicējs (SIA, IK, Zs, ZvS, KS utt.) par aizdevumiem, ja to apmērs pārsniedz 15 000 eiro vai ja pirmstaksācijas gadā neatmaksātā aizdevuma apmērs nepārsniedza 15 000 eiro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 eiro. Informāciju par aizdevumiem sniedz VID līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam.

Paziņojuma veidlapa atrodama EDS pēc nosaukuma “Informācija par aizdevumu fiziskajai personai” — veidlapa identiska gan aizdevēja, gan aizņēmēja EDS profilā.

Ja informācija netiek sniegta:

 • uzskata, ka ienākums ir gūts aizdevuma fakta konstatācijas dienā (ja līdz šai dienai nav veikta aizdevuma atmaksa);
 • bet, ja informācijas nesniegšanu konstatē VID nodokļu audita laikā, tad uzskata, ka ienākums gūts tā taksācijas perioda pēdējā dienā, par kuru tiek veikts audits.

Kā jārīkojas, ja aizdevums, kas tika pielīdzināts ienākumam un aplikts ar nodokli, ir atmaksāts:

 1. ja maksātājs — rezidents veic aizdevuma atmaksu pēc tam, kad aizdevējs (ienākuma izmaksātājs) par šo ienākumu likumā noteiktajā kārtībā ir nosūtījis Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par izmaksāto ienākumu, maksātājs — rezidents rakstveidā informē VID par ienākumam pielīdzinātā aizdevuma atmaksu, pievienojot tā atmaksu apliecinošus dokumentus;
 2. ja maksātājs — rezidents pēc taksācijas gada deklarācijas iesniegšanas veic ienākumam pielīdzinātā aizdevuma atmaksu, tas likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs iesniegt precizētu attiecīgā taksācijas gada deklarāciju un prasīt, lai VID atmaksā pārmaksāto nodokļa summu.

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

IIN likuma 8.2 panta 1. daļa nosaka, ka fiziskajai personai, kurai aizdevumu izsniedzis komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība) un citi likumā minētie subjekti, ja šī fiziskā persona neņem aizdevumu savas saimnieciskās darbības ietvaros, samazinātu aizdevuma % maksājumu radīto ienākumu nosaka kā pozitīvu starpību starp nosacīto tirgus cenu (procentu maksājumiem, kas aprēķināti, izsniegtajam aizdevumam piemērojot LB noteikto pirmstaksācijas gada iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi izsniegtajiem kredītiem attiecīgajā valūtā pirmstaksācijas gadā, kas reizināta ar koeficientu 0,7) un atbilstoši aizdevuma līgumam taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem.

Piemērs

Uzņēmuma darbiniekam 2020. gadā ir izsniegts aizdevums 5000 eiro apmērā uz 30 mēnešiem ar procentu likmi 1,5% gadā. Par 2020. gadu aprēķinātie procentu maksājumi 75 eiro (5000 × 1,5%).

Aprēķinātā nosacītā tirgus cena 2,11% gadā (3,01 (2020. gada likme) × 0,7).

Aprēķinātais samazinātu procentu ienākums:

105,50 eiro (5000 × 2,11%) – 75 eiro (5000 × 1,5%) = 30,50 eiro

Samazinātu procentu ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi.

Aizņēmējs iesniedz gada ienākumu deklarāciju, kurā norāda samazinātu procentu ienākumu, aizpildot deklarācijas pielikumu D1 ar kodu 55.

Nodokli no samazinātu procentu ienākuma, 30,50 × 20% = 6,10 eiro, iekļauj deklarācijas D 17. rindā “Nodoklis kopā”.

Aizdevējs aprēķināto ienākumu norāda “Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām” un iesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim ar kodu 2055.

Ja aizņēmējs un aizdevējs ir saistītas personas saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (NN) normām, tad aizdevējs samazinātu aizdevuma % maksājumu radīto ienākumu nosaka kā pozitīvu starpību starp atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” nosacījumiem aprēķinātajiem procentu maksājumiem un atbilstoši aizdevuma līgumam taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem. Ja samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums, kas noteikts saskaņā ar IIN likuma 8.2 panta 1. daļu, un ienākums, kas noteikts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, atšķiras, par samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu uzskata mazāko no abiem.

Samazinātu aizdevuma % maksājumu radīto ienākumu nosacījumu nepiemēro aizdevumiem:

 • kurus izsniegušas kredītiestādes vai kapitālsabiedrības, kuras saņēmušas speciālo licenci;
 • ja aizdevējs ir IU (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), bet aizdevuma ņēmējs — šā individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašnieks.

Nodokļa maksāšanas pienākums ir pašai fiziskajai personai — aizņēmējam.

Aizdevējs šādu ienākumu norāda “Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām” un iesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim ar kodu 2055.

Ienākuma gūšanas diena

Ja saskaņā ar IIN likuma 8.1 pantu ienākumam pielīdzina aizdevumu, tad ienākumam pielīdzina arī līgumā noteiktos, bet nesamaksātos procentus, kas aprēķināti saskaņā ar IIN likuma 8.2 pantu. Par šo ienākumu gūšanas (izmaksas) dienu uzskatāma 6. mēneša pēdējā diena pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai 66. mēneša pēdējā diena (no aizdevuma izsniegšanas dienas), ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 60 mēnešus.

Par likuma 8.2 pantā noteikto samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma gūšanas (izmaksas) dienu uzskata katra taksācijas gada pēdējo dienu.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas attiecībā uz aizdevumiem

Izsniedzot aizdevumus citām personām, reģistrētam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam jāveic procentu atzīšana ieņēmumos un jāuzrāda PVN deklarācijā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 62.1 punktu ieņēmumus no procentiem uzskaita, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko ienesīgumu.

Ja aizdevuma līguma nosacījumi paredz, ka attaisnojuma dokuments par aprēķinātajiem procentiem tiek izrakstīts darījuma partnerim katru gadu, saskaņā ar izrakstīto attaisnojuma dokumentu procentu ieņēmumi jāatzīst katru gadu.

Savukārt, ja aizdevuma līguma nosacījumi paredz, ka par aprēķinātajiem procentiem attaisnojuma dokuments darījuma partnerim tiek izrakstīts tikai pēc pilna aizdevuma atdošanas, procentu ieņēmumi jāatzīst pēc pilna aizdevuma atdošanas.

Attiecībā uz procentu uzrādīšanu deklarācijā PVN likuma 32. pants nosaka, ka, ja pakalpojumus sniedz pastāvīgi ilgstošā periodā un par šo pakalpojumu sniegšanu periodiski izraksta nodokļa rēķinus vai to sniegšana rada turpmākus maksājumus, uzskata, ka darījums ir noticis tad, kad beidzas periods, uz kuru attiecas šie rēķini vai maksājumi, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Tātad neatkarīgi no tā, kādi ir aizdevuma līguma nosacījumi par procentu aprēķināšanu, saņemamā atlīdzība (procentu maksājumi) pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ir jāuzrāda ne retāk kā reizi sešos mēnešos. PVN normatīvie akti neparedz samaksāto aizdevumu procentu summu uzrādīšanu PVN deklarācijā, savukārt MK noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” 17.13 apakšpunkts nosaka, ka saņemtos procentu maksājumus uzrāda PVN deklarācijas 49. rindā.

1. piemērs

Aizdevuma līgums ir noslēgts uz trim gadiem. Pēc līguma nosacījumiem procenti par aizdevumu aprēķināmi katru gadu, bet aizņēmējam tos atmaksāt ir pienākums pēc visa aizdevuma atdošanas. Aizdevuma procenti jāaprēķina un PVN deklarācijas 49. rindā proporcionāli jāuzrāda ne retāk kā reizi sešos mēnešos, tātad jūnija un decembra deklarācijās.

2. piemērs

Aizdevuma līgums ir noslēgts uz trim gadiem. Pēc līguma nosacījumiem procenti par aizdevumu aprēķināmi un maksājami katru mēnesi. Aprēķinātie aizdevuma procenti jāuzrāda attiecīgā taksācijas perioda PVN deklarācijas 49. rindā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada maija (473.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: