0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIGrāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana kokapstrādes nozarē

Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana kokapstrādes nozarē

Ilvija Ozoliņa, Mg. oec.,  nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore

Grāmatvedības kārtošanas prasības nosaka vairāki normatīvie akti, kuri vienādi attiecas uz visu nozaru uzņēmumiem. Attiecībā tieši uz kokapstrādes nozari, papildus jāņem vērā divi normatīvie akti, t.i., 16.12.2004. likums «Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos» un Ministru kabineta (MK) 06.11.2007. noteikumi Nr. 744 «Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti».  Rakstā apskatīšu vairākus jautājumus, kas, manuprāt, varētu būt aktuāli kokapstrādes nozarē strādājošiem grāmatvežiem. Kokmateriālu definīciju nosaka likums «Par koku…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana kokapstrādes nozarē
Foto: © scharfsinn86 — stock.adobe.com

Grāmatvedības kārtošanas prasības nosaka vairāki normatīvie akti, kuri vienādi attiecas uz visu nozaru uzņēmumiem. Attiecībā tieši uz kokapstrādes nozari, papildus jāņem vērā divi normatīvie akti, t.i., 16.12.2004. likums «Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos» un Ministru kabineta (MK) 06.11.2007. noteikumi Nr. 744 «Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti». 

Rakstā apskatīšu vairākus jautājumus, kas, manuprāt, varētu būt aktuāli kokapstrādes nozarē strādājošiem grāmatvežiem.

Ilvija Ozoliņa, Mg. oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore
Ilvija Ozoliņa, Mg. oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore
Foto: Aivars Siliņš

Kokmateriālu definīciju nosaka likums «Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos», proti, 

 • apaļie kokmateriāli — mizoti vai nemizoti koka stumbra nogriežņi, kuru garums pārsniedz vienu metru un tievgaļa caurmērs — trīs centimetrus;
 • koki — koki, par kuriem saņemts ciršanas apliecinājums.

Pievienotās vērtības nodokļa likums vēl sīkāk definē kokmateriālu sadalījumu un ar tiem saistītos pakalpojumus, bet par to raksta turpinājumā.

Attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanas niansēm, svarīgi zināt attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtību, kā arī piemērojamos nodokļus atkarībā no darījuma dalībnieka statusa. 

Preču piegādes dokuments

Kokmateriālu kustības procesā viena no pusēm ir pārdevējs, otra puse ir pircējs, attiecīgi kokmateriāli tiek nodoti un saņemti, kā arī saņemšanas vietā uzmērīti. Katrā šajā posmā ir jāsagatavo attiecīgie dokumenti. Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 12. pantu, preču piegādes dokuments ir dokuments, kas apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu un var tikt izmantots, lai noteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās. 

Preču piegādes dokumenta rekvizītus nosaka MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 877 «Grāmatvedības kārtošanas noteikumi» 40. punkts. Preču piegādes dokumentā ietverami vismaz šādi dokumenta rekvizīti:

 • preču nosūtītāja (izsniedzēja) nosaukums, reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods, ja preču nosūtītājs ir fiziskā persona;
 • preču izsniegšanas vietas adrese;
 • dokumenta veida nosaukums (piem., preču piegādes dokumenti vai pavadzīme);
 • dokumenta reģistrācijas datums (tekstuālā vai skaitliskā veidā);
 • dokumenta reģistrācijas numurs;
 • preču saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs vai vārds un uzvārds, ja preču saņēmējs ir fiziskā persona;
 • preču saņemšanas vietas adrese;
 • preču nosaukums, mērvienība un daudzums;
 • saimnieciskā darījuma vai darbības apraksts (piem., pārvietošana starp struktūrvienībām);
 • atsauce uz citu dokumentu (ja tāds ir), kurā ir informācija, lai darījumu varētu novērtēt naudas izteiksmē (piem., līgums);
 • preču izsniedzēja un preču saņēmēja paraksts, ja dokuments sagatavots papīra formā.

Preču piegādes dokumentu var neparakstīt, ja tas sagatavots elektroniski un darījuma puses (preču nosūtītājs un preču saņēmējs) to apliecinājušas (autorizējušas), pamatojoties uz preču nosūtītāja vienošanos ar preču saņēmēju par preču piegādi. Papīra formā sagatavots preču piegādes dokuments pašrocīgi jāparaksta abām darījuma pusēm.

Preču piegādes dokumentu var nesagatavot, ja preču pārvietošana (kravas transportēšana) starptautiskajos vai iekšzemes darījumos notiek, pamatojoties uz starptautiskajiem vai iekšzemes pārvadājumu dokumentiem, kuri noformēti atbilstoši attiecīgiem likumiem vai konvencijām, piemēram, par preču pārvadāšanu iekšzemē noformē pavadzīmi atbilstoši Autopārvadājumu likuma 9. pantā noteiktajām prasībām vai par preču pārvietošanu starptautiskajos darījumos noformē pavadzīmi atbilstoši Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR).

Attiecībā uz kokmateriālu pārdošanu preču piegādes dokumentā nav paredzēts norādīt speciālus kokmateriāla rekvizītus un informāciju, piemēram, ciršanas apliecinājumu kadastra numuru, bet dokumentā ir jānorāda attiecīgā saimnieciskā darījuma vai darbības apraksts, kas nepārprotami ļauj identificēt konkrēto preču piegādi. Tātad preču piegādes dokumentā papildus var ietvert informāciju par ciršanas apliecinājumu, kadastra numuru u.c. 

Preču piegādes dokuments var būt izstrādāts un noformēts:

 • papīra formā vai
 • elektroniskā formā. 

Grāmatvedības uzskaite

Preču piegādes dokuments nav grāmatvedības attaisnojuma dokuments. Lai preču piegādes dokuments varētu kalpot kā attaisnojuma dokuments un tajā minēto saimniecisko darījumu varētu iegrāmatot grāmatvedības reģistros, papildus norāda:

 • preču vienības cenu un saimnieciskā darījuma vērtību naudas izteiksmē;
 • ja preču nosūtītājs ir Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, tad minētajam dokumentam jāsatur arī nodokļa rēķina rekvizīti.

Rekvizīts «Paraksts» papīra formā sagatavotam attaisnojuma dokumentam

Ārējs attaisnojuma dokuments var nesaturēt rekvizītu «paraksts», ja saimnieciskā darījuma esību pamato līgums un rēķins izsniegts citam uzņēmumam vai fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.

Ārējs attaisnojuma dokuments var nesaturēt rekvizītu «paraksts», ja rēķins izsniegts fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību un saimnieciskā darījuma esību pamato vienošanās. Piemēram, uzņēmums sniedz kokmateriālu pārvešanas pakalpojumu un izraksta attaisnojuma dokumentu — nodokļa rēķinu.

Ārējs attaisnojuma dokuments var nesaturēt rekvizītu «paraksts», ja saimnieciskā darījuma esību apliecina dokumenta saņēmēja atbildīgā persona un dokuments izsniegts citam uzņēmumam — preces vai pakalpojuma samaksāšanai (rēķins). Piemēram, par kokmateriālu piegādi tiek noformēts atsevišķs preču piegādes dokuments (pavadzīme vai CMR) un tiek izrakstīts attaisnojuma dokuments — nodokļa rēķins.

Vēlos uzsvērt, ka Grāmatvedības likums kā obligātu nenosaka atsauci par rekvizīta «paraksts» neesamību. Atsauce drīkst būt, ja pats uzņēmums šādu kārtību ir atrunājis savos grāmatvedības organizācijas dokumentos.

Atsauces piemēri: «Dokuments saskaņā ar Grāmatvedības likuma 11. pantu derīgs bez paraksta» vai «Šis ir ārējs attaisnojuma dokuments un saskaņā ar Grāmatvedības likuma 11. pantu derīgs bez paraksta».

Tātad, ja par kokmateriālu piegādi tiek noformēts gan preču piegādes dokuments, gan rēķins, tad, attiecībā uz rekvizītu «paraksts», katru dokumentu vērtējam atsevišķi. Ja tiek noformēts viens dokuments, kas vienlaicīgi kalpo kā preču piegādes dokuments un attaisnojuma dokuments, tad jāvadās pēc preču piegādes dokumentam noteiktajām prasībām.

Ja attaisnojuma dokuments (rēķins) tiek izrakstīts par ar kokmateriāliem saistītiem pakalpojumiem, tad jāņem vērā iepriekš aprakstītā kārtība, kas noteikta Grāmatvedības likuma 11. pantā.

Apaļo kokmateriālu uzskaites reģistrs

MK noteikumi Nr. 744 «Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti» nosaka, ka, pastāvīgajās uzglabāšanas vietās kārto uzskaites reģistru vai nu papīra, vai elektroniskā veidā.

Apaļos kokmateriālus uzskaita pēc to uzmērīšanas. Pamatojoties uz mērījumu, nosaka darījuma apjomu ar apaļajiem kokmateriāliem.

Ierakstus reģistrā izdara astoņu darba stundu laikā pēc apaļo kokmateriālu uzmērīšanas. Katra mēneša sākumā un beigās reģistrā norāda apaļo kokmateriālu kopējo apjomu. Reģistru slēdz līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Reģistrā norāda:

 • uzmērīto un uzskaitē ņemto apaļo kokmateriālu apjomu;
 • no uzskaites noņemto apaļo kokmateriālu apjomu;
 • neuzmērīto apaļo kokmateriālu apjomu;
 • uzmērīšanas dokumenta numuru.

PVN uzskaite darījumos ar kokmateriāliem

1. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. pants nosaka īpašu nodokļa piemērošanas kārtību kokmateriālu piegādēm un ar kokmateriāliem saistītiem pakalpojumiem

Atbilstoši vispārējai PVN maksāšanas kārtībai iekšzemes darījumos starp reģistrētiem PVN maksātājiem, PVN par veiktajiem darījumiem valsts budžetā maksā preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs.

Saskaņā ar apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību starp diviem iekšzemes reģistrētiem PVN maksātājiem, par PVN nomaksu budžetā ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs.

1.1. Apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro šādu kokmateriālu piegādēm: 

 • nocirsti un atzaroti, sagarumoti vai nesagarumoti, mizoti vai nemizoti, garenvirzienā sašķelti vai nesašķelti apaļkoki, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs nav mazāks par trim centimetriem;
 • jebkurā garumā sazāģēti, ēvelēti vai neēvelēti zāģmateriāli, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem;
 • malka apaļkoku, pagaļu, zaru, zaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā;
 • koksnes šķeldas un skaidas, zāģskaidas un koksnes atlikumi;
 • zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo.

1.2. Apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro ar kokmateriālu sagatavošanu saistītiem pakalpojumiem, t.sk.,: 

 • ciršanas tiesību piešķiršana; 
 • platību stigošana meža zemē;
 • cirsmu parauglaukuma ierīkošana;
 • augoša koka un apaļkoka uzmērīšana, vērtēšana, nozāģēšana, atzarošana; 
 • krautņu veidošana.

1.3. Apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro kokmateriālu apstrādes un pārstrādes pakalpojumiem (tai skaitā zāģēšana, garināšana, mizošana, frēzēšana, ēvelēšana, virpošana, slīpēšana, žāvēšana, līmēšana, lakošana un šķeldošana).

1.4. Apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro pārējiem ar kokmateriāliem saistītiem pakalpojumiem: 

 • kokmateriālu marķēšana, brāķēšana, šķirošana, pakošana;
 • kokmateriālu ķīmiskās apstrādes pakalpojumi, t.sk. Antiseptēšana;
 • kokmateriālu transportēšana, iekraušana, izkraušana, pārkraušana un glabāšana;
 • ar kokmateriālu piegādi saistītie tirgus izpētes (mārketinga) un starpniecības pakalpojumi.

PVN par kokmateriālu piegādi vai ar kokmateriāliem saistītajiem pakalpojumiem valsts budžetā maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs, ja:

 • darījums veikts iekšzemē  UN 
 • pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti PVN maksātāji.

Pakalpojumu sniedzējs izraksta pakalpojumu saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā sniegtā pakalpojuma vērtību norāda bez nodokļa. Rēķinā norāda atsauci «nodokļa apgrieztā maksāšana». Pakalpojumu saņēmējs par saņemtajiem pakalpojumiem maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

Piemēri

I. PVN piemērošana, ja kokmateriālu pircējs nav VID reģistrēts PVN maksātājs

1. piemērs

SIA «X» pārdod zāģmateriālus fiziskajai personai. Pārdoto kokmateriālu vērtība 2000 eiro. Aprēķinātais PVN 21% 420 eiro.
Grāmatvedības uzskaitē darījumu iegrāmato
D Norēķini ar pircējiem K Ieņēmumi 2000

D Norēķini ar pircējiem K Norēķini par PVN 420

2. piemērs

SIA «X» pārdod koksnes kurināmo — granulas fiziskajai personai. Pārdoto kokmateriālu vērtība 2000 eiro. Aprēķinātais PVN 12% 240 eiro.
Grāmatvedības uzskaitē darījumu iegrāmato
D Norēķini ar pircējiem K Ieņēmumi 2000

D Norēķini ar pircējiem K Norēķini par PVN 240

II. PVN piemērošana, ja kokmateriālu pircējs ir VID reģistrēts PVN maksātājs

SIA «X» pārdod šķeldu juridiskajai personai — VID reģistrētam PVN maksātājam. Pārdotās šķeldas vērtība 3000 eiro. SIA «X» izraksta nodokļa rēķinu, kurā norāda atsauci «nodokļa apgrieztā maksāšana».
Grāmatvedības uzskaitē darījumu iegrāmato
D Norēķini ar pircējiem K Ieņēmumi 3000

III. PVN piemērošana, ja kokmateriālu piegādātājs ir VID reģistrēts PVN maksātājs

SIA «A» nopērk apaļkoku no SIA «B» — VID reģistrēta PVN maksātāja. Iegādāto apaļkoku vērtība 8000 eiro. SIA «A» iegrāmatojot darījumu grāmatvedības uzskaitē, aprēķina budžetā maksājamo PVN un aprēķina priekšnodokli, jo iegādātie kokmateriāli paredzēti apliekamo darījumu nodrošināšanai.
Grāmatvedības uzskaitē darījumu iegrāmato
D Apaļkoku iegādes izdevumi K Norēķini ar piegādātājiem 8000

D Aprēķinātais priekšnodoklis darījumos ar kokmateriāliem K Aprēķinātais PVN darījumos ar kokmateriāliem 1680

PVN deklarācijā norādāmā informācija, pārdodot kokmateriālus vai sniedzot ar kokmateriāliem saistītus pakalpojumus

Ja darījuma partneris ir VID reģistrēts PVN maksātājs:

 • PVN deklarācijā darījuma vērtību par pārdotiem kokmateriāliem vai ar kokmateriāliem saistītiem sniegtiem pakalpojumiem, ja pircējs ir VID reģistrēts PVN maksātājs, norāda deklarācijas 41.π rindā.
 • PVN 1 pārskata III daļa «Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem» augstāk minētos darījumus norāda katru attaisnojuma dokumentu atsevišķi, neatkarīgi no darījuma summas lieluma, norādot rindas kodu 41.π.

Ja darījuma partneris nav VID reģistrēts PVN maksātājs, tad PVN piemēro vispārējā kārtībā un PVN deklarācijā uzrāda vispārējā kārtībā.

PVN deklarācijā norādāmā informācija, pērkot kokmateriālus vai saņemot ar kokmateriāliem saistītus pakalpojumus

Ja darījuma partneris ir VID reģistrēts PVN maksātājs:

 • PVN deklarācijā aprēķināto PVN par iegādātiem kokmateriāliem vai ar kokmateriāliem saistītiem saņemtiem pakalpojumiem, ja pircējs ir VID reģistrēts PVN maksātājs, norāda deklarācijas 52. rindā un aprēķināto priekšnodokli 62. rindā.
 • PVN 1 pārskata I daļa «Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem» augstāk minētos darījumus norāda katru attaisnojuma dokumentu atsevišķi, neatkarīgi no darījuma summas lieluma, norādot darījuma veida kodu R1. 

2. Kokmateriālu piegāde ES dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43. panta 4. daļu PVN 0% likmi piemēro preču piegādei ES teritorijā, ja tiek izpildīti abi šie nosacījumi:

 • preču transporta pavaddokumentos un nodokļa rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzrādījis preču piegādātājam darījuma brīdī derīgu citas dalībvalsts nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru;
 • preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta pavaddokumenti.

Nodokļa rēķinā norāda atsauci «Article 138 (1) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)».

PVN deklarācijā norādāmā informācija, pārdodot kokmateriālus ES dalībvalsts reģistrētam PVN maksātājam

PVN deklarācijā darījuma vērtību par pārdotiem kokmateriāliem, ja pircējs ir ES dalībvalsts reģistrēts PVN maksātājs, norāda deklarācijas 45. rindā.

PVN 2 pārskatā «Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā» norāda attiecīgā taksācijas perioda darījumu kopsummu ar katru darījuma partneri, norādot kodu G.

PVN deklarācijā norādāmā informācija, pērkot kokmateriālus no ES dalībvalsts reģistrēta PVN maksātāja

PVN deklarācijā iegādāto kokmateriālu vērtību norāda 50. rindā aprēķināto PVN par iegādātiem kokmateriāliem vai ar kokmateriāliem saistītiem saņemtiem pakalpojumiem, norāda deklarācijas 55. rindā un aprēķināto priekšnodokli 64. rindā.

PVN 1 pārskata II daļa «Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm» iepriekš minētos darījumus norāda katru attaisnojuma dokumentu atsevišķi, neatkarīgi no darījuma summas lieluma, norādot darījuma veida kodu G.

3. Kokmateriālu eksports — piegāde uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43. panta 1. daļu PVN 0% likmi piemēro preču eksportam.

Nodokļa rēķinā norāda atsauci «Article 146 (1) (a) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)».

Eksportu apliecinošs dokuments ir preču izvešanas muitas deklarācija. Lai apliecinātu preču izvešanas faktu, jābūt vismaz diviem no šādiem dokumentiem: 

 1. starptautiskajam kravas transporta dokumentam (CMR, starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīme, konosaments);
 2. līgumus, kas noslēgti ar trešo valstu vai trešo teritoriju personām (preču saņēmējiem);
 3. dokumentus, kas apliecina samaksu par preču eksportu.

Eksporta darījumu uzrāda PVN deklarācijas 48.1 rindā.

IIN piemērošana, ja kokmateriālu piegādātājs ir fiziskā persona

1. Kokmateriālu piegādātājs — fiziskā persona, kas nav reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja

No fiziskās personas ienākuma par īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas darījumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) ietur un budžetā samaksā ienākuma izmaksātājs, piemērojot 10% nodokļa likmi.

Fiziskā persona kā pierādījumu, ka mežs ir tās īpašumā, ienākuma izmaksātājam iesniedz ciršanas apliecinājuma kopiju vai apliecinājumu, ka mežs ir personas īpašumā.

Pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita izdevumu normu:

 • 25% no izmaksājamās summas, ieturot IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma;
 • 50% no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma.

Piemērs

SIA «A» iepērk no fiziskās personas, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kokmateriālus no tās īpašumā esoša augoša meža (ir iesniegta ciršanas apliecinājuma kopija). Darījuma vērtība 8000 eiro. SIA «A» noformē rēķinu par šo darījumu.
Darbības SIA «A» grāmatvedībā:
1. Aprēķina piemērojamo izdevumu summu 8000 x 50% = 4000 eiro
2. Aprēķina ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli
8000 – 4000 = 4000 x 10% = 400 eiro (IIN)
3. Aprēķina fiziskajai personai izmaksājamo summu
8000 – 400 = 7600 eiro
4. Līdz nākamā mēneša 15. datumam SIA «A» iesniedz Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksājamām summām ar kodu 1010.

Ja fiziskā persona nav apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums un VID publiskojamo datu bāzē nav informācijas par fiziskās personas reģistrēto saimniecisko darbību, tad ienākuma izmaksātājs, izmaksājot ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ietur IIN, un, neatkarīgi no ienākuma apmēra, piemēro 23% likmi un pirms nodokļa piemērošanas atskaita attiecīgo izdevumu normu.

2. Kokmateriālu piegādātājs — fiziskā persona, kas ir reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja

Ja fiziskā persona — ienākuma saņēmēja ir reģistrējusi saimniecisko darbību, tās īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas darījumi tiek veikti saimnieciskās darbības ietvaros, tad IIN aprēķina un iemaksā budžetā rezumējošā kārtībā saimnieciskās darbības veicējs.

Ja fiziskā persona — ienākuma saņēmēja ir reģistrējusi saimniecisko darbību, bet fiziskā persona nav apliecinājusi, ka mežs ir tās personīgais īpašums, ienākuma izmaksātājs nodokli izmaksas vietā neietur. IIN no šā darījuma ienākumiem aprēķina un iemaksā budžetā rezumējošā kārtībā pats saimnieciskās darbības veicējs.

Piemērs

SIA «X» iepērk no fiziskās personas, kura ir VID reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja (uzņēmums par to pārliecinās VID publiskojamo datu bāzē) kokmateriālus no tās īpašumā esoša augoša meža (ir iesniegta ciršanas apliecinājuma kopija). Darījuma vērtība 5000 eiro. 
Darbības SIA «A» grāmatvedībā:
1. Iegrāmato no fiziskās personas iesniegto rēķinu.
D Iepirkti kokmateriāli (operāciju konts) 5000
K Norēķini ar piegādātāju (bilances konts) 5000
2. Līdz nākamā gada 1. februārim SIA «A» iesniedz Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksājamām summām ar kodu 2010.

Kokmateriālu piegādātājs — fiziskā persona — VID reģistrēta PVN maksātāja

Fiziskajai personai, veicot kokmateriālu piegādes vai sniedzot ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, var rasties pienākums reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā.

Fiziskā persona — VID reģistrēta PVN maksātāja vienlaicīgi var nebūt VID reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs.

PVN likuma 4. pants nosaka, ka saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. VID metodika precizē — sistemātiski, tas ir vismaz divas reizes 12 mēnešu periodā, kas nav saistīts ar kalendāro gadu.

Pārdodot kokmateriālus vai sniedzot ciršanas tiesību piešķiršanas pakalpojumus, fiziskajai personai jāseko, kad tiek pārsniegts reģistrācijas slieksnis (50 000 eiro).

Nobeigumā

Rakstā apzināti nepieskāros e–rēķiniem, jo nekas jau vēl nav skaidri zināms. Grozījumi Grāmatvedības likumā (šobrīd iesniegti publiskai apspriešanai) paredz, ka visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem no 2026. gada 1. janvāra tiek noteikts obligāts pienākums attaisnojuma dokumentu — rēķinu, kuru izsniegs samaksāšanai par preci vai pakalpojumu, noformēt kā strukturētu elektronisko rēķinu.

Attiecībā uz kokmateriālu piegādes procesu, no 2025. gada 1. janvāra AS Latvijas valsts meži plāno pilnībā pāriet uz e–pavadzīmes izmantošanu.

Novēlu būt gataviem jaunajiem izaicinājumiem, laikus apzināt sava uzņēmuma iekšējos procesus, lai varētu ieviest tehnoloģiskos risinājumus, kas nepieciešami e–pavadzīmes un e–rēķina izmantošanai.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada jūlija (511.) numurā.

Jums arī varētu interesēt: