0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIIzmaiņas gada ienākumu deklarācijā

Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

Gada ienākumu deklarācija, kuras aizpildīšanas kārtība noteikta MK 30.10.2018. noteikumos Nr. 662, piedzīvojusi dažas izmaiņas — paredzēta kārtība, kādā jāaizpilda gada ienākumu deklarācija profesionāliem sportistiem, saņemot algotā darba ienākumu no profesionālā sporta, saimnieciskās darbības veicējiem, saņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, remigrējušiem diasporas locekļiem, piemērojot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu. Mainīta arī kārtība, kādā saimnieciskās darbības veicēji D3 pielikumā norāda pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Profesionālā sportista ienākumi Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā
Ilustrācija: © peshkov – stock.adobe.com
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Gada ienākumu deklarācija, kuras aizpildīšanas kārtība noteikta MK 30.10.2018. noteikumos Nr. 662, piedzīvojusi dažas izmaiņas — paredzēta kārtība, kādā jāaizpilda gada ienākumu deklarācija profesionāliem sportistiem, saņemot algotā darba ienākumu no profesionālā sporta, saimnieciskās darbības veicējiem, saņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, remigrējušiem diasporas locekļiem, piemērojot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu. Mainīta arī kārtība, kādā saimnieciskās darbības veicēji D3 pielikumā norāda pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Profesionālā sportista ienākumi

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz, ka nodokļa likme, kas taksācijas gada laikā un rezumējošā kārtībā jāpiemēro profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma 19. panta izpratnē1, no taksācijas gada kopējā algotā darba ienākuma no profesionālā sporta, ir 20 procenti. Tātad šādam ienākumam nepiemēro IIN progresīvo likmi. Lai norādītu nodokli no šāda ienākuma, deklarācija D papildināta ar jaunu 18.1 rindu "Nodoklis no profesionāla sportista algotā darba ienākuma". Ja profesionāls sportists gada laikā bez algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir saņēmis vēl kādus citus ienākumus, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, attaisnotie izdevumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un diferencētais neapliekamais minimums piemērojams proporcionāli saņemtā ienākuma apmēram. Līdz ar to EDS tiks nodrošināts automātisks IIN aprēķins, ja fiziskā persona D1 pielikumā būs deklarējusi ienākumu no profesionālā sporta.

Pensionāra neapliekamais minimums remigrējušam diasporas loceklim

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta četrpadsmitajā daļā ir noteikts, ka remigrējušam diasporas loceklim, kas uzskatāms par Latvijas rezidentu, kuram piešķirta pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajam pensijas ienākumam tiek piemērots ārvalsts pensijas neapliekamais apmērs, kāds tas ir noteikts pensijai attiecīgajā ārvalstī. Ja persona vēlas izmantot neapliekamo minimumu, kāds noteikts pensijas piešķiršanas valstī, tad attiecīgi D deklarācijā ir jāizdara atzīme, ka jāpiemēro likuma "Par IIN" 12. panta četrpadsmitā daļa.

Izmaiņas D3 pielikuma aizpildīšanā

Tā kā autoriem, kas ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, ir tiesības saimnieciskās darbības izdevumos iekļaut summas noteiktu procentu apmērā no ieņēmumiem, tad MK noteikumos Nr. 662 ir noteikts, ka šos izdevumus norāda D3 pielikuma 12.2 rindā. 12.2 rinda ir paredzēta izdevumiem, kurus no apliekamā ienākuma atskaita ierobežotā apmērā. Tā kā 2021. gadā izdevumu ierobežojumu (pandēmijas dēļ) nepiemēro, tad — atkarībā no tā, kādas aprēķinu formulas būs gada ienākumu deklarācijas veidlapā EDS, visticamāk, visi izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, jānorāda 12.1 rindā. 

Ir mainīta kārtība, kādā pašnodarbinātā VSAOI jānorāda D3 pielikumā. Ņemot vērā to, ka pašnodarbinātā VSAOI netiek ņemtas vērā kā saimnieciskās darbības izdevumi tad, kad tiek noteikts pašnodarbinātā VSAOI iemaksu objekts, varētu būt izveidojusies dažāda prakse par pašnodarbinātā VSAOI norādīšanu saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā. T.i., kāds pašnodarbinātā iemaksas norāda saimnieciskās darbības izdevumos, cits — izdevumos, kas neattiecas uz IIN aprēķināšanu. Pildot D3 pielikumu, pēc attiecīgā gada ceturkšņa pašnodarbinātā ziņojumiem aprēķinātās VSAOI tāpat kā iepriekšējos gados norāda D3 pielikuma 27. rindā. Vienlaikus pašnodarbinātā VSAOI ir jāpieskaita klāt pie apliekamā ienākuma no lauksaimnieciskās darbības vai no citiem saimnieciskās darbības veidiem. Tādējādi jau D3 pielikumā ienākumi no saimnieciskās darbības tiek aprēķināti, neņemot vērā pašnodarbinātā sociālās iemaksas; deklarācijā D pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek atskaitītas no apliekamā ienākuma kā attaisnotie izdevumi. Pirms tiek gatavota gada ienākuma deklarācija, jāpārliecinās, vai pašnodarbinātā VSAOI ir uzskaitītas saimnieciskās darbības izdevumos; ja nav — tad tās D3 tomēr būs jāieliek saimnieciskās darbības izdevumos, lai neveidojas situācija, ka apliekamais ienākums divas reizes tiek palielināts par pašnodarbinātā VSAOI. VID savā informatīvajā materiālā norāda, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmā notiks automātiska pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu proporcionāla pieskaitīšana lauksaimniecības un citu veidu ienākumiem gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā. Par deklarācijas aizpildīšanu saimnieciskās darbības veicējiem detalizētāk stāstīšu atsevišķā rakstā.

D3 pielikumā ir nedaudz mainīta arī iepriekšējo periodu zaudējumu tabulas aizpildīšana. Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu ir papildināts ar jaunu daļu "III. Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu", kuru aizpilda, ja D3 pielikumā ir izdarīta atzīme par likuma "Par IIN" 19. panta astotās daļas piemērošanu — lauksaimniecisko zaudējumu segšanu no citiem ienākumiem. Šādā gadījumā sedzamo zaudējumu un izdevumu apmēru norāda, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju, ja saimnieciskās darbības zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem.

Domājams, ka diezgan pārredzamā nākotnē gada ienākumu deklarācijas veidlapa atkal piedzīvos pārmaiņas, jo Satversmes tiesa par Satversmei neatbilstošu atzina likuma "Par IIN" normu, kas nosaka saimnieciskās darbības izdevumu vai no saimnieciskās darbības gūtā ienākuma apmēra ierobežojumu.

1 Profesionāls sportists ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada februāra (482.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: