0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKas jāzina, iesniedzot VID iesniegumu atbalsta saņemšanai par darbiniekiem pilnā vai daļējā dīkstāvē

Kas jāzina, iesniedzot VID iesniegumu atbalsta saņemšanai par darbiniekiem pilnā vai daļējā dīkstāvē

Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

Kopš šā gada 1. decembra Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņem iesniegumus dīkstāves atbalsta saņemšanai. Daudziem grāmatvežiem jau radušies jautājumi, kāda informācija ir sniedzama un kā pareizi aizpildīt iesniegumu.

Lai plašāk skaidrotu dīkstāves atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmumiem par to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algu subsīdijas saņemšanas iespējas tiem uzņēmumiem,  kuru darbinieki valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku, VID šī gada 8. decembrī pl. 11.00 aicina piedalīties attālinātajā seminārā.

VID norāda, ka elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sākumlapā zem izvēlnes “Mans saraksts” automātiski būs ievietots dokuments “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos”. Dokuments ir atrodams arī dokumentu sarakstā pie dokumentu grupas “Iesniegumi”. Jāņem vērā, ka pirms dokumenta iesniegšanas rūpīgi jāpārbauda, vai sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza, jo dokumenta precizēšana nav atļauta. Ja ir aizmirsts iekļaut kādu darba ņēmēju, ir atļauts iesniegt jaunu dokumentu par darba ņēmējiem, kuri nav iekļauti iesniegumā par norādīto taksācijas periodu.

Kāda veida atbalstam pieteikties?

Atgādinām, ka juridiskām personām – uzņēmumiem un fiziskām personām – darba devējiem ir pieejams divu veidu atbalsts:

 1.  dīkstāves atbalsts darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā,
 2.  algu subsīdija  darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku.

Atbalstu nosaka 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Abiem atbalsta veidiem var lūgt atbalstu  jebkurš uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Cik lielu atbalstu var saņemt par pilnā dīkstāvē esošu darbinieku?

 •  70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas, ko viņš saņēmis par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā nav jāiekļauj). Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts nevarēs būt mazāks par 330 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam (ja darbinieks pie konkrētā darba devēja darbu uzsācis 2020. gada oktobrī, izmanto darba devēja norādīto informāciju), bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta, jo VSAA saņems informāciju no VID.
 • Ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, pie katra arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu.
 • Ja ārkārtējās situācijas laikā darbinieks atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksas apmēru.

Cik lielu subsīdiju var saņemt par darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku (daļēja dīkstāve)?

 • 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro par pilnu mēnesi.

Darba devējam ir pienākums saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.

Kā pieteikties atbalstam?

 •  Pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID EDS. Iesnieguma forma EDS pieejama no 1.  decembra.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Vienlaikus ar iesniegumu darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
 • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts,  kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju.

Darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu. Savukārt uzņēmumu sarakstu, kuri saņēmuši  atbalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

Kad atbalstu nepiešķir?

 • Ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas.
 • Ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas), vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.
 • Ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process.
 • Darba devēja padomes locekļiem.
 • Par tām dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.
 • Darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam.
 • Ja darba devējs ir  valsts vai pašvaldības budžeta iestāde vai valsts vai pašvaldības kontrolēts komersants
 • ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2020. gada 1. novembra

Jāņem vērā, ka laikā, kad darbiniekam piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

Iesnieguma aizpildīšanas paraugi

Iesniegumi ir jāsagatavo un jāiesniedz VID EDS, tāpēc VID ir sagatavojis pamācību, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

 “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”

 “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem – fiziskām personām”

(klikšķiniet un lejuplādējiet).

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels.com

Kopš šā gada 1. decembra Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņem iesniegumus dīkstāves atbalsta saņemšanai. Daudziem grāmatvežiem jau radušies jautājumi, kāda informācija ir sniedzama un kā pareizi aizpildīt iesniegumu.

Lai plašāk skaidrotu dīkstāves atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmumiem par to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algu subsīdijas saņemšanas iespējas tiem uzņēmumiem,  kuru darbinieki valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku, VID šī gada 8. decembrī pl. 11.00 aicina piedalīties attālinātajā seminārā.

VID norāda, ka elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sākumlapā zem izvēlnes “Mans saraksts” automātiski būs ievietots dokuments “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos”. Dokuments ir atrodams arī dokumentu sarakstā pie dokumentu grupas “Iesniegumi”. Jāņem vērā, ka pirms dokumenta iesniegšanas rūpīgi jāpārbauda, vai sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza, jo dokumenta precizēšana nav atļauta. Ja ir aizmirsts iekļaut kādu darba ņēmēju, ir atļauts iesniegt jaunu dokumentu par darba ņēmējiem, kuri nav iekļauti iesniegumā par norādīto taksācijas periodu.

Kāda veida atbalstam pieteikties?

Atgādinām, ka juridiskām personām - uzņēmumiem un fiziskām personām - darba devējiem ir pieejams divu veidu atbalsts:

 1.  dīkstāves atbalsts darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā,
 2.  algu subsīdija  darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku.

Atbalstu nosaka 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Abiem atbalsta veidiem var lūgt atbalstu  jebkurš uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Cik lielu atbalstu var saņemt par pilnā dīkstāvē esošu darbinieku?

 •  70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas, ko viņš saņēmis par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā nav jāiekļauj). Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts nevarēs būt mazāks par 330 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam (ja darbinieks pie konkrētā darba devēja darbu uzsācis 2020. gada oktobrī, izmanto darba devēja norādīto informāciju), bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta, jo VSAA saņems informāciju no VID.
 • Ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, pie katra arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu.
 • Ja ārkārtējās situācijas laikā darbinieks atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksas apmēru.

Cik lielu subsīdiju var saņemt par darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku (daļēja dīkstāve)?

 • 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro par pilnu mēnesi.
Darba devējam ir pienākums saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.

Kā pieteikties atbalstam?

 •  Pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID EDS. Iesnieguma forma EDS pieejama no 1.  decembra.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Vienlaikus ar iesniegumu darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
 • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts,  kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju.

Darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu. Savukārt uzņēmumu sarakstu, kuri saņēmuši  atbalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

Kad atbalstu nepiešķir?

 • Ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas.
 • Ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas), vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.
 • Ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process.
 • Darba devēja padomes locekļiem.
 • Par tām dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.
 • Darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam.
 • Ja darba devējs ir  valsts vai pašvaldības budžeta iestāde vai valsts vai pašvaldības kontrolēts komersants
 • ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2020. gada 1. novembra

Jāņem vērā, ka laikā, kad darbiniekam piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

Iesnieguma aizpildīšanas paraugi

Iesniegumi ir jāsagatavo un jāiesniedz VID EDS, tāpēc VID ir sagatavojis pamācību, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

 "Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām"  "Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām" (klikšķiniet un lejuplādējiet).

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: