0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETASKas jāzina par juridiskās personas maksātnespējas procesu

Kas jāzina par juridiskās personas maksātnespējas procesu

Maksātnespēja ir parādnieka stāvoklis, kad tā manta nav pietiekama, lai segtu visus kreditoru prasījumus, kuriem ir iestājies izpildes termiņš. Tāpēc juridiskas personas maksātnespējas procesa laikā parādnieka manta proporcionāli tiek sadalīta starp visiem kreditoriem. Maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt pats parādnieks vai kreditors, tostarp  darbinieks, kam nav izmaksāta darba alga, informē Maksātnespējas kontroles dienests. Kreditors var iesniegt maksātnespējas procesa  pieteikumu, ja parādnieks – SIA vai A/S – nav nokārtojusi parādsaistības ne mazāk kā 4268 eiro apmērā. Ja juridiskā persona ir personālsabiedrība vai individuālais komersants, parādsaistību apmēram ir jābūt ne mazākam kā 2134 eiro. Darbinieks var…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pexels.com

Maksātnespēja ir parādnieka stāvoklis, kad tā manta nav pietiekama, lai segtu visus kreditoru prasījumus, kuriem ir iestājies izpildes termiņš. Tāpēc juridiskas personas maksātnespējas procesa laikā parādnieka manta proporcionāli tiek sadalīta starp visiem kreditoriem. Maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt pats parādnieks vai kreditors, tostarp  darbinieks, kam nav izmaksāta darba alga, informē Maksātnespējas kontroles dienests.

Kreditors var iesniegt maksātnespējas procesa  pieteikumu, ja parādnieks – SIA vai A/S – nav nokārtojusi parādsaistības ne mazāk kā 4268 eiro apmērā. Ja juridiskā persona ir personālsabiedrība vai individuālais komersants, parādsaistību apmēram ir jābūt ne mazākam kā 2134 eiro.

Darbinieks var iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja uzņēmums nav izmaksājis darba samaksu, kaitējuma atlīdzību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas.

Pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas kreditoram obligāti jābrīdina parādnieks!

Parādniekam pašam jāiesniedz maksātnespējas procesa pieteikums, ja tas divu mēnešu laikā nespēj nokārtot parādsaistības, kam iestājies izpildes termiņš un parādnieks neveic aktīvas darbības, lai vienotos ar kreditoriem par parāda restrukturizāciju. Gadījumā, ja parādnieks nerisinās savas finansiālās grūtības un, nonākot maksātnespējā, neiesniegs maksātnespējas procesa pieteikumu, var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam ir jāiemaksā valsts nodeva un depozīts. Parādniekam valsts nodevas apmērs ir 70 euro,  kreditoram - 355 eiro. Šeit ir pieejami rekvizīti valsts nodevas samaksai. Savukārt depozīta apmērs ir divas minimālās mēnešalgas – šobrīd 860 eiro. Šeit ir pieejami rekvizīti depozīta iemaksai.

Pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, uzņēmuma vadības pilnvaras tiek apturētas – tās pārņem tiesas iecelts maksātnespējas procesa administrators. Administratora galvenie pienākumi maksātnespējas procesā ir kreditoru prasījumu izvērtēšana un parādnieka mantas apzināšana un pārdošana.

Dokumentu un mantas pārņemšanai maksātnespējas procesā tiek iecelts viens vai vairāki parādnieka pārstāvji, parasti – bijušie valdes locekļi, un citas personas, kuru rīcībā varētu būt informācija par parādnieku. Parādnieka pārstāvim maksātnespējas procesā ir būtiska loma, jo viņam ir jānodrošina informācijas pār parādnieku pieejamība administratoram. Gadījumā, ja parādnieka pārstāvis nesadarbojas ar administratoru – nenodod dokumentus un/vai mantu, vai arī liek šķēršļus maksātnespējas procesa norisei, var tikt piemērota administratīvā vai pat kriminālatbildība.

Lai piedalītos maksātnespējas procesā, kreditoram ir jāiesniedz administratoram kreditora prasījums, pat tad, ja viņa pieteikums ir bijis par pamatu maksātnespējas procesu pasludināšanai un arī tad, ja starp kreditoru un parādnieku maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī norisinās tiesvedība. Kreditora prasījums ir jāiesniedz viena mēneša laikā pēc ieraksta par maksātnespējas procesa pasludināšanu izdarīšanas maksātnespējas reģistrā. Maksātnespējas reģistra ierastiem ir publiska ticamība un tas ir pieejams bez maksas.

Kreditoram pašam ir jāseko līdz, vai sadarbības partneriem nav pasludināts maksātnespējas process. Šeit ir iespējams iepazīties ar maksātnespējas reģistra ierakstiem.

Ievērojot parādnieka finansiālo stāvokli, administrators sastāda parādnieka mantas pārdošanas plānu vai ziņojumu par mantas neesamību. Maksātnespējas procesa ietvaros administrators pārdod visu parādniekam piederošo mantu un izvērtē parādnieka pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas slēgtos darījumus. Ja administrators konstatē, ka parādnieks pirms maksātnespējas veicis darbības, kas bija vērstas uz mantas samazināšanu, viņam ir pienākums apstrīdēt šādu darījumu.

Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā tiek sadalīti starp parādnieka kreditoriem. Izņēmums ir ieķīlātās mantas pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi, kas tiek novirzīti nodrošinātajam kreditoram.

Pēc maksātnespējas izbeigšanas juridiskā persona tiek izslēgta no attiecīgā publiskā reģistra, proti, tā vairs nepastāv.

Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, tā uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Maksātnespējas kontroles dienests un tiesa.

Tiesā kreditoram ir jāvēršas, lai pārsūdzētu administratora lēmumu par sava vai cita kreditora prasījuma atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī, lai pārsūdzētu kreditoru sapulces lēmumu.

Maksātnespējas kontroles dienestā kreditoram un citai maksātnespējas procesā iesaistītajai personai ir jāvēršas, lai iesniegtu sūdzību par administratora rīcību konkrētā procesā.

Uzraudzības funkcijas īstenošanai Maksātnespējas kontroles dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt no maksātnespējas procesā iesaistītajām institūcijām un personām nepieciešamās ziņas un dokumentus par procesa norisi, saņemt maksātnespējas procesa administratora paskaidrojumus par rīcību procesā, veikt pārbaudes administratora prakses vietā, uzlikt administratoram tiesisku pienākumu, kā arī iesniegt tiesai pieteikumu par administratora atcelšanu no attiecīgā maksātnespējas procesa.

Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests pieņem lēmumus par maksātnespējīgā parādnieka darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda un depozīta izmaksu.

Lasiet arī: Kā risināt finansiālās grūtības, neiesaistot tiesu, vai arī – izmantojot tiesas apstiprinātu procesu Kas jāzina par fiziskās personas maksātnespējas procesu

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: