0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPamatlīdzekļu izslēgšanas atspoguļojums grāmatvedības uzskaitē

Pamatlīdzekļu izslēgšanas atspoguļojums grāmatvedības uzskaitē

Šķiet, par pamatlīdzekļiem pietiekami daudz ir runāts semināros, rakstīts publikācijās, taču praksē pārliecinos, ka grāmatvežiem arvien šī tēma sagādā galvassāpes. Mācot jaunos grāmatvežus, tieši pamatlīdzekļi ir visplašākā un vissarežģītākā mācību programmas daļa. Protams, vislabāk var izprast un iemācīties, pildot praktiskus piemērus. Šajā rakstā apskatīšu ar pamatlīdzekļu izslēgšanu saistīto saimniecisko notikumu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē. Lai gan normatīvajos aktos, t.i., 22.12.2015. Ministru kabineta (turpmāk — MK) noteikumos Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Pamatlīdzekļu izslēgšanas atspoguļojums grāmatvedības uzskaitē
Foto: © Pixel-Shot – stock.adobe.com
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Šķiet, par pamatlīdzekļiem pietiekami daudz ir runāts semināros, rakstīts publikācijās, taču praksē pārliecinos, ka grāmatvežiem arvien šī tēma sagādā galvassāpes. Mācot jaunos grāmatvežus, tieši pamatlīdzekļi ir visplašākā un vissarežģītākā mācību programmas daļa. Protams, vislabāk var izprast un iemācīties, pildot praktiskus piemērus.

Šajā rakstā apskatīšu ar pamatlīdzekļu izslēgšanu saistīto saimniecisko notikumu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē.

Lai gan normatīvajos aktos, t.i., 22.12.2015. Ministru kabineta (turpmāk — MK) noteikumos Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi» pamatlīdzekļu izslēgšanai veltīti vien trīs punkti, tomēr praksē iespējamas vairākas atšķirīgas situācijas, kas raksta turpinājumā apskatītas ar piemēriem.

Mazliet no teorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775 101. punktu pamatlīdzekli izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas:

  • atsavināts (pārdots vai apmainīts, nodots finanšu nomā, ziedots vai dāvināts, ieguldīts citas kapitālsabiedrības kapitālā);
  • likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē vairs netiek gaidīti saimnieciskie labumi (arī zādzības vai avārijas dēļ).

Tātad iemesls pamatlīdzekļa izslēgšanai var būt vai nu tā pāreja citas personas īpašumā (atsavināšana), vai arī norakstīšana (likvidācija). 

Atkarībā no tā, vai pamatlīdzeklim izslēgšanas brīdī bija atlikusī vērtība vai ne, uzņēmumam var rasties vai nu peļņa, vai zaudējumi. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775 103. punktu ar atsavinātā vai likvidētā pamatlīdzekļa izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos norāda neto vērtībā. Tas nozīmē, ja pamatlīdzekļa izslēgšanas rezultāts ir peļņa, tad to norāda postenī «Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi», bet, ja rezultāts ir zaudējumi, tad tos iekļauj postenī «Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas».

Taču, lai varētu noteikt pamatlīdzekļa izslēgšanas rezultātu, ir jānosaka, kāda bija pamatlīdzekļa atlikusī (neto) vērtība izslēgšanas brīdī. MK noteikumu Nr. 775 67. punkts nosaka, ka pamatlīdzekli bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību, atskaitot uzkrāto nolietojumu un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumus no vērtības samazināšanās). Par uzkrāto nolietojumu uzskata nolietojumu, kas pamatlīdzeklim aprēķināts no datuma, kad to iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem (vai no nākamā mēneša pirmā datuma pēc tā mēneša, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem), līdz bilances datumam, ieskaitot nolietojuma summas korekcijas (ja tādas ir bijušas).

Piemērs ar bilances kontu shematisku atspoguļojumu

Pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites vērtība 2000 eiro, uzkrātais nolietojums izslēgšanas brīdī 1500 eiro. 

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

Atlikusī vērtība izslēgšanas brīdī ir 500 eiro (2000 – 1500).

Tagad pie prakses

1. Pamatlīdzeklis pārdots ar peļņu

Uzņēmums, kurš nav reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk — PVN) maksātājs, pārdod pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība 5000 eiro, uzkrātais nolietojums pārdošanas brīdī 4000 eiro. Pārdošanas cena 3000 eiro.

1) iegrāmatots pārdošanas darījums

D2310 Norēķini ar pircējiem 3000
K6520 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 3000

2) iegrāmatota pamatlīdzekļa izslēgšanu no uzskaites

D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 4000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 4000

D7520 Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 1000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1000

3) aprēķināts rezultāts no pamatlīdzekļa pārdošanas: 

3000 – 1000 = 2000 eiro (peļņa), kuru uzrāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī «Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi»

4) pamatlīdzekļu uzskaites bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

2. Pamatlīdzeklis pārdots ar zaudējumiem

Uzņēmums, kurš nav reģistrēts PVN maksātājs, pārdod pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība 4000 eiro, uzkrātais nolietojums pārdošanas brīdī 3000 eiro. Pārdošanas vērtība 500 eiro.

1) iegrāmatots pārdošanas darījums

D2310 Norēķini ar pircējiem 500
K6520 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 500

2) iegrāmatota pamatlīdzekļa izslēgšanu no uzskaites

D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 3000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 3000

D7520 Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 1000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1000

3) aprēķināts rezultāts no pamatlīdzekļa pārdošanas:

500 – 1000 = –500 eiro (zaudējumi), kuru uzrāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī «Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas»

4) pamatlīdzekļu uzskaites bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

Svarīgi atgādināt, ka pamatlīdzekļa pārdošanas darījuma grāmatojums nav atkarīgs no izslēgšanas rezultāta, tātad abās situācijās pārdošanas attaisnojuma dokumentu grāmatojam vienādi. Ja pamatlīdzekli pārdod reģistrēts PVN maksātājs, tad darījums tiek aplikts ar PVN likmi vispārējā kārtībā, ja vien netiek pārdots neapliekams nekustamais īpašums.

3. Norakstīts pamatlīdzeklis

Uzņēmums noraksta morāli un fiziski novecojušu pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība 7000 eiro, uzkrātais nolietojums norakstīšanas brīdī 7000 eiro.

1) iegrāmatota pamatlīdzekļa izslēgšana no uzskaites

D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 7000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 7000

2) pamatlīdzekļu uzskaites bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Zemes gabali

4. Pārdots zemes gabals

Uzņēmums pārdod zemes gabalu par 10 000 eiro, kura iegādes vērtība bija 5000 eiro.

1) iegrāmatots pārdošanas darījums

D2310 Norēķini ar pircējiem 10 000
K6520 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 10 000

2) iegrāmatota pamatlīdzekļa izslēgšanu no uzskaites

D7520 Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 5000
K1210 Zemes gabali 5000

3) aprēķināts rezultāts no pamatlīdzekļa pārdošanas:

10 000 – 5000= 5000 eiro (peļņa), kuru uzrāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī «Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi»

4) pamatlīdzekļu uzskaites bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Zemes gabali

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 775 97. punktu pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, zemesgabalam) un pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo nolietojumu neaprēķina.

Tas nozīmē, ka zemes gabala iegādes izmaksas ietekmi uz finanšu rezultātu dod tikai izslēgšanas brīdī.

5. Pamatlīdzeklis pārkvalificēts par preci

Uzņēmuma īpašumā pamatlīdzekļu sastāvā ir transportlīdzeklis ar sākotnējo uzskaites vērtību 10 000 eiro. Bilances datumā 31. decembrī uzkrātais nolietojums ir 8000 eiro. Uzņēmuma vadība nolemj, ka nākamajā pārskata gadā minēto transportlīdzekli pārdos. 

1) izslēdz no pamatlīdzekļu uzskaites uzkrāto nolietojumu

D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 8000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 8000

2) transportlīdzekļa atlikušo vērtību pārgrāmato krājumu sastāvā

D2130 Preces pārdošanai 2000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 2000

3) bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums, Preces pārdošanai

6. Līdzīgu pamatlīdzekļu maiņa

Uzņēmums, reģistrēts PVN maksātājs, sev piederošu kravas mikroautobusu, kura iegādes vērtība bija 15 000 eiro un uzkrātais nolietojums darījuma brīdī bija 7000 eiro, maina pret traktoru. Darījuma vērtība ir noteikta 8000 eiro (bez PVN).

1) pamatojoties uz noslēgto maiņas līgumu, darījuma partnerim tiek izrakstīts rēķins

D2310 Norēķini ar pircējiem 9680

K6520 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 8000

K5721 Norēķini par PVN 1680

2) kravas mikroautobuss izslēgts no uzskaites

D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 7000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 7000

D7520 Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 8000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 8000

3) saņemts traktors un rēķins

D1230 Pārējie pamatlīdzekļi 8000
D5721 Norēķini par PVN 1680
K5310 Norēķini ar piegādātājiem 9680

4) pamatojoties uz vienošanos par savstarpējo prasījumu ieskaitu, iegrāmatots savstarpējais ieskaits

D5310 Norēķini ar piegādātājiem 9680
K2310 Norēķini ar pircējiem 9680

Maiņas darījuma rezultātā uzņēmumam no kravas mikroautobusa izslēgšanas no uzskaites nav ne peļņas, ne zaudējumu, jo D7520 = K6520

5) pamatlīdzekļu uzskaites bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

7. Atšķirīgu pamatlīdzekļu maiņa

Uzņēmums, reģistrēts PVN maksātājs, sev piederošu vieglo transportlīdzekli, kura iegādes vērtība bija 10 000 eiro un uzkrātais nolietojums darījuma brīdī bija 6000 eiro, maina pret ražošanas darbagaldu. Apmaināmo aktīvu patiesā vērtība ir noteikta 7000 eiro (bez PVN).

1) pamatojoties uz noslēgto maiņas līgumu, darījuma partnerim tiek izrakstīts rēķins

D2310 Norēķini ar pircējiem 8470
K6520 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 7000
K5721 Norēķini par PVN 1470

2) vieglais transportlīdzeklis izslēgts no uzskaites

D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 6000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 6000

D7520 Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 4000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 4000

3) saņemts ražošanas darba galds un rēķins

D1220 Tehnoloģiskās iekārtas 7000
D5721 Norēķini par PVN 1470
K5310 Norēķini ar piegādātājiem 8470

4) pamatojoties uz vienošanos par savstarpējo prasījumu ieskaitu, iegrāmatots savstarpējais ieskaits

D5310 Norēķini ar piegādātājiem 8470
K2310 Norēķini ar pircējiem 8470

Maiņas darījuma rezultātā uzņēmumam no vieglā transportlīdzekļa izslēgšanas no uzskaites rodas peļņa 3000 eiro (7000 – 4000).

5) pamatlīdzekļu uzskaites bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums, Tehnoloģiskās iekārtas

8. Pamatlīdzekļu ieguldījums pamatkapitālā

Uzņēmums — investors iegulda pamatlīdzekli SIA X pamatkapitālā, kura sākotnējā iegādes vērtība ir 30 000 eiro un uzkrātais nolietojums 5000 eiro. Neatkarīgs sertificēts vērtētājs pamatlīdzeklim ir noteicis vērtību, kas atbilst ar mantu apmaksājamo pamatkapitāla daļu vērtībai 28 000 eiro.

1) pamatlīdzekļa izslēgšana no uzskaites un ieguldīšana SIA X pamatkapitālā

D1310 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 25 000
D1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 5000
K1230 Pārējie pamatlīdzekļi 30 000

2) iegrāmatota finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

D1310 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 3000
K3130 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 3000

3) bilances kontu shematisks atspoguļojums T kontos:

Pārējie pamatlīdzekļi, Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums, Līdzdalība radniecīgu sabiedrību kapitālā, Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada septembra (489.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: