0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPensiju indeksācijas nianses 2022. gadā

Pensiju indeksācijas nianses 2022. gadā

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., praktizējoša grāmatvede

Ar grozījumiem likumā «Par valsts pensijām» (likums), kas stājās spēkā 2022. gada 20. jūlijā, papildināti pārejas noteikumi ar 15.2 punktu: 2022. gadā valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (noapaļotu līdz veseliem eiro), pārskata 1. augustā, ievērojot šā likuma 26. pantā minētos nosacījumus.  Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem valsts pensiju indeksē neatkarīgi no tās apmēra 2022. gadā pārskata 1. augustā, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un iemaksu algu indeksu, kā arī šā likuma 26. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Pensiju indeksācijas nianses 2022. gadā
Foto: © Ann H – www.pexels.com

Ar grozījumiem likumā «Par valsts pensijām» (likums), kas stājās spēkā 2022. gada 20. jūlijā, papildināti pārejas noteikumi ar 15.2 punktu:

2022. gadā valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (noapaļotu līdz veseliem eiro), pārskata 1. augustā, ievērojot šā likuma 26. pantā minētos nosacījumus.  Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem valsts pensiju indeksē neatkarīgi no tās apmēra 2022. gadā pārskata 1. augustā, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un iemaksu algu indeksu, kā arī šā likuma 26. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos nosacījumus. Pārskatītās valsts pensijas vai tās daļas apmēra starpību par periodu no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. augustam izmaksā vienlaikus ar 2022. gada septembrī izmaksājamo pensiju.

Secinājumi

Maija Grebenko
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.
Foto: Aivars Siliņš

1. Noteikti pārlasiet likuma «Par valsts pensijām» 26. pantu. Tas dos jums informāciju par lietas būtību un ļaus izveidot savu viedokli, lai nemeklētu apstiprinājumu medijos, kur diemžēl sastopamas dažādas neprecizitātes.

2. Sakarā ar to, ka likumā arvien palika spēkā ikgadējās indeksācijas termiņš 1. oktobris, turpmāk indeksēto pensiju pensionāri saņems 14 (līdz 2023. gada 30. septembrim), nevis 12 mēnešus.

3. Pensijas palielināšanas daļa par augustu tiks izmaksāta kopā ar pārrēķināto (indeksēto) pensiju par septembri, un kopsummā var izveidoties pārsniegums virs pensijai piemērotā neapliekamā minimuma. Parasti tas nozīmētu, ka no pārsnieguma (virs 500 eiro) veidojas ienākuma nodoklis (IIN) 20% apmērā! Šoreiz uz tādu situāciju jāraugās ar piesardzību, jo nodoklis veidosies ne visās situācijās! Jāņem vērā, ka IIN nosakāms atsevišķi par katru mēnesi, nevis no kopsummas par diviem mēnešiem (sk. tekstā).

Kas pensijas saņēmējiem jāzina par indeksāciju?

Gaidot kārtējo indeksāciju, jāņem vērā, ka daži rādītāji, kas izmantojami aprēķinā, kļūst zināmi pēdējā brīdī, nevis gada sākumā vai pāris mēnešu pirms termiņa. Par to nav jāuztraucas, jo saņēmēji tik un tā neko nevar ietekmēt un no tiem arī nekas netiek prasīts. Viss notiks automātiski, jo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā ir pārrēķinam nepieciešamā informācija.

Tātad darbības veic VSAA un indeksēto summu ieskaita saņēmējiem parastajā pensijas saņemšanas dienā. Šis gads ir izņēmums, jo lēmums par pensijas indeksāciju 2022. gadā divus mēnešus iepriekš (nevis 1. oktobrī) tika pieņemts par vēlu — 19. jūlijā, tādēļ par augustu nebija iespējas uzsākt izmaksas.

Pirmais rādītājs, kas izmantots aprēķinā, kļūst zināms pietiekami agri — tā ir maksimālā indeksējamā summa. 2022. gadā tā ir summa, kas nepārsniedz 534 eiro, kas ir 50% no iepriekšējā kalendāra gada noapaļotās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (1067,52 eiro).

Ja pirms indeksācijas piešķirtā pensija bija mazāka par 534 eiro, tā indeksējama pilnā apmērā, ja lielāka, tad tikai tā daļa, kas nepārsniedz 534 eiro, indeksētajai daļai pēc indeksācijas tiek pieskaitīta pārsnieguma daļa.

Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensiju pārrēķina neatkarīgi no tās apmēra.

Indeksējamās summas katru gadu pakāpeniski palielinās: 

  • 2017. gadā — 349 eiro,
  • 2018. gadā — 382 eiro,
  • 2019. gadā — 420 eiro,
  • 2020. gadā — 454 eiro,
  • 2021. gadā — 470 eiro,
  • 2022. gadā — 534 eiro.

Arī indeksi tiek aprēķināti atsevišķi katram gadam atkarībā no valstī pastāvošajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Saglabāti nemainīgi tikai indeksācijas principi. 

Nākamie rādītāji kļūst zināmi burtiski pēdējā mirklī — tie ir vairāki aprēķinā izmantojamie indeksi (koeficienti). Šos indeksus veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par laikposmu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procenta.

Vispārējā gadījumā «mazākais» indekss ir 1,2287, un tas ir garantēts visiem. Savukārt vecuma pensijas saņēmējiem tiek piemēroti lielāki indeksi — atkarībā no apdrošināšanas stāža. 

Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēram, kas nepārsniedz 534 eiro, tiks piemērots minētais indekss neatkarīgi no apdrošināšanas stāža. Tas nozīmē, ka pensijas vai atlīdzības indeksējamā daļa kļūs lielāka gandrīz par 23%.

No 1. augusta tiks indeksētas vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kas piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2022. gada 31. jūlijam. 

Vecuma pensijām ir piemērojami vairāki indeksi (sk. 1. tabulu) atkarībā no apdrošināšanas stāža — jo ilgāk persona maksājusi nodokļus (tieši sociālās iemaksas), jo lielāks ir indekss.

1. tabula

Apdrošināšanas stāžs Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indekss 1,2287 1,2314 1,2341 1,2369

Papildus pensijas un atlīdzības indeksācijai jau ceturto reizi tiek indeksētas piemaksas pie pensijas par nostrādātajiem gadiem līdz 1995. gada 31. decembrim. Šīs piemaksas bija noteiktas tikai tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas līdz 2011. gada beigām. Piemaksas indeksējamas ar jau minēto mazāko indeksu (sk. turpmāk).

Ir zināms, ka piemaksas pie pensijām, kas piešķirtas 2012. gadā un vēlāk, drīz tiks atjaunotas.

NB! Parasti pēc indeksācijas pensijas summa kļūst lielāka, un iepriekšējos gados bija nepieciešams brīdināt pensionārus (īpaši ar mazām pensijām) par «risku» maksāt ienākuma nodokli (ja kopsumma pārsniedza pensionāra neapliekamo minimumu).

Sakarā ar pensionāra neapliekamā minimuma palielināšanu šā gada otrajā pusgadā izveidojās unikāla situācija: ienākuma nodoklis var gan samazināties, gan pazust, bet var arī izveidoties! Jebkurā gadījumā ieguvums pensijas saņēmējam ir nodrošināts.

Sakarā ar to, ka tiek indeksētas arī «lielas» pensijas, var izveidoties situācija, kad rezultātam tiks piemērots IIN ne tikai 20%, bet arī 23% apmērā.

Tādējādi atceramies, ka arī it kā ar vienādiem noteikumiem (piemēram, diviem pensionāriem ir vienāda saņemamā pensija un stāžs) indeksācijas rezultāts var būt atšķirīgs. Diemžēl gadās, ka pensionāri jauc piešķirto pensiju ar saņemamo (bruto ar neto). Salīdzināšanai vispirms jānoskaidro, vai pensijai noteikta arī piemaksa (tas ir redzams VSAA lēmumā par pensijas piešķiršanu vai par pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu).

Veicot indeksāciju, atsevišķi tiek piemērots indekss piemaksai un atsevišķi — pensijas summai (indeksi var būt atšķirīgi).

Atceramies, ka indeksējama tikai pensijas daļa, kas nepārsniedz 534 eiro.

Pēc pensijas daļas indeksācijas pieskaitām pārsnieguma summu (ja tāda bijusi). Summējam iegūtos rezultātus (pensiju un piemaksu). Iegūto bruto indeksēto summu samazinām par neapliekamo minimumu (500 eiro) un aprēķinām ienākuma nodokli pēc likmes 20%, ja kopsumma nepārsniedz 1667 eiro. Ja konstatēts pārsniegums, tam piemēro IIN pēc likmes 23%. 

Tie pensionāri, kuri turpina strādāt un saņemt ievērojamu atlīdzību, var lūgt VSAA piemērot pensijai lielāku IIN likmi (neatkarīgi no summas) un tādējādi izvairīties no pienākuma piemaksāt IIN pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.

NB! Lūdzu ņemt vērā, ka skaidrojums tabulā uzrādītajam aprēķinam (3., 5.–8. tabulā) attiecas uz pirmo skaitlisko aili («Līdz 29 gadiem»). 

Šāgada īpašais augusts

Atceramies, ka 2022. gadā indeksētas (palielinātas) vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (vai pārrēķinātas) līdz 2022. gada 31. jūlijam. Citiem vārdiem, ja pensija ir piešķirta līdz minētajam datumam, tā arī tiks pārrēķināta un tai jābūt izmaksātai augustā par augustu un pēcāk. Tomēr jāņem vērā, ka šis gads ir īpašs.

Augustā visas ieinteresētās personas saņēma pensijas un atlīdzības tādā pašā apmērā, kāds bija jūlijā (vēl neindeksātas). 

NB! Arī jūlijā summas dažiem varēja būt lielākas, bet šis palielinājums saistīts ar citu iemeslu — neapliekamais minimums pensijām no 1. jūlija ir palielināts no 350 līdz 500 eiro. Tas nozīmē, ka, ja pensijas bruto summai tika piemērots ienākuma nodoklis (tā bija lielāka par 350 eiro), tad, palielinoties minimumam, nodoklis samazinājās vai vispār netika piemērots un pensija tiek izmaksāta lielākā vai pilnā summā. 

Augustā objektīvu iemeslu dēļ aģentūrai nav iespējams aprēķināt un izmaksāt indeksētās pensijas un atlīdzības visiem saņēmējiem, bet tas nenozīmē, ka process nenotiek. Tāpēc pieņemts lēmums, ka indeksācijas rezultātā gūtais palielinājums par augustu tiks pieskaitīts septembra indeksētajai pensijai un tiks izmaksāts kopsummā (sk. 2. tabulu).

2. tabula

Augusta parastā pensija Septembra indeksētā pensija + Augusta pensijas indeksētā daļa Oktobra indeksētā pensija

Savukārt oktobrī un turpmāk saņemsim tikai indeksēto summu.

Svarīgi! Par septembra indeksēto pensiju (arī kopā ar piemaksu) tiks ieturēts IIN, ja tās bruto summa pārsniegs 500 eiro. Savukārt augusta pensijai tiks pieskaitīta augusta indeksētā daļa un atsevišķi ieturēts IIN par augustu. To visu automātiski paveiks VSAA. Šāds aprēķins ir nodokļa piemērošanas princips — par katru mēnesi atsevišķi (nevis no kopsummas, ja izmaksa notiek vienā mēnesī, bet summas attiecas uz diviem mēnešiem).

Kā notiek pensiju indeksācija?

Sakarā ar to, ka pensijas (atlīdzības) un piemaksas tiek indeksētas atsevišķi un tikai pēc tam summētas, turklāt vienai kategorijai piemaksas ir, bet otrai — nav, kā arī tas, ka piemaksas kopsumma atkarīga no apdrošināšanas stāža pagājušajā gadsimtā, to indeksāciju rakstā vispirms apskatīsim atsevišķi. Pēcāk paskaidrosim rezultāta apkopojumu.

Kad personai tiek piešķirta pensija, no VSAA lēmuma var gūt informāciju gan par kopējo apdrošināšanas stāžu, gan nostrādāto gadu skaitu līdz 1995. gada 31. decembrim (tiem, kam piešķirta piemaksa). 

Jebkurā gadījumā VSAA lēmumā par pensijas piešķiršanu vai pārrēķinu (ja pensionārs turpina strādāt) būs uzrādīta gan pensijas, gan piemaksas summa. Jāņem vērā, ka tās ir bruto summas un pensionārs saņems pensiju un piemaksu, no kuras atskaitīts ienākuma nodoklis 20% apmērā (no kopsummas, kas pārsniedz pensionāra minimumu 500 eiro). Ja kopsumma lielāka par 1667 eiro mēnesī, tad pārsnieguma summai piemēro IIN 23% apmērā.

1. piemērs

Apskatīsim uzkrātā (kopējā) apdrošināšanas stāža ietekmi uz vecuma pensijas 380 eiro apmērā pārrēķinu (sk. 3. tabulu — stāžs uzrādīts tabulas pirmajā rindā, indekss — otrajā). Pensija tiek indeksēta pilnā apmērā, jo nepārsniedz 534 eiro. Reālais palielinājums izteikts kā neto summa, jo IIN neveidojās (piemēram, 466,91 – 380 = 86,91).

3. tabula

Stāžs Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indekss  1,2287 1,2314 1,2341 1,2369
Indeksētā pensija 466,91 467,93 468,96 470,02
Palielinājums  + 86,91 + 87,93 + 88,96 + 90,02

Secinājumi. Šādas pensijas saņēmējs 2022. gada pirmajā pusgadā bija spiests maksāt ienākuma nodokli 6 eiro [(380 – 350) x 0,20] un saņēma 374 eiro (jo neapliekamais minimums 2022. gada pirmajā pusgadā bija 350 eiro).

Otrajā pusgadā minimums pensijām ir pacelts līdz 500 eiro un jūlijā IIN vairs nav jāmaksā. Pensionārs par jūliju saņem 380 eiro. Arī augustā viņš saņems 380 eiro.

Savukārt septembrī un oktobrī tiks izmaksātas šādas summas (sk. 4. tabulu).

4. tabula

Stāžs Izmaksas mēnesis Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indeksētā pensija un augusta indeksācija IX 466,91 + 86,91 467,93 + 87,93 468,96 + 88,96 470,02 + 90,02
Indeksētā pensija X 466,91 467,93 468,96 470,02

Indeksācijas rezultātā nodoklis nerodas nedz augustā, nedz septembrī, jo kopsumma katrā mēnesī nepārsniedz 500 eiro. Oktobrī tiks saņemta tikai pensija. 

Kā redzam, šādas pensijas indeksācija ar jebkādu apdrošināšanas stāžu nerada pienākumu maksāt IIN, to nodrošina neapliekamais minimums. Tomēr jāņem vērā, ka nodoklis tiek piemērots pensijas un piemaksas kopsummas daļai, kas pārsniedz 500 eiro. Tātad nodokļa esamību noteiks tas, vai šai personai ir piešķirta piemaksa un kāda tās summa būs pēc indeksācijas.

2. piemērs

Aprēķināsim vecuma pensijas 440 eiro apmērā indeksēto un saņemamo summu atkarībā no uzkrātā (kopējā) apdrošināšanas stāža, ņemot vērā, ka 54% pensionāru piešķirtās pensijas ir robežās no 300,01 līdz 500 eiro. 

Šogad pirmajā pusgadā šādas pensijas saņēmējam bija jāmaksā IIN 20% no starpības (440 – 350), kas ir 18 eiro. Otrajā pusgadā (jūlijā) nodoklis vairs netika piemērots, jo minimums 500 eiro pārsniedza pensijas summu. Tātad gan jūlijā, gan augustā tika izmaksāti 440 eiro, bet augusta pensiju indeksēs pilnā apmērā, jo tā nepārsniedz indeksējamo summu.

Pirms indeksācijas pensijai par augustu nodoklis netika piemērots. Tomēr pensionāram ar pensiju 440 eiro un jebkuru stāžu pēc indeksācijas rodas pienākums maksāt IIN no pārsnieguma virs 500 eiro (sk. 5. tabulu). Šoreiz tabula papildināta ar saņemamo summu pēc nodokļa ieturēšanas.

5. tabula

Stāžs Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indekss  1,2287 1,2314 1,2341 1,2369
Indeksētā pensija (bruto) 540,63 541,82 543,00 544,24
IIN 20% 8,13 8,36 8,60 8,85
Saņemts (neto) 532,50 533,46 534,40 535,39
Palielinājums (neto)  + 92,50 + 93,46 + 94,40 + 95,39

Atgādinām, ka aprēķinā netiek ņemta vērā iespējamās piemaksas esamība par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.

6. tabula

Stāžs Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indeksētā pensija un augusta indeksācija 532,50 + 92,50 533,46 + 93,46 534,40 + 94,40 535,39 + 95,39

Par septembri pensionārs ar 440 eiro lielu pensiju saņems ne vien indeksēto pensiju (sk. 6. tabulā «Saņemts (neto)» aili «Līdz 29 gadiem» 532,50 eiro), bet arī nosacīto «parādu» par augustu (indeksējamās daļas neto summu — 92,50 eiro). Un šeit mēs sastopam kārtējo īpatnību: tā kā «parāds» attiecas uz augustu (540,63 – 440 = 100,63), turklāt kopā ar augustā izmaksāto pensiju veido summu (100,63 + 440 = 540,63), kas pārsniedz neapliekamo pensijas minimumu, VSAA rēķinās ienākuma nodokli no pārsnieguma virs 500 eiro summas (40,63 x 20% = 8,13). 

Rezultātā pensionāram septembrī izmaksās indeksēto pensiju un augusta pensijas indeksāciju (neto summas), bet ieturētie nodokļi (divas reizes pa 8,13 eiro) tiks attiecināti katrs uz savu mēnesi. 

Oktobrī un turpmāk pensionārs saņems tikai indeksēto pensiju.

3. piemērs

Pensijas summa ir tieši 534 eiro (bruto, protams). Pirms indeksācijas jūlijā un augustā (neskaitot piemaksu) saņemamā summa bija 527,20 eiro [534 – (534 – 500) ◊ 20%]. Tātad arī jūlijā un augustā no pensijas daļas (no 34 eiro) bija ieturēts ienākuma nodoklis 6,80 eiro. Atzīmēsim, ka gada pirmajā pusgadā no šādas pensijas IIN bija krietni lielāks (36,80 eiro).

7. tabula

Stāžs Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indekss  1,2287 1,2314 1,2341 1,2369
Indeksētā pensija (bruto) 656,13 657,57 659,01 660,50
IIN 20% 31,23 31,51 31,80 32,10
Indeksētais palielinājums (bruto) 122,13 123,57 125,01 126,50
Saņems (neto) 624,90 626,06 627,21 628,40
Palielinājums (neto)  + 97,70 + 98,86 + 100,01 + 101,20

7. tabulā norādīta bruto indeksētā pensija, ienākuma nodoklis no tās un pensijas bruto palielinājums indeksācijas rezultātā (piemēram, 122,13 = 656,13 – 534). Saņemamā summa palielinājās par 97,70 = 624,90 – 527,20. 

Domājams, ka jūs jau saprotat, ka no septembra indeksētās pensijas, kas izmaksāta kopā ar «parādu» par augustu, IIN ieturams par septembri kopā ar nodokli no indeksētā palielinājuma par augustu, nevis no divu mēnešu pensiju kopsummas. Piemēram, ja augustā no 534 eiro jau bija ieturēts IIN (6,80 eiro), tad no indeksētā palielinājuma par augustu (ar 29 gadu stāžu) tiks aprēķināts IIN 24,43 eiro (20% no 122,13 eiro). Un šis nodoklis attiecināms uz augustu, nevis uz septembri.

4. piemērs

Mazliet sarežģītāks ir aprēķins pensijām, kas pārsniedz indeksējamo summu, piemēram, 800 eiro pensijai. Pirms indeksācijas pensionārs, kuram bija piešķirta šāda pensija, jūlijā un augustā saņēma pensiju 740 eiro [(800 – (800 – 500) x 20%] apmērā.

Vispirms pensija jāsadala divās daļās (534 + 266), jo indeksācijai pakļautā summa (534 eiro) ir vienāda visiem pensionāriem (sk. 8. tabulu). Pēc indeksu piemērošanas 534 eiro rezultātam jāpieskaita pārsnieguma summa (kuru neindeksēja), jāatskaita neapliekamais minimums un jāaprēķina ienākuma nodoklis. 

8. tabula

Stāžs Līdz 29 gadiem No 30 līdz 39 gadiem No 40 līdz 44 gadiem Vairāk par 45 gadiem
Indekss  1,2287 1,2314 1,2341 1,2369
Indeksētā pensija 656,13+266 657,57+266 659,01+266 660,50+266
Indeksētais palielinājums (bruto) 122,13 123,57 125,01 126,50
Ienākuma nodoklis 20% 84,43 84,71 85,00 85,30
Saņems  837,70 838,86 840,01 841,20
Palielinājums + 97,70 + 98,86 + 100,01 +101,20

Salīdzināsim ar iepriekš saņemto pensijas summu (neņemot vērā piemaksu).

Interesanta sakritība! Pensionārs, kam piešķirtā pensija bija 534 eiro, un tāds, kam — 800 eiro, ja vien tiem ir vienāds kopējais apdrošināšanas stāža intervāls, pēc indeksācijas gūs vienādu palielinājuma summu!

Citiem vārdiem, arī tad, ja pensija pārsniedz indeksējamos 534 eiro, neviens vecuma pensionārs (ar vienādu apdrošināšanas stāžu, bet neņemot vērā piemaksu) nesaņems vairāk par 3. un 4. piemēra tabulā norādīto palielinājuma summu. 

Izņēmums varētu attiekties uz personām, kam indeksēta visa pensijas summa, nevis tikai 534 eiro (politiski represētās personas, personas ar pirmo invaliditātes grupu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki).

Atšķirības var rasties atkarībā no tā, vai kopā ar pensiju tika piešķirta (un cik liela) piemaksa par nostrādātajiem gadiem līdz 1995. gada 31. decembrim. Sakarā ar to, ka piemaksas ir divas un tās tiek indeksētas tikai ar vienu indeksu, to indeksāciju apskatīsimies atsevišķi.

Piemaksu indeksācija

Vispirms precizēsim, ka piemaksas par nostrādātajiem gadiem nav piešķirtas visiem pensionāriem. Mainoties pensijas noteikšanas algoritmam, kopš 2012. gada 1. janvāra piemaksu piešķiršana pārtraukta. 

Tās piemaksas, kas pēc iepriekšējās indeksācijas ir 1,16 eiro un 1,74 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārrēķinātas, piemērojot indeksu 1,2287. Līdz ar to pensionāri, kuri saņēma 1,16 eiro piemaksu par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,43 eiro, bet tie, kuri saņēma 1,74 eiro, — saņems 2,14 eiro.

Apvienosim piemaksu aprēķinu tabulā atkarībā no nostrādāto gadu skaita līdz 1995. gada 31. decembrim. 9. tabulā ir norādīti dati aprēķinam, tāpēc var viegli aprēķināt piemaksas summu jebkuram gadu skaitam. Atšķirība var rasties vienīgi sakarā ar to, ka VSAA var veikt aprēķinus, izmantojot četras zīmes pēc komata — tad noapaļošanas rezultāts atšķirsies par dažiem centiem.

9. tabula

Gadi  15 25 35 40
Indeksētā piemaksa 1,43 eiro (bija 1,16) 17,40→21,45 29,00→35,75 40,60→50,05 46,40→57,20
Indeksētā piemaksa 2,14 eiro (bija 1,74) 26,10→32,10 43,50→53,50 60,90→74,90 85,60→69,60

Atgādinu, ka ienākuma nodokli pensijas saņēmēji maksā no pensijas un piemaksas kopsummas. Tas nozīmē, ka, veicot atsevišķus indeksācijas aprēķinus pensijai un piemaksām, vispirms iegūstam to kopsummu, kura jāsamazina par 500 eiro un no pārsnieguma summas jāaprēķina ienākuma nodoklis pēc likmes 20% (ja aprēķinātā pensija ar piemaksu kopā nepārsniedz 1667 eiro).

Vai piemaksas atgriezīsies?

Jau vairākus gadus runā par piemaksu piešķiršanas atjaunošanu. Tā notiks pakāpeniski, jo pasākums ir sarežģīts un «ļoti dārgs». 

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu «Par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksas termiņu pagarinājumu un tā ietekmi uz personas vecuma pensijas apmēru».

Problēmas risināšanai piedāvāti vairāki varianti, tomēr neviens no tiem nav apstiprināts. Tādēļ skaidrojumi par to lasītājiem tiks sniegti nākamajos žurnāla numuros.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada septembra (489.) numurā.