0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISaņemtā finansiālā atbalsta, dāvinājuma vai ziedojuma grāmatvedības uzskaite

Saņemtā finansiālā atbalsta, dāvinājuma vai ziedojuma grāmatvedības uzskaite

Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi

Nu jau septiņpadsmit gadus Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un uzņēmējiem šo gadu laikā ir dota iespēja saņemt finanšu palīdzību savas uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat arī vietējās pašvaldības aktīvi atbalsta jaunos uzņēmējus ar dažādām programmām. Konsultējot grāmatvežus, atklājas, ka finansējuma grāmatvedības uzskaitē joprojām ir neskaidrības. Tāpēc šajā rakstā ar piemēriem apskatīta finanšu palīdzības, dāvinājumu vai ziedojumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē. Kārtību, kādā grāmatvedības uzskaitē novērtē un finanšu pārskatā norāda saņemto valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties
E-BILANCE vai to saturoša komplekta abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Saņemtā finansiālā atbalsta, dāvinājuma vai ziedojuma grāmatvedības uzskaite
Ilustrācija: © zenzen – stock.adobe.com
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Nu jau septiņpadsmit gadus Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un uzņēmējiem šo gadu laikā ir dota iespēja saņemt finanšu palīdzību savas uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat arī vietējās pašvaldības aktīvi atbalsta jaunos uzņēmējus ar dažādām programmām. Konsultējot grāmatvežus, atklājas, ka finansējuma grāmatvedības uzskaitē joprojām ir neskaidrības. Tāpēc šajā rakstā ar piemēriem apskatīta finanšu palīdzības, dāvinājumu vai ziedojumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē.

Kārtību, kādā grāmatvedības uzskaitē novērtē un finanšu pārskatā norāda saņemto valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālo atbalstu (finanšu palīdzību), ziedojumus un dāvinājumus, nosaka MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 2. nodaļa.

1. Subsīdija izdevumu segšanai

No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību — subsīdiju izdevumu (zaudējumu) segšanai iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība.

PIEMĒRS

Pašvaldība 2021. gada janvārī uzņēmumam piešķir finanšu palīdzību 1200 eiro apmērā, lai segtu 50% no ražošanas telpu nomas maksas 2021. gadā. Pašvaldība katru mēnesi saskaņā ar līgumu un izrakstīto rēķinu iemaksā uzņēmuma norēķinu kontā 100 eiro. Grāmatojums, izrakstot rēķinu
D Norēķini ar citiem debitoriem 100
K Ieņēmumi no subsīdijām (operāciju konts) 100
Grāmatojums saņemot subsīdiju
D Banka 100
K Norēķini ar citiem debitoriem 100

2. Finanšu palīdzība —nākamo periodu ieņēmumi

No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norāda bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja:

 • nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;

PIEMĒRS 

Uzņēmums 2020. gada decembrī saņem ES fonda finansējumu 10 000 eiro apmērā ražošanas iekārtas iegādei. Iekārta nopirkta 2021. gada februārī. Grāmatojums 2020. gada decembrī
D Banka 10 000
K Nākamo periodu ieņēmumi 10 000
 • nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu segšanai;

PIEMĒRS

Uzņēmums 2020. gada decembrī saņem pašvaldības finansējumu 1000 eiro apmērā ražošanai nepieciešamo materiālu iegādei. Materiāli nopirkti 2021. gada janvārī. Grāmatojums 2020. gada decembrī
D Banka 1000
K Nākamo periodu ieņēmumi 1000
 • ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā;

PIEMĒRS

Uzņēmums 2020. gada septembrī saņem ES fonda finansējumu 20 000 eiro apmērā biroja ēkas būvniecībai. 2021. gadā sakarā ar Covid–19 pandēmiju tiek pieņemts lēmums būvniecību neuzsākt. Grāmatojums 2020. gada septembrī
D Banka 20 000 
K Nākamo periodu ieņēmumi 20 000
Grāmatojums 2021. gadā
D Nākamo periodu ieņēmumi 20 000
K Banka 20 000
 • saskaņā ar apstiprināto finansēšanas kārtību — Eiropas Savienības finansējumu, kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, — pamatojoties uz iesniegtajiem finansējuma atmaksas pieprasījumiem atbilstoši saņemtajām summām.

PIEMĒRS

Uzņēmums uzsāk ražošanas ēkas būvniecību, kurai 50% līdzfinansējumu ir piešķīris ES fonds. Līgumā noteikts, ka finansējums tiek izmaksāts pa daļām būvniecības procesa gaitā, iesniedzot būvnieka sastādītos izpildes aktus. Grāmatvedības uzskaitē saņemtais finansējums līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā jāgrāmato:
D Banka
K Nākamo periodu ieņēmumi

3. Pārskata gada ieņēmumi no saņemtā finansējuma

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīto saņemtās finanšu palīdzības summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos:

 • ja par finanšu palīdzības veidā saņemto naudu iegādātā, izveidotā vai uzbūvētā pamatlīdzekļa vai finansiālā atbalsta veidā saņemtā pamatlīdzekļa lietošanas laiks ir ierobežots un saņemtā finanšu palīdzība pilnībā sedz pamatlīdzekļa vērtību, — atbilstoši to kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām;

PIEMĒRS

Uzņēmums saņem finansiālo atbalstu 30 000 eiro apmērā iekārtas iegādei par 30 000 eiro. Iekārtas lietderīgās lietošanas laiks 10 gadi, piemērojot lineāro metodi, nolietojums 3000 eiro gadā. Likvidācijas vērtība 0 eiro. Grāmatojums iekārtas iegādes brīdī
D Pamatlīdzekļi 30 000
K Norēķini ar piegādātājiem 30 000
Grāmatojums, saņemot finansiālo atbalstu
D Bankas konts 30 000
K Nākamo periodu ieņēmumi 30 000
Grāmatojums iekārtas nolietojumam par gadu
D Pamatlīdzekļu nolietojums 3000
K Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 3000
Grāmatojums saņemtā finansiālā atbalsta atzīšanai pārskata gada ieņēmumos
D Nākamo periodu ieņēmumi 3000
K Ieņēmumi no saņemtā finansiālā atbalsta 3000
 • ja par finanšu palīdzības veidā saņemto naudu iegādātā, izveidotā vai uzbūvētā pamatlīdzekļa vai finansiālā atbalsta veidā saņemtā pamatlīdzekļa lietošanas laiks ir ierobežots un saņemtā finanšu palīdzība sedz tikai daļu no minētā objekta vērtības, — atbilstoši tām šā objekta kārtējā gada nolietojuma summu daļām, kuras attiecas uz saņemto finanšu palīdzību;

PIEMĒRS

Uzņēmums saņem finansiālo atbalstu 20 000 eiro apmērā iekārtas iegādei par 40 000 eiro. Iekārtas lietderīgās lietošanas laiks 10 gadi, piemērojot lineāro metodi, nolietojums 4000 eiro gadā. Likvidācijas vērtība 0 eiro. Grāmatojums iekārtas iegādes brīdī
D Pamatlīdzekļi 40 000
K Norēķini ar piegādātājiem 40 000
Grāmatojums, saņemot finansiālo atbalstu
D Bankas konts 20 000
K Nākamo periodu ieņēmumi 20 000
Grāmatojums iekārtas nolietojumam par gadu
D Pamatlīdzekļu nolietojums 4000
K Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 4000
Grāmatojums saņemtā finansiālā atbalsta atzīšanai pārskata gada ieņēmumos
D Nākamo periodu ieņēmumi 2000
K Ieņēmumi no saņemtā finansiālā atbalsta 2000
 • saskaņā ar šīs summas izlietojumu kārtējā gada izdevumu segšanai, ja nauda šiem mērķiem tika saņemta iepriekšējā pārskata gadā.

PIEMĒRS

Uzņēmums 2020. gada decembrī saņem pašvaldības finansējumu 1000 eiro apmērā ražošanai nepieciešamo materiālu iegādei. Materiāli nopirkti 2021. gada janvārī. Grāmatojums 2020. gada decembrī, saņemot finansējumu
D Banka 1000
K Nākamo periodu ieņēmumi 1000
Grāmatojums 2021. gada janvārī, iegādājoties materiālus
D Materiālu izmaksas (operāciju konts) 1000
K Norēķini ar piegādātājiem 1000
Grāmatojums 2021. gadā, atzīstot ieņēmumos 2020. gadā saņemto finansējumu
D Nākamo periodu ieņēmumi 1000
K Ieņēmumi no saņemtā finansiālā atbalsta 1000

4. Zemesgabala iegāde par saņemto finansējumu

Ja par finanšu palīdzības veidā saņemto naudu iegādāts zemesgabals, šādu finansiālo atbalstu iekļauj tā pārskata gada ieņēmumos, kad attiecīgais ilgtermiņa ieguldījumu objekts atsavināts (pārdots).

Ja iegādāto zemesgabalu iespējams tieši saistīt ar kādu citu ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura lietošanas laiks ir ierobežots, tad finansiālo atbalstu var iekļaut ieņēmumos pakāpeniski šā cita objekta paredzētajā lietošanas laikā.

Piemēram, ja finanšu palīdzība ir saņemta attiecībā uz zemi ar nosacījumu, ka uz šīs zemes ir jāuzceļ ēka vai būve, tad šādu finanšu palīdzību ir pamatoti atzīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā ēkas vai būves derīgās izmantošanas laikā.

5. Finanšu palīdzība saņemta pēc pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas uzsākšanas

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta izveidei paredzēto izdevumu atmaksu saņem nākamajā pārskata gadā pēc pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanas uzsākšanas vai vēlāk, saņemto summu sākotnēji norāda bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un pēc tam sistemātiski iekļauj ieņēmumos šā objekta atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā.

PIEMĒRS

Uzņēmums 2019. gada decembrī iegādājās iekārtu 20 000 eiro apmērā. Iekārtas lietderīgās lietošanas laiks ir 5 gadi. Likvidācijas vērtība 0 eiro. Lineārā nolietojuma aprēķina metode. Nolietojums gadā 4000 eiro. 2021. gada jūnijā saņem finansiālo atbalstu 10 000 eiro apmērā iekārtas iegādes izmaksu segšanai. Saņemto atbalstu iekļauj ieņēmumos pakāpeniski atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā, t.i., četros gados.
Gads Nolietojums, eiro Ieņēmumi no finansiālā atbalsta, eiro
2020 4000
2021 4000 2500
2022 4000 2500
2023 4000 2500
2024 4000 2500
 

6. Finanšu palīdzība saņemta pēc pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas pabeigšanas

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta izveidei paredzēto izdevumu atmaksu saņem tad, kad pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšana jau ir pabeigta, saņemto summu iekļauj tā pārskata gada ieņēmumos, kad izdevumu atmaksa saņemta.

PIEMĒRS

Uzņēmums 2019. gada decembrī iegādājās iekārtu 20 000 eiro apmērā. Iekārtas lietderīgās lietošanas laiks ir 5 gadi. Likvidācijas vērtība 0 eiro. Lineārā nolietojuma aprēķina metode. Nolietojums gadā 4000 eiro. 2025. gada jūlijā saņem finansiālo atbalstu 10 000 eiro apmērā iekārtas iegādes izmaksu segšanai. Saņemto atbalstu iekļauj ieņēmumos 2025. gadā.
Gads Nolietojums, eiro Ieņēmumi no finansiālā atbalsta, eiro
2020 4000
2021 4000
2022 4000
2023 4000
2024 4000
2025 10 000
 

7. Saņemtās finanšu palīdzības atspoguļojums finanšu pārskatā

Finanšu pārskata bilancē saņemto finanšu palīdzību norāda postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā.

PIEMĒRS

Uzņēmums 2020. gada decembrī iegādājās iekārtu 10 000 eiro apmērā. Iekārtas lietderīgās lietošanas laiks ir 5 gadi. Likvidācijas vērtība 0 eiro. Lineārā nolietojuma aprēķina metode. Nolietojums gadā 2000 eiro. 2021. gada janvārī saņem finansiālo atbalstu 5000 eiro apmērā iekārtas iegādes izmaksu segšanai.
Gads Nolietojums PZA Ieņēmumi PZA NPI bilancē (īstermiņa) NPI bilancē (ilgtermiņa)
2021 2000 1000 1000 3000
2022 2000 1000 1000 2000
2023 2000 1000 1000 1000
2024 2000 1000 1000
2025 2000 1000
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norāda postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saņemtā finansiālā atbalsta būtībai.

Finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par:

 • pārskata gadā vai iepriekšējos gados saņemto finanšu palīdzību, kuras summa ir būtiska sabiedrības aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai un kura netiek saņemta bieži vai periodiski. Norāda finanšu palīdzības saņemšanas gadu, summu un, ja vēl nav izpildīti visi šīs finanšu palīdzības devēja noteiktie nosacījumi, informāciju, kad tie tiks pilnībā izpildīti;
 • atmaksājamo saņemtās finanšu palīdzības summu, ja pārskata gadā atklājies, ka nav izpildīts kāds no finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem;
 • pārskata gadā vai iepriekšējos gados saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tas ir būtiski sabiedrības aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai.

8. Ja saņemtā finanšu palīdzība jāatmaksā

Ja nākamajos gados pēc saņemtā finansiālā atbalsta iekļaušanas bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā atklājies, ka nav izpildīts kāds no finansiālā atbalsta devēja nosacījumiem, un saņemtais finansiālais atbalsts pilnībā vai daļēji jāatmaksā:

 • ja saņemtā finansiālā atbalsta summa pilnībā iekļauta attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos, atmaksājamo finansiālā atbalsta summu noraksta tā pārskata gada izmaksās, kad kļuvis droši zināms, ka šī summa būs jāatmaksā;

Grāmatojums:

D Finansiālā atbalsta atmaksas izmaksas
K Bankas norēķinu konts
 • ja saņemtā finansiālā atbalsta summa ietverta bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un vēl nav pilnībā iekļauta attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos, atmaksājamās finansiālā atbalsta summas norakstīšanai vispirms izlieto bilances posteņa "Nākamo periodu ieņēmumi" atlikumu, pārskata gada izmaksās iekļaujot tikai no šā posteņa atlikuma nesegto atmaksātās finansiālā atbalsta summas pārpalikumu.

Grāmatojums:

D Nākamo periodu ieņēmumi
K Bankas norēķinu konts

un par atlikušo summu:

D Finansiālā atbalsta atmaksas izmaksas
K Bankas norēķinu konts

9. Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi

Par dāvinājumu vai ziedojumu ir uzskatāma fiziskas, juridiskas vai citas personas naudas, mantas vai pakalpojuma nodošana bez atlīdzības sabiedrības īpašumā, nosakot vai nenosakot tā izlietošanas mērķi.

Tiešā naudas maksājuma veidā saņemto ziedojumu vai dāvinājumu atspoguļo grāmatvedības uzskaitē tieši tāpat kā saņemto finanšu palīdzību, kas aprakstīta šīs publikācijas iepriekšējās daļās.

Ja kā dāvinājums tiek saņemta manta, tad svarīgākais ir noteikt tās vērtību naudas izteiksmē. Ja vērtība nav minēta dāvinājuma vai ziedojuma līgumā, tad, lai varētu iegrāmatot grāmatvedības uzskaitē saņemto dāvanu, nosaka tās tirgus vērtību (patieso vērtību), izmantojot visus iespējamos informācijas avotus. 

PIEMĒRS

Uzņēmums ir saņēmis kā dāvinājumu pamatlīdzekli, kura vērtība dāvinājuma līgumā norādīta 5000 eiro. Lietderīgās lietošanas laiks noteikts 5 gadi, nolietojums 1000 eiro gadā. Grāmatojums
D Pamatlīdzeklis 5000
K Nākamo periodu ieņēmumi 5000
Grāmatojums pārskata gada nolietojumam
D Pamatlīdzekļu nolietojums 1000
K Uzkrātais pamatlīdzekļu nolietojums 1000
Grāmatojums, atzīstot ieņēmumos dāvinājuma gada ieņēmumu summu
D Nākamo periodu ieņēmumi 1000
K Ieņēmumi no dāvinājuma 1000

Ja no ziedojuma vai dāvinājuma veidā saņemtās naudas iegādāts vai citādi ziedojuma vai dāvinājuma veidā iegūts zemesgabals, šādu ziedojumu vai dāvinājumu iekļauj tā pārskata gada ieņēmumos, kad attiecīgais ilgtermiņa ieguldījumu objekts atsavināts, izņemot gadījumu, ja minēto ilgtermiņa ieguldījumu objektu iespējams tieši saistīt ar kādu citu ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura lietošanas laiks ir ierobežots. Šādā gadījumā ziedojuma vai dāvinājuma summu var iekļaut ieņēmumos pakāpeniski šā cita objekta paredzētajā lietošanas laikā.

Piemēram, ja ziedojums vai dāvinājums ir saņemts attiecībā uz zemi ar nosacījumu, ka uz šīs zemes ir jāuzceļ ēka vai būve, tad šādu ziedojumu vai dāvinājumu ir pamatoti atzīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā ēkas vai būves derīgās izmantošanas laikā.

Ja ziedojumā vai dāvinājumā saņemtas lietas, kuru vērtība nav norādīta ziedojuma vai dāvinājuma līgumā vai citā dokumentā, kas apliecina šo lietu ziedojumu vai dāvinājumu, un patiesā vērtība nav zināma un to nav iespējams ticami noteikt), attiecīgās lietas var uzskaitīt natūrā bez novērtējuma naudas izteiksmē, ja ziedojuma vai dāvinājuma priekšmets ir:

 • lieta, kuras nozīme ir simboliska vai vērtība neliela un kura saņemta nekomerciālā nolūkā;
 • lietota kustamā manta, ja tās novērtēšanas izmaksas ir lielas salīdzinājumā ar šīs mantas varbūtējo patieso vērtību;
 • objekts, kuram likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" izpratnē varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūrvēsturiska vērtība;
 • savvaļas dzīvnieks Dzīvnieku aizsardzības likuma izpratnē, kas saņemts savvaļas dzīvnieku kolekcijas papildināšanai.

10. Kreditora parāda samazinājums kā dāvinājums

Ja kreditors pilnībā atsakās no sava prasījuma vai atsakās no sava prasījuma noteiktas daļas un kreditora parāda samazinājuma summa nav saistīta ar kreditora mērķi šo summu ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, tad kreditora parāda samazinājums uzskatāms kā dāvinājums un tas jāatzīst kā ieņēmumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecīgajā pārskata gadā.

Uzņēmumam, kas atteicās no debitora parāda, ar UIN apliekamā bāze jāpalielina par summu, par kādu samazināts debitora parāds, deklarējot to tajā taksācijas periodā, kad parakstīta vienošanās par atteikšanos no debitora parāda (UIN likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta a) apakšpunkts). UIN deklarācijā jānorāda 6.1. rindā.

11. Dāvinājuma priekšmets apgrūtināts

Ja dāvinājuma priekšmets ir apgrūtināts ar parādiem (piemēram, ja dāvinājuma priekšmets ir visa dāvinātāja manta un dāvinātājs nav samaksājis parādus, kuri viņam bijuši dāvināšanas laikā), tad tajā pārskata periodā, kad kļuvis zināms par šādu apgrūtinājumu, bilancē parādu summas apmērā iekļauj attiecīgu uzkrājumu vai kreditoru parādu posteni, bet peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda attiecīgas izmaksas.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada oktobra (478.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: