0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTISezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Linda Puriņa, sertificēta nodokļu konsultante, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

No aprīļa līdz novembrim lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādniekus, izmaksātajam ienākumam piemērojot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli (SLIN). SLIN režīms tika ieviests 2014. gada 1. jūnijā. Lai arī nodokļu režīmam nu jau desmit gadi apritējuši, būtiskākās lietas nenāk par ļaunu atgādināt, un, iespējams, kāds, kuram šis nodokļu režīms strādnieku nodarbināšanai noderīgs, par to nemaz nezina. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieviešanas mērķis bija: samazināt nelegālo nodarbinātības līmeni sezonas laukstrādnieku vidū; samazināt darba devējiem (lauksaimniekiem)…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis
Foto: © Bits and Splits — stock.adobe.com

No aprīļa līdz novembrim lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādniekus, izmaksātajam ienākumam piemērojot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli (SLIN). SLIN režīms tika ieviests 2014. gada 1. jūnijā. Lai arī nodokļu režīmam nu jau desmit gadi apritējuši, būtiskākās lietas nenāk par ļaunu atgādināt, un, iespējams, kāds, kuram šis nodokļu režīms strādnieku nodarbināšanai noderīgs, par to nemaz nezina.

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieviešanas mērķis bija:

  1. samazināt nelegālo nodarbinātības līmeni sezonas laukstrādnieku vidū;
  2. samazināt darba devējiem (lauksaimniekiem) administratīvo slogu, kas saistīts ar lauksaimniecības nozarei raksturīgo nevienmērīgo sezonas darbinieku plūsmu.

SLIN ir atļauts izmantot tiem lauksaimniekiem, kas audzē augļus un dārzeņus un strādniekus nodarbina augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Strādniekus atļauts nodarbināt arī akmeņu lasīšanā sējumu, stādījumu un zālāju platībās. SLIN režīmā drīkst nodarbināt gan rezidentus, gan nerezidentus. Lai varētu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) piereģistrēt nerezidentu, vispirms darba devējam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāsaņem attiecīgajam darbiniekam reģistrācijas numurs.

Tos darbiniekus, kuru pienākumos ietilpst traktortehnikas vadīšana, nav atļauts nodarbināt SLIN režīmā. Tātad par šādiem strādniekiem nodokli maksājami vispārējā kārtībā.

Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 11.12 panta otrā daļa nosaka, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs ir maksātājs, kas nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos, ja taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim:

  1. maksātājs tiek nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 90 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā;
  2. maksātāja ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;
  3. maksātājam četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja labā nav ar šo pašu ienākumu izmaksātāju pastāvējušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Tātad nedrīkst parastā kārtībā nodarbinātu strādnieku pirms sezonas sākuma atbrīvot un tūlīt pieņemt darbā sezonas laukstrādnieku režīmā.

Nodoklis no sezonas laukstrādnieku ienākuma tiek ieturēts 15 procentu apmērā. SLIN ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Persona, kura maksā SLIN, kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro. Ja ienākums mēnesī ir mazāks, tad sezonas laukstrādnieku nodoklis ietver tikai IIN.

Lai saprastu atšķirības nodokļu ziņā, salīdzināsim sezonas laukstrādnieka ienākumu un ienākumu parastajā nodokļu režīmā.

Piemērs

Darbiniekam, kurš nav iesniedzis elektronisko algas nodokļa grāmatiņu, bruto darba samaksa ir 500 EUR, darbinieks «uz rokas» saņems 343 EUR, bet darba devējam izmaksas nodokļiem būs 275,31 EUR; tātad kopā darba devēja izmaksas ir 618,31 EUR. 
Sezonas laukstrādniekam pie bruto algas 500 EUR, nodoklis ir 75 EUR un darbinieks saņems 425 EUR. Ja SLN režīmā darba devēja kopējās izmaksas būtu 618,31 EUR, tad sezonas laukstrādnieks «uz rokas» saņems 525,56 EUR. 

Sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošanas kārtību nosaka jau iepriekš minētais likuma «Par IIN» 11.12 pants, kā arī Ministru kabineta (MK) 25.03.2014. noteikumi Nr. 166 «Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai».

Ar sezonas laukstrādnieku SLIN režīmā var tikt noslēgts viens no šādiem līguma veidiem:

  1. rakstveidā noslēgts darba līgums,
  2. rakstveidā noslēgts uzņēmuma līgums,
  3. mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums.

Ar laukstrādnieku noslēgtā līguma veids ir jānorāda tad, kad strādnieks, darbu uzsākot, tiek reģistrēts LAD EPS. Domāju, ka populārākais noteikti ir mutvārdos noslēgtais uzņēmuma līgums. Ja tiek slēgts darba līgums, tad jāievēro Darba likumā noteiktās prasības, t.sk. prasība, ka darba līgums obligāti slēdzams rakstveidā; izbeidzot darba tiesiskās attiecības, laukstrādniekam pienākas kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī darba devējam ir pienākums aprēķināt un izmaksāt slimības naudu, ja laikā, kad darbinieks ir darba tiesiskajā attiecībās, ir iestājusies darba nespēja.

Sezonas laukstrādnieku nodarbināšanas uzsākšana netiek reģistrēta VID, iesniedzot «Ziņas par darba ņēmējiem», bet gan katrā sezonas darbu veikšanas dienā pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ir jāreģistrē LAD EPS.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs katru dienu LAD EPS reģistrē arī strādniekam par attiecīgo dienu aprēķināto atlīdzību. Ievadīto atlīdzības summu nav iespējams precizēt!

Tātad ienākuma izmaksātājam informācija EPS ir jāievada divas reizes dienā — reģistrējot darbinieku pirms darba uzsākšanas un reģistrējot viņam aprēķināto atlīdzību tad, kad darbs attiecīgajā dienā ir pabeigts.

Nodokļa aprēķins ir ļoti vienkāršs — strādniekam aprēķinātais ienākums tiek reizināts ar nodokļa likmi 15 procentu apmērā. Ja, piemēram, strādniekam tiek aprēķināts ienākums 50 EUR apmērā, tad nodoklis ir 7,50 EUR un strādniekam izmaksājamā summa 42,50 EUR. Šis vienkāršais aprēķins ērti ļauj strādniekiem aprēķināt un izmaksāt atlīdzību par katru nostrādāto dienu. Protams, var strādniekam ienākumu maksāt arī par nostrādātu nedēļu vai mēnesi, bet EPS tik un tā atlīdzība jānorāda par katru dienu.

Ja dienas sākumā darbinieks EPS ir reģistrēts, bet dienas beigās atlīdzība nav norādīta, tiek automātiski aprēķināts minimālais nodoklis 70 centu apmērā par šo dienu. Arī gadījumā, ja faktiski aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 70 centiem (piemēram, tiek norādīts ienākums 2 EUR apmērā un nodoklis būtu 30 centi), sistēma aprēķinās nodokli 70 centu apmērā.

Jāņem vērā, ka sezonas laukstrādnieku nodokļa faktiskais sadalījums starp IIN un VSAOI ir zināms tikai mēneša beigās, kad ir sagatavots kopsavilkums par mēneša laikā laukstrādniekiem aprēķināto ienākumu.

Piecu darba dienu laikā pēc mēneša beigām lauksaimnieks LAD EPS sistēmā sagatavo ziņojumu par pārskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām un iesniedz šo ziņojumu VID. Pārskata iesniegšana notiek elektroniski — LAD EPS tiek sagatavots pārskats noteiktā elektroniskā formātā un to ir iespējams augšupielādēt VID EDS.

Par sezonas laukstrādniekiem uzņēmējdarbības riska nodeva nav jāmaksā. Tāpat attiecībā uz SLIN režīmā nodarbinātiem strādniekiem netiek piemērotas minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Sezonas laukstrādnieku ienākumu nenorāda paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām. Ja darbinieks pieprasa, tad paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir jāsagatavo un viņam jāizsniedz.

Sezonas laukstrādnieka ienākuma un nodokļa aprēķina un izmaksas grāmatošana

Tā kā sezonas laukstrādnieku nodoklis nav atsevišķs nodokļa veids, bet gan ietver IIN un VSAOI, tad diez vai ir lietderīgi veidot atsevišķu grāmatvedības kontu tieši SLIN grāmatošanai.

Viens no variantiem, kā varam iegrāmatot sezonas laukstrādnieku ienākumu un no tā ieturēto nodokli: 

1) sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksa:
D Kreditori — norēķini par darba samaksu (norēķini par sezonas laukstrādnieka ienākumu)
K Naudas līdzekļi

2) mēneša beigās, kad sagatavots kopsavilkums par sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību un nodokļa sadalījumu:

D Izmaksas (bruto atlīdzība sezonas laukstrādniekiem)
K Kreditori — norēķini par darba samaksu (norēķini par sezonas laukstrādnieka ienākumu)

D Kreditori — norēķini par darba samaksu (norēķini par sezonas laukstrādnieka ienākumu)
K Norēķini par IIN
K Norēķini par VSAOI

Ja kāda iemesla dēļ laukstrādniekam par kādu dienu LAD EPS nav norādīts aprēķinātais ienākums un līdz ar to ir aprēķināts minimālais nodoklis 70 centu apmērā, šis nodoklis ir ienākuma izmaksātāja izmaksas un šos 70 centus nedrīkst ieturēt no laukstrādnieka nākamās dienas ienākuma.

Apskatīsim piemēru sezonas laukstrādnieku ienākuma un nodokļa aprēķinam, izmantojot piemēra datus no VID metodiskā materiāla (sk. 1. tab.).

1. tabula

Nr. p. k. Personas Darba ienākumi Aprēķinātais sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis Aprēķinātā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījums Nodarbinātības periods (ziņas par darba ņēmējiem pārskata mēnesī)
kods vārds, uzvārds valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas iedzīvotāju ienākuma nodoklis no līdz
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 123456–78910 AA BB 30,00 4,50   4,50 8 9
2 123456–78910 AA BB 3,00 0,70   0,70 22 22
3 123456–01987  BB AA 30,00 4,50 4,05 0,45 8 9
4 123456–01987  BB AA 3,00. 0,70 0,63 0,07 22 22
5 123456–00000 CC CC 90,00 13,50 12,15 1,35 15 17
Kopā 156,00 23,90 16,83 7,07    
 

Apskatīsim grāmatojumus ar piemērā redzamajiem ienākumiem (sk. 2. tab.).

2. tabula

Apraksts Summa D K
Ienākuma izmaksa AA BB un BB AA 9. datumā par divām nostrādātajām dienām 51,00 Norēķini par darba samaksu Naudas līdzekļi
Ienākuma izmaksa AA BB un BB AA 22. datumā par vienu nostrādāto dienu 4,60 Norēķini par darba samaksu Naudas līdzekļi
Ienākuma izmaksa CC CC 17. datumā par trim nostrādātajām dienām 76,50 Norēķini par darba samaksu Naudas līdzekļi
Aprēķinātais bruto ienākums sezonas laukstrādniekiem mēnesī kopā 156,00 Izmaksas Norēķini par darba samaksu
Aprēķinātais IIN 7,07 Norēķini par darba samaksu Norēķini par IIN
Aprēķinātās VSAOI 16,83 Norēķini par darba samaksu Norēķini par VSAOI
Nodokļu samaksa vienotajā kontā 23,90 Starpkonts iemaksām vienotajā kontā Naudas līdzekļi
Nodokļa sadalījums IIN un VSAOI 7,07 Norēķini par IIN Starpkonts iemaksām vienotajā kontā
16,83 Norēķini par VSAOI
 

Sezonas laukstrādnieku nodarbināšanai ir noteikti divi ierobežojumi, kas tiek attiecināti uz visu sezonas laiku vienai personai:

  • SLIN režīmā nodarbināta ne vairāk kā 65 kalendāra dienas,
  • ienākums SLIN režīmā kopā ne vairāk kā 3000 EUR.

Lai parastā režīmā nodarbinātu darbinieku uz sezonas laiku nepārceltu izdevīgākajā SLIN režīmā, ir paredzēts nosacījums, ka četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku strādnieks nav bijis darba attiecībās vai noslēdzis uzņēmuma līgumu.

Ko darīt gadījumā, ja sezonas laukstrādnieka ienākums pārsniedz 3000 EUR vai arī nostrādāts vairāk nekā 65 dienas?

Nākamajā dienā pēc dienas, kad sasniegts sezonas laukstrādniekam noteiktais ierobežojums — persona nodarbināta lauksaimniecības darbos 65 kalendāra dienas un/vai gūtais ienākums sezonas lauku darbos sasniedzis 3000 EUR —, lauksaimnieks vispārējā kārtībā reģistrē darba ņēmēju VID, iesniedzot «Ziņas par darba ņēmējiem», kā arī no darba ņēmēja ienākuma ietur algas nodokli, ietur un maksā VSAOI un maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada jūlija (511.) numurā.

Jums arī varētu interesēt: