0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻICITINĪN atlaides saņemšanai Rīgā vairs nebūs jāizgaismo fasādes naktīs, līdz 1. janvārim jāpaziņo par elektronisko saziņu ar pašvaldību

NĪN atlaides saņemšanai Rīgā vairs nebūs jāizgaismo fasādes naktīs, līdz 1. janvārim jāpaziņo par elektronisko saziņu ar pašvaldību

Foto: Katrīne Žuka: https://www.pexels.com

Rīgas dome 5. oktobrī pieņēma saistošos noteikumusGrozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā”, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides ilgtspējīgām ēkām, kā arī saglabāt nodokļa atvieglojumu ēkām, kuru fasādes elektrības taupības nolūkos naktīs vairs netiks izgaismotas. Noteikumi paredz arī uzlabot elektronisko saziņu ar pašvaldību.

Ņemot vērā strauji pieaugušās energoresursu izmaksas, pašvaldībā pakāpeniski tiek veikti ēku energoefektivitātes uzlabojumi un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos par 15% plānots samazināt enerģijas patēriņu, pārdomāti izmantojot siltumenerģiju un elektroenerģiju. Lai uzlabotu šādas iespējas arī privātpersonām, kas saņem NĪN atvieglojumus, naktīs fasādes vairs nebūs obligāti jāapgaismo – atjaunotām, restaurētām vai pārbūvētām ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, un kultūras pieminekļiem ar izbūvētu fasādes dekoratīvo apgaismojumu.

Nodokļa atvieglojumu piešķirs, ja tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība diennakts tumšajā laikā līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00.

Nodokļa atlaides ilgtspējīgām ēkām

NĪN atvieglojumi 50% apmērā tiks piešķirti par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New construction un BREEAM Refurbishment and Fit-out, LEED BD +C, DGBN sertifikāts* ar vismaz 55% vērtējumu. Norādītais sertifikācijas līmenis tiek piešķirts ilgtspējīgai apbūvei, kas veicina teritorijas attīstību un veido pārdomātu un kvalitatīvu vidi, kā arī virza Rīgas pašvaldību uz tās nosprausto energoefektivitātes un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.

Lai motivētu un veicinātu šādu būvju attīstīšanu un sniegtu atbalstu tiem nodokļa maksātājiem, kas turpmāk izvēlēsies savām ēkām nodrošināt starptautisku sertifikāciju, NĪN atvieglojumus piešķirs par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra. Atvieglojumi par iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošām ēkām tiks piešķirti desmit gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta  stāšanās spēkā, bet ne ilgāk par sertifikāta derīguma termiņu.

Prognozējams, ka jaunās NĪN atvieglojumu kategorijas negatīvā ietekme uz NĪN ieņēmumiem tiks kompensēta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un NĪN palielinājumu nākotnē.

Jāpaziņo par elektronisko saziņu ar pašvaldību

Lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus, NĪN atvieglojumu saņemšanai kā priekšnoteikums izvirzīts elektroniska saziņas kanāla esamība. Nodokļa maksātājam, kas spēj efektīvi darboties elektroniskajā vidē, ir iespēja ar minimālu laika patēriņu un pūlēm nodibināt elektronisko saziņas kanālu dokumentu apritei ar pašvaldību, vienlaikus samazinot izdevumus par sūtījuma fizisko piegādi.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, no 2023. gada 1. janvāra maksātājam jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai sniegušam piekrišanu elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim tas jāizdara līdz taksācijas gada 1. janvārim. Paziņot var:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.lv/eaddress/reg;
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
  • iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz Pārvaldes  e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar NĪN saistītā korespondence tiek saņemta e-pastā, vēršanās pārvaldē, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus, nav nepieciešama.

Vienlaikus paredzēts, ka minētā prasība nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem – fiziskām personām – kas objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē. Tātad prasība netiek attiecināta uz NĪN maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1.vai 2.grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šie nodokļu maksātāji Pārvaldē iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav Pārvaldē iesniegta jau iepriekš.

Pārējiem nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Plašāku informāciju par piemērojamajiem NĪN atvieglojumiem, kā arī visu ar NĪN saistīto aktuālo informāciju, var uzzināt Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes interneta vietnē (https://pip.riga.lv/) vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850.

*Energoefektivitātes un Ilgtspējas novērtēšanas jeb sertificēšanas shēmas ir dažādas, Eiropā vispopulārākās ir divas sistēmas – BREEAM un LEED. Šo shēmu pamatā ir neatkarīga speciālista novērtējums par noteiktu kritēriju un standartu izpildi. Sertificēšanas galvenais uzdevums ir apliecināt, ka ēka ir projektēta un būvēta samazinot ietekmi uz vidi un lietotāju, kā arī veido pārdomātu pilsētvidi.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Katrīne Žuka: https://www.pexels.com

Rīgas dome 5. oktobrī pieņēma saistošos noteikumus "Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"", kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides ilgtspējīgām ēkām, kā arī saglabāt nodokļa atvieglojumu ēkām, kuru fasādes elektrības taupības nolūkos naktīs vairs netiks izgaismotas. Noteikumi paredz arī uzlabot elektronisko saziņu ar pašvaldību.

Ņemot vērā strauji pieaugušās energoresursu izmaksas, pašvaldībā pakāpeniski tiek veikti ēku energoefektivitātes uzlabojumi un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos par 15% plānots samazināt enerģijas patēriņu, pārdomāti izmantojot siltumenerģiju un elektroenerģiju. Lai uzlabotu šādas iespējas arī privātpersonām, kas saņem NĪN atvieglojumus, naktīs fasādes vairs nebūs obligāti jāapgaismo - atjaunotām, restaurētām vai pārbūvētām ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, un kultūras pieminekļiem ar izbūvētu fasādes dekoratīvo apgaismojumu.

Nodokļa atvieglojumu piešķirs, ja tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība diennakts tumšajā laikā līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00.

Nodokļa atlaides ilgtspējīgām ēkām

NĪN atvieglojumi 50% apmērā tiks piešķirti par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New construction un BREEAM Refurbishment and Fit-out, LEED BD +C, DGBN sertifikāts* ar vismaz 55% vērtējumu. Norādītais sertifikācijas līmenis tiek piešķirts ilgtspējīgai apbūvei, kas veicina teritorijas attīstību un veido pārdomātu un kvalitatīvu vidi, kā arī virza Rīgas pašvaldību uz tās nosprausto energoefektivitātes un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.

Lai motivētu un veicinātu šādu būvju attīstīšanu un sniegtu atbalstu tiem nodokļa maksātājiem, kas turpmāk izvēlēsies savām ēkām nodrošināt starptautisku sertifikāciju, NĪN atvieglojumus piešķirs par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra. Atvieglojumi par iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošām ēkām tiks piešķirti desmit gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta  stāšanās spēkā, bet ne ilgāk par sertifikāta derīguma termiņu.

Prognozējams, ka jaunās NĪN atvieglojumu kategorijas negatīvā ietekme uz NĪN ieņēmumiem tiks kompensēta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un NĪN palielinājumu nākotnē.

Jāpaziņo par elektronisko saziņu ar pašvaldību

Lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus, NĪN atvieglojumu saņemšanai kā priekšnoteikums izvirzīts elektroniska saziņas kanāla esamība. Nodokļa maksātājam, kas spēj efektīvi darboties elektroniskajā vidē, ir iespēja ar minimālu laika patēriņu un pūlēm nodibināt elektronisko saziņas kanālu dokumentu apritei ar pašvaldību, vienlaikus samazinot izdevumus par sūtījuma fizisko piegādi.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, no 2023. gada 1. janvāra maksātājam jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai sniegušam piekrišanu elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim tas jāizdara līdz taksācijas gada 1. janvārim. Paziņot var:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.lv/eaddress/reg;
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
  • iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz Pārvaldes  e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar NĪN saistītā korespondence tiek saņemta e-pastā, vēršanās pārvaldē, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus, nav nepieciešama.

Vienlaikus paredzēts, ka minētā prasība nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem – fiziskām personām – kas objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē. Tātad prasība netiek attiecināta uz NĪN maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1.vai 2.grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šie nodokļu maksātāji Pārvaldē iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav Pārvaldē iesniegta jau iepriekš.

Pārējiem nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Plašāku informāciju par piemērojamajiem NĪN atvieglojumiem, kā arī visu ar NĪN saistīto aktuālo informāciju, var uzzināt Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes interneta vietnē (https://pip.riga.lv/) vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850.

*Energoefektivitātes un Ilgtspējas novērtēšanas jeb sertificēšanas shēmas ir dažādas, Eiropā vispopulārākās ir divas sistēmas – BREEAM un LEED. Šo shēmu pamatā ir neatkarīga speciālista novērtējums par noteiktu kritēriju un standartu izpildi. Sertificēšanas galvenais uzdevums ir apliecināt, ka ēka ir projektēta un būvēta samazinot ietekmi uz vidi un lietotāju, kā arī veido pārdomātu pilsētvidi.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: