0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIGrozīti MK noteikumi Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Grozīti MK noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Sakarā ar grozījumiem vairākos nodokļu likumos ("Par valsts sociālo apdrošināšanu", "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", Mikrouzņēmumu nodokļa likums, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums), kā arī ņemot vērā Covid–19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.2 pantu, ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 879 tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 827. Latvijas Vēstnesī šī informācija tika publicēta 23. decembrī. Un tā nav laba prakse! Neskatoties uz to, ka ilgus gadus grāmatvežiem tika solīta savlaicīga informācijas sniegšana, mēs to saņēmām pēdējā brīdī — burtiski pirms Ziemassvētkiem un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grozīti MK noteikumi Nr. 827 «Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli»
Foto: © BGStock72 – stock.adobe.com
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

Sakarā ar grozījumiem vairākos nodokļu likumos ("Par valsts sociālo apdrošināšanu", "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", Mikrouzņēmumu nodokļa likums, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums), kā arī ņemot vērā Covid–19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.2 pantu, ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 879 tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 827. Latvijas Vēstnesī šī informācija tika publicēta 23. decembrī. Un tā nav laba prakse! Neskatoties uz to, ka ilgus gadus grāmatvežiem tika solīta savlaicīga informācijas sniegšana, mēs to saņēmām pēdējā brīdī — burtiski pirms Ziemassvētkiem un Jaungada. Draugi, tā nav labi! 

Ar grozījumiem noteikumos Nr. 827 ir svītrotas vairākas normas, savukārt tie ir papildināti ar jaunām normām un daži punkti izteikti citādā (aktualizētā) redakcijā. Lielākā grozījumu daļa stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Darba devēja ziņojums nav jāsniedz par autoriem

No 2022. gada 1. janvāra ir svītrots 1.5. apakšpunkts, kas noteica autoratlīdzības izmaksātāja pienākumu sniegt VID ziņojumu par obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, kas veiktas no autoratlīdzībām. Šāda prasība vairs nav nepieciešama, jo patlaban VSAOI no autoratlīdzības (gan 31,07% (vai 29,36%), gan 10% apmērā) veic pati pašnodarbinātā persona vai arī šīs iemaksas ir iekļautas no autoratlīdzības ieturētajā nodoklī, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību. Arī autoru, kas ir MUN maksātāji, sociālās iemaksas ir daļa no samaksātā MUN.

Svītrots arī 35. punkts, kas noteica, ka uz pašnodarbinātajiem, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, neattiecas šo noteikumu prasības par ziņojuma iesniegšanu, jo patentmaksa kā nodokļu režīms vairs nepastāv.

Ziņas un ziņojumi — tikai elektroniski

Gan ziņas par darba ņēmējiem, gan darba devēja ziņojumus par darba ņēmēju ienākumiem, sociālajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli vairs nevarēs iesniegt VID rakstveidā, bet tikai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (2. punkts).

Neprecizitātes jālabo 10 dienu laikā

Saskaņā ar noteikumu 3. punkta jauno redakciju, ja pārbaudes laikā atklājas nepilnīga vai kļūdaina informācija darba devēja iepriekš iesniegtajās ziņās par darba ņēmējiem vai ziņojumos par obligātajām iemaksām, pēc VID pieprasījuma 10 darbdienu laikā šī informācija jāprecizē. Prasība attiecas uz darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.

Darba ņēmēja statusa maiņa — trīs dienu laikā

Savādāk izteikta prasība ziņot VID par darba ņēmēja statusa maiņu vai zaudēšanu — ne vēlāk kā triju darbdienu laikā. Norma attiecas uz šādām personām:

  • darba ņēmējs, kuram ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums,
  • bērna tēvs, kam piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu,
  • kam piešķirts atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju, 
  • kam piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (t.sk. atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), 
  • darbinieks, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, 
  • darba ņēmējs, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.

Šis uzskaitījums lielā mērā ir saistīts ar minimālo sociālo iemaksu aprēķinu (proti, atbrīvošanu no aprēķināšanas), un šī informācija kļūst zināma VID un attiecīgi VSAA tikai un vienīgi no darba devēju un pašnodarbināto personu ziņām par personas statusu, izmantojot MK noteikumu 1. pielikumā esošos kodus. Kodu precīza un savlaicīga paziņošana ir ļoti svarīga, jo informāciju apstrādā EDS, nevis darbinieks. Ar vēlāku labošanu varētu būt problēmas.

Termiņu precizēšana

Sakarā ar to, ka vairākiem pārskatiem ir noteikti dažādi iesniegšanas termiņi, precizēts arī 8.4 punkts. Darba devējs, reģistrējot katru darba ņēmēju VID, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (noteikumu 1. pielikums) un vienlaikus norāda darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba ņēmēja profesija, darba devējs līdz nākamā mēneša 17. datumam iesniedz VID informāciju par darbinieka profesijas kodu, aizpildot 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7. aili. Darba devējs 5. ailē norāda ziņu kodu PM — darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4. ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 7. ailē — profesijas kodu.

No 2022. gada 1. janvāra kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem (ieņēmumi mēnesī pārsniedz 2500 eiro un nav neviena darba ņēmēja (..), no kura ienākumiem maksāti nodokļi vismaz no minimālās mēneša algas), darba devējam ir jāreģistrē VID kā darba ņēmējs, iesniedzot līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu (8.6 punkts).

Kad profesijas kods nav jānorāda

Profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums) (sk. Darba likuma 84.–85. pantu).

MUN maksātājs nav darba ņēmējs

No noteikumiem izslēgts 9. punkts, kas saistīts ar grozījumiem MUN likumā. Sakarā ar to, ka MUN maksātāja statuss attiecināms tikai un vienīgi uz fizisko personu (īpašnieku), MUN maksātājam jāiesniedz VID ziņas tikai par pieņemtajiem darba ņēmējiem, kuri ir darbaspēka nodokļu maksātāji, īpašniekam pašam maksājot tikai MUN. 

Ja darba ņēmējam nav personas koda

Ja darba ņēmējam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot VID ziņas par darba ņēmēju, norāda tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). VID šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju.

Grozījumi, kas attiecas tikai uz autoratlīdzības saņēmējiem

Sakarā ar to, ka autoratlīdzības izmaksātājam vairs nav jāaprēķina un nav jāveic VSAOI (5% vai 10% apmērā) par autoriem, no noteikumiem ir svītrots 25.17. apakšpunkts, kas noteica darba devēja pienākumu iesniegt VID ziņojumu par autora iemaksām no autoratlīdzības.

Tā paša iemesla dēļ vienlaikus svītrots arī 25.1 punkts, kas noteica, ka darba devēja ziņojumā būtu jānorāda izmaksātā autoratlīdzība tajā pārskata mēnesī, kurā autoratlīdzība izmaksāta.

No 2022. gada 1. janvāra nav spēkā 29.2 punkts, kas noteica iespēju precizēt autoratlīdzības summu un VSAOI par iepriekšējo mēnesi (+ vai –), norādot tos attiecīgi 6. un 7. ailē, jo autori vairs nav iekļaujami ziņojumā.

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana

Noteikumu 26. punkta saturs ir aktualizēts sakarā ar to, ka darba devēja (izmaksātāja) ziņojumā vairs nav jāuzrāda autoratlīdzības saņēmēji.

Ziņojumu (noteikumu 3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:

  • personas kodu vai reģistrācijas numuru (2. aile) un vārdu, uzvārdu (3. aile);
  • darba ienākumus (4. aile);
  • aprēķinātās obligātās iemaksas (5. aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas un darba devēja obligātās iemaksas;
  • iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem (arī no deponētajiem darba ienākumiem), kas iemaksājams vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošajā mēneša 23. datumam.

Joprojām spēkā 8. ailes piebilde, ka tai nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili.

Proti, parasti ienākuma nodoklis tik tiešām attiecas uz 4. ailē uzrādīto ienākumu, bet, pirmkārt, ziņojumā nav paredzēta informācijas sniegšana par neapliekamo minimumu un atvieglojumiem, tādējādi nav iespējams novērtēt ienākuma nodokļa summu. Otrkārt, 8. ailē varētu būt uzrādīti IIN precizējumi par citiem šā nodokļa periodiem, t. sk. nodokļa var arī nebūt, piemēram, ja darba ņēmējs ar novēlojumu sniedza informāciju grāmatvedim par esošo apgādājamo ar atpakaļejošo datumu.

Nostrādāto stundu uzrādīšana

Noteikumu 33. punkts no 2022. gada 1. janvāra izteikts šādā redakcijā: darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3. pielikums) 11. ailē. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums), un par kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Punkta papildinājums ar valdes locekļiem, kas atbilst "m" punktam, attiecas uz to mēnesi, kad valdes loceklis bija šādā statusā.

Speciāla atzīme pašnodarbinātās personas ziņojumā

No 2022. gada 1. janvāra noteikumi papildināti ar 39.1 punktu: pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma (..) [autori un izpildītāji] vai gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, iesniedzot pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu par ceturto ceturksni, veic atzīmi (veidlapa papildināta ar divām rindiņām un katram maksātājam ziņojumā atvēlēts lodziņš), ka gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no lauksaimnieciskās ražošanas.

Darba ņēmēja statusa jaunie kodi

Pandēmijas dēļ noteikumus bija nepieciešams papildināt ar 43.7 punktu: darba devējs ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, iesniedz VID atsevišķā dokumentā (1. pielikums). 

Iesniegtās ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, darba devējs drīkst precizēt tikai vienu reizi 30 dienu laikā no pirmreizējā dokumenta iesniegšanas datuma (sk. tabulu raksta beigās).

Iesniedzot šīs ziņas, darba devējs tiks atbrīvots no minimālajām iemaksām par tiem darbiniekiem, kas nesaņem minimālo mēneša algu (par kuriem nav maksāti darbaspēka nodokļi no minimālās algas). Kaut arī vienlaikus darbojas cita norma: periodā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija (un tas ir periods no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada februārim ieskaitot), minimālās iemaksas netiks aprēķinātas nevienam. Tātad 2021. gada IV ceturksnī neviens darba devējs un neviena pašnodarbinātā persona nesaņems paziņojumu par pienākumu veikt VSAOI. Diez vai šāds apstāklis iepriecinās pašas fiziskās personas, jo, šajā periodā veicot minimālās iemaksas, mazliet pieaug sociālais nodrošinājums.

Noteikumu pirmā pielikuma papildinājums

Papildināts fizisko personu statusa uzskaitījums noteikumu pirmajā pielikumā, un tajā iekļautas vēl četras situācijas.

Līdz 2021. gada 31. decembrim darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, papildus šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam iesniedz šādus ziņu kodus:

53 Datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.
54 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas.
55 Darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija.
56 Darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumus un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada februāra (482.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: