0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKādu atbalstu dīkstāvē var saņemt pašnodarbinātie, autoratlīdzību saņēmēji un patentmaksas maksātāji?

Kādu atbalstu dīkstāvē var saņemt pašnodarbinātie, autoratlīdzību saņēmēji un patentmaksas maksātāji?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)

Foto: pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī pašnodarbinātie un patentmaksas saņēmēji, kas no 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

Lai plašāk skaidrotu dīkstāves atbalsta saņemšanas iespējas pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem, VID  8. decembrī pl. 14.00 aicina piedalīties attālinātajā seminārā (https://www.youtube.com/watch?v=rVOCUTieLo8&feature=youtu.be).

VID ir arī sagatavojis pamācības, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

Cik lielu atbalstu var saņemt pašnodarbinātie?

Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies, un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un individuālajiem komersantam70% apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 330  eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.

Var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Cik lielu atbalstu var saņemt patentmaksātājs?

Patentmaksātāji dīkstāves atbalstu var lūgt, ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

 • 400 eiro par pilnu mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas
 • Par atbalsta periodu patentmaksa vai samazinātā patentmaksa nav jāmaksā.
 • Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par 3 vai 6 mēnešiem vai par vienu gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.

Kā pieteikties atbalstam?

 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS pieejama no 1.decembra.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, bet par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, kā arī apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja un ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies ne mazāk kā par 20 % .
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Kad dīkstāves atbalstu nepiešķir?

 • Ja pašnodarbinātajam pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums
 • Ja pašnodarbinātajam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
 • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts
 • Pašnodarbinātajiem, kuri saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros
 • Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējo gadu pirms ārkārtējās situācijas
 • Ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2020. gada 1. novembra

Laikposmā, kad pašnodarbinātajm piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

Patentmaksātājam atbalstu nepiešķir par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.

Dīkstāves atbalstu nosaka 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Personu sarakstu, kuri saņēmuši dīkstāves atbalstu, VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī pašnodarbinātie un patentmaksas saņēmēji, kas no 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

Lai plašāk skaidrotu dīkstāves atbalsta saņemšanas iespējas pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem, VID  8. decembrī pl. 14.00 aicina piedalīties attālinātajā seminārā (https://www.youtube.com/watch?v=rVOCUTieLo8&feature=youtu.be).

VID ir arī sagatavojis pamācības, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

Cik lielu atbalstu var saņemt pašnodarbinātie?

Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies, un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un individuālajiem komersantam70% apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 330  eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.

Var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Cik lielu atbalstu var saņemt patentmaksātājs?

Patentmaksātāji dīkstāves atbalstu var lūgt, ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

 • 400 eiro par pilnu mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas
 • Par atbalsta periodu patentmaksa vai samazinātā patentmaksa nav jāmaksā.
 • Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par 3 vai 6 mēnešiem vai par vienu gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.

Kā pieteikties atbalstam?

 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS pieejama no 1.decembra.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, bet par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, kā arī apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja un ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies ne mazāk kā par 20 % .
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Kad dīkstāves atbalstu nepiešķir?

 • Ja pašnodarbinātajam pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums
 • Ja pašnodarbinātajam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
 • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts
 • Pašnodarbinātajiem, kuri saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros
 • Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējo gadu pirms ārkārtējās situācijas
 • Ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2020. gada 1. novembra

Laikposmā, kad pašnodarbinātajm piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

Patentmaksātājam atbalstu nepiešķir par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.

Dīkstāves atbalstu nosaka 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Personu sarakstu, kuri saņēmuši dīkstāves atbalstu, VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: