0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKo svarīgi ievērot, reģistrējoties PVN maksātāju reģistrā?

Ko svarīgi ievērot, reģistrējoties PVN maksātāju reģistrā?

Ingrīda Lejniece, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma IK Aprāni vadītāja, īpašniece

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, nodokļu maksātājs var izmantot savas tiesības nereģistrēties pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja statusā uzreiz, uzsākot saimniecisko darbību, bet to atliekot līdz brīdim, kamēr izpildās likumā noteiktie kritēriji. Ja esam izlēmuši pagaidām nereģistrēties, jāņem vērā, ka būtu vēlams, pat nepieciešams, iekārtot papildu uzskaites reģistru, lai nenokavētu reģistrācijas brīdi. Viens no noteikumiem obligātai PVN maksātāju reģistrācijai ir apliekamo darījumu summa 50 000 eiro apmērā iepriekšējos divpadsmit mēnešos. Tas nav kalendārais gads, bet jebkuri iepriekšējie…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ko svarīgi ievērot, reģistrējoties PVN maksātāju reģistrā?
Foto: © Rawpixel.com – stock.adobe.com

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, nodokļu maksātājs var izmantot savas tiesības nereģistrēties pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja statusā uzreiz, uzsākot saimniecisko darbību, bet to atliekot līdz brīdim, kamēr izpildās likumā noteiktie kritēriji. Ja esam izlēmuši pagaidām nereģistrēties, jāņem vērā, ka būtu vēlams, pat nepieciešams, iekārtot papildu uzskaites reģistru, lai nenokavētu reģistrācijas brīdi.

Ingrīda Lejniece,grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma IK Aprāni vadītāja, īpašniece
Ingrīda Lejniece,
grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma IK Aprāni vadītāja, īpašniece
Foto: Aivars Siliņš

Viens no noteikumiem obligātai PVN maksātāju reģistrācijai ir apliekamo darījumu summa 50 000 eiro apmērā iepriekšējos divpadsmit mēnešos. Tas nav kalendārais gads, bet jebkuri iepriekšējie divpadsmit mēneši. Tātad, mūsu uzskaites reģistru jākārto/jāpapildina katru mēnesi. Šajā reģistrā uzskaitām tikai ar PVN apliekamos darījumus, jo nebūt ne visi mūsu saimnieciskās darbības ietvaros veiktie darījumi ir apliekami ar PVN. Tāpēc ir jāizvērtē, vai tiek veikti apliekami darījumi, t.i. — sniegti pakalpojumi vai veikta preču piegāde piegāde par atlīdzību. Ja darījumi pēc ekonomiskās būtības nav uzskatāmi par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību, tad tiem likuma normas nav piemērojamas. Piemēram, likuma normas nepiemēro līgumsodiem, drošības naudai, rokas naudai.

Papildus jāvērtē Pievienotās vērtības vodokļa likuma normas attiecībā uz neapliekamajiem darījumiem (izņēmumi noteikti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. pantā). Piemēram, zobārstniecības pakalpojumi ir ar PVN neapliekams darījums. Tāpēc šie darījumi nerada pienākumu reģistrēties un nav jāuzskaita apliekamo darījumu reģistrā reģistrācijas robežlīmeņa kontrolei.

Ļoti vēlams robežlīmeņa kontroli veikt regulāri, lai pieteikumu PVN maksātāju reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtu savlaicīgi. Ja to darīsim, kad robežlīmenis 50 000 eiro jau sasniegts un pārsniegts, jāreēķinās ar izdevumiem. Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikts, ka no pārsnieguma summas aprēķināto PVN nodokļu maksātājs samaksā no saviem līdzekļiem. Pirms nav reģistrācija PVN maksātāju reģistrā, nodokli nevar pievienot preces vai pakalpojuma cenai un izrakstīt nodokļa rēķinu.

Piemērs

VID PVN maksātāju reģistrā nereģistrēta uzņēmuma veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā 2024. gada 31. maijā sastāda 52 500 eiro. Tas nozīmē, ka jāsniedz pieteikums reģistrācijai un arī aprēķinātais PVN no pārsnieguma summas jāiemaksā valsts budžetā.
52 500 – 50 000 = 2500 eiro
No šīs summas izdala PVN
Summa bez PVN 2500 / 1,21 = 2066,12 eiro
PVN, kas jānomaksā
2500 – 2066,12 = 433,88 eiro (2066,12 × 21% = 433,38).

Sagatavojot PVN deklarāciju, tajā jānorāda aprēķināto nodokli par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ir tiesības atskaitīt priekšnodokli no mūsu darījumu partneru nodokļu rēķiniem, ja saņemtās preces vai pakalpojumus izmantojam apliekamo darījumu nodrošināšanai. Svarīgi pārliecināties, vai mūsu darījuma partneri ir reģistrēti PVN maksātāji, tātad drīkst izrakstīt nodokļa rēķinu. To var pārbaudīt VID publiskojamo datu bāzē — https://www.vid.gov.lv/lv/pievienotas-vertibas-nodokla-maksataji.

Tāpat pārliecināmies, vai nodokļa rēķins ir noformēts korekti, vai ir norādīti visi likumā noteiktie rekvizīti, jo tikai šāds dokuments dod tiesības atskaitīt priekšnodokli. Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi, un saņemtais nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā. Ja nodokļa rēķina ir norādīta atsauce «Naudas līdzekļu uzskaite», priekšnodokli ir tiesības atskaitīt tajā taksācijas periodā, kurā ir samaksātas saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas. 

Atsevišķa kārtība ir paredzēta pirmajai PVN nodokļa deklarācijai. Šajā deklarācijā ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm pirms reģistrācijas PVN maksātāju reģistrā.

Lai piemērotu šo iespēju, uz PVN reģistrācijas dienu veic inventarizāciju uzņēmumā esošajiem pamatlīdzekļiem un krājumiem. Priekšnodokli drīkst atskaitīt par pamatlīdzekļiem bilances jeb atlikušajā vērtībā un par tiem krājumiem, kas ir iegādāti ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem. Tāpat priekšnodokli saskaņā ar uzņēmuma vadītāja apstiprinātu sarakstu drīkst atskaitīt par saņemtajiem pakalpojumiem, ja pakalpojumi nav saņemti agrāk kā pirms trim mēnešiem.

Jāievēro, arī Pievienotās vērtības nodokļa likuma 93. pantā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz vieglo pasažieru automašīnu iegādi — priekšnodokli varēs atskaitīt tikai tie uzņēmumi, kuru darbības veids ir autovadīšanas prasmes apmācība, taksometru pakalpojumu sniegšana, vieglo pasažieru automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana, vieglo pasažieru automašīnu piegādes vai nomaksas pirkuma darījumi. Nevarēs atskaitīt priekšnodokli administratīvajiem izdevumiem, piemēram, par biroja telpu nomu, elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuri ir radušies pirms reģistrācijas PVN maksātāju reģistrā.

Nodokļa maksātāji iesniedzot pirmo PVN deklarāciju VID, pievieno arī dokumentus, kas apstiprina tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm pirms reģistrācijas PVN maksātāju reģistrā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada jūlija (511.) numurā.

Jums arī varētu interesēt: