0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPar sociālo iemaksu īpatnību no autoratlīdzībām

Par sociālo iemaksu īpatnību no autoratlīdzībām

Redakcija

Kopš 2021. gada otrā pusgada, kad stājās spēkā būtiski grozījumi Valsts sociālās apdrošināšanas likumā (VSA) attiecībā uz minimālajām sociālajām iemaksām, Bilance sniedza vairākus skaidrojumus par jaunās normas piemērošanu šā nodokļa maksātājiem, t.sk. autoriem.  Jāatzīmē, ka patlaban jau tūkstoši darba devēju un pašnodarbināto personu saskārušies ar pienākumu iemaksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI) iztrūkstošo starpību, tādējādi nodrošinot vismaz minimālās garantijas sociālajiem pabalstiem nākotnē. Par 2021. gada III ceturkšņa minimālo iemaksu analīzi sk. Bilanci Nr. 3 (483, 2022. g., 25.–27. lpp.) Pirms minētās VSA likuma normas ieviešanas pandēmijas sākumā fiziskās personas saskārās ar…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Par sociālo iemaksu īpatnību no autoratlīdzībām
Foto: © LIGHTFIELD STUDIOS — stock.adobe.com

Kopš 2021. gada otrā pusgada, kad stājās spēkā būtiski grozījumi Valsts sociālās apdrošināšanas likumā (VSA) attiecībā uz minimālajām sociālajām iemaksām, Bilance sniedza vairākus skaidrojumus par jaunās normas piemērošanu šā nodokļa maksātājiem, t.sk. autoriem. 

Jāatzīmē, ka patlaban jau tūkstoši darba devēju un pašnodarbināto personu saskārušies ar pienākumu iemaksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI) iztrūkstošo starpību, tādējādi nodrošinot vismaz minimālās garantijas sociālajiem pabalstiem nākotnē. Par 2021. gada III ceturkšņa minimālo iemaksu analīzi sk. Bilanci Nr. 3 (483, 2022. g., 25.–27. lpp.)

Pirms minētās VSA likuma normas ieviešanas pandēmijas sākumā fiziskās personas saskārās ar problēmām valsts atbalsta piešķiršanā, jo izrādījās, ka pabalsti bija atkarīgi no nodokļu summas un maksāšanas fakta. 

Iespējams, turpmāk mēs vairs nepiedzīvosim force majeure un nebūs jāsaskaras ar pabalstiem, tomēr nav garantijas, ka nesaslimsim, nepretendēsim uz bezdarbnieka vai maternitātes pabalstu, kā arī sasniegsim pensijas vecumu. 

Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona. VSA likuma 6. panta 13. daļa

Sociālo iemaksu ietekme un pabalstiem

Atgādināšu, kādā veidā sociālie pabalsti ir atkarīgi no sociālajām iemaksām. Par darba ņēmēju VSAOI veic darba devējs, tomēr iemaksu summā ir iekļauta arī darba ņēmēja daļa (biežāk — 10,5% no bruto algas). Lai saņemtu īslaicīgus pabalstus (slimības, maternitātes, paternitātes), darba devējam ir jādeklarē darba devēja ziņojumā gan darba ņēmēja bruto (pirms nodokļiem) algas (atlīdzības) summa, gan aprēķinātie nodokļi no tās. Papildus darba ņēmējam jābūt sociāli apdrošinātam vismaz trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu laikā (vai sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā). Tādējādi, ja darba ņēmēja darba samaksa nesasniedz vismaz minimālo algu, darba devēja papildus veiktās minimālās sociālās iemaksas nodrošina pabalstu vismaz minimālā apmērā.

Pašnodarbinātās personas (PNP), kurām nav darba devēja un kuru ieņēmumi (vai apgrozījums) nesasniedz minimālo mēneša algu, jāveic VSAOI tikai pensijas apdrošināšanai 10% apmērā. Tas nozīmē, ka viņiem nekad netiks piešķirts ne slimības, ne maternitātes, ne paternitātes pabalsts. Šie pabalsti varētu tikt piešķirti vienīgi gadījumā, ja PNP vienlaikus ir arī darba ņēmējs. Tādā situācijā minimālās iemaksas būs jāveic PNP darba devējam (par savu darba ņēmēju), un tad var cerēt arī uz pabalstiem.

Sociālo iemaksu ietekme un pensiju

Ar pensijas uzkrājumu (ilgtermiņa pabalsts) — mazliet citāda kārtība. Pirmkārt, personas pensijas kapitāls uzkrājas ilgākā periodā, turklāt tikai tad, ja VSAOI bija faktiski veiktas, nevis tikai deklarētas. Un tas attiecas gan uz darba ņēmējiem, gan uz PNP.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 786 par VSAOI likmju sadalījumu (kas ir spēkā 2021.–2023. gadā) 18. punktu:

18.1. iemaksas 20% apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu (..), ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks (..); 18.2. iemaksas 14% apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu (..) un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 6% apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks.

Iemaksu objekts ir summa, no kuras tiek aprēķinātas VSAOI, tātad, ja runa ir par darba ņēmēju (vai nereģistrētu uzņēmuma līguma izpildītāju), tad no algas (atlīdzības) 800 eiro pensijas kapitālā tiks ieskaitīti 160 eiro, ja viņš nav fondēto pensijas shēmas dalībnieks, un 112 eiro, ja ir fondēto pensijas shēmas dalībnieks. Par fondēto pensiju shēmas dalībnieku 6% pagaidām nerunāsim.

Ar PNP pensijas kapitālu ir mazliet sarežģītāk. Piemēram, saimnieciskās darbības veicējs (SDV), kura ienākumi mēnesī pārsniedz minimālo mēneša algu, veic iemaksas divējādi: pēc likmes 31,07% (vismaz no 500 eiro) un pēc likmes 10% no pārsnieguma summas. Ja SDV izvēlējās maksāt "lielo likmi" no 500 eiro, tad tas arī ir iemaksu objekts un 20% no tā būs pensijas kapitāls — 100 eiro.

Savukārt VSAOI 10% attiecas tikai uz pensijas apdrošināšanu. Izpētot iemaksu likmju sadalījuma noteikumus, konstatējām, ka sociāli apdrošinātajām PNP atvēlēti 23,91% no pamatlikmes (no 31,07%). Tātad atkarībā no iemaksu summas (kas ir 10%) varam aprēķināt iemaksu objektu un attiecīgi — pensijas kapitālu.

Piemēram, SDV ienākums mēnesī ir 900 eiro. No iemaksu objekta 500 eiro ir aprēķinātas VSAOI pēc lielās likmes (155,35 = 500 x 31,07%), un pensijas kapitāls ir 100 eiro (500 ◊ 20%).

Pārsniegums virs 500 eiro ir 400 eiro, un par to ir veiktas iemaksas pēc likmes 10%, tas ir, 40 eiro. Lai noteiktu pensijas kapitālu, vispirms jānosaka iemaksu objekts, un tas ir — 167,29 eiro (40,00 : 23,91 ◊ 100), savukārt pensijas kapitāls — 33,46 eiro (20% no 167,29). Kopā par mēnesi — 133,46 eiro.

Precizēšu, ka PNP sniedz informāciju par ienākumiem un maksā VSAOI par katru ceturksni, tomēr iemaksas tiek aprēķinātas par katru mēnesi.

Uzskaiti šādā veidā var kārtot arī reģistrētie autoratlīdzības saņēmēji. 

NB! Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" norma (23.2 pants), kas paredzēja neaplikt ienākumu līdz 50 eiro, šobrīd ir izslēgta. Līdz ar to iemaksas pensiju apdrošināšanai veicamas arī tad, ja ienākums ir mazāk par 50 eiro. Norma stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Protams, autori ar sava darba pasūtītājiem drīkst slēgt darba līgumu vai uzņēmuma līgumu — tad viņi ir "atbrīvoti" no grāmatvedības kārtošanas, jo visu uzskaiti kārtos atlīdzības izmaksātājs. Sociālās iemaksas tiks aprēķinātas kā visiem pārējiem darba ņēmējiem atkarībā no sociālā statusa.

Autoru sociālo iemaksu ietekme uz pensiju

Autors VSA likumā definēts kā pašnodarbinātā persona1, tātad viņš var reģistrēt saimniecisko darbību, kārtot grāmatvedību un maksāt nodokļus kā visi pārējie SDV (sk. iepriekš), turklāt viņiem ir atļauts piemērot autoru nosacītos izdevumus (MK noteikumi Nr. 899, 58. punkts). 

Tomēr līdz 2022. gada 31. decembrim ir pagarināts pārejas perioda izņēmums, kas atļāva autoriem nereģistrēties par patstāvīgajiem nodokļu maksātājiem un paredzēja savādāku nodokļu piemērošanas kārtību. Proti, autoratlīdzības izmaksātājs izmaksas brīdī ieturēja nodokli (pēc likmes 25% no ieņēmumu summas līdz 25 000 eiro un 40% — no pārsnieguma summas), bet nepiemēroja autora nosacītos izdevumus. Savukārt ieturētais nodoklis ietvēra sevī 80% VSAOI un 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Aģentūra saskaņā ar VSA likuma pārejas noteikumu 79. punktā noteikto par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši autoratlīdzības izmaksātāja faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no autoratlīdzībām reģistrēja personas obligāto iemaksu objektu sociālajai apdrošināšanai un pensijas kapitālu.

Šāda kārtība apmierināja vairākus autorus, jo sociālās iemaksas tomēr ir garantija sociālajai drošībai. Iemaksas ietekmē sociālos pabalstus, pensijas pārrēķinu, pensijas indeksāciju, tajā skaitā uzkrājās arī pensijas kapitāls.

Vienīgās "neērtības" bija saistītas ar pienākumu, gadam beidzoties, piemaksāt nodokli, ja ieņēmumi ir pārsnieguši 25 000 eiro vai nodoklis gada laikā netika maksāts, jo atlīdzību bija izmaksājusi persona, kura nebija reģistrējusi saimniecisko darbību, vai ieņēmumi bija saņemti ārvalstī. Tomēr nešķiet, ka šādu personu varētu būt ievērojams skaits.

Rezultātā par nereģistrētā autora ieņēmumiem visi autoratlīdzības izmaksātāji iesniedza paziņojumus par aprēķinātām summām un ieturēto nodokli (kods 1061). Kad šī informācija no VID nonāca pie VSAA, no nodokļa 25% apmērā aģentūrai bija iespējams rīkoties ar 80% (kas ir VSAOI), noteikt iemaksu objektu un pensijas kapitālu (20% no objekta).

Un šajā mirklī tika pamanīta būtiska īpatnība.

Autoru atšķirīgais sociālais statuss 

Vai kāds no autoratlīdzības saņēmējiem (konkrēti — autori, kas sasniedza pensijas vecumu vai bija vecuma pensijas saņēmēji, t.sk. priekšlaicīgi, vai persona ar I vai II grupas invaliditāti) atceras, ka pirms minimālo iemaksu ieviešanas (līdz 2021. gada 1. jūlijam) ne par vienu minēto autoru, izmaksājot autoratlīdzību, izmaksātājs nemaksāja VSAOI ne pēc likmes 5%, ne (vēlāk) pēc likmes 10%? Šīs mazās iemaksas veica vienīgi pašas PNP, ja mēneša ienākumi nesasniedza minimālo mēneša algu vai pārsniedza iemaksu objektu, kas nav mazāks par minimālo algu. 

Minētā norma arvien ir spēkā!

Bet VSAOI no katra nereģistrētā autora saņemtās atlīdzības gan 2021. gada otrajā pusgadā, gan arī 2022. gadā tiek iekasētas! Neskatoties uz to, ka iepriekš minētās personas saskaņā ar likumu nav sociāli apdrošināmas, tātad nekādu labumu no tām nesaņems!

Un tagad ir laiks pievērst uzmanību 2000. gada 2. maija MK noteikumiem Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis".

Bilances redakcijai paskaidroja VSAA pārstāve, šajā situācijā rīcība būs sekojoša: ņemot vērā to, ka par autoratlīdzības saņēmējiem, kuriem piešķirta valsts vecuma pensija, nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, VSAA aprēķina pārmaksātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā. Tas nozīmē, ka veiktās obligātās iemaksas no autoratlīdzības ir jāuztver kā pārmaksātās iemaksas.

Aģentūra, ņemot vērā sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto obligāto iemaksu (..), līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1. aprīlim aprēķina: (..) pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā (..), pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta iesniegto informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem, kuriem radusies pārmaksa (MK noteikumu Nr. 164 8. punkts). Personai, kurai aprēķinātas pārmaksātās obligātās iemaksas, VSAA līdz kalendāra gadam sekojošā gada 31. jūlijam (līdz 2022. gada 31.VII) nosūta informāciju par pārmaksātajām obligātajām iemaksām (..), norādot attiecīgo summu, kā arī par nepieciešamību informēt par pārmaksāto obligāto iemaksu (..) ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Tātad pensijas vecumu sasniegušajiem autoratlīdzības saņēmējiem, kuru ieturētajā nodoklī no autoratlīdzības bija ietvertas VSAOI, tās tiks atmaksātas.

1 VSA likuma 1. panta 3. punkta c) apakšpunkts: Persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada maija (485.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: