0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAValdes loceklis, kurš saņem atlīdzību uz pilnvarojuma pamata, ir darba ņēmēja statusā

Valdes loceklis, kurš saņem atlīdzību uz pilnvarojuma pamata, ir darba ņēmēja statusā

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID)  ir sniedzis uzziņu sekojošā situācijā. Iesniedzēja  norāda, ka no 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), to paredz grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Minimālais VSAOI objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas – 2021. gadā t.i. 1500 eiro. Ja alga ir mazāka par MK noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī (2021. gadā), darba devējam par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās VSAOI. Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID)  ir sniedzis uzziņu sekojošā situācijā. Iesniedzēja  norāda, ka no 2021. gada 1. jūlija tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), to paredz grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Minimālais VSAOI objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas – 2021. gadā t.i. 1500 eiro. Ja alga ir mazāka par MK noteikto minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī (2021. gadā), darba devējam par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās VSAOI. Personai, kura ir nodarbināta pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā.

Iesniedzējai tiesiskās attiecības ar valdes locekli noformētas ar pilnvarojuma līgumu, darba līgums netiek noslēgts.

Pilnvarojuma līgumā tiek noteikta atlīdzība 500 eiro apmērā. Bet, ja uzņēmums strādā ar zaudējumiem un apgrozījums ir mazāks par 2500 eiro mēnesī, ar valdes locekli var būt noslēgts cits atlīdzības apmērs, kas ir mazāks nekā 500 eiro mēnesī.

Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka ziņās par darba ņēmējiem valdes loceklis J pieņemts ar kodu 11 – Darba ņēmēja (DŅ) statusa iegūšana, un katru mēnesi tiek sniegts Darba devēja ziņojums, kur ienākumi no valdes pienākumu pildīšanas ir uzrādīti “Darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem” kā darba ienākumi.

Iesniedzēja iesniegumā lūdz paskaidrot:

  1. vai vajag valdes loceklim ar 01.07.2021. piemērot likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktu obligāto iemaksu aprēķināšanu, ja ar valdes loceklim nav noslēgts darba līgums un atlīdzība valdes pienākumu pildīšanai ir mazāka nekā 500 eiro mēnesī (citu ienākumu nav),
  2. vai ir pareizi nodoti atskaitēs dati par valdes locekli, ja ar valdes locekli nav noslēgts darba līgums, bet ir noteikta atlīdzība par valdes pienākumu pildīšanu:
  •   2.1) Ziņas par darba ņēmējiem ar kodu 11 darba ņēmēja (DŅ) statusa iegūšana,
  •   2.2) Darba devēja ziņojums, kur ienākumi no valdes pienākumu pildīšanas ir uzrādīti “Darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”.

VID uzziņā paskaidro, ka saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu sabiedrības ar ierobežoto atbildību (SIA) valdes loceklis, kurš saņem atlīdzību uz pilnvarojuma līguma pamata, likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē, ir darba ņēmējs.

Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 13. panta otro daļu katru darba ņēmēju, kurš ieguvis, mainījis vai zaudējis šā likuma 1. panta 2. punktā noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs reģistrē VID pēc darba devēja reģistrācijas vietas. Ziņas par darba ņēmējiem darba devējs sniedz MK noteiktajā termiņā un kārtībā.

Saskaņā ar MK 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – MK noteikumi Nr. 827) 8. punktu darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un jaunuzņēmums) katru darba ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (1. pielikums).

Atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai Iesniedzēja 2019. gada 21. martā iesniedza “Ziņas par darba ņēmējiem” ar ziņu kodu 11, par darba ņēmēja statusa iegūšanu valdes loceklim J, norādot, ka ar 2019. gada 1. aprīli piemērojams profesijas kods 112001 – vadītājs /direktors /ģenerāldirektors /pārvaldnieks /prezidents /viceprezidents /izpilddirektors /priekšsēdētājs.

MK noteikumu Nr. 827 21. punktā noteikts, ka darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam iesniedz VID darba devēja ziņojumu (3. pielikums). Tostarp MK noteikumu Nr. 827 25.1. apakšpunktā noteikts, ka darba devēja ziņojumu iesniedz atsevišķi atbilstoši darba ņēmēja statusam par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Tādējādi, ņemot vērā, ka Iesniedzējas valdes loceklim J, uz pilnvarojuma līguma pamata, noteikta atlīdzība, Iesniedzēja atbilstoši nodokļu normatīvo aktu prasībām pareizi ir iesniegusi “Ziņas par darba ņēmējiem” ar ziņu kodu 11 un darba devēja ziņojumā uzrāda to pie darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2.9 daļā noteiktajam, uzskata, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram kārtējā taksācijas gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru.

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta m) apakšpunktu, darba ņēmējs ir kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 5, un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts ir mazāks par MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Tādējādi, ja valdes loceklim atlīdzība nav faktiski noteikta, bet attiecībā uz valdes locekli izpildās likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2.9 daļas un likuma “Par valsts apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta m)apakšpunkta nosacījumi, valdes locekli uzskata par darba ņēmēju, par viņu veic obligātās iemaksas un ietur algas nodokli no valdes locekļa domājamā ienākuma.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 6. panta trešo daļu, 2021. taksācijas gadā nepiemēro likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2.9 daļu un pēc nodokļa maksātāja ieskata var nepiemērot likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta m) apakšpunktu un 14. panta 12.1 daļu.

Tādējādi gadījumā, ja Iesniedzējas valdes loceklim J atlīdzība nav noteikta, bet kapitālsabiedrības mēneša apgrozījums pārsniedz 2500 eiro un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā, pēc Iesniedzējas ieskata no valdes locekļa domājamā ienākuma var neveikt VSAOI.

Attiecībā uz jautājumu, vai vajag valdes loceklim ar 01.07.2021. piemērot likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktu obligāto iemaksu aprēķināšanu, ja atlīdzība par valdes pienākumu pildīšanai ir mazāka nekā 500 eiro mēnesī (citu ienākumu nav), VID to nosūtījis pēc piekritības Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA).

Vēršam uzmanību, ka VSAA 24. martā ir aktualizējis  metodisko materiālu "Darba devēju un darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas". Tajā norādīts, ka 2021. gadā pēc nodokļa maksātāja ieskata no valdes locekļa domājamā ienākuma var neveikt obligātās iemaksas.

Tiek pieņemts, ka, pastāvot atbilstībai visiem kritērijiem, tajā mēnesī, kad kapitālsabiedrībai ir apgrozījums, kas pārsniedz 2500 eiro (piecu minimālo mēneša darba algu apmērs), katrs kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli un obligātajām iemaksām apliekamu ienākumu minimālās mēneša darba algas apmērā un par šo domājamo ienākumu kapitālsabiedrība maksā nodokļus.

Par valdes locekli neveic obligātās iemaksas no valdes locekļa domājamās algas, ja šī persona ir valdes loceklis arī citā kapitālsabiedrībā un saņem atlīdzību, kas nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē.

 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: