0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIZiedojumi UIN likuma izpratnē

Ziedojumi UIN likuma izpratnē

Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, Latvijas Universitātes profesionālais maģistra grāds ekonomikā

Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumus, ja tam veidojas nodokļa bāze, uz kuru atvieglojums ir attiecināms, piemēram, atvieglojums ziedotājiem (UIN likuma 12. pants). Var ziedot: sabiedriskā labuma organizācijai (turpmāk tekstā — SLO), kurai piešķirts statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu (informācija VID mājaslapā https://www6.vid.gov.lv/SLO); budžeta iestādei; valsts muzejam — atvasinātai publiskai personai vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas; nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ziedojumi UIN likuma izpratnē
Ilustrācija: © treety – stock.adobe.com
Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, LU profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, Latvijas Universitātes profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Foto: Aivars Siliņš

Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumus, ja tam veidojas nodokļa bāze, uz kuru atvieglojums ir attiecināms, piemēram, atvieglojums ziedotājiem (UIN likuma 12. pants).

Var ziedot:

 1. sabiedriskā labuma organizācijai (turpmāk tekstā — SLO), kurai piešķirts statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu (informācija VID mājaslapā https://www6.vid.gov.lv/SLO);
 2. budžeta iestādei;
 3. valsts muzejam — atvasinātai publiskai personai vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas;
 4. nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanās un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Nodokļu atvieglojuma veidi ziedotājiem

Pārskata gada laikā var izvēlēties piemērot tikai vienu no šiem atvieglojumiem:

 1. neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 2. neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi; 
 3. samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Taču, ja izveidojas situācija, kad uzņēmums saprot, ka bija izvēlējies saimnieciski neizdevīgu atvieglojuma veidu, tad šo atvieglojuma veidu var mainīt pārskata gada ietvaros un nodokļa maksātājs par iepriekš piemērotajām atvieglojuma summām veiks labojumus visās iepriekšējo mēnešu deklarācijās pārskata gada ietvaros, un, ja precizētās deklarācijas tiks iesniegtas līdz uzņēmumu gada pārskata iesniegšanai par attiecīgo pārskata periodu, tad nokavējuma nauda netiks piemērota.

Atgriežoties pie otrā atvieglojuma veida, bruto darba samaksā iekļauj:

Ziedojumi UIN likuma izpratnē zīmējums 1

No 2022. gada 21. aprīļa ziedojumu summas, kurām piemēro kādu no minētājiem atvieglojuma veidiem, tiek attiecinātas uz ar saimniecisko darbību saistītām izmaksām. Minētās summas neiekļauj UIN deklarācijā un neapliek ar UIN.

Piemēram:

 1. ja ziedojums ir veikts līdz 2022. gada 20. aprīlim, ziedotājs izvēlas piemērot iepriekš minēto trešo atvieglojuma veidu 2022. gada maijā (un/vai turpmākajos 2022. gada mēnešos) — šādā situācijā visa ziedojuma summa ir attiecināma uz izdevumiem, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību;

 2. ja ziedojums ir veikts, sākot ar 2022. gada 21. aprīli, ziedojuma summa ir 1000 eiro, bet piemērotā atvieglojuma summa saskaņā ar likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktu ir 850 eiro (85% no ziedotās summas) — šādā situācijā ziedojuma daļa 150 eiro ir attiecināma uz nesaistītiem ar saimniecisko darbību izdevumiem (UIN deklarācijā šo summu iekļauj tajā mēnesī, kad ziedojums ir veikts), bet 850 eiro ir attiecināma uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Attiecībā uz šiem diviem iepriekš minētajiem piemēriem neaizmirstam, ka summa arī nevar pārsniegt 30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm;

 3. ja ziedojums ir veikts, sākot ar 2022. gada 21. aprīli un ziedotājs izvēlas piemērot iepriekš minēto pirmo vai otro atvieglojuma veidu — šādā situācijā tā ziedojuma summa, kura nepārsniedz likuma 12. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto slieksni (5% no iepriekšējā pārskata gada peļņas vai 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas), ir uzskatāmi par ziedotāja saimnieciskās darbības izdevumiem. Savukārt, ja ziedojuma summa pārsniedz minēto slieksni, tad pārsnieguma summa ir attiecināma uz nesaistītiem ar saimniecisko darbību izdevumiem (tajā mēnesī, kad pārsniegums ir izveidojies).

Ierobežojumi nodokļa atvieglojumu piemērošanai

UIN likuma 12. panta 6. daļā ir minēti seši punkti, kuros nodokļa atvieglojumu par ziedoto summu nepiemēro, piemēram:

 1. ziedojuma saņēmējs ir ziedotāja saistīta persona, darbinieks, ģimenes loceklis;

 2. ziedotājs un tā saistītās personas gūst labumu no ziedojuma (piemēram, brīvbiļetes, reklāmas kampaņas u.c.);

 3. ziedotājam nodokļu parāda kopsumma tā taksācijas perioda pirmajā dienā, kurā veikts ziedojums, pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu «Par nodokļiem un nodevām»;

 4. ziedojuma saņēmējs ir izvietojis publiskas norādes ar ziedotāja zīmolu vai ziedojuma saņēmēja nosaukumā ir nepārprotama norāde uz ziedotāja zīmolu vai tā elementiem, vai nosaukumu. Plašāk par zīmola izvietošanu utt. definēts Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 677 «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi» 94. un 95. punktā;

 5. nodokļa maksātājs, kas ziedo Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai nevalstiskajai organizācijai, kopā ar gada pārskatu nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam dokumentus, kas apliecina UIN likuma 12. panta 6. daļas 5. punkta prasības. Tātad, ja ziedotājs kopā ar gada pārskatu ir iesniedzis VID minētos dokumentus, tad tas var piemērot UIN atvieglojumu ziedotājiem. Nodokļa deklarācijā ziedotājs atšifrē ārvalstu organizācijas — ziedojumu saņēmējus, norādot konkrētās organizācijas nosaukumu, reģistrācijas kodu, rezidences valsti, ziedojuma veikšanas datumu un ziedojuma summu.

Ziedojuma atspoguļošana UIN deklarācijā

9.0. rindā izvēlas vienu no UIN likumā minētajiem atvieglojuma veidiem.

Piemērs

Nodokļa maksātājs izvēlējies pirmo atvieglojuma veidu — piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem. Iepriekšējā gada peļņa 20 000 eiro.

Aprēķins

Nodokļa maksātājs ziedo Latvijā reģistrētai SLO 2000 eiro, un tam nav jāaizpilda 9.1. rinda, 9.1. tabula, bet attiecīgā summa ir jānorāda 9.2. tabulā 9.2.1. rindā. Pieļaujamo ziedojuma apmēru aprēķina kā 5 procentus no 20 000 eiro, t.i., no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc nodokļiem. Tā kā šim maksātājam pieļaujamais ziedojuma apmērs ir 1000 eiro (t.i., ziedojuma summa, kuru attiecina uz saimnieciskās darbības izdevumiem un kura nav jāiekļauj nodokļa bāzē), bet maksātājs ir faktiski ziedojis 2000 eiro, tad pārsnieguma summa 1000 eiro (2000 – 1000) tam ir jāiekļauj nodokļa bāzē 6.1. rindā kā ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.

Piemēram, ja šī summa tiktu ziedota Lietuvā reģistrētai SLO, tad būtu arī jāaizpilda UIN deklarācijas 9.1. tabula un 9.2. tabulas 9.2.2. rinda.

Ziedojumi Ukrainai

Līdz ar karadarbību Ukrainas teritorijā ziedojumu tēma gan juridiskām, gan fiziskām personām naudā un mantā ir kļuvusi ļoti populāra, tāpēc par to plašāk.

Ziedojumi UIN likuma izpratnē zīmējums 2

2022. gada 11. martā tika pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un stājās spēkā 2022. gada 12. martā.

Likums ir papildināts ar jaunu 11.1 pantu, kas nosaka juridisko personu tiesības ziedot finanšu līdzekļus vai mantu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai:

 1. biedrībām un nodibinājumiem atļauts dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam arī tad, ja to statūtos šāda iespēja nav paredzēta;
 2. noteikta speciālā kārtība ziedojumu veikšanai Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam valsts kapitālsabiedrībai.

Valsts kapitālsabiedrības patstāvīgi pieņem lēmumu, kam ziedot, taču uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ziedotājiem var piemērot tikai tādā gadījumā, ja ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm utt.

PVN piemērošana šādiem ziedojumiem

2022. gada 10. martā pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (8.1 pants), kas paredz PVN 0% likmes piemērošanu tādai preču piegādei, kuras tiek ziedotas caur Latvijā reģistrēto SLO, kura veic atbalstu Ukrainas karā cietušajiem, un tām precēm, kuras uzņēmums patstāvīgi eksportē uz Ukrainu. Lai šo atvieglojumu piemērotu, ir jābūt noslēgtam līgumam, preču nodošanas–pieņemšanas aktam vai citam darījumu apliecinošam dokumentam, jānorāda darījums PVN deklarācijā u.c. Taču šos minētos atvieglojumus nevar piemērot bēgļiem un Latvijā reģistrētai SLO, kura sniedz atbalstu bēgļiem no Ukrainas Latvijā.

Secinājumi

1. Uzņēmumi var ziedot un sniegt palīdzību, piemēram, Ukrainas karadarbībā cietušam cilvēkam, darbinieka ģimenes loceklim vai Ukrainas organizācijai, ieskaitot naudu Ukrainas banku kontos, bet šim atbalstam nav piemērojams UIN likuma 12. pantā noteiktais atvieglojums un šāda atbalsta izmaksas ir tiks atzītas kā ar saimniecisko darbību nesaistītas un tiks iekļautas UIN deklarācijā, kas sabiedrībai nav saimnieciski izdevīgi.

2. PVN likums līdz šim neparedzēja nekādus atvieglojumus ziedojumiem. Ziedojumi (dāvinājumi) tika pielīdzināti apliekamiem darījumiem (PVN likuma 6. panta 1. daļa). Tas nozīmēja, ka, ja par ziedotajām precēm ir atskaitīts priekšnodoklis, tad jāaprēķina un jāsamaksā budžetā 21% PVN, tās ziedojot. Apliekamā vērtība bija ziedotās preces iegādes vērtība vai ražošanas pašizmaksa, taču līdz ar grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā situācija mainījās, kas vērtējams pozitīvi.

3. Jānodrošina precīza grāmatvedības uzskaite, ieviešot atsevišķu izdevumu kontu ziedojumiem, lai zinātu, kad ziedojumu kopsummu pārsniedz UIN likuma 12. pantā noteikto, lai pārsnieguma summas laikus iekļautu UIN deklarācijā.

Izmantotie informācijas avoti

 1. Metodiskais materiāls «Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana ziedotājiem». Pieejams: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ziedojumi_uin_27062022_aktualizets_met_mat.pdf
 2. Informatīvais materiāls «Par juridisko personu ziedojumiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu». Pieejams: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/2022_03_14_info_materials_jp_ziedojumi_ukr.pdf
 3. Ziedojumi, lai palīdzētu Ukrainai un tās cilvēkiem. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/210322_ziedojumi_vienlapis.pdf
 4. Metodiskais materiāls «Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība». Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-14

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada oktobra (490.) numurā.