0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIGada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem

Gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

Gads ir noslēdzies, un, sākot ar 1. martu, fiziskās personas var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu. Saimnieciskās darbības veicējiem atgādināšu svarīgākās lietas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un par darbiem, kas veicami, pirms gada deklarācija tiek aizpildīta. Raksts gan tapis pirms 1. marta, līdz ar to nebija iespējams praktiski izmēģināt deklarācijas sagatavošanu EDS. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, deklarācijas aizpildīšanā būtisku izmaiņu nav, tomēr svarīgāko atkārtosim. Saimnieciskās darbības veicējiem gada ienākumu deklarācija par…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem
Ilustrācija: © BadBrother — stock.adobe.com
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Gads ir noslēdzies, un, sākot ar 1. martu, fiziskās personas var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu. Saimnieciskās darbības veicējiem atgādināšu svarīgākās lietas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un par darbiem, kas veicami, pirms gada deklarācija tiek aizpildīta.

Raksts gan tapis pirms 1. marta, līdz ar to nebija iespējams praktiski izmēģināt deklarācijas sagatavošanu EDS.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, deklarācijas aizpildīšanā būtisku izmaiņu nav, tomēr svarīgāko atkārtosim.

Saimnieciskās darbības veicējiem gada ienākumu deklarācija par 2021. gadu obligāti ir jāiesniedz laika posmā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Tiem, kuru gada ienākums pārsniedz 62 800 eiro, gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. 

Saimnieciskās darbības ienākumam paredzēti pielikumi D3 un D31. Ja IIN maksātājs kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību un attiecīgi pilda D31 pielikumu, tad ir jāsagatavo un jāiesniedz arī individuālā komersanta finanšu pārskats, kas sastāv no ieņēmumu un izdevumu pārskata un bilances.

Krājumu uzskaite

Gada noslēgumā saimnieciskās darbības veicējam noteikti ir jāveic inventarizācija, kurā nosaka krājumu fiziskos atlikumus un novērtē tos naudas izteiksmē. Vienkāršās grāmatvedības kārtotāji pirktos krājumus novērtē iegādes pašizmaksā, bet pašražotos — ražošanas pašizmaksā vai zemākajās tirgus cenās. Pašizmaksas aprēķins pašražotajiem krājumiem nav jāveic obligāti, jo vienkāršajā grāmatvedībā nav prasības novērtēt krājumus zemākajā no vērtībām. Arī tiem IIN maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, pašražoto krājumu novērtēšanā atļauts izmantot pašizmaksu vai zemākās tirgus cenas, nenosakot par pienākumu izvēlēties zemāko no vērtībām.

Veicot inventarizāciju, vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem jāpatur prātā, ka taksācijas gada izdevumus precizē tikai par tām summām, kas žurnālā gada laikā uzskaitītas, t.i., tikai par tiem krājumiem, par kuriem veikta samaksa. Tātad inventarizācijas sarakstos jāveic atzīme, ja par kādiem krājumiem vēl nav veikts norēķins, un līdz ar to par šo krājumu vērtību izdevumu korekcija nav jāveic.

Krājumu vērtības izmaiņas taksācijas gada laikā žurnālā uzskaitītos izdevumus ietekmē šādi:

  • ja krājumu atlikumu vērtība gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, ir pieaugusi, tad vērtības izmaiņu starpība samazina gada laikā uzskaitītos izdevumus,
  • ja krājumu atlikumu vērtība gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, ir samazinājusies, tad vērtības izmaiņu starpība palielina gada laikā uzskaitītos izdevumus.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaiti atgādināšu tikai to, ka nolietojuma likmes ir noteiktas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.5 pantā. Iespējams, saimnieciskās darbības veicējiem pamatlīdzekļu sastāvā ir vēl pa kādam pamatlīdzeklim, kuram nolietojums tiek rēķināts saskaņā ar likuma "Par UIN" 13. panta normām. 

Ja kāds no pamatlīdzekļiem saimnieciskajā darbībā tiek izmantots daļēji, tad nolietojumu rēķina no pamatlīdzekļa pilnās vērtības, bet izdevumos attiecīgi iekļauj tikai daļu no aprēķinātā nolietojuma. Piemēram, pamatlīdzeklim atlikusī vērtība 01.01.2021. ir 500 eiro, 2021. gadā aprēķināts nolietojums 200 eiro apmērā; 2021. gadā pamatlīdzeklis saimnieciskajā darbībā izmantots tikai daļēji, līdz ar to saimnieciskās darbības izdevumos iekļaujami 50% no aprēķinātā nolietojuma jeb 100 eiro.

Ja gada laikā aprēķinātais pamatlīdzekļu nolietojums jau ir reģistrēts ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā, tad, precizējot taksācijas gada izdevumus, atkārtoti nolietojuma summas pie izdevumiem vairs nepieskaita.

IIN maksātājiem, kas grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, jārēķina nolietojums gan finanšu grāmatvedībā (balstoties uz pamatlīdzekļa derīgās lietošanas laiku), gan nodokļu vajadzībām. Bet normatīvajos aktos ir atļauts aprēķināt nolietojumu tikai nodokļu vajadzībām; tādā gadījumā arī ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda tikai nodokļu vajadzībām saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.5 pantu aprēķināto nolietojumu. 

Pašnodarbinātā VSAOI

Pēdējā laikā pašnodarbinātā VSAOI uzrādīšana ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā ir radījusi visvairāk jautājumu. Jautājumi un neskaidrības par norādīšanu žurnālā radās tādēļ, ka tad, kad tiek noteikts pašnodarbinātā VSAOI objekts, pašnodarbinātā VSAOI netiek ņemtas vērā. Pirms deklarācijas sagatavošanas rūpīgi jāpārbauda, kur žurnālā pašnodarbinātā VSAOI ir norādītas. Jo iespējams, ka VSAOI var būt norādītas 19., 20. vai 21. ailē; vai arī 23. ailē kā izdevumi, kas nav attiecināmi uz nodokļa aprēķināšanu, lai vieglāk gada laikā aprēķināt ienākumu pašnodarbinātā VSAOI noteikšanai.

Visbiežāk gada laikā IIN žurnālā norādītā pašnodarbinātā VSAOI kopsumma nesakritīs ar to, kas D3 pielikumā tiks norādīta automātiski. Gada deklarācijā automātiski norādītā VSAOI summa ir aprēķināta pēc 2021. gada 4. ceturkšņa pašnodarbinātā ziņojumiem. Šī summa nav labojama, un tas arī nav jādara, jo tieši šī pašnodarbinātā iemaksu summa ir iekļaujama fiziskās personas attaisnotajos izdevumos.

Lai būtu saprotamāk, apskatīsim VSAOI norādīšanu, kā arī citas summas, kas koriģē gada laikā uzskaitītos izdevumus, izdevumu precizēšanas tabulas ietvaros:

Nr. p. k.  Nosaukums Lauksaimnieciskā ražošana  Citi saimnieciskās darbības veidi 
1. Taksācijas gada izdevumi  Žurnāla 19. un 19.aile + žurnāla 21. aile, kas attiecas uz lauksaimniecību Žurnāla 20. un 20.1 aile + žurnāla 21. aile, kas attiecas uz citām nozarēm
2. Izdevumi, kas izdarīti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem
3. Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem 
4. Krājumu atlikums taksācijas gada sākumā 
5. Krājumu atlikums taksācijas gada beigās 
6. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums   
7. VSAOI, kas izdarītas taksācijas gadā, bet attiecas uz iepriekšējiem gadiem1  Šeit summu norāda tad, ja pašnodarbinātā VSAOI ir norādītas 19.–21. ailē Šeit summu norāda tad, ja pašnodarbinātā VSAOI ir norādītas 19.–21. ailē 
8. VSAOI, kas izdarītas nākamajā gadā, bet attiecas uz taksācijas gadu2 Šeit summu norāda tad, ja pašnodarbinātā VSAOI ir norādītas 19.–21. ailē Šeit summu norāda tad, ja pašnodarbinātā VSAOI ir norādītas 19.–21. ailē 
9.  Precizētie taksācijas gada izdevumi (1. – 2. + 3. + 4. – 5. + 6. – 7. + 8. rinda)

1 2021. gada janvārī izdarītās pašnodarbinātā VSAOI par 2020. gada 4. ceturksni un 2021. gada aprīlī izdarītās iemaksas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai no lauksaimnieciskās darbības ienākuma par 2020. gadu. 2 2022. gada janvārī veiktās pašnodarbinātā VSAOI par 2021. gada 4. ceturksni, t.sk. iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai par lauksaimnieciskās darbības ienākumu un ienākumu no intelektuālā īpašuma 2021. gada 2. pusgadā.

Tātad — ja gada laikā pašnodarbinātā VSAOI žurnālā ir norādītas 23. ailē (varbūt kāds ir norādījis arī 22. ailē), tad izdevumu precizēšanas tabulā korekcijas 7. un 8. rindā nav jāveic. Bet šajā gadījumā piefiksējam, cik liela pašnodarbinātā VSAOI summa pēc pašnodarbinātā ziņojumiem attiecas uz 2021. gadu. Ja ir gan lauksaimniecība, gan cita saimnieciskā darbība, tad pašnodarbinātā VSAOI sadalām proporcionāli ieņēmumiem no lauksaimniecības un citas saimnieciskās darbības.

D3 pielikuma aizpildīšana

2021. gadā saimnieciskās darbības izdevumiem nav piemērojams izdevumu apmēra ierobežojums. Tātad — deklarācijā norādāmi visi saimnieciskās darbības izdevumi, kas attiecas uz taksācijas gadu. Izdevumu norādīšanai deklarācijā, visticamāk, būs jāizmanto 2.1. un 12.1. rinda — lai netiktu piemērots izdevumu ierobežojums. Bet skatīsimies, kādas būs formulas EDS gada ienākumu veidlapā.

Lauksaimniekiem jāpievērš uzmanība tam, kur EDS automātiski norādīs saņemtos valsts un ES maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Ja tie — tāpat kā iepriekšējos gados — automātiski parādīsies 10. rindā, tad 10. rindas saturs ir jādzēš un saņemtie maksājumi pēc grāmatvedības reģistru datiem jānorāda pielikuma 1.4 rindā.

Pildot 2.1. un 12.1. rindu, pārliecināmies, ka izdevumu summā ir iekļautas pašnodarbinātā VSAOI. Ja žurnālā pašnodarbinātā iemaksas bija 18.–20. ailē un izdevumu precizēšanas tabulā korekcijas par VSAOI summām ir izdarītas, tad šajās rindās pašnodarbinātā iemaksas būs izdevumu sastāvā. Ja pašnodarbinātā iemaksas 18.–20. ailē nebija norādītas, tad pie izdevumiem no precizēšanas tabulas attiecīgi jāpieskaita pašnodarbinātā iemaksu daļa, kas attiecas uz lauksaimniecību un kas attiecas uz citiem saimnieciskās darbības veidiem (šīs summas aprēķinājām proporcionāli saimnieciskās darbības ieņēmumiem).

4., 14. vai 22. rindā, kur tiek noteikts apliekamais ienākums, pie ienākuma tiks pieskaitītas pašnodarbinātā VSAOI. Tātad — apliekamais ienākums tiks palielināts par pašnodarbinātā VSAOI, bet pēc tam gada ienākumu deklarācijā D pašnodarbinātā VSAOI jau kā attaisnotie izdevumi atkal kopējo apliekamo ienākumu samazinās.

Lai saprastu, kāpēc tik plaši rakstu tieši par pašnodarbinātā VSAOI, ar vienkāršu piemēru parādīšu lietas būtību. 2021. gadā janvārī pašnodarbinātais ir samaksājis VSAOI par 2020. gada 4. ceturksni 155,35 eiro apmērā; 2021. gadā tikai 3. ceturksnī bija ienākums, no kura kopā par ceturksni aprēķinātas un 2021. gada oktobrī samaksātas pašnodarbinātā VSAOI 315,70 eiro apmērā. 1. variantā pašnodarbinātais veiktās VSAOI ir norādījis žurnālā pie saimnieciskās darbības izdevumiem (piemēram, 20. ailē), bet 2. variantā — kā izdevumus, kas neattiecas uz IIN aprēķināšanu (23. ailē):

1. variants 2. variants
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 8000 8000
Saimnieciskās darbības izmaksas žurnālā 6300 5828,95
Pašnod. VSAOI par 2020. gada 4. cet. 155,35 (20. ailē) 155,35 (23. ailē)
Pašnod. VSAOI par 2021. gada 3. cet. 315,70 (20. ailē) 315,70 (23. ailē)
Izdevumi pēc precizēšanas tabulas 6144,65 (6300 – 155,35) 5828,95 (izdevumus par pašnodarbinātā VSAOI neprecizē, jo saimnieciskās darbības izdevumos tās nav iekļautas)
Ienākums D3 4. rindā 8000 – 6144,65 + 315,70 = 2171,50 ja rindu aizpildītu, neiedziļinoties, ka sākotnēji izdevumos pašnod. VSAOI nemaz nav ietvertas 8000 – 5828 95 + 315,70 = 2486,75

Kā redzams — 2. variantā saimnieciskās darbības ienākums nepamatoti tiek palielināts par pašnodarbinātā VSAOI, jo to nebija saimnieciskās darbības izdevumos. Tāpēc, aizpildot D3 pielikumu, rūpīgi jāpiedomā, kur gada laikā bija uzskaitītas pašnodarbinātā iemaksas. 

Ja pašnodarbinātais veic VSAOI par saviem darbiniekiem, šīs iemaksas uzskaita saimnieciskās darbības izmaksās (žurnāla 19.–21. aile) un par tām precizējumi nav jāveic!

IIN avansa maksājumi

IIN maksātājiem ir paredzēts veikt avansa maksājumus no saimnieciskās darbības. Saskaņā ar Covid–19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 6. pantu IIN maksātājs arī 2022. gadā avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma neveic. Ja vēlas, tad IIN maksātājs avansa maksājumus, protams, var veikt brīvprātīgi.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada marta (483.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: