0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAAktualitātes budžeta iestādēm gada pārskata sagatavošanā

Aktualitātes budžeta iestādēm gada pārskata sagatavošanā

Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (turpmāk — MK noteikumi Nr. 344) iepriekšējā gadā bija grozījumi divas reizes. Ar grozījumiem iestrādātās un precizētās normas bija jāpiemēro jau no 2021. gada. Ar šiem grozījumiem ieviestas vairākas labas lietas, kas nedaudz samazinās darba apjomu, sagatavojot 2021. gada pārskatu. Salīdzināšanas aktus par grāmatvedības kontu atlikumiem un darījumiem paraksta tikai atbildīgais finanšu darbinieks Gada slēguma inventarizācijas ietvaros katra gada janvārī budžeta iestādes veic savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzinājumu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Aktualitātes budžeta iestādēm gada pārskata sagatavošanā
Ilustrācija: © Lakee MNP – stock.adobe.com
Laila Kelmere, Mg.oec., praktizējoša grāmatvede, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Laila Kelmere,
Mg.oec.,
praktizējoša grāmatvede,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente
Foto: Aivars Siliņš

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (turpmāk — MK noteikumi Nr. 344) iepriekšējā gadā bija grozījumi divas reizes. Ar grozījumiem iestrādātās un precizētās normas bija jāpiemēro jau no 2021. gada. Ar šiem grozījumiem ieviestas vairākas labas lietas, kas nedaudz samazinās darba apjomu, sagatavojot 2021. gada pārskatu.

Salīdzināšanas aktus par grāmatvedības kontu atlikumiem un darījumiem paraksta tikai atbildīgais finanšu darbinieks

Gada slēguma inventarizācijas ietvaros katra gada janvārī budžeta iestādes veic savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzinājumu ePārskatu sistēmā, kur tiek sagatavoti salīdzināšanas akti. Iepriekš bija noteikts, ka šos salīdzināšanas aktus paraksta divas personas — atbildīgais finanšu darbinieks un iestādes vadītājs. Kopš 2021. gada ir izslēgta prasība, ka iestādes vadītājs ikgadējās inventarizācijas laikā pirms gada pārskata sagatavošanas ePārskatos paraksta salīdzināšanas aktus. 

Budžeta iestādēm ieteiktu pārskatīt iekšējās procedūras un aprakstus, lai šo izmaiņu iestrādātu arī iekšējos normatīvajos aktos. Jāatceras, ka inventarizācija tiek veikta un gada pārskats tiek sagatavos saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem (likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Valsts kases vadlīnijām) un iekšējiem iestādes normatīvajiem aktiem (instrukcijām, nolikumiem, kārtību u.tml.).

Analizējot iestāžu sagatavotos un Valsts kasē iesniegtos 2019. gada pārskatus, tika secināts, ka ir vairākas lietas, ko var mainīt, lai atvieglotu darbu grāmatvežiem gada pārskata sagatavošanā.

Skaidrojums par darījumu, kas ir vienāds ar 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā vai lielāks, nav jāsniedz atsevišķā piezīmē

Ar šiem grozījumiem ir izslēgts MK noteikumu Nr. 344 113.3. punkts, kas noteica, ka ir jāsniedz informācija par darījumu, kas ir vienāds ar 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā vai lielāks, kā arī par šādiem darījumiem iepriekšējos periodos, ja tie joprojām ir nozīmīgi pārskata periodā.

Līdz šim budžeta iestādes sniedza skaidrojumu par būtiskām gada pārskata posteņu izmaiņām un papildus par darījumiem, kas ir vienādi vai lielāki par 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā. Izvērtējot 2019. gada pārskatā sniegto informāciju, secināts, ka šī informācija bieži pārklājas, atkārtojas un rada neizpratni gada pārskata lietotājiem. 

Sākot ar 2021. gada pārskatu, gada pārskatā sniedz informāciju tikai par būtiskām finanšu pārskata posteņu izmaiņām, kas ietver arī darījumus, kuru vērtība ir vienāda vai lielāka par 1 000 000 eiro.

Līdz ar to attiecīgajām piezīmēm ir precizēti nosaukumi. Piemēram, 1.1., 1.2. u.c. Šo piezīmju nosaukumos ir izslēgti vārdi "un darījums, kas ir vienāds ar 1 000 000 eiro absolūtajā vērtībā vai lielāks".

Skaidrojums par konsolidācijas posteņiem un summām nav jāsniedz

Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidētos gada pārskatus sagatavo ePārskatu sistēmā. Sagatavojot gada pārskatus par 2019. un 2020. gadu, bija nepieciešams konsolidētajā gada pārskatā atsevišķi iekļaut informāciju par konsolidētajā pārskatā apvienoto gada pārskatu posteņiem un summām, kas konsolidācijā izslēgtas. 

Pilnveidojot ePārskatus, rasta iespēja lietotājiem darīt pieejamu darba procesā sagatavoto informāciju par konsolidācijas posteņiem un summām pie attiecīgajām finanšu pārskatu un budžeta pārskatu veidlapām un to pielikumiem, tāpēc papildus šādu informāciju nav nepieciešams sniegt. 

Ar šiem grozījumiem ir svītrotas MK noteikumu Nr. 344 6. pielikuma V11.BILK "Informācija par bilances konsolidācijas posteņiem", V11.NPKP "Informācija par naudas plūsmas konsolidācijas posteņiem" un V11.FDKP "Informācija par finansiālās darbības konsolidācijas posteņiem" piezīmes.

V11. piezīmē "Konsolidācijas principi un summas" saglabājas prasības sniegt informāciju par konsolidācijā iesaistītajām iestādēm un konsolidācijas principu aprakstu.

Jānorāda darījuma partnera institucionālais sektors aktīvu un pasīvu saņemšanas/nodošanas darījumos bez atlīdzības

Lai nodrošinātu informāciju konsolidācijas vajadzībām, gada pārskatā sniedz skaidrojumu par pārskata gadā bez atlīdzības saņemtajiem un nodotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem starp vispārējā vadības sektora struktūrām. Pilnvērtīgai konsolidācijas veikšanai un konsolidējamo darījumu pārbaudei šo skaidrojumu nepieciešams papildināt ar informāciju par darījuma partnera institucionālo sektoru.

Tāpēc MK noteikumu Nr. 344 6. pielikuma piezīmēs Nr. 1.1.REIE "Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto nemateriālo ieguldījumu vērtība", 1.1.RENO "Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto nemateriālo ieguldījumu vērtība", 1.2.REIE "Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu vērtība", 1.2.RENO "Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto pamatlīdzekļu vērtība", 1.3.REIE "Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto finanšu ieguldījumu vērtība", 1.3.RENO "Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto finanšu ieguldījumu vērtība", 1.5.REIE "Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības iegūto ieguldījuma īpašumu vērtība", 1.5.RENO "Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto ieguldījuma īpašumu vērtība", 1.6.REIE "Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības iegūto bioloģisko aktīvu vērtība" un 1.6.RENO "Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto bioloģisko aktīvu vērtība" ir izmaiņas šo piezīmju tabulu "A" un "B" ailēs:

  • "A" ailē jānorāda kods, iepriekš bija jānorāda konta numurs;
  • "B" ailē jānorāda konta un institucionālā sektora nosaukums, iepriekš bija jānorāda tikai konta nosaukums.

Īpašās skaidrojošās piezīmes Valsts ieņēmumu dienestam

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk — VID) 2021. gadā ievieš uzkrāšanas principu un 2022. gadā pirmo reizi sagatavos atsevišķu pārskatu par šā dienesta 2021. gadā administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.

Sākotnējās prasības MK noteikumos Nr. 344 tika izstrādātas 2018. gadā, ņemot vērā tajā brīdī zināmo un plānoto VID informācijas sistēmas funkcionalitāti. Grozījumi MK noteikumos Nr. 344 bija nepieciešami, ņemot vērā aktuālo situāciju un iespējas. Ir precizētas prasības informācijas sniegšanai gada pārskata pielikumā par prasībām un saistībām, kas radušās, uzskaitot VID nodokļus, nodevas un citus tā administrētos uz valsts budžetu attiecināmos maksājumus saskaņā ar uzkrāšanas principu.

Attiecīgi V5. piezīmē "Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmu maksājumu rezultāts" no jauna ir izteiktas V5.PRAS "Informācija par nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu prasībām atbilstoši to veidam un prasību kontiem" piezīmes tabula un V5.SAIS "Informācija par nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu saistībām atbilstoši to veidam un saistību kontiem" piezīmes tabula, kā arī papildināta ar jaunu V5.NATV piezīmi "Piešķirtie budžeta ieņēmumu atvieglojumi", kura arī ir strukturētā veidā (ar tabulu).

Precizēta naudas plūsmas pārskata un pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu skaidrojumā noteiktā formula izmaiņu aprēķinam

Lai nodrošinātu vienveidīgu un saprotamu skaidrojumu par būtiskām posteņa izmaiņām saskaņā ar MK noteikumu Nr. 344 113.1. apakšpunktu, ar grozījumiem precizēta izmaiņu aprēķina formulu procentuālā izteiksmē, salīdzinot starpību (jeb izmaiņas) — darījumu kopsummu pārskata gadā mīnus darījumu kopsumma iepriekšējā gadā pret iepriekšējā gadā postenī uzrādīto darījumu kopsummu (piemēru sk. 1. tabulā).

1. tabula NP.A Pamatdarbības naudas plūsmas izmaiņas

Kods Posteņa nosaukums Pārskata periodā  Iepriekšējā pārskata periodā  Izmaiņas (+,–)
eiro %
(1. – 2.) (3. / 2. × 100)
A B 1 2 3 4

Šīs izmaiņas attiecas uz MK noteikumu Nr. 344 6. pielikuma II un III nodaļu. II nodaļa ir naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums. III nodaļa ir pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu skaidrojums.

Iepriekš 4. ailes (sk. 1. tabulu) aprēķins bija šāds: (1. / 2. x 100), t.i., posteņu izmaiņu aprēķins procentos ir noteikts kā pārskata gadā postenī uzrādīto darījumu kopsumma attiecībā pret iepriekšējā gadā postenī uzrādīto darījumu kopsummu.

Aktualizētas vadlīnijas 2021. gada pārskata sagatavošanai

2021. gada pārskatā kopumā būs jāuzrāda informāciju par aktualitātēm, kas ir notikušas pārskatā gadā — administratīvi teritoriālā reforma, Covid–19 ietekme un citi notikumi, tāpēc aicinu ieskatīties Valsts kases aktualizētajās vadlīnijās, kur ir iekļauti piemēri un norādes, kā labāk šo informāciju uzrādīt:

  • Vadlīnijas pārskatu sagatavošanai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros (atjaunotas 22.12.2021.);
  • Uzrādāmā informācija par Covid–19 ietekmi 2021. gada pārskatā (atjaunotas 24.09.2021.);
  • Finanšu pārskata posteņu skaidrojuma sagatavošanas vadlīnijas (atjaunotas 03.11.2021.);
  • Finanšu pārskata, dokumentu un salīdzināšanas sagatavošanas vadlīnijas (atjaunotas 05.11.2021.);
  • Budžeta izpildes pārskata sagatavošanas vadlīnijas (atjaunotas 03.11.2021.);
  • Valsts nodevu uzskaite pārskata sagatavošanas vadlīnijas (atjaunotas 16.12.2021.)

Veiksmīgu 2021. gada pārskata sagatavošanu!

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada februāra (482.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: