0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAJautājumi un atbildes par valsts atbalstu pilnā dīkstāvē esošiem darbiniekiem

Jautājumi un atbildes par valsts atbalstu pilnā dīkstāvē esošiem darbiniekiem

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: Pexels.com

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709) paredz pie noteiktiem nosacījumiem izmaksāt dīkstāves pabalstu Covid-19 pandēmijas krīzē skarto darba devēja darbiniekiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis atbildes uz neskaidrākajiem jautājumiem par šo atbalsta veidu.

Vai, esot darba attiecībās ar krīzes skarto uzņēmumu (uzņēmums nestrādā un darbiniekiem noformēts bezalgas atvaļinājums), var saņemt atbalstu par dīkstāvi?

Atbilstoši Darba likuma 74. panta otrajai daļai dīkstāve ir situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības. No minētā izriet, ka ar dīkstāvi jāsaprot situācija, kad darbinieks ir gatavs veikt darba pienākumus, bet darba devējs tādu vai citādu apsvērumu dēļ to nenodrošina vai nespēj nodrošināt ar darbu. Ja darbinieki atrodas bezalgas atvaļinājumā, tas nozīmē, ka viņi nav gatavi veikt darba pienākumus, un tādējādi darba devējs nevar pieteikt tos atbalsta par dīkstāvi saņemšanai.

Vai darbinieks var saņemt atbalstu par dīkstāvi, ja viņš atrodas dīkstāvē nepilnu kalendāra mēnesi?

Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu par dīkstāvi proporcionāli dīkstāves periodam.

Ja darba devēja darbinieks vēlas saņemt atbalstu par dīkstāvi pie krīzes skartā darba devēja, vai viņš vienlaikus var būt saimnieciskās darbības veicējs?

Darba devēja darbinieks var saņemt atbalstu par dīkstāvi dažādās nodarbinātības formās (darba devēja darbinieks, pašnodarbinātā persona, patentmaksātājs), bet to kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro.

Vai vienlaicīgi drīkst pieteikties atbalstam par dīkstāvi un atbalstam algu subsīdijai? Vai tiks izmaksāti abi atbalsti?

MK noteikumi Nr.709 un Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” nosaka, ka darba devējs var pieteikt vienu un to pašu darbinieku par konkrēto atbalsta mēnesi abiem atbalsta veidiem, tikai darbinieks vienlaikus nevar saņemt abus atbalsta veidus par vienu un to pašu periodu. Piemēram, par periodu no 9.-30. novembrim nevar saņemt gan atbalstu algu subsīdijai, gan atbalstu par dīkstāvi. Šajā gadījumā darbinieks var saņemt, piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim atbalstu algu subsīdijai, bet par periodu no 20.-30. novembrim atbalstu par dīkstāvi.

Ja darbiniekam ir bijusi darba nespēja, un pēc tās viņš uzsāk pildīt darba pienākumus, vai darba devējs var pieteikt viņu atbalstam par dīkstāvi, un kā aprēķinās atbalsta apmēru?

Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu par dīkstāvi par to 2020. gada konkrētā atbalsta mēneša periodu, kad nebija piešķirts slimības pabalsts. Atbalstu par dīkstāvi par konkrēto atbalsta mēnesi aprēķinās proporcionāli dīkstāves periodam, piemēram, ja darbiniekam slimības pabalsts bija piešķirts par periodu no 2020. gada 10. novembra līdz 20. novembrim, tad atbalstu par dīkstāvi būs tiesības saņemt par periodu no 21. novembra līdz 30. novembrim. Atbalstu par dīkstāvi noteiks 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, proporcionāli dīkstāves periodam.

Vai uzņēmums, kurš ir dīkstāvē, var pieteikt tādu darbinieku atbalsta par dīkstāvi saņemšanai, kurš vienlaikus strādā pie cita darba devēja?

MK noteikumi Nr. 709 nenosaka, ka darba devēja darbinieka nodarbinātība pie cita darba devēja ir iemesls atbalsta par dīkstāvi nepiešķiršanai. Vienlaicīgi darbiniekam ir jāņem vērā, ka atbalstu par dīkstāvi dažādās nodarbinātības formās (darba devēja darbinieks, pašnodarbinātā persona, patentmaksātājs) kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro.

Vai, saņemot stipendiju par teicami nokārtotu atestāciju (sporta treneris), un paralēli esot darba attiecības ar krīzes skarto uzņēmumu, pienāksies atbalsts par dīkstāvi?

Fiziskā persona var saņemt atbalstu par dīkstāvi kā darba devēja darbinieks arī gadījumā, ja tā vienlaikus saņem stipendiju par teicami nokārtotu atestāciju.

Vai atbalstu par dīkstāvi varēs saņemt uzņēmuma valdes loceklis, kurš šajā pašā uzņēmumā ir darba ņēmējs?

MK noteikumu Nr.709 12.4. apakšpunkts nosaka, ka atbalstu par dīkstāvi nepiešķir darba devēja padomes locekļiem. Ņemot vērā minēto, konkrētajā situācijā valdes loceklis varēs saņemt atbalstu par dīkstāvi.

Vai darbinieku var pieteikt atbalstam par dīkstāvi šādos gadījumos:

  • 1) darbiniekam periodā no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31.oktobrim bija slimības lapa vai bezalgas atvaļinājums?
  • 2) darbinieks vienlaikus ir nodarbināts pašvaldības uzņēmumā?

1. Ja darbinieks 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnesī bija bezalgas atvaļinājumā vai saņēma darbnespējas lapu B, tad darba devēja ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī nebūs norādīti darba ienākumi, no kuriem nosaka vidējo bruto mēneša darba samaksu atbalsta par dīkstāvi aprēķināšanai. Tādējādi atbalstu par dīkstāvi nesaņems.

2. Darba devēja darbinieki var saņemt atbalstu par dīkstāvi arī gadījumā, ja viņi vienlaikus ir nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos.

Vai darba devējs var pieteikt vienu darbinieku atbalstam algu subsīdijai no 20.-30. novembrim un citu darbinieku atbalstam par dīkstāvi no 9.-19. novembrim?

Jā, darba devējs var iesniegt iesniegumus par abu veidu atbalstu piešķiršanu.

Persona X ir nodarbināta pie diviem darba devējiem, no kuriem viens ir pieteicis personu X atbalstam par dīkstāvi (saņemtais atbalsts 700 eiro), savukārt otrs darba devējs pieteicis personu X atbalstam algu subsīdijai. Cik lielu atbalstu algu subsīdijai saņems persona X?

Ņemot vērā, ka abu atbalstu summa kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, atbalsts algu subsīdijai šajā gadījumā varēs būt maksimāli 300 eiro (atkarībā no darba devēja ziņojumā norādītās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Lasiet arī:

 

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pexels.com

Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 709) paredz pie noteiktiem nosacījumiem izmaksāt dīkstāves pabalstu Covid-19 pandēmijas krīzē skarto darba devēja darbiniekiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis atbildes uz neskaidrākajiem jautājumiem par šo atbalsta veidu.

Vai, esot darba attiecībās ar krīzes skarto uzņēmumu (uzņēmums nestrādā un darbiniekiem noformēts bezalgas atvaļinājums), var saņemt atbalstu par dīkstāvi?

Atbilstoši Darba likuma 74. panta otrajai daļai dīkstāve ir situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības. No minētā izriet, ka ar dīkstāvi jāsaprot situācija, kad darbinieks ir gatavs veikt darba pienākumus, bet darba devējs tādu vai citādu apsvērumu dēļ to nenodrošina vai nespēj nodrošināt ar darbu. Ja darbinieki atrodas bezalgas atvaļinājumā, tas nozīmē, ka viņi nav gatavi veikt darba pienākumus, un tādējādi darba devējs nevar pieteikt tos atbalsta par dīkstāvi saņemšanai.

Vai darbinieks var saņemt atbalstu par dīkstāvi, ja viņš atrodas dīkstāvē nepilnu kalendāra mēnesi?

Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu par dīkstāvi proporcionāli dīkstāves periodam.

Ja darba devēja darbinieks vēlas saņemt atbalstu par dīkstāvi pie krīzes skartā darba devēja, vai viņš vienlaikus var būt saimnieciskās darbības veicējs?

Darba devēja darbinieks var saņemt atbalstu par dīkstāvi dažādās nodarbinātības formās (darba devēja darbinieks, pašnodarbinātā persona, patentmaksātājs), bet to kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro.

Vai vienlaicīgi drīkst pieteikties atbalstam par dīkstāvi un atbalstam algu subsīdijai? Vai tiks izmaksāti abi atbalsti?

MK noteikumi Nr.709 un Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" nosaka, ka darba devējs var pieteikt vienu un to pašu darbinieku par konkrēto atbalsta mēnesi abiem atbalsta veidiem, tikai darbinieks vienlaikus nevar saņemt abus atbalsta veidus par vienu un to pašu periodu. Piemēram, par periodu no 9.-30. novembrim nevar saņemt gan atbalstu algu subsīdijai, gan atbalstu par dīkstāvi. Šajā gadījumā darbinieks var saņemt, piemēram, par periodu no 9.-19. novembrim atbalstu algu subsīdijai, bet par periodu no 20.-30. novembrim atbalstu par dīkstāvi.

Ja darbiniekam ir bijusi darba nespēja, un pēc tās viņš uzsāk pildīt darba pienākumus, vai darba devējs var pieteikt viņu atbalstam par dīkstāvi, un kā aprēķinās atbalsta apmēru?

Darbiniekam ir tiesības saņemt atbalstu par dīkstāvi par to 2020. gada konkrētā atbalsta mēneša periodu, kad nebija piešķirts slimības pabalsts. Atbalstu par dīkstāvi par konkrēto atbalsta mēnesi aprēķinās proporcionāli dīkstāves periodam, piemēram, ja darbiniekam slimības pabalsts bija piešķirts par periodu no 2020. gada 10. novembra līdz 20. novembrim, tad atbalstu par dīkstāvi būs tiesības saņemt par periodu no 21. novembra līdz 30. novembrim. Atbalstu par dīkstāvi noteiks 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie konkrētā darba devēja, proporcionāli dīkstāves periodam.

Vai uzņēmums, kurš ir dīkstāvē, var pieteikt tādu darbinieku atbalsta par dīkstāvi saņemšanai, kurš vienlaikus strādā pie cita darba devēja?

MK noteikumi Nr. 709 nenosaka, ka darba devēja darbinieka nodarbinātība pie cita darba devēja ir iemesls atbalsta par dīkstāvi nepiešķiršanai. Vienlaicīgi darbiniekam ir jāņem vērā, ka atbalstu par dīkstāvi dažādās nodarbinātības formās (darba devēja darbinieks, pašnodarbinātā persona, patentmaksātājs) kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro.

Vai, saņemot stipendiju par teicami nokārtotu atestāciju (sporta treneris), un paralēli esot darba attiecības ar krīzes skarto uzņēmumu, pienāksies atbalsts par dīkstāvi?

Fiziskā persona var saņemt atbalstu par dīkstāvi kā darba devēja darbinieks arī gadījumā, ja tā vienlaikus saņem stipendiju par teicami nokārtotu atestāciju.

Vai atbalstu par dīkstāvi varēs saņemt uzņēmuma valdes loceklis, kurš šajā pašā uzņēmumā ir darba ņēmējs?

MK noteikumu Nr.709 12.4. apakšpunkts nosaka, ka atbalstu par dīkstāvi nepiešķir darba devēja padomes locekļiem. Ņemot vērā minēto, konkrētajā situācijā valdes loceklis varēs saņemt atbalstu par dīkstāvi.

Vai darbinieku var pieteikt atbalstam par dīkstāvi šādos gadījumos:
  • 1) darbiniekam periodā no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31.oktobrim bija slimības lapa vai bezalgas atvaļinājums?
  • 2) darbinieks vienlaikus ir nodarbināts pašvaldības uzņēmumā?

1. Ja darbinieks 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnesī bija bezalgas atvaļinājumā vai saņēma darbnespējas lapu B, tad darba devēja ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī nebūs norādīti darba ienākumi, no kuriem nosaka vidējo bruto mēneša darba samaksu atbalsta par dīkstāvi aprēķināšanai. Tādējādi atbalstu par dīkstāvi nesaņems.

2. Darba devēja darbinieki var saņemt atbalstu par dīkstāvi arī gadījumā, ja viņi vienlaikus ir nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos.

Vai darba devējs var pieteikt vienu darbinieku atbalstam algu subsīdijai no 20.-30. novembrim un citu darbinieku atbalstam par dīkstāvi no 9.-19. novembrim?

Jā, darba devējs var iesniegt iesniegumus par abu veidu atbalstu piešķiršanu.

Persona X ir nodarbināta pie diviem darba devējiem, no kuriem viens ir pieteicis personu X atbalstam par dīkstāvi (saņemtais atbalsts 700 eiro), savukārt otrs darba devējs pieteicis personu X atbalstam algu subsīdijai. Cik lielu atbalstu algu subsīdijai saņems persona X?

Ņemot vērā, ka abu atbalstu summa kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, atbalsts algu subsīdijai šajā gadījumā varēs būt maksimāli 300 eiro (atkarībā no darba devēja ziņojumā norādītās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Lasiet arī:  

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: