0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Darba devēja ziņojuma iesniegšana

Darba devējs ik mēnesi līdz 17. datumam iesniedz darba devēja ziņojumu par iepriekšējā mēnesī aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem un tajā norāda informāciju par darba ņēmējiem, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti – Darba devēja ziņojums).

Aizpilda Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli3. pielikumu.

Algas nodoklis iemaksājams vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam vai likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajos gadījumos, līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Ja tiek nokavēta algotā darba ienākumu izmaksa, darba devēja pienākums ir veikt obligātās iemaksas par aprēķinātajiem darba ienākumiem termiņā, kādā tās būtu jāveic, ja darba ienākumi būtu izmaksāti savlaicīgi.

Pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā samazināto patentmaksu) iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam un veic obligātās iemaksas līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam un veic obligātās iemaksas līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Lasiet arī VID informatīvos materiālus:

 • 00

  dienas

 • 00

  stundas

 • 00

  minūtes

 • 00

  Sekundes

Datums

Aug 19 2024

Laiks

All Day