Kontakti

BilancePLZ


Portāla BilancePLZ – plz.lv redakcija:
galvenā redaktore – VINETA VIZULE,
redaktors – IKARS KUBLIŅŠ,
redakcijas e-pasts: plz@plz.lv.

 Izdevējs
: Lietišķās informācijas dienests, SIA
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga LV-1058
Tālrunis: 67606110
e-pasts: lid@lid.lv

Rekvizīti:
Izdevniecība: Lietišķās informācijas dienests, SIA
LR UR Reģ. Nr.: 40003129738
PVN maks. kods: LV40003129738
Norēķinu konti:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937;
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706