Kontakti

PLZ.lv

Žurnāla PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS + plz.lv redakcija:
galvenā redaktore – VINETA VIZULE,
redaktors – IKARS KUBLIŅŠ,
redakcijas e-pasts: plz@plz.lv.

Izdevējs: Lietišķās informācijas dienests, SIA
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga LV-1058
Tālrunis: 67606110
Fakss: 67606120
e-pasts: lid@lid.lv
Skype: lid.lv

 

Rekvizīti
Izdevniecība: Lietišķās informācijas dienests, SIA
LR UR Nr.: 40003129738
PVN maks. kods: LV 40003129738
Norēķinu konts:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937;
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706

E-veikals PLZ u.c. izdevniecības produktu iegādei: www.lid.lv