0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCE

Preču piegādes dokuments, rēķins un paraksts

Grāmatvedībā ikdienā izmanto rēķinus un pavadzīmes saimniecisko darījumu fiksēšanā un arī strīda gadījumā kā pierādījumu, ka darījums ir noticis. Joprojām aktuāls ir jautājums par dokumentu...

Kāpēc tiek skaidroti aprēķini?

Ceru, ka lasītāji ir pamanījuši, ka, stājoties spēkā nodokļu reformai, žurnālā tiek regulāri piedāvāti minimālo sociālo iemaksu aprēķini, kurus VSA likumā paredzēts veikt sociālās...

Covid–19 krīzes ietekme uz Latvijas komercsabiedrību finansiālajiem rādītājiem

Pašlaik procesus ekonomikā kopumā un komercsabiedrību līmenī lielā mērā nosaka SARS–CoV–2 un ar to saistītie ierobežojumi. Latvijā tie sākās 2020. gada martā. Tāpēc šajā rakstā...

Nodokļi no algas un autoratlīdzības

Mana mēnešalga ir 1000 eiro, un reizēm saņemu arī autoratlīdzību (līgums noslēgts ar darba devēju). Vai man būs jāveic papildu sociālās iemaksas tajos mēnešos,...

Par proporcionalitāti VSAA aprēķinos

Kā sociālais dienests veiks aprēķinus, nosakot minimālās iemaksas, ja darbinieks tiks nodarbināts tikai ceturkšņa (vai mēneša) daļu? Vai tik un tā tiks uzskatīts, ka...

Kā grāmatvedi ietekmēs jaunās prasības grāmatvedības programmām

2022. gada 1. janvārī spēkā stāsies jaunais Grāmatvedības likums, bet Ministru kabineta noteikumi, kas paskaidro šā likuma pantus un skaidro likuma pielietojumu, ir izstrādē Finanšu ministrijas...

Atvaļinājums lektoram

Darbinieks (lektors) izmanto atvaļinājumu (8 kalendāra nedēļas) no 5.07. līdz 29.08.2021.Pēdējo reizi atvaļinājumā bija 2020. gada jūlijā. Kā pareizi rēķināt atvaļinājuma naudu, par cik dienām? Atbilde Informācija...

Vienkārši par vienkāršo grāmatvedību

Pamazām jāsāk domāt par gada slēguma darbiem grāmatvedībā. Daļai saimnieciskās darbības veicēju šis varētu būt pirmais gads, kad jāsavelk gali un jāgatavojas gada ienākumu...

Literārās valodas lietošana pārvaldes dokumentos

Mūsdienās ikvienam biroja darbiniekam ir jāprot sagatavot dokumentu ar juridisku spēku pareizā latviešu valodā. Literārā valoda ir daudzfunkcionāla, tā ir tiklab runā, kā arī...

Tūrisms krīzes laikā kļuvis lokālāks

Par vienu no pirmajiem upuriem Covid–19 krīzē krita tūrisma joma — starpvalstu robežas tika slēgtas, aviosatiksme ierobežota, "nebūtiskā" ceļošana aizliegta. Šķiet, šajā nozarē būtu jāpaveras...

Kādu pensiju saņemsim oktobrī?

Palicis tikai viens mēnesis, kad iestāsies oktobris un teju pusmiljona līdzpilsoņu dzīve mazliet uzlabosies: kā jau zinām, kārtējo reizi tiks indeksētas pensijas. Kas šajā...

Dienas nauda darba braucienā

Darbinieks tiek norīkots darba braucienā iekraut un izkraut kravu (Latvija–Vācija–Krievija–Latvija). Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 969 tiek maksāta dienas nauda 50 eiro. Vācijā iekrauto kravu ved...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: