0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCE

Kā aprēķināt darba algu, ja mēnesī ir svētku diena?

Lieldienu laikā bija trīs svētku dienas, no kurām viena svētku diena — svētdienā, un tas nozīmē, ka atkal tiek uzdots jautājums — kā aprēķināt...

Par valdes locekļa reālo un domājamo ienākumu

Ar valdes locekli var būt noslēgti dažādi līgumi, kuros var paredzēt vai neparedzēt atlīdzību. Ja atlīdzība nav paredzēta, tad tiks analizēts valdes locekļa izpildāmo...

NILLTPFN likuma grozījumi aktualizē atbilstības jautājumus

Šā gada 21. janvārī Saeima pirmajā lasījumā pieņēma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma grozījumus, kuri skars plašu...

Lielbritānija aiziet, bizness turpinās. Kas jāņem vērā, veicot darījumus pēcbreksita ērā?

Apvienotās Karalistes (Lielbritānijas) izstāšanās no Eiropas Savienības pārejas periods ir beidzies, un no šāgada 1. janvāra Lielbritānija ir uzskatāma par "trešo" valsti. Kā šis...

BILANCES galvenā redaktore MAIJA GREBENKO: Vai laipnība jānosaka likumā?

Nesen internetā lasīju sašutušas sievietes izmisīgu stāstu par dēla samaksāto nodokli (reģistrējot nekustamo īpašumu) teju četrkāršā apmērā, salīdzinot ar to, kāds būtu bijis jāmaksā,...

BILANCES aprīļa numurā lasiet

IEVADKOMENTĀRS Maija Grebenko: Vai laipnība jānosaka likumā? GRĀMATVEDĪBA Lilita Beķere: Ar atbildību par uzticēto – grāmatveži pārmaiņu vējos Anda Ziemele: Kā aprēķināt darba algu, ja mēnesī ir svētku diena? Ilvija Ozoliņa:...

Sociālo iemaksu likme personai ar II invaliditātes grupu

Vai pašnodarbinātai personai ar II invaliditātes grupu sociālo iemaksu likme ir 31,07%? Atbilde MK noteikumi Nr. 786 (iemaksu likmju sadalījums) nosaka sociālo iemaksu likmi divām pašnodarbināto...

Ar nodokļiem neapliekamo pabalstu sekas

Sakarā ar Covid–19 pandēmiju darbiniekiem izmaksātie pabalsti un subsīdijas netiek aplikti ar nodokļiem. Vai šāda kārtība ietekmēs maternitātes pabalstu vai citus sociālos pabalstus nākotnē,...

Vai būs jāveic VSAOI piemaksa par valdes locekļiem?

Vai par valdes locekli, kam noteikta atlīdzība 200 eiro mēnesī (nav liels darba apjoms, nav liels apgrozījums), arī būtu jāveic sociālo iemaksu piemaksa? Atbilde Saskaņā ar...

Vidējās izpeļņas aprēķināšana dažādi nodarbinātajam

Kā aprēķināt vidējo izpeļņu atvaļinājuma apmaksai, ja jūnijā darbiniekam noteikts normālais darba laiks, bet jūlijā–septembrī summētais darba laiks ar pārskata periodu trīs mēneši, savukārt...

Minimums un atvieglojumi MUN maksātāja darbiniekam

Vai MUN maksātāja darbinieki, kas par tādiem kļuva 2021. gadā, ir tiesīgi ienākumam piemērot neapliekamo minimumu, atvieglojumus un attaisnotos izdevumus? Atbilde Tiesības uz IIN atvieglojumiem ir...

MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojums

Kurā dokumentā ir minēta MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojuma atcelšana, un kad tas stājās spēkā? Atbilde Pirmais, kas jādara grāmatvedim, kad tiek grozīts viņam svarīgs likums,...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: