0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

TIESLIETAS

Iestāde līgumsodu var uzlikt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās

Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot lietu Nr. SKA-149/2021; A420234817 15. janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Vides aizsardzības un...

Kreditoriem līdz 1. martam liegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka līdz 2021. gada 1. martam kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, noteikts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas...

Atceļ spriedumu, kas liedz pieprasīt vecuma pensiju par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, ja dzīvo ASV

Senāta Administratīvo lietu departaments 23. decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-109/2020; A420132016), ar kuru bija noraidīts prasījums par vecuma pensijas piešķiršanu personai,...

Janvārī varēs saņemt līdzfinansētus mediatora pakalpojumus civillietās

Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotā projekta “Mediācija civillietās” ietvaros tiek pagarināta iespēja līdz 2021. gada 30. janvārim saņemt daļēji vai pilnībā finansētu...

Liedzot piedalīties interaktīvajās azartspēlēs, likumdevējs ierobežojis no azartspēlēm neatkarīgu cilvēku pamattiesības

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un...

Pietiek ar kreditora atgādinājuma nosūtīšanu, nav jāpierāda tā saņemšana

Senāta Civillietu departaments 3. decembrī atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu strīdā starp parāda piedziņas kompāniju un parādnieci, piedzenot prasītājas labā aizdevuma pamatsummu un pielīgtos...

Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanas datumu plāno pārcelt uz 31.martu

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pretendentu atlases procesu Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amatam, plānots pārcelt tiesas darbības uzsākšanas datumu uz nākamā gada 31.martu. To paredz grozījumi likumā “Par...

VID neizdodas panākt audita laikā neiesniegtu pierādījumu neņemšanu vērā tiesvedībā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments atstājis negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atceļot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par pieteicējam konstatēto slēpto ienākumu un saistībā ar...

Satversmes tiesa noraida sūdzību par vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta izmaksas ilgumu priekšlaikus dzimuša bērna gadījumā

Satversmes tiesa 2020. gada 19. novembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā „Par likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta ceturtās daļas 2. punkta un Valsts sociālo...

Tiesai vēlreiz būs jāskata lietu par akcīzes nodokļa pārmaksu, ja nav gūts apstiprinājums par darījuma esību vai nodokļa samaksu citā dalībvalstī

Senāta Administratīvo lietu departaments 23. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu (lieta Nr. SKA-346/2020; A420575812). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas...

Plāno pagarināt maksātnespējas pieteikšanas moratoriju līdz 2021. gada 1. martam

Turpinot darbu pie atbalsta pasākumu izstrādes komersantiem ar mērķi palīdzēt saglabāt uzņēmējdarbību un pēc Covid-19 izplatības apturēšanas pēc iespējas ātrāk atjaunot to pilnvērtīgu darbību,...

Noteic Ekonomisko lietu tiesai piekritīgās krimināllietu kategorijas

Saeima 19. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas noteiks specializētās Ekonomisko lietu tiesai piekritīgās krimināllietu kategorijas. Likuma 442. pantā tiek papildināta...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: