0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETAS

Vai tiesu izpildītājs var piedzīt VID atmaksāto nodokļu naudu?

Katru pavasari daudziem iedzīvotājiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgriež pārmaksātos nodokļus, bet parādniekiem ir jāatceras, ka šī nauda pilnībā ir novirzāma parādsaistību segšanai, informē...

Satversmes tiesa izskatīs lietu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu maksimālo apmēru Rīgā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 12. aprīlī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa...

Kur var pārliecināties par ārvalstīs izdotu dokumentu legalizācijas īstumu?

Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē ir izveidota iespēja E-reģistrā pārbaudīt gan Latvijā, gan ārvalstīs izsniegtu publisku dokumentu, kas legalizēti Konsulārajā departamentā, legalizācijas autentiskumu. Tādējādi fiziskas un...

Sākot ar septembri daļai uzturlīdzekļu nemaksātāju piemēros parādu ārpustiesas piedziņu

Saeima 8. aprīlī galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz uzturlīdzekļu parāda lietas nodošanu ārpustiesas piedziņai un aizliegumu...

Nenoskaidrotas izcelsmes vai noziedzīgi iegūti līdzekļi?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums ir pieņemts 2008. gada 17. jūlijā un stājies spēkā 2008. gada 13. augustā, tajā līdz...

Specializētā tiesa būs ilgtermiņa ieguldījums

Jaunā Ekonomisko lietu tiesa, kas būs specializēta pirmās instances rajona (pilsētas) tiesa, darbu sāka šā gada 31. martā. Tās izveidi savulaik rosināja tieslietu ministrs...

Piespiedu vakcinācija – vai tā var kļūt par realitāti?

Brīdī, kad Covid-19 pandēmijai pretī pavīd blāva gaisma tuneļa galā saistībā ar apstiprinātajām vakcīnām un vakcinācijas uzsākšanu arī Latvijā, daļai sabiedrības rodas jautājumi par...

Arī netieši pierādījumi var norādīt uz darījumu faktisko neesību un informētību par iesaistīšanos nodokļu shēmās

Senāta Administratīvo lietu departaments 12. martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA “VIA” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu...

Darbu sāks jaunā Ekonomisko lietu tiesa

Šonedēļ, 31. martā, darbu sāks jaunā specializētā Ekonomisko lietu tiesa. Par  tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēlusi šīs tiesas tiesnesi Miķeli Zumbergu. Viņš...

Ievieš jaunu pagaidu aizsardzības regulējumu

Saeima 25.martā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā. Ar grozījumiem  ieviests vispārīgs un uz visiem civiltiesiskajiem strīdiem attiecināms pagaidu aizsardzības regulējums, radot priekšnoteikumus efektīvākai personas...

VID lēmumu nepiemērot samazinātu nodokļu likmi medicīniskām precēm vispārīgai lietošanai atzīst par pareizu

Senāta Administratīvo lietu departaments 22. martā negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-123/2021 (A420143317), atstājot spēkā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu piemērot muitā deklarētajai precei...

Pagarina liegumu kreditoriem iesniegt maksātnespējas pieteikumu

Saskaņā ar 18. martā pieņemtajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā no 20. marta un likuma 22. panta pirmajā daļā...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: