TIESLIETAS

Sāk Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlasi

Ceturtdien, 22.oktobrī, darbu sākusi Tieslietu padomes izveidotā Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisija. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore...

Vai ievedmuitas nodokļa parāda rašanās automātiski nozīmē arī pienākumu nomaksāt PVN?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 123.panta piektās daļas mērķis ir noteikt pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdi, nevis regulēt gadījumus, kad iekasējams pievienotās vērtības nodoklis. Proti,...

Plāno ierobežot piespiedu nomas maksājumu apmēru līdz 4% no zemes kadastrālās vērtības

Otrdien, 20. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību...

Senāts atzīst, ka maksātnespējas administratoram nav sniedzamas ziņas par juridiskas personas bijušā valdes locekļa kredītsaistībām

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19. oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-394/2020; A420214118), ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma...

Civiltiesisko strīdu risināšanai var izmantot līdzfinētu mediāciju un mediācijas koordinatora atbalstu

Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai, no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts "Mediācija civillietās", kura...

Atklāts kibernoziedznieku grupējums no Latvijas

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (VP ENAP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa, sadarbojoties ar Amerikas Savienoto valstu (ASV) Federālās izmeklēšanas biroju (FIB), Portugāles tiesībsargājošām iestādēm...

Rīgā un Daugavpilī līdz 4. decembrim pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas

No 12. oktobra līdz 4. decembrim Rīgā un Daugavpilī Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju realizē pilotprojekts, kura ietvaros ikvienam iedzīvotājam būs pieejamas bezmaksas...

Uzsāk pirmskrīzes hipotekāro kredītu parādu dzēšanu

Šāgada 4. augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kuri piešķir kreditoram tiesības vienpusēji līdz 2022. gada 31. decembrim dzēst pirmskrīzes kredītu saistības pilnā vai...

Jaunveidojamai Ekonomisko lietu tiesai noteic lietu piekritības jomas

Saeima 1. oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot jaunveidojamās specializētās pirmās instances tiesas - Ekonomisko lietu tiesas - kompetenci sarežģītu komercstrīdu risināšanā. Kā...

Turpmāk tiesas spriedumus publicēs kopā ar iepriekšējo instanču nolēmumiem konkrētajā lietā

Otrdien, 29. septembrī, stājas spēkā grozījumi likumā "Par tiesu varu", kas cita starpā paredz, ka atklātā tiesas sēdē pieņemts tiesas spriedums pēc tā spēkā stāšanās...

Vai banka drīkst atteikt kredītu, to pamatojot ar klienta vecumu?

Tiesībsarga birojs sniedzis savu vērtējumu par situāciju, kad kredītiestāde atsaka sniegt kreditēšanas pakalpojumu senioriem, ja vienīgais vai galvenais šāda atteikuma pamatojums ir cilvēka vecums. Vērojot...

Tiesai vēlreiz jāskata strīds, vai noziedzīgi iegūtos līdzekļus var izmantot VID prasījumam nodokļu parāda segšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 17. septembrī apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019....

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: