0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBAS

Hipotekāro kredītu ņēmējiem plāno kompensēt 30% no kopējiem procentu maksājumiem

Hipotekāro kredītu ņēmējiem plānots kompensēt kredītu kopējo procentu maksājumus 30% apmērā, paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 30. novembrī galīgajam lasījumam atbalstītie grozījumi...

UR iecelts likvidators var celt prasību pret bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzības piedziņu

Senāta Civillietu departaments 28. novembrī paplašinātā tiesas sastāvā izskatīja sabiedrības likvidatora blakus sūdzību par zemāku instanču tiesu lēmumiem izbeigt tiesvedību sabiedrības vārdā celtā prasībā...

Jūrmalas pašvaldībai bija tiesības pārskatīt iebraukšanas maksu īpaša režīma zonā

Satversmes tiesa 27. novembrī savā spriedumā lietā Nr. 2022-16-05 par nodevas paaugstināšanu par iebraukšanu Jūrmalā atzinusi, ka nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā likmei...

Lietu, kurā dzīvokļa īpašniekam prasa maksāt daudzdzīvokļa mājas ūdens patēriņa starpību, nosūta Satversmes tiesai

Senāta Civillietu departaments 2023. gada 23. novembrī apturēja tiesvedību civillietā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ( Lieta Nr. SKC-266/2023 (C71257421)) prasībā pret fizisku personu par...

Ikvienam ir tiesības iebilst automatizētai datu apstrādei

Ikvienam cilvēkam, kura dati tiek apstrādāti kādam konkrētam mērķim, Vispārīgajā Datu aizsardzības regulā ir noteiktas plašas tiesības, kā šo apstrādi kontrolēt. Datu Valsts inspekcija...

Aktualizēts Senāta atziņu apkopojums konkurences lietās

Ņemot vērā konkurences tiesību sabiedrisko nozīmi un lomu komercdarbības vides uzlabošanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi Senāta tiesu praksi par konkurences lietām. Ar jauno Senāta prakses...

Strīds par uzņēmuma valdes pienākumu izdarīt ierakstu dalībnieku reģistrā risināms civilprocesuālā kārtībā

  Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 14. novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Uzņēmumu reģistra izdarītais ieraksts par izmaiņām dalībnieku reģistrā...

Ar partnerības ieviešanu saistītie likumprojekti ietekmēs arī nodokļu jomu

Saeima 7. novembra sēdes darba kārtībā iekļāvusi vairākus par steidzamiem atzītus likumprojektus  2. lasījumā, kas paredz ieviest jaunu veidu, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu...

KNAB izglītos par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātā sektora pārstāvjus pieteikties mācībām “Korupcijas risku izvērtēšana un pretkorupcijas pasākumu...

Prasība pret valdes locekli par atrautās peļņas piedziņu

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta 2023. gada 28. septembra spriedumā lietā Nr. C33275321 (SKC-368/2023) izteikta atziņa: ja pret valdes locekli ir celta prasība par atrautās...

Sagaidāmas izmaiņas mantojuma pieņemšanas kārtībā

Saeima  19. oktobrī konceptuāli atbalstīja divus Tieslietu ministrijas sagatavotos likumprojektus:   grozījumus Civillikumā un grozījumus Notariāta likumā, ar kuriem iecerēts modernizēt mantojuma tiesību regulējumu. Lai...

Kādi ir uzņēmumu digitalizācijas juridiskie aspekti?

Ikgadējās tiesību jomai veltītās konferences JUSTĪCIJA 2023. gada tematika būs veltīta uzņēmumu digitalizācijas juridiskajiem aspektiem. Kā norāda tās rīkotāji RMS Forum, pēdējo gadu laikā...

Plāno mainīt parādu piedziņas procesu

Lai motivētu parādniekus turpināt gūt legālus ienākumus, vienlaikus paredzot iespēju vērst piedziņu samērīgā apmērā no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzināmiem maksājumiem arī...

Kas jāzina, veicot videonovērošanu privātīpašumā?

Aizvien vairāk cilvēku sava īpašuma aizsargāšanai izvēlas ierīkot videonovērošanas kameras, tādēļ nereti vēršas Datu valsts inspekcijā, lai noskaidrotu, kādas ir prasības, tās uzstādot.  Cilvēki...