0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETAS

Ekonomisko lietu tiesa neatzīst vairāk nekā 2,5 miljonus eiro par noziedzīgi iegūtiem

Vienā no līdz šim apjomīgākajām izskatītajām lietām Ekonomisko lietu tiesa lēma par labu ar mantu saistītajai personai, izbeidzot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu 2...

Senāta atziņas par nodokļu jautājumiem, kas atbilst vai neatbilst prasījumiem administratīvajās tiesās

Jūlijā aktualizēts Latvijas Republikas Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem prasījumiem. Apkopojuma pamatā ir lēmumi, kurus ir pieņēmis Senāta Administratīvo lietu departaments...

Kā atšķirt, vai noziedzīgs nodarījums veikts juridiskās personas interesēs, labā vai nepietiekamas pārraudzības vai kontroles rezultātā

Tieslietu ministrija atgādina, ka 2020. gada 6. jūlijā stājās spēkā grozījums Kriminālprocesa likuma (KPL) 439. pantā ar mērķi uzlabot tiesisko regulējumu procesa par piespiedu...

Iepirkumā pretendents informāciju var precizēt, ja tā nenoved pie piedāvājuma grozīšanas

Senāta Administratīvo lietu departaments 18.jūnijā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – SIA “Velve” – pieteikums un atcelts Iepirkumu uzraudzības biroja...

Kā rīkoties, ja kāds bez atļaujas publicējis jūsu fotogrāfiju, video vai citus personas datus?

Datu valsts inspekcija informē par to, kā personai rīkoties gadījumos, ja sociālajā tīklā vai citā interneta vietnē bez saskaņošanas (vai cita likumīga pamata) publicētas...

Pandēmijas laika izaicinājumi darba tiesībās: darbības pārstrukturizēšana

Gan sociālā distancēšanās, gan saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas lielai daļai uzņēmumu ir radījuši smagas finansiālas un ekonomiskas sekas, faktiski ir piespieduši uzņēmumus kļūt ne...

Apkopoti Senāta 2020. gada būtiskāko nolēmumu kopsavilkumi

Izdota gadagrāmata Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2020, kas ir veidots atšķirīgi nekā iepriekš izdotie krājumi. Gadagrāmatā publicēts būtiskāko nolēmumu kopsavilkumus, īpaši izceļot...

Apkopota tiesu prakse par tiesībām vērsties administratīvajā tiesā

Latvijas Republikas Senāts ir apkopojis savu tiesu praksi jautājumā par personas tiesībām vērsties administratīvajā tiesā ar pieteikumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku un...

Satversmes tiesa: ierobežojums pakārtoto saistību kreditora tiesībām saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 27. maijā pieņēmusi spriedumu lietā, kas ierosināta pēc bijušā "Parex" bankas īpašnieka Rema Kargina prasības - par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma pantu...

Senāts atceļ Konkurences padomes sodu par autotirgotāju asociācijas iespējamo aizliegto vienošanos

Senāta Administratīvo lietu departaments 21. maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr. SKA-7/2021; A43012014), ar kuru atcelts Konkurences padomes lēmums par naudas soda...

Par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem amatpersonām varēs piemērot sodu līdz 1000 eiro

Saeima 6. maijā galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Fizisko personu datu apstrādes likumā. Ar grozījumiem likumā precizēta amatpersonu atbildība par pārkāpumiem datu aizsardzības...

Ar likuma grozījumiem plāno novērt vekseļu ļaunprātīgu izdošanu

Valsts sekretāru sanāksmē 29. aprīlī izsludināti Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi Vekseļa likumā. Grozījumu mērķis ir novērst praksē konstatētās nepilnības saistībā ar vienkāršo vekseļu izdošanu...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: