0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBAS

Valdības lēmums par obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju nebija prettiesisks

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 31. maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesa spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju pieteikums atcelt Ministru kabineta rīkojumā noteikto, kas...

Latgales rajona tiesā no 1. jūlija strādās 44 tiesneši

Tieslietu padome 30. maijā rakstveida procesā pieņēma lēmumus saistībā ar jaunizveidoto Latgales rajona tiesu. Tieslietu padome noteica, ka Latgales rajona tiesā strādās 44 tiesneši...

Tiesai jāvērtē soda naudas apmēra pamatotība par negodīgu komercpraksi autostāvvietu lietošanas nosacījumu piemērošanā

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 20. maijā, izvērtējot SIA Cityparks Latvija kasācijas sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par Patērētāju tiesību aizsardzības centra...

Darbinieku prasības atzīt par prettiesisku atstādināšanu vai dīkstāvi Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā bija jāapstrīd administratīvajā procesā

Latvijas Republikas Senāta Civillietu departaments 2023. gada 17. maijā atteicis ierosināt kasācijas tiesvedību trīs lietās (Lietas  Nr. SKC-324/2023;  Nr. SKC-183/2023 un Nr. SKC-467/2023), kurās...

Par fiktīvu nodarbināšanu solidāri jāatmaksā valsts budžetam radītie zaudējumi

Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departaments 17. maijā, izskatot divu apsūdzēto un vienas apsūdzētās personas aizstāvja kasācijas sūdzības, atstāja negrozītu Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru...

Pašvaldībām būtiski samazina administratīvo slogu teritorijas attīstības plānošanā

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas Saeima 11. maijā otrajā steidzamajā lasījumā pieņēma grozījumus Teritorijas attīstības un plānošanas likumā, tādējādi būtiski pašvaldībām samazinot administratīvo...

Publiskajos iepirkumos jāsaglabā tie līguma noteikumi, ar kādiem varēja rēķināties visi pretendenti

Latvijas republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 8. maijā, rīcības sēdē izskatot akciju sabiedrības „Nordeka” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2023. gada 2. marta...

Krāpnieki internetā uzdarbojas arī it kā VID vārdā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpnieku īsziņām un e-pastiem, kas rakstīti it kā VID vārdā. VID atgādina – visu informāciju, ko...

Apspriež, kā praktiski varētu norisināties interešu pārstāvība

Interešu pārstāvības atklātības likums stājās spēkā 2023.  gada 1. janvārī. Ministru kabinetam līdz 2023. gada 1. septembrim ir jāizstrādā noteikumi, kā praktiski darbosies un tiks nodrošināta atklāta...

Atzīst likuma „Par nodokļiem un nodevām” regulējumu attiecībā uz atkārtotiem nodokļu pārkāpumiem par neatbilstošu Satversmei

  Satversmes tiesa 3. maijā nosprieda, ka Latvijas Republikas Satversmei neatbilst norma, kas atkārtotā nodokļu pārkāpuma lietā liek uzskatīt personu par vainīgu iepriekšējā nodokļu pārkāpuma...

Ja darba pienākumi kapitālsabiedrībā veikti bez atlīdzība, slimības pabalsts nepienākas

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 28. aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesa spriedumu (lieta Nr. SKA-234/2023 (A420231320)), ar kuru noraidīts pieteikums par slimības pabalsta...

Zemes lietošanas maksu četru procentu apmērā tiesa atzīst par Satversmei neatbilstošu

Satversmes tiesa 2. maijā nosprieda (spriedums lietā Nr. 2022-02-01), ka apstrīdētajās normās regulētās zemes lietošanas tiesības, kas aizstāja līdz tam pastāvējušo zemes piespiedu nomu,...

Pirmās instances tiesās plāno “svērt lietas”

Tieslietu padome 28. aprīlī lēma rajona (pilsētas) tiesās ieviest lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb „lietu svēršanas” modeli, kas tiks izmantots noslodzes analīzei un monitoringam...

No 24. aprīļa tiek rīkotas Mediācijas dienas 2023, kurās bez maksas konsultēs par strīdu risināšanas iespējām

Sertificētu mediatoru padome no 24. līdz 28. aprīlim organizē Mediācijas dienas 2023. Šogad Mediācijas dienu ietvaros notiks vairāki pasākumi, kuru mērķis ir veicināt izpratni un...