0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBAS

Muzeju naktī varēs apmeklēt Satversmes tiesu

Muzeju nakts ietvaros 18. maijā Satversmes tiesa vērs durvis ikvienam apmeklētājam, kurš vēlēsies iepazīties ar Satversmes tiesu un tās darba ikdienu. Iedvesmojoties no Muzeju nakts...

KNAB piecu gadu laikā par trauksmes celšanu atzinis 94 ziņojumus

Šā gada 1. maijā apritēja pieci gadi, kopš spēkā stājies Trauksmes celšanas likums – iespēja nodarbinātajiem celt trauksmi par darbavietā novērotiem iespējamiem pārkāpumiem, kas...

Arī biedrībai kā juridiskajai personai ir konstatējams patiesais labuma guvējs

  Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023. gada 28. decembra spriedumā lietā  SKA-169/2023 uzsvērta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadlīniju izstrādes mērķis un nozīme Noziedzīgi iegūtu...

Veicinās pārrobežu izmeklēšanu par satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem citā ES dalībvalstī

Eiropas Parlaments (EP) 24. aprīlī pastiprināja Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu sadarbību satiksmes noteikumu pārkāpumu pārrobežu izmeklēšanā, lai stingrāk vērstos pret bezatbildīgu braukšanu ārzemēs. Pašlaik aptuveni...

Brīvprātīgu nomu juridiski nevar pielīdzināt piespiedu nomai

Ar Senāta Civillietu departamenta 23. aprīļa lēmumu ir noslēgusies tiesvedība lietā (Nr.SKC-356/2024 (C30373022)), kurā zemes īpašnieks bija vērsies tiesā ar prasību pret vēja elektrostacijas...

Uz noteiktu laiku pieņemto darbinieku jāinformē par darba uzteikuma iemesliem

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 24. februārī skatītās lietas C-715/20 spriedumā atzinusi, ka darba ņēmējs, kas pieņemts darbā uz noteiktu laiku, ir jāinformē par viņa...

Vispirms jānoskaidro, kurš ir kompetents pašvaldībā risināt konkrēto strīdu un piekritīgs pārstāvēt to tiesā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis lietu (Nr. SKA-261/2024 (A420285221)), kurā personu apvienība prasa atlīdzināt nemantisko kaitējumu un zaudējumus, kas radīti ar Jūrmalas...

Laužot līgumu, ar prasību samaksāt par visu nomas laiku jāvēršas nekavējoties

  Senāta Civillietu departaments 26. martā izskatīja civillietu (Nr. SKC-81/2024 (C73677021)), kurā ir strīds par nomas maksas piedziņu. Iznomātāja uzskatīja, ka nomniece ir patvaļīgi atteikusies no...

Satversmes tiesa ierosina lietu par UIN piemaksas pienākumu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem

Satversmes tiesā pēc patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējas pieteikuma ierosināta lieta “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam...

Pagaidu aizsardzība ir iespējama pret Publisko iepirkumu likumā paredzēto tiesisko seku iestāšanos

Senāta Administratīvo lietu departaments 19. martā izskatīja lietu (SKA-459/2024 (A43002823)) un atcēla apgabaltiesas lēmumu noraidīt SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss pagaidu aizsardzības lūgumu lietā, kurā ir...

Mantinieks par aizgājēja parādsaistībām atbildēs tikai mantojuma apmērā

Lai modernizētu mantojuma tiesību regulējumu, tostarp ieviešot skaidrāku mantojuma pieņemšanas procesu, Saeima 21. martā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civillikumā un Notariāta likumā. Kā atzīmē likumprojekta...

Tiesu izpildītāju dienā varēs bez maksas konsultēties par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu

Ikgadējā Tiesu izpildītāju diena, ko tradicionāli rīko Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju (LZTI) padome, šogad norisināsies 27. martā un būs veltīta tādam aktuālam jautājumam kā...

Kā pareizi izmantot patērētāja tiesības atmaksāt kredītu pirms termiņa?

Finanšu pratības nedēļas ietvaros Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedzis skaidrojumu saistībā ar kredīta pirmstermiņa atmaksu. PTAC vērš uzmanību, ka aizņēmuma procentus katru mēnesi...

Bezmaksas juridiskās konsultācijas varēs saņemt “Advokatūras dienās 2024”

Ikkadējo Advokatūras dienu laikā no 18. līdz 22. martam iedzīvotāji varēs saņemt advokātu bezmaksas juridiskās konsultācijas dažādās tiesību nozarēs visā Latvijā. Advokatūras dienas...