0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETAS

Politiskajām partijām un šķīrējtiesām jāaktualizē informācija

Uzņēmumu reģistrs atgādina politiskajām partijām un šķīrējtiesām par ikgadējo pienākumu aktualizēt informāciju. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27. panta (41) daļā noteikto, politiskās partijas,...

Apstrīd regulējumu par būves īpašnieka likumiskajām zemes lietošanas tiesībām un tiesību izmantošanas maksu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 19. janvārī ierosināja lietu “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas...

Grozījumi Civillikumā risinās kopīpašnieku strīdus un atvieglos laulības šķiršanas procesu

Galīgajam lasījumam sagatavoti un Saeimas Juridiskā komisijā  atbalstīti grozījumi Civillikumā, ar kuriem paredzēts noteikt jaunus tiesiskos mehānismus kopīpašnieku starpā radušos strīdu risināšanai, tajā skaitā...

Uz apsūdzēto sola nonāk arī pašvaldības uzņēmuma kasiere un galvenā grāmatvede

Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departaments 2021. gada 29. decembrī atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru  pašvaldības SIA Ventspils siltums trīs bijušās darbinieces atzītas par...

Tiesai konkurences ierobežojumu gadījumā jāvērtē, cik būtiskas sekas tie rada

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2021. gada 22. decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu (lieta...

Satversmes tiesā ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu un tiesas lēmuma pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesa  6. janvārī ierosinājusi lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas un 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes...

IIN apliekamā ienākuma noteikšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem atzīst par Satversmes normām neatbilstošu

Satversmes tiesa 7. janvārī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑06‑01 „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas...

Svarīgākie juridiskie aspekti vides tiesību atbildības jomā

Biznesa videi ir neliela izpratne par pienākumiem attiecībā uz vides aizsardzību un atbildības riskiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem. Jau 30 gadus Latvijā ir...

Par tīšu kārtējo nodokļu nemaksāšanu uzņēmējam piespriests kriminālsods

Senāta Krimināllietu departaments 15. decembrī krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (lieta Nr. SKK-97/2021 (15830017116)) atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts...

Noteic, kā piedziņas lietās noteikt procentus par laiku līdz sprieduma izpildei

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta senatoru kopsapulce 15. decembrī konstatēja, ka ir izveidojusies atšķirīga tiesu prakse jautājumā par procentu noteikšanu, kurus prasītājam naudas summas...

Tiesai jāizvērtē apsūdzētā iespējas samaksāt noteikto naudas sodu un iespējas gūt paredzamus ienākumus

Senāta Krimināllietu departaments 15. decembrī krimināllietā (Nr. SKK-153/2021 (15830110509)) par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā atcēla...

Nosaka valsts nodevas maksimālo apmēru par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Ministru kabinets 14. decembrī atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: