Iegādes nosacījumi

Izdevniecības SIA LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS portālā BilancePLZ piedāvāto preču un pakalpojumu pasūtījumus var veikt:

1) Portāla BilancePLZ e-veikalā: www.plz.lv
2) Pa tālruni 67606110, darbdienās 8:00 – 17:00.
3) Pa pastu, faksu, e-pastu sūtot aizpildītu veidlapu vai brīvā formā (precīzi un pilnīgi norādot pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju).

Lūdzam iepazīties ar šiem Iegādes noteikumiem, pirms uzsākt tīmekļa lapas www.plz.lv – portāla BilancePLZ un e-veikala www.plz.lv/veikals lietošanu:

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem SIA LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS, vienotais reģistrācijas numurs 40003129738 , juridiskā adrese: Graudu 68, Rīga, LV-1058 (turpmāk – Pārdevējs), pārdod preces, kas izvietotas interneta vietnē www.plz.lv/veikals (turpmāk – E-veikals) nodrošina pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem. Pircējs pērk un pieņem preci vai pakalpojumu atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda E-veikalā veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Tiesības uz preci vai pakalpojuma lietošanu pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.2. Veicot pirkumu E-veikalā un piekrītot šiem noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos E-veikalu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tikai autorizētā veidā. Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam E-veikala lietošanu.

1.3. Ja pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces un izmanto citus Pārdevēja pakalpojumus, ir uzskatāms, ka pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt šiem noteikumiem, kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.4. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu E-veikalā.

Līgums stājas spēkā brīdī, kad pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti E-veikalā.

1.5. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par E-veikalā iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

1.6. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot E-veikala sadaļā “IEGĀDES NOSACĪJUMI”. Pircējam tiek piemēroti tie noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas pircējam ir pienākums iepazīties ar E-veikala noteikumiem.

  1. PREČU SORTIMENTS.

2.1. Pircējs var iegādāties preces, kas izvietotas E-veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas E-veikalā un kamēr prece pieejama Pārdevēja noliktavā.

2.2. Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, Pārdevējs telefoniski vai rakstiski informē pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar pircēja piekrišanu piedāvā līdzvērtīgu preci. Pārdevējs nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu precei, kas vairs nav noliktavā un Pārdevējs pircēju informējis par šo apstākli 5 darba dienu laikā.

2.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas.

2.4. E-grāmatas un e-žurnāli. E-grāmatu un e-žurnālu iegāde un lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ, tāpēc to lasīšanai datorā, telefonā vai planšetdatorā ir nepieciešams interneta pieslēgums. E-grāmatu vai e-žurnālu nav iespējams izdrukāt, vai saglabāt savā ierīcē faila veidā. Lai lasītu e-grāmatu vai e-žurnālu, pēc iegādes jāapmeklē PERSONĪGAIS KABINETS portālā BilancePLZ (www.plz.lv/profils)

  1. CENAS.

3.1. E-veikalā visas preču cenas ir norādītas eiro (€), piemērojot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (21% vai 5%). Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošas preces cenas apmaksai.

3.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālu cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas E-veikalā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē pircēju, ka tehnisku iemelsu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt saprātīgā termiņā.

3.3. Atlaides kods ir unikāla burtu un/vai ciparu kombinācija, ar kuru jūs varat iegādāties preces ar atlaidi. Atlaižu kodi ir unikāli un katrs no tiem var sniegt dažāda lieluma atlaidi, kas piemērojama visām precēm vai daļai preču, ar atšķirīgu derīguma termiņu un dažādiem lietošanas nosacījumiem. Dažos gadījumos atlaides kods var netikt piemērots, ja netiek sasniegta minimālā pasūtījuma summa.
Saņemt un izmantot atlaižu kodu var ikviens lietotājs, kurš ir informēts par akciju, piem. e-pasta jaunumos, mājaslapā internetā, reklāmās presē, vai citiem mārketinga kanāliem.
Lai izmantotu atlaides kodu (kuponu) E-veikalā atlasiet vajadzīgās preces un ielieciet tās grozā. Iepirkumu groza logā “Atlaides kods” ievadiet kodu un noklikšķiniet uz pogas “IZMANTOT ATLAIDES KODU”. Šādi varēsiet pārbaudīt un aktivizēt piemēroto atlaidi.

  1. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN MAKSĀJUMI.

4.1. Pasūtījumu E-veikalā var noformēt izmantojot saiti: www.plz.lv. Pasūtījumu var veikt, gan reģistrēti, gan iepriekš nereģistrēti pircēji.

4.1.1. Pircējam jāizvēlas konkrēto preci.

4.1.2. Pircējam jāklikšķina uz pogas “IZVĒLĒTIES”, kas ir pie katras preces apraksta.

4.1.3. Pircējam jāizvēlas un/vai jāaizpilda prasītā anketa, jāklikšķina uz pogas “Pievienot grozam”, tad viņš automātiski tiks pārvirzīts uz “Grozu” kur, ja nepieciešams, jāizvēlas vēlamais preces piegādes veids, tad jāklikšķina uz pogas “Turpināt noformēt pirkumu”.

4.1.4. Ja pircējam ir atlaides kods jāvada to un jāklikšķina uz pogas “Izmantot atlaides kodu”. Ja nav koda jāpāriet pie nākamās darbības (4.1.5.).

4.1.5. Pircējam jāizvēlas piegādes veidu (ja attiecīgajai precei/pakalpojumam tas ir nepieciešams). Pircējam jāievada prasītos datus.

4.1.6. Pircējam tiks piedāvāts “Ielogoties”, ja nebija ielogojies pirms tam, vai “Reģistrēties”, ja iepērkas E-veikalā pirmo reizi. Pircējam jāievada prasītos datus.

4.1.7. Pirkuma apmaksa ir iespējama veicot apmaksu internetbankā vai ar maksājuma karti tiešsaistē vai apmaksājot priekšapmaksas rēķinu. Ievadāmās informācijas apjoms atkarīgs no izvēlētā apmaksas un piegādes veida. Šajā solī, nepieciešamības gadījumā pircējs var mainīt/labot norādīto informāciju attiecīgi parādīsies izmainītais pasūtījuma kopsavilkums ar kopējo apmaksas summu. Pircējam jāizvēlas maksāšanas veidu, tad izlasot un atķeksējot, ka piekrīt vietnes lietošanas noteikumiem jāklikšķina uz pogas “Veikt pasūtījumu”. Noklikšķinot uz pogas “Veikt pasūtījumu” pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Preci un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.

4.1.8. Maksāt saņemot rēķinu.
Puses vienojas, ka rēķini tiks sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Ja rēķins netiek apmaksāts līdz norādītajam datumam, vai apmaksāts novēloti, preses izdevuma piegāde netiek uzsākta. Iemaksātā nauda tiek atgriezta pēc pircēja iesnieguma saņemšanas.
Rēķina apmaksa jāveic uz Pārdevēja kontu LV45UNLA0001009467937, AS “SEB BANKA” vai AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706. Apmaksājot rēķinu, obligāti jānorāda rēķina numurs!
Rēķini tiks automātiski nosūtīti uz pircēja e-pastu un tie tiek saglabāti Pircēja profila lapā – „PERSONĪGAIS KABINETS”.

4.1.9. Maksāt izmantojot bankas maksājumu karti. 
Maksājuma apstrādi veic Maksekeskus AS, nospiežot apmaksas pogu Jūs nokļūsiet Pārdevēja maksājuma kartes autorizācijas lapā, kas izvietota uz Maksekeskus AS servera. Datu drošību garantē Maksekeskus AS. Pārdevējam nav pieejami autorizācijas maksājuma kartes dati – Pārdevējs saņems informāciju tikai par veiksmīgas/neveiksmīgas maksājuma transakcijas faktu. Pārdevējs pieņem maksājumus ar Eurocard/Mastercard, American Express un VISA kredītkartēm, kā arī Latvijas banku izdotajām Maestro un VISA Electron debetkartēm. Darījuma apstrādes process var ilgt no 10 līdz 60 sekundēm – pircējam jāsagaida ziņojumu par darījuma rezultātu! Neveiksmīgas apmaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt interneta sakaru traucējumi, kļūdas Pārdevēja vai Maksekeskus AS maksājumu karšu autorizācijas sistēmā, darījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.
Apmaksas laikā nespiest pogu “Back” (“Atpakaļ”) interneta pārlūkprogrammā.

Automātiskie maksājumi ar karti un to atcelšana.
Izvēloties preci BilancePLZ (portāls plz.lv) | izmēģinājums portāla BilancePLZ lietošanas abonements tiek automātiski pagarināts katru mēnesi. Pēc izmēģinājuma perioda beigām, abonēšanas mēneša maksa tiks automātiski iekasēta no Pircēja maksājuma kartes, līdz laikam kamēr Pircējas pārtrauks savu abonementu. Abonementu var pārtraukt jebkurā brīdī “PERSONĪGAJĀ KABINETĀ” (lapas augšpusē zem sava profila vārda) noklikšķinot uz “Abonementi” -> “Pārtraukt”. Šajā lapā var redzēt arī abonementa cenu, apmaksātos abonēšanas periodus vai izmēģinājuma perioda beigu datumu. Arī pēc abonementa pārtraukšanas, līdz izmēģinājuma perioda beigām, joprojām būs iespējams piekļūt BilancePLZ pakalpojumam.

Norēķinu cikls. Maksa par BilancePLZ abonementu reizi mēnesī tiks iekasēta no Pircēja maksājuma kartes konkrētā norēķinu dienā, kas norādīta lapā “PERSONĪGAIS KABINETS” -> “Abonementi”.  Dažos gadījumos maksājuma datums var mainīties, piemēram, ja sākotnējais Pircēja maksājums nav noticis veiksmīgi. Portāla plz.lv lapā “PERSONĪGAIS KABINETS” -> “Abonementi” redzami arī nākamo maksājumu datumi.

Abonementa pārtraukšana. Pircējs jebkurā laikā var pārtraukt savu BilancePLZ abonementu, un līdz norēķinu perioda beigām joprojām piekļūt BilancePLZ pakalpojumam. Maksājumi netiek atmaksāti, un Pārdevējs neveic atmaksu par nepilna mēneša lietošanas periodiem. Lai pārtrauktu abonementu, Pircējam jādodas uz lapu “PERSONĪGAIS KABINETS” -> “Abonementi” un jāizpilda abonementa pārtraukšanas instrukcijas. Ja Pircējs pārtrauc abonementu, viņa konts automātiski tiks deaktivizēts esošā norēķinu perioda beigās. Lai redzētu datumu, kad Pircēja konts tiks deaktivizēts, jāklikšķina uz “PERSONĪGAIS KABINETS” -> “Abonementi”.

4.1.10. Maksāt izmantojot BANKU.
Maksājuma apstrādi veic Maksekeskus AS, nospiežot apmaksas pogu pircējs nokļūst Maksekeskus AS lietotāju autorizācijas lapā.
Datu drošību garantē Maksekeskus AS. Pārdevējam nav pieejami autorizācijas dati – Pārdevējs saņems informāciju tikai par veiksmīgas/neveiksmīgas maksājuma transakcijas faktu. Darījuma apstrādes process var ilgt no 10 līdz 60 sekundēm – pircējam jāsagaida ziņojumu par darījuma rezultātu, ATGRIEŽOTIES atpakaļ pie TIRGOTĀJA, kurš šajā gadījumā ir Pārdevējs. Neveiksmīgas apmaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt interneta sakaru traucējumi, kļūdas Pārdevēja vai Maksekeskus AS autorizācijas sistēmā, darījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.
Apmaksas laikā nespiest pogu “Back” (“Atpakaļ”) interneta pārlūkprogrammā.

4.1.11. Pircējam tiks parādīta lapa “Pasūtījums saņemts” un veiktā pasūtījuma informācija.

4.2. Veicot pasūtījumu telefoniski vai izmantojot elektronisko pastu, pircējam precīzi jānorāda pilnīgs preces nosaukums, kā arī visi personas, piegādes dati, kā arī kontaktinformācija kas nepieciešama Līguma izpildei. SIA Lietišķās informācijas dienests vienpusēji var nepieņemt apstrādei pasūtījumu un lauzt Līgumu, ja pircējs norādījis nepilnīgu informāciju par izvēlēto preci vai pircēja datiem, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai. Telefoniski vai pa elektronisko pastu veiktos pasūtījumus nav iespējams apmaksāt ar bankas karti tiešsaistē vai internetbanku.

4.3. Veicot pasūtījumu E-veikalā pircējs apņemas veikt apmaksu par pasūtītajām precēm un sniegto pakalpojumu.

4.4. Precēm un pakalpojumiem E-veikalā tiek prasīta priekšapmaksa.

4.5. Veicot pasūtījumu pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Iegādes noteikumiem E-veikalā.

4.6. Ja, Pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā pircējs informē Pārdevēju, izmantojot Pārdevēja klientu servisa e-pasta adresi: [email protected] vai zvanot uz Klientu servisa tālruņa numuru: 67606110. Pircējam ir pienākums sevi nepārprotami identificēt, lai tiktu veiktas izmaiņas pasūtījumā. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

  1. PREČU PIEGĀDE.

5.1. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā.

5.2. Preces piegāde notiek, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

5.3. Atsevišķos gadījumos, ja pasūtītas daudzas preces vienā pasūtījumā, dažas preces var tik piegādātas atsevišķā sūtījumā. Šādā gadījumā pēc pasūtījuma veikšanas Pārdevējs  sazināsies ar Pircēju un informēs par to, ka pasūtītās preces tiks saņemtas atsevišķos sūtījumos.

5.5. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

5.6. Pirms preces saņemšanas, pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam / preču piegādes dienestam ir tiesības neizsniegt preces.

5.7. Pircēja pienākums saņemot preci pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti. Ja tiek atklāti defekti pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt pārdevēju, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.

5.8. Pircējam preci Pārdevēja Klientu servisā jāizņem 10 (desmit) darba dienu laikā. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces iespējamo saņemšanu Pārdevēja Klientu servisā.

5.9. Ja Pircējs neizņem preci 5.8. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma.

5.10. Preces nodošana pircējam notiek saskaņā ar kases čeku/kvīti un/vai pavadzīmi, kuru paraksta pircējs. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina pircēja paraksts uz preces piegādātāja izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē.

  1. PREČU LIETOŠANA UN KVALITĀTE.

6.1. Pircējam ir pienākums lietot Preci tikai atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
Pēc samaksas veikšanas, vai izmēģinājuma perioda aktivizēšanas ar maksājuma karti Pircējam tiek automātiski nodrošināta pieeja portālam BilancePLZ atbilstoši izvēlētajam abonēšanas veidam un apmaksātajam periodam. Lai piekļūtu portālam BilancePLZ Pircējs izmanto pirkšanas brīdī ievadīto reģistrācijas e-pastu un paroli un ar to veic autorizāciju (ielogojas) interneta vietnē www.plz.lv.
Pēc rēķina apmaksas veikšanas (apmaksas reģistrēšanas brīdī) informācija par abonementa aktivizēšanu tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu. Lai piekļūtu portālam BilancePLZ Pircējs izmanto pirkšanas brīdī ievadīto reģistrācijas e-pastu un paroli un ar to veic autorizāciju (ielogojas) interneta vietnē www.plz.lv.
Pircējam – juridiskai personai ir tiesības reģistrēt par lietotājiem savu darbinieku, piešķirot tam unikālus pieejas parametrus. Lietotājam ir jābūt identificējamiem, kā Pircēja darbiniekiem, piemēram, e-pasta adresei jāsastāv no juridiskās personas uzņēmuma domēna nosaukuma u.tml.
Ar vienu lietotājvārdu iespējams ielogoties portālā ne vairāk, kā no divām ierīcēm vienlaicīgi. Veicot ielogošanos no trešās ierīces, notiek automātiska izlogošanās vienā no iepriekšējām.

6.2. Preces attēlojums E-veikalā ir informatīvs un var atšķirties dabā. Pārdevējs negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

6.3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

6.4. Pārdevēja saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.

6.5. Pircējam ir tiesības pieteikt pretenzijas par nepiegādātu vai savlaicīgi nepiegādātu abonēto preses izdevumu, zvanot Klientu servisam pa tālruni 67606110 vai rakstot e-pastu uz [email protected] divu nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma sūtījuma saņemšanas. Pārdevējam ir pienākums trīs darba dienu laikā no pircēja pretenzijas saņemšanas noskaidrot abonētā preses izdevuma nesaņemšanas iemeslus un sniegt pircējam atbildi.

  1. CITI NOTEIKUMI.

7.1. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot E-veikalā iegādāto preci atpakaļ̧ Pārdevējam. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Pārdevējam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir iepazīties ar atteikuma tiesībām E-veikala sadaļā “IEGĀDES NOSACĪJUMI “.

7.2. Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām personām nav attiecināmas Atteikuma tiesības.

7.3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/vai iegūti lietojot E-veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā.

7.4. E-veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

7.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties E-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ̧, ka E-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai tā darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo dokumentu prasībām. Gadījumā, ja E-veikalā piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Šādā gadījumā pārdevējs atmaksā pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.

7.6. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par E-veikalā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet pircējam ar brīdi, kad pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

7.7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā vai elektroapgādē, kā arī komunikācijas iekārtu, dator iekārtu un programmatūras atteici.

7.8. Apmeklējot E-veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un E-veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem noteikumiem. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt noteikumus pirms E-veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. E-veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

7.9. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar noteikumiem un Privātuma politiku.

7.10. Abonementa noformēšanai, abonēto preses izdevumu piegādāšanas nodrošināšanai un noteikumos noteikto saistību izpildei pircēja personas datu pieņemšanu, uzglabāšanu, labošanu un nodošanu trešajām personām nodrošina Pārdevējs. Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt pircēja personas datus un uzglabāt tos savā Klientu datu bāzē, kā arī nodot šos datus pircēja abonēto preses izdevumu piegādātājam VAS “Latvijas Pasts”.

7.11. Pārdevējam ir tiesības izmantot pircēja adreses datus, tālruņa numuru un e-pasta adresi mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, informēšanai par Pārdevēja pakalpojumiem, kā arī komercpaziņojumu piegādei.

7.12. Noformējot abonementa pirkumu un apmaksājot rēķinu, pircējs piekrīt rēķinā minēto datu korektumam un šo noteikumu 7.10. un 7.11. punktā minēto pasākumu veikšanai.

7.13. Pircējam ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, kā arī informēšanai par Pārdevēja pakalpojumiem un komercpaziņojumu piegādei. Atteikties iespējams nosūtot rakstisku paziņojumu Pārdevēja Klientu servisam uz e-pastu: [email protected].

7.14. Pēc pircēja pieprasījuma, kas veikts zvanot Pārdevēja Klientu servisam pa tālruni 67606110 vai rakstot e-pastu uz [email protected], var tikt veikta pircēja personas datu labošana vai dzēšana Pārdevēja Klientu datu bāzē.


Likumdošanā ir noteiktas atteikuma tiesības un iespēja atkarībā no konkrētās situācijas atgriezt preci 14 vai 90 kalendāro dienu laikā. Ar MK noteikumiem “Noteikumi par distances līgumu“, kas, cita starpā, skar arī pasūtījumus interneta veikalā, var iepazīties šeit.

Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu var iepazīties šeit.

Ja Jums ir papildjautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu servisu, zvanot pa tālruni 67606110 vai rakstot e-pastu uz [email protected].