0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Grāmatojums uz attaisnojuma dokumenta

Vai bankas konta izdrukā jāraksta grāmatojumi? Atbilde Atbilstoši vispārīgām grāmatvedības kārtošanas prasībām, kas minētas Grāmatvedības likuma 6. pantā, grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kompetenta trešā persona...

Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu

Darbiniekam ir normālais darba laiks 5 darba dienas nedēļā. Darbinieks nostrādājis gadu un ir bijis atvaļinājumā 4 dienas (tikai darba dienas) + 4 dienas...

Minimālais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Esmu SIA īpašnieks un vienīgais valdes loceklis. Man nav noteikta alga, tātad nav maksāti darbaspēka nodokļi. 2021. gadā saimnieciskā darbība tika veikta vienā mēnesī. Vai...

Kad personīgais gads ir garāks par 12 mēnešiem

Kā noteikt darbinieka personīgo gadu, ja tam bija ilgstošs atvaļinājums bez darba algas samaksas vai bērna kopšanas atvaļinājums? Atbilde Darba likuma 152. panta pirmajā daļā minētajā...

Zemnieku saimniecības īpašnieka statuss

Kāda atšķirība nodokļu maksājumos: 1) ja esmu pašnodarbinātā persona; 2) ja man ir zemnieku saimniecība un es pats pieņemu sevi darbā? Atbilde Zemnieku saimniecība kā uzņēmējdarbības forma joprojām...

Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā

Ja plānojam sniegt pakalpojumus (datorprogrammēšana) ASV reģistrētam nodokļa maksātājam, vai ir pienākums reģistrēties par PVN maksātāju pirms pakalpojuma sniegšanas vai tikai pēc 40 000 eiro limita...

Bēru pabalsts vairākas reizes gadā

Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma 9. panta pirmās daļas 14. punktu personas apliekamajos ienākumos netiek iekļauts darbinieka vai viņa radinieku (tuvinieku) nāves gadījumā darba...

Vai pensionāram ir svarīga nodokļa grāmatiņa?

Vai pensionāram obligāti jāiesniedz VSAA algas nodokļa grāmatiņa, lai nezaudētu neapliekamo minimumu? Vai pensionāram, reģistrējoties MUN maksātāja statusā, netiks samazināta vecuma pensija? Atbilde Pensionāra neapliekamā minimuma...

Darba algas aprēķins, ja darbinieks slimojis

Darbiniekam 2022. gada februārī bija B lapa par septiņām kalendāra dienām, pārējo laiku (15 darba dienas) viņš strādāja. Mēneša darba alga – 872 eiro, darbiniekam ir...

Dokumentu glabāšanas laiks un saturs

Vai attiecībā uz algas aprēķinu ir obligāta prasība grāmatvedības programmai uzturēt atskaišu formas «Personīgais konts» un «Darba ņēmēja VSAOI uzskaites kartīte»? Vai «Personīgo kontu»...

Vai slimības laikā veidojas virsstundas?

Darbiniekam noteikts summētais normālais darba laiks, pārskata periods viens mēnesis. 2022. gada janvārī normālā darba laika stundu skaits ir 168. Faktiski darba devējs vienojās ar...

Darbnespējas apmaksa un ar to saistītie jautājumi

Kā rēķināt A slimības lapu darbiniekam, kurš uzņēmumā nostrādājis vienu dienu? Vai uzņēmumam ir tiesības uzteikt darba attiecības slimības lapas laikā, pamatojoties uz pārbaudes...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: