0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Zemes gabala iegāde

Pircējs un pārdevējs noslēdz pirkuma līgumu par zemes gabala iegādi. Pircējs saskaņā ar līgumu samaksājis daļu summas. Katru mēnesi pircējs saskaņā ar līgumam pievienoto...

Peļņas novirzīšana dividenžu izmaksai

Pirmo reizi sadalu peļņu, kas ir radusies pēc 2018. gada, dividendēs. Atlikums nesadalītās peļņas kontā ir 2000 eiro. Kādi grāmatojumi jāveic, un vai dalībniekiem jāmaksā ienākuma...

Par darba devēja ziņojumu iesniegšanu

Kā noteikt mēnesi, kurā jāiesniedz VID darba devēja ziņojums atkarībā no datuma, kad izmaksāta alga, atvaļinājuma nauda vai citas summas?AtbildeNo 2021. gada 1. janvāra...

Kā apmaksāt darbnespējas lapu A, kas izsniegta pēc lapas B?

Darbiniekam izsniegta darbnespējas lapa B sakarā ar aizdomām par Covid–19, bet vēlāk noskaidrojās, ka tā ir cita saslimšana, un no ceturtās dienas izsniegta lapa...

Tūrisma operatora ieņēmumu atspoguļošana PVN atskaitē

Saskaņā ar PVN likuma 136. panta trešo daļu: tūrisma operatora sniegtā ar nodokli apliekamā tūrisma pakalpojuma vērtība ir starpība starp visu summu (bez nodokļa),...

Kā noteikt tiesības uz sociālajiem pabalstiem?

Esmu darba attiecībās ar diviem darba devējiem. Vai slimības gadījumā saņemšu slimības pabalstu no abiem vai tikai no tā, kur iesniegta mana algas nodokļa...

Sociālo iemaksu likme personai ar II invaliditātes grupu

Vai pašnodarbinātai personai ar II invaliditātes grupu sociālo iemaksu likme ir 31,07%?AtbildeMK noteikumi Nr. 786 (iemaksu likmju sadalījums) nosaka sociālo iemaksu likmi divām pašnodarbināto...

Ar nodokļiem neapliekamo pabalstu sekas

Sakarā ar Covid–19 pandēmiju darbiniekiem izmaksātie pabalsti un subsīdijas netiek aplikti ar nodokļiem. Vai šāda kārtība ietekmēs maternitātes pabalstu vai citus sociālos pabalstus nākotnē,...

Vai būs jāveic VSAOI piemaksa par valdes locekļiem?

Vai par valdes locekli, kam noteikta atlīdzība 200 eiro mēnesī (nav liels darba apjoms, nav liels apgrozījums), arī būtu jāveic sociālo iemaksu piemaksa?AtbildeSaskaņā ar...

Vidējās izpeļņas aprēķināšana dažādi nodarbinātajam

Kā aprēķināt vidējo izpeļņu atvaļinājuma apmaksai, ja jūnijā darbiniekam noteikts normālais darba laiks, bet jūlijā–septembrī summētais darba laiks ar pārskata periodu trīs mēneši, savukārt...

Minimums un atvieglojumi MUN maksātāja darbiniekam

Vai MUN maksātāja darbinieki, kas par tādiem kļuva 2021. gadā, ir tiesīgi ienākumam piemērot neapliekamo minimumu, atvieglojumus un attaisnotos izdevumus?AtbildeTiesības uz IIN atvieglojumiem ir...

MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojums

Kurā dokumentā ir minēta MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojuma atcelšana, un kad tas stājās spēkā?AtbildePirmais, kas jādara grāmatvedim, kad tiek grozīts viņam svarīgs likums,...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: