0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Minimālo iemaksu veikšana

Lūdzu paskaidrot, kādā veidā darba devējs pēc VID paziņojuma par minimālo iemaksu veikšanu praktiski veiks šīs iemaksas, lai tās varētu būt attiecinātas uz konkrētām personām,...

Minimālās iemaksas, ja mikrouzņēmumam ir vairāki īpašnieki

SIA, MUN maksātājai, ir trīs īpašnieki ar dažādiem ienākumiem un atšķirīgu ieguldījumu kopējā darbā. Kā tiem būtu jānosaka minimālās iemaksas ceturksnī? Atbilde MUN maksātāju deklarācijā uzrādīts...

Vai, aizejot pensijā, VSAOI mēdz palielināties?

Esmu prakses veterinārārste, un man ir reģistrēta saimnieciskā darbība. Vienlaikus apsaimniekoju savu nekustamo īpašumu un no kopējiem ienākumiem kā pašnodarbinātā persona veicu sociālās apdrošināšanas...

Neattaisnotā prombūtne un minimālās VSAOI

Darbiniekiem jāstrādā saskaņā ar grafiku, kas iepriekš ir paziņots, bet daži neierodas darbā (bez attaisnota iemesla), pazūd vai vispār izdomā nenākt. Par tādiem gadījumiem...

Par kases operāciju uzskaiti

Uzņēmumam ir kases aparāts un izveidots speciālais konts 2611. Dienas beigas pēc Z čeka informācijas ieņēmumi tiek iegrāmatoti: D 2611 K 6xx un D 2611 K 57xx. Ka...

Ja komandējumā sūta speciālistu, kas nestrādā uzņēmumā

SIA nosūta komandējumā fizisko personu, kas nav uzņēmuma darbinieks. Minētā persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja. Vai SIA drīkst apmaksāt tikai dienas naudu...

Valsts darba inspekcija atbildējusi uz petīciju saistībā ar valstī Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem

Valsts darba inspekcijā (turpmāk – VDI) ir saņemti vairāk nekā 240 fizisku personu parakstīta petīcija par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, sakarā ar koronavīrusa Covid-19...

IIN atgūšana MUN maksātāja darbiniekam

Strādāju SIA, un vienlaikus man piedāvāts noslēgt uzņēmuma līgumu citā SIA, kas ir MUN maksātāja. Nākamgad vēlos atgūt ienākuma nodokli. Vai pastāv risks, ka...

Darbinieks nodarbināts nepilnu darba laiku

Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu darbiniekam, kas nodarbināts nepilnu darba laiku, turklāt darba laiks nav vienmērīgs (pēc vajadzības)? Nostrādātās dienas un darba apmaksa pēdējos sešos...

Ja pašnodarbinātajai personai kādā mēnesī ir zaudējumi

Esmu pašnodarbinātais, un dažreiz ceturksnī ir mēnesis, kad ieņēmumu nav, bet ir izdevumi, tātad mēnesī ir zaudējumi. Vai drīkst rēķināt obligātās sociālās iemaksas no...

Apmaksājamo dienu skaits, ja ir nepilns darba laiks

Darbiniekam ir noteikts nepilns darba laiks ar konkrētām darba dienām nedēļā (no pirmdienas līdz ceturtdienai). Vai ikgadējais atvaļinājums ar 20 apmaksājamām darba dienām jāievēro...

Pašnodarbinātais kļūst par darba ņēmēju, un otrādi

Būdama pašnodarbinātā persona, esmu iesniegusi VID apliecinājumu par gaidāmajiem ienākumiem, kas trešajā ceturksnī nesasniegs 1500 eiro. Tomēr no 16. augusta iestājos darbā. Kurš un...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: