0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Darbnespējas apmaksa, atgriežoties no citas ES valsts

Fiziskā persona atgriezās no Apvienotās Karalistes, kur strādāja un bija sociāli apdrošināta, un iekārtojās darbā Latvijā. Sakarā ar to, Latvijā strādāja tikai neilgu laiku,...

Atvaļinājuma naudas izmaksas datums

SIA darba algu izmaksā divas reizes mēnesī (līdz katra mēneša 8. datumam — alga par iepriekšējo mēnesi, bet līdz 18. datumam — avanss par kārtējo...

Nodokļi no saņemtā mantojuma

Persona no mirušās mātes saņem mantojumā nekustamo īpašumu un naudu. Vai no šīm vērtībām būtu jāmaksā nodoklis? Atbilde Saskaņā ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likuma 9....

Darba devēja ziņojums, ja pārtrauktas darba attiecības

Par 2021. gada janvāri Darba devēja ziņojums iesniedzams VID līdz 17. februārim. Vai šajā ziņojumā būtu jāieslēdz aprēķinātais un ieturētais ienākuma nodoklis un valsts...

Datu valsts inspekcija skaidro, kad citu personu attēlu publicēšana ir uzskatāma par datu apstrādi

Datu valsts inspekcija (DVI) norādījusi, ka vairāk nekā 20% no visām saņemtajām sūdzībām 2020. gada desmit mēnešos ir par situācijām, kurās kāds publicējis fotogrāfijas...

Kvalifikācijas perioda ietekme uz pabalstu

Meitai piešķirts maternitātes atvaļinājums, bet sociālās apdrošināšanas nodaļa atteikusi apmaksāt grūtniecības atvaļinājumu, jo viņa «nekvalificējas» pabalstam. Kāpēc, un vai tas ir pareizi? Atbilde Pagājušajā gada 12....

Kas ir labvēlīgs administratīvais akts, kādos gadījumos to drīkst prasīt VID, kādiem nosacījumiem jābūt izpildītiem?

Vispirms jānorāda, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1. panta trešās daļas legāldefinīcijai administratīvs akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko izdod iestāde publisko tiesību...

Vai var likt attālināti strādāt, ja darbiniekam noteikta karantīna?

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība palielinās, Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA)  juriskonsulte Liene Janeka sniegusi konsultāciju par spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, kas...

Ieņēmumu dienesta interešu sfēra

Ja fiziskā persona iemaksā savā kontā kredītiestādē skaidru naudu, piemēram, 5000 eiro, vai tā kļūst par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma subjektu?...

Ienākuma nodoklis strādājošam pensionāram

Saņemu pirmā līmeņa vecuma pensiju un otrā līmeņa mūža pensiju. Kā tiek aprēķināti mani nodokļi, ja vienlaikus arī strādāju algotu darbu? Atbilde Sociālajiem pabalstiem, t. sk....

Namu apsaimniekotāja uzskaite

Esam namu apsaimniekošanas uzņēmums SIA «A», PVN maksātājs. Iedzīvotāji nolēma mājai veikt fasādes renovāciju, un SIA «A» rēķinā iedzīvotājiem klāt uzrādīja — uzkrājums remontdarbiem,...

Vai, grozot darba līgumu, jāievēro mēneša termiņš brīdinājuma izteikšanai?

Jautājums: Darbiniekam mainās amats, alga un darba laika veids, vai ir nepieciešams mēnesi iepriekš brīdināt, vai abas puses var vienoties par grozījumiem uzreiz? Atbildi sagatavoja...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: