0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Slimība atvaļinājuma laikā

Darbiniekam piešķirts atvaļinājums no 07.11. līdz 13.11. (7 kalendāra dienas). Atvaļinājuma otrajā dienā ir izsniegta A lapa — no 08.11. līdz 16.11. Pēc slimības lapas...

Ēdināšanas pakalpojumi ar piegādes starpniekiem

SIA sniedz ēdināšanas pakalpojumus. Noslēdzām ar Bolt un Wolt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Pasūtījumu piegādi veic Bolt un Wolt. Ir arī gadījumi, kad klients...

Komandējuma izdevumi. Atbildes uz jautājumiem

Kā atspoguļot komandējuma rīkojumā situāciju, kad darbinieks dodas uz (vai atgriežas no) komandējuma (un iesniedz braukšanu apliecinošus dokumentus) datumos, kas nesakrīt ar komandējumam paredzēto...

Atvaļinājuma kompensācija par dīkstāvi

Darbinieks tika pieņemts darbā 05.10.2022.  ar stundas likmi 115 eiro. Domājām, ka būs vajadzīgs, bet izrādījās, ka viņš tomēr nebija nepieciešams. Darbinieks nenostrādāja ne vienu...

Brīvdienu apmaksa komandējumā

Kā darbiniekam, kuram ir normālais darba laiks — 8 stundu, 5 dienu darba nedēļa (pirmdiena — piektdiena), ar noteiktu mēnešalgu, kompensējams komandējums sestdienā vai svētdienā?Vai šādā...

Namu apsaimniekošanas PVN

Uzņēmums nodarbojas ar namu apsaimniekošanu un izraksta iedzīvotājiem rēķinus gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan apsaimniekošanu, gan telpu īri. Faktiskais dzīvokļu īpašnieks ir cita juridiska...

Donora atpūtas dienas apmaksa

Darbiniekam ir darba samaksa 2000 eiro mēnesī un papildus rīkojums par piemaksu katru mēnesi 800 eiro. Piemaksa tiek maksāta proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Darbinieks oktobrī izņēma divas donora...

Zemnieku saimniecības reorganizācija

Zemnieku saimniecībā notiek rekonstrukcija pārejai uz SIA. Kādas darbības ir jāveic? Vai jābūt slēguma bilancei un peļņas zaudējumam, kas jāiesniedz VID? Vai uz bilances...

Virsstundu un nakts stundu noteikšana, ja nav nostrādāts pilns mēnesis

Lasītāja jautā par darbinieka darba laika aprēķināšanu summētā darba laika ietvaros, kam noteikta minimālā stundas tarifa likme, ja darbinieks netika nodarbināts pilnu mēnesi, piemēram,...

PVN par reklāmas pakalpojumiem

Biedrība plāno izmantot FaceBook (Īrijas PVN reģ. nr.) reklāmas pakalpojumus un nomāt zoom ASV licenci (semināru tiešraidēm). Vai biedrībai ir jāreģistrējas PVN reģistrā, ja saņem...

Vai dzīvokļa īres maksai piemērot PVN?

Ja juridiska persona sev piederošo dzīvokli izīrē savam darbiniekam, vai īres maksai piemēro PVN? Atbilde Saskaņā ar PVN likuma 52. panta 1. daļas 25. punktu iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi par...

Autoratlīdzības saņēmēja nodokļi

Fiziskā persona, kura nav nodarbināta pie darba devēja, ir izdienas pensionārs un strādā ar autoratlīdzības līgumu. Kādi nodokļi ir jāmaksā? Saprotu, ka IIN jāskatās...

Ieņēmumu/izdevumu žurnāls

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 1160 «Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā» 10.5...

Vai dotācija jāuzrāda PVN deklarācijā?

Pašvaldībai tiek izrakstīts rēķins saskaņā ar līgumu par finansējumu dotācijas veidā skolēnu nodarbināšanai vasarā. Vai minētais rēķins ir jāuzrāda PVN deklarācijā? Atbilde Nē, saņemtā dotācija no...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: