0,00 EUR

Grozā nav neviena produkta.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Neapliekamā minimuma atcelšana gada vidū

No iepriekšējā mēneša vidus darbiniekam, kas nav pensionārs, VID ir noņēmis prognozējamo neapliekamo minimumu. Kādos gadījumos tā var būt? Atbilde VID nosaka (prognozē) neapliekamo minimumu, balstoties...

VID atbildes par sociālo iemaksu veikšanu valdes locekļiem un pašnodarbinātajiem

Atbildes uz jautājumiem par sociālajām iemaksām sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Vai jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par valdes locekļiem, ja 2021. gada janvārī...

Kad nestrādājošu laulāto var ierakstīt kā apgādājamo?

Vai laulātais, kurš ir darba ņēmējs, bet atrodas dekrēta atvaļinājumā, skaitās kā nestrādājošais? Gadījumā, ja skaitās, tad no kura datuma? No bērna piedzimšanas datuma...

Neapliekamā minimuma precizēšana gada laikā

Kā palīdzēt darbiniekam aprēķināt, vai VID paziņotais prognozētais neapliekamais minimums pēc dažiem mēnešiem no gada sākuma būtu jāsamazina vai no tā lietderīgāk atteikties? Atbilde Prognozēto neapliekamo...

Minimālās obligātās iemaksas valdes loceklim

Vai par valdes locekli, kas atbilst darba ņēmēja definīcijai, 2021. gada otrajā pusgadā būtu jāveic obligātās minimālās sociālās iemaksas? Atbilde Saskaņā ar likuma "Par Valsts sociālo apdrošināšanu"...

Normālais darba laiks un summētā darba laika uzskaite

Kas ir normālais darba laiks pie summēta darba laika ar pārskata periodu? Atbilde Normālais darba laiks ir definēts divos normatīvajos aktos: 1) Darba likuma 131. pants: Darbinieka normālais...

Svētku dienu apmaksa apsargam

Darbinieks strādā pēc grafika — 24 stundas pēc kārtas (apsardze, summētā darba laika uzskaite). Vai arī šādā gadījumā jāapmaksā svētku dienas stundas, kas iekrīt darba...

VID paziņojums par VSAOI piemaksu

Kā un kad darba devējs uzzinās, ka viņam jāveic minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas? Vai darba devējs var prasīt no darbinieka informāciju par nodarbinātību pie...

UIN minimālā summa

Saskaņā ar UIN deklarāciju nodokļa summa ir 30 eiro. Vai varu maksāt nodokli šādā summā, vai man būtu jāmaksā 50 eiro? Atbilde Minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN)...

Vai mikrouzņēmums drīkst izmaksāt algu, ja nav apgrozījuma?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz jautājumiem saistībā ar mikrouzņēmumu nodokli (MUN) maksājošiem uzņēmumiem, kas varētu būt īpaši aktuāli šogad. Vai komersants zaudē MUN...

Pašnodarbināto VSAOI objekts

Kā pašnodarbinātajam tiek aprēķināts VSAOI objekts un iemaksas no tā? Atbilde Pašnodarbināto personu uzskaitījums norādīts likuma "Par Valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 3. punktā, tomēr šeit...

Vai jāpiemaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām “ar mazu algu”?

Vai minimālās sociālās iemaksas attiecas uz sētniekiem, apkopējām un citiem darba ņēmējiem, kas nodarbināti nepilnu darba laiku vai kam aprēķinātā atlīdzība ir mazāka par...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: