PAR ŽURNĀLU BILANCE

Bilance Nr. 8 (500), 2023Žurnāls BILANCE 

veltīts nodokļu aktualitātēm, grāmatvedībai, finansēm un likumdošanas niansēm ar labāko grāmatvedības un nodokļu ekspertu kompetentiem skaidrojumiem.
Informatīvi, skaidrojoši un analītiski, ikvienam saprotamā valodā izklāstīti svarīgi jautājumi, kuri dažādu nozaru un līmeņu grāmatvedības speciālistiem rodas ikdienas darbā.

Žurnāls BILANCE tiek izdots kopš 2000. gada, iznāk reizi mēnesī. 

Žurnāla BILANCE MĒRĶAUDITORIJA:

  • Žurnālu regulāri lasa ne vien grāmatveži un finanšu speciālisti, bet arī komersanti un uzņēmumu vadītāji, kā arī speciālisti, kuri vēlas būt kompetenti grāmatvedības un finanšu jomā.

Žurnāla BILANCE AUTORI:

  • Žurnālā tiek publicēti atzītu un kompetentu speciālistu – zvērinātu revidentu, Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku, nodokļu konsultantu, juristu u.c. nozares ekspertu skaidrojumi, komentāri, viedokļi un padomi, kā labāk rīkoties strauji mainīgajā likumdošanas vidē. 
  • Gadu gaitā savus skaidrojumus, komentārus un padomus BILANCĒ ir publicējuši tādi Latvijā pazīstami un kompetenti speciālisti, kā: Maija Grebenko, Inguna Leibus, Anna Medne, Laila Kelmere, Ņina Podvinska, Lilita Beķere, Inga Pumpure, Ita Bekerta, Olga Lukašina, Ilga Matule, Nelda Janoviča, Sandra Dzerele, Anda Ziemele, Astra Kaļāne, Gunta Kauliņa, Ieva Liepiņa, Dace Pelēkā, Daina Robežniece, Sanita Dambe, Diāna Kļuškina, Dainis Gašpuitis, Juris Stinka, Ilmārs Šņucins, Jānis Ošlejs, Jānis Taukačs un daudzi citi. Žurnāla galvenā redaktore ir Dr.oec. Vita Zariņa

Žurnālā gūtās atziņas palīdzēs:

  • Pareizi veikt ienākumu un izdevumu uzskaiti
  • Piemērot nodokļus
  • Aprēķināt darba samaksu
  • Sastādīt gada pārskatus un dažādas deklarācijas atbilstoši likumdošanas prasībām
  • Praktiskos piemērots skaidrotas citas aktualitātes, kas tieši skar grāmatvedības un finanšu uzskaiti

KONTAKTI:

Žurnāla galvenā redaktore: Dr.oec. VITA ZARIŅA
REDAKCIJAS e-pasts: [email protected]
IZDEVĒJS: Lietišķās informācijas dienests, SIA
Izdevniecības klientu servisa tālrunis: 67606110
E-pasts: [email protected]

IZDEVNIECĪBAS REKVIZĪTI:
Lietišķās informācijas dienests, SIA
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
LR UR Nr. 40003129738
PVN maks. kods LV 40003129738
Norēķinu konts:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706


REKLĀMA:

Reklāmas iesniegšanas termiņi un cenas 2023. gadā:

REKLĀMAS LAUKUMU IZCENOJUMI

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS DATUMI

Reklāmas nodaļas e–pasts: [email protected]


ABONĒŠANA:

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt žurnālu BILANCE – to iespējams saņemt:

Lai papildus žurnāla BILANCE saturam lasītu arī citus portāla maksas rakstus izvēlēties:

Lai piekļūtu visam portālā publicētajam saturam bez ierobežojumiem, ieskaitot žurnālu BILANCES JURIDISKIE PADOMI izvēlēties:

Skatiet vairāk, kādas iespējas un papildus ieguvumus piedāvā katrs no variantiem!

DRUKĀTAIS ŽURNĀLS:

ELEKTRONISKAIS – E-ŽURNĀLS:

Abonenti, kas reģistrējušies portālā var lasīt žurnāla rakstus sadaļā E-ŽURNĀLS BILANCE, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā portāla profilā – PERSONĪGAJĀ KABINETĀ, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

Izmēģini tikai par 1€

* Izvēloties automātisko apmaksu ar maksājumu karti. Izmēģinājuma laikā piekļuve visam saturam bez ierobežojumiem. Pēc izmēģinājuma perioda abonements tiks atjaunots automātiski uz standarta portāla plz.lv abonementu par 12€/mēnesī, ja vien neizvēlēsies abonēšanu pārtraukt vai pārslēgt uz komplekta abonēšanu.