0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLS

No šī gada 1. jūlija varētu mainīties minimālo ienākuma sliekšņu apmēri

Minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanā notiks pāreja no minimālā ienākuma sliekšņa skaitliskās vērtības eiro izteiksmē uz procentuālo vērtību no minimālo ienākumu mediānas*, paredz valdības sēdē...

No 1. februāra līdz 24. martam Krievijas Federācijas pilsoņi, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, varēs reģistrēties valsts valodas prasmes pārbaudei

Valdībā 24. janvārī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes...

Kā veicama darbinieku apmācība datu aizsardzībā?

Pārzinim (organizācijai), veicot datu apstrādi, ir jāievēro Datu regulā iekļautie nosacījumi, lai datu apstrāde būtu droša, pārskatāma un neierobežotu fizisku personu tiesības uz datu...

Darba devēji līdz janvāra beigām var pieteikties palīdzībai darba aizsardzības jomā

Darba devējiem vēl līdz 2023. gadam 31. janvārim ir iespēja pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta (ESF) atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību uzņēmējiem...

Vai darba devējam ir pienākums noteikt nepilnu darba laiku, ja to pieprasa darbinieks?

Valsts darba inspekcija skaidro, ka saskaņā ar Darba likuma 134. panta otro daļu darba devējam ir pienākums noteikt nepilnu darba laiku, ja to pieprasa: ...

Kādas izmaiņas VSAA pakalpojumos stājas spēkā šogad?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē par izmaiņām tās pakalpojumos no jaunā gada. Vecāku pabalsts Paaugstināts izmaksājamā pabalsta apmērs strādājošiem vecākiem No 2023.gada 1.janvāra vecāku pabalsta saņēmējam, kurš ir...

Kāda informācija norādāma darba līgumā, ja darba grafiks nav iepriekš paredzams

Praksē jau daudzu gadu garumā pastāvēja problēma norādīt darbinieka nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, ja darbinieka nodarbināšana atkarīga no ārējiem apstākļiem, piemēram, klienta...

Darba devēju priekšlikumi grozījumiem IIN likumā par attālinātā darba izdevumiem

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) ir iepazinusies ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (13/Lp14) (turpmāk – Likumprojekts), un iesniegusi darba...

Iedzīvotājiem būs lielākas iesaistes iespējas pašvaldības darbā un ērtāka saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm

No 2023. gada sākuma paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītajos likumos un noteikumos. Iedzīvotājiem būs lielākas sabiedrības iesaistes...

Darbnespējas lapu elpceļu saslimšanas gadījumā arī turpmāk varēs izrakstīt attālināti

Darbnespējas lapu akūtas augšējo elpceļu saslimšanas gadījumā par pirmajām trim darbnespējas dienām arī turpmāk varēs izrakstīt attālināti, to ieviešot kā pastāvīgu normatīvo regulējumu pie...

Izmaiņas sociālā nodrošinājuma jomā 2023. gadā

Labklājības ministrija apkopojusi izmaiņas sociālajā jomā, par kurām iespējams informēt vēl pirms budžeta pieņemšanas 2023. gadam. No 2023. gada 1. janvāra: Minimālās mēneša darba algas...

Izmaiņas vecāku pabalsta saņemšanā no 2023. gada

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 2023. gada mainās vecāku pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi pabalsta saņēmējiem, kuriem bērns piedzims 2023. gada 1....

Valdības noteikumos nostiprina minimālās mēneša darba algas izmaiņas no 2023. gada

Ministru kabineta (MK) sēdē 13. decembrī veikts grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru...

Pilnveidots atbalsts bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautām personām

Ņemot vērā vispārējo transporta izdevumu sadārdzinājumu un situāciju dzīvojamo telpu īres tirgū, reģionālās mobilitātes atbalsts Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) klientiem tiek paaugstināts no 7...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: