GRĀMATVEDĪBA

Ieskaits vai prasījuma dzēšana ar pretprasījumu

Gadījumā, kad starp divām personām tiek nodibināti darījumi, kuru pamatā ir naudas līdzekļu apgrozījums, rodas situācija, kad puses paliek parādā viena otrai noteiktu naudas...

Sodi par administratīvajiem pārkāpumiem nodokļu un grāmatvedības uzskaites jomā no 1. jūlija

Stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam, 1. jūlijā stājušies spēkā arī atsevišķi grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kuros noteikti administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā, par tiem piemērojamie...

Darbs un prasmes digitālajā laikmetā (turpinājums)

Raksta sākums publicēts Bilances 2020. gada Nr. 7 (463.) Kā neizkrist no aprites? Attīstīt pamatprasmes Lisabonas 2000. gada 23. un 24. marta Eiropadome secināja, ka Eiropai vajadzētu noteikt jaunas pamatprasmes,...

Jauna grāmata un e-grāmata grāmatvedības pamatu izzināšanai teorijā un praksē

Sērijā BILANCES BIBLIOTĒKA iznākusi jauna grāmata “Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi”. Tās autore ir Mg.oec. Laila Kelmere. Lasītājiem tiek piedāvāts gan...

Kā noskaidrot patieso labuma guvēju ārzemju uzņēmumam?

Jautājums: Kā noskaidrot/pārbaudīt patieso labuma guvēju ārvalsts uzņēmumam? Atbild Mg. oec. Jeļena Marjasova, RS ONE Consulting valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste: "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un...

VID izstrādājis automātisku grāmatvedības sistēmu datu iesniegšanas risinājumu

Lai nodokļu maksātāji no savas grāmatvedības sistēmas varētu iesniegt nodokļu un informatīvo deklarāciju datus automātiski, kā arī saņemt sev saistošos datus, kas uzkrāti Valsts...

Kā klienta izpētes ietvaros veicama klienta identifikācija?

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma 6. pantu, ir četri galvenie klientu riska faktori (klienta risks,...

Zvērinātiem revidentiem iekšējās kvalitātes kontroles sistēma būs jānovērtē reizi gadā

Ministru kabinets 28. jūlijā izskatījis grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi", kas precīzi nosaka,...

Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā (turpinājums)

Iepriekšējā rakstā (skat. arī žurnāla “Bilance”2020. gada jūnija (462.) numuru) tika apkopoti galvenie iekšējās kontroles elementi, risku izvērtējums attiecībā uz iekšējo kontroli un iekšējās kontroles...

Darbs un prasmes digitālajā laikmetā

Pandēmijas laiks grāmatveža darbu pārcēlis citā dimensijā. Mēs bijām spiesti dažu dienu laikā pielāgoties pavisam citam darba stilam ar citiem darba instrumentiem: attālināts darbs,  ...

VID informē par izmaiņām gada ienākumu deklarācijā

Valsts ieņēmu dienests (VID) informē par valdības 14. jūlijā izdotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma...

Reprezentatīvo un personāla ilgtspējas izdevumu uzskaite un uzrādīšana UIN deklarācijā

Par šo tēmu ir runāts daudz, bet joprojām ir jautājumi un neskaidrības. No 2018. gada sākuma, kad tika pieņemtas jaunās normas, esam iemācījušies grāmatvedībā...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: