0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBA

Valsts kontrole izvērtējusi valsts saimnieciskā gada pārskatu, konstatētas nepilnības VID veiktajā nodokļu uzskaitē

Latvijas Republikas Valsts kontrole atbilstoši likumam noslēgusi ikgadējo finanšu revīziju par valsts 2021. gada saimnieciskā gada pārskatu (turpmāk - SGP). Lai arī sniegts atzinums...

Kā iesniegt PVN deklarāciju, ja mainās taksācijas periods?

Reģistrētam nodokļa maksātājam, kuram taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis, veicot ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamus darījumus, noteiktos gadījumos taksācijas periods PVN deklarācijas...

Kā labot PVN 2 un PVN 3 pārskatus?

Ja pēc iesniegšanas EDS ir konstatēta kļūda PVN deklarācijas aizpildīšanā, nepieciešams iesniegt labojumus. PVN 2 pārskata labošana Kā rīkoties, ja konstatēta skaitliskās vērtības kļūda iepriekš iesniegtajā...

Paredzēts ieviest jaunu VID nodokļu administrēšanas pārbaudi – nodokļu kontroli

Valsts sekretāru sanāksmē 22. septembrī starpministriju saskaņošanai nodots Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas, cita starpā, paredz arī jaunu...

Svarīgi par saimniecisko darbību: reģistrācija un grāmatvedības kārtošana

Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī...

Preču izvešanai uz Ukrainu un ievešanai no Ukrainas varēs piemērot Kopīgā tranzīta procedūru

1. oktobrī Ukraina pievienosies 1987. gada 20. maija Konvencijai par preču tirdzniecības formalitāšu vienkāršošanu, kā arī 1987. gada 20. maija Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru. Tādējādi preču izvešanai...

Attaisnotie izdevumi par iemaksām pensiju fondos un apdrošināšanas prēmijām

Attaisnotie izdevumi ir arī iemaksas privātajos pensiju fondos, kā arī Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētā apdrošināšanas...

Kas ir naudas izdevumus apliecinoši dokumenti?

Grāmatvedības uzskaitē jāatceras, ka naudas izdevumus apliecinošs dokuments nav tas pats, kas attaisnojuma dokuments, atgādina Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta...

Atskaites, ja uzņēmums izmaksā dividendes nerezidentam – juridiskai personai

Kāda atskaite uzņēmumam ir jāiesniedz VID gadījumā, ja uzņēmums izmaksā dividendes nerezidentam - juridiskai personai? Atbildi sniedzis Valsts ieņēmumu dienests. Par nerezidentam (juridiskai personai) izmaksātajām summām...

Groza grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumus budžeta iestādēm

Valdība 6. septembrī atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība". Grozījumu mērķis...

Kas mainījies grāmatvedības kārtošanā MUN maksātājiem?

Jaunie Ministru kabineta noteikumi (Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi") atvieglo grāmatvedības kārtošanu mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, "Bilances Akadēmijas" seminārā atklāj Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF...

BILANCES galvenā redaktore Vita ZARIŅA: Sankcijas, digitalizācija un citi faktori ietekmē dzīvi katru dienu

Šajā numurā, kā jau tas ir parasti, risinām mums visiem svarīgas tēmas, pārrunājam ar ekspertiem, dalāmies pieredzē. Nenoliedzami biznesa digitalizācija skar mūs visus. Mainoties biznesa...

VID: par nodokļa samaksas dienu uzskata dienu, kad iesniegta kavētā deklarācija

Jautājums Vai tiešām atskaites kavēšanas rezultātā arī rēķina nokavējuma naudu, kaut arī nodoklis ir samaksāts? Atbildi sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests (VID). Vienlaikus ar vienoto kontu VID administrēto...

Reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaite

Reliģisko organizāciju darbību Latvijā regulē Reliģisko organizāciju likums, kas Saeimā pieņemts 1995. gada 7. septembrī. Kā daudzos citos likumos, arī šajā likumā ir veikti vairāki grozījumi....

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: