0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBA

Kādi ir nodokļu maksātāju un struktūrvienību reģistrēšanas termiņi VID?

Fiziskās personas reģistrējas kā nodokļu maksātāji Valsts ieņēmumu dienestā (VID) šādos termiņos: fiziskās personas, kuras ir darba devēji, – 10 dienu laikā pēc...

No nākamā gada stāsies spēkā jauni noteikumi par kases ieņēmumu un izdevumu uzskaiti

Valdībā pieņemti un oficiāli publicēti Finanšu ministrijas izstrādātie Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr. 625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma...

Izmaiņas ar komandējumiem saistīto izdevumu segšanā

Vēršam uzmanību, ka no 21. septembra stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr. 637 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra...

Kā atteikties no saimnieciskās darbības veicēja statusa?

Ja reģistrētais saimnieciskās darbības veicējs vēlas izbeigt saimniecisko darbību un atteikties no saimnieciskās darbības veicēja statusa, par to rakstiski jāinformē Valsts ieņēmumu dienests...

Testa režīmā pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta lietojumprogramma goAML ziņojumu iesniegšanai

Ministru kabinets 2021. gada 17. augustā  pieņēma noteikumus Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Jaunie noteikumi...

Vienkārši par vienkāršo grāmatvedību

Pamazām jāsāk domāt par gada slēguma darbiem grāmatvedībā. Daļai saimnieciskās darbības veicēju šis varētu būt pirmais gads, kad jāsavelk gali un jāgatavojas gada ienākumu...

Kas jāatceras, piesakoties ārpakalpojumu grāmatveža licences saņemšanai?

No šāgada 1. jūlija uzsākta ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana. Par niansēm, kas jāņem vērā, iesniedzot pieteikumu licences saņemšanai un tās darbības laikā, stāsta Baiba Grandāne,...

Kādu pensiju saņemsim oktobrī?

Palicis tikai viens mēnesis, kad iestāsies oktobris un teju pusmiljona līdzpilsoņu dzīve mazliet uzlabosies: kā jau zinām, kārtējo reizi tiks indeksētas pensijas. Kas šajā...

Klientu izpētes pamatprincipi un obligātie pasākumi

Klientu izpētes mērķis ir nodrošināt, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts ar pietiekamu pārliecību spēj apzināties, kādi...

Kas jāievēro, iesaistot konsolidācijā meitas sabiedrības?

Par to, kādas prasības jāievēro, mātes uzņēmumam iesaistot meitas sabiedrības konsolidācijā un iesniedzot konsolidētos gada pārskatus, stāsta Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA "Sandra Dzerele...

Ko paredz jaunie noteikumi par uzņēmuma mantas novērtēšanu, kad uzņēmums izbeidz darbību?

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 31. augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.  590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu...

Pamatlīdzekļu nolietojuma ietekme uz dividendēm

Turpinājums Sākumu sk. Bilance Nr. 7 (475) 2021. gada jūlija numurā Nolietojuma aprēķins vistiešākajā mērā ir saistīts ar dividenžu lielumu, proti, finanšu nolietojums ietekmē uzņēmuma peļņu. Uzņēmuma...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: