0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI

EST par noilguma termiņa noteikšanu zaudējumu prasības celšanai konkurences tiesībās

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2024. gada 18. aprīlī lietā C605/21 Heureka Group a.s. pret Google LLC1 pieņēma tiesību normu piemērotājiem noderīgu spriedumu konkurences tiesībās, kurā ir...

Advokātam atlīdzināmo izdevumu noteikšana prasības daļējas apmierināšanas gadījumā

  Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu departamenta 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu...

Darba devējiem jānosaka vienlīdzīgs atalgojums

  Jau pavisam drīz gandrīz visus darba devējus ietekmēs jaunas Eiropas Savienības direktīvas1 ieviešana nacionālajos tiesību aktos. Minētā direktīva paredz novērst nevienlīdzīgu darba samaksu starp...

Grozījumi Civillikumā uzlabos kreditoru stāvokli mantojuma lietās

  Personai nomirstot, atklājas tās mantojums. Līdz brīdim, kad tas netiks sadalīts starp mantiniekiem, mantojums jeb kā to apzīmē Civillikumā – mantojuma masa – pastāv kā juridiskā...

Spēles noteikumiem jābūt zināmiem visiem!

  Interešu pārstāvība ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību var nodrošināt sekmīgu demokrātiskas un tiesiskas valsts darbību, piemēram, ļaujot pilsoņiem līdzdarboties normatīvo aktu pieņemšanā....

Vai juridiskā persona var tikt atbrīvota no drošības naudas samaksas, iesniedzot kasācijas sūdzību?

Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu departamenta 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu...

Vai kā pierādījumus drīkst izmantot tīmekļvietņu izdrukas un ekrānšāviņus?

Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu departamenta 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu...

Dažādība darba vidē un diskriminācijas riski

Dažādība darba vidē, lai sasniegtu izvirzītos ilgtspējas mērķus, tuvākajos gados kļūs par juridiski saistošu pienākumu daudziem uzņēmumiem. Tāpēc būtu vēlams jau laikus sākt pilnvērtīgu...

Vai ir pienākums atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja tiesvedība izbeigta sakarā ar prasītāja atteikšanos no prasības?

Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu departamenta 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu...

Vai tiesai ir pamats apturēt tiesvedību, līdz stāsies spēkā galīgais lēmums krimināllietā?

Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu departamenta 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu...

Darījumu iztulkošana

Šajā rakstā pabeigsim apskatīt Senāta Civillietu departamenta 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu...

BILANCES JURIDISKIE PADOMI maija numurā lasiet

NUMURA INTERVIJA Spēles noteikumiem jābūt zināmiem visiem! Saruna ar Viktoriju Soņecu, Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta padomnieci JURISTA PADOMS Dažādība darba vidē un diskriminācijas riski. Stāsta Gatis Flinters, ZAB...

Jāinformē par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem

Ar grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), kas stājās...

Aktualitātes publisko iepirkumu jomā

  Šajā rakstā ir apskatītas aktualitātes publisko iepirkumu jomā saistībā ar regulējumu kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu piemērošanā, kā arī Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču...