0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI

Jārūpējas, lai darbinieki justos labi

Viena no uzņēmuma lielākajām vērtībām un veiksmes atslēgām ir tā darbinieki. Latvijas darba tirgus pēdējos gados ir krietni sarucis, un uzņēmējiem šajā energoresursu sadārdzinājuma...

BILANCES JURIDISKIE PADOMI februāra numurā lasiet

NUMURA INTERVIJA Jārūpējas, lai darbinieki justos labi. Saruna ar EVU SELGU, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju JURISTA PADOMS Kas jauns nodokļu un biznesa tiesiskā regulējuma jomā?...

Jautājumi, ko pavaicāt juristam

Nereti darba kolektīvos rodas jautājumi, kuriem pēc būtības nevajadzētu rasties, jo tie būtu jāpārrunā, jau uzsākot darba attiecības. Ja tomēr ir šaubas, vērts vērsties...

Kā pārbaudīt potenciālo sadarbības partneri Latvijā vai ārvalstīs

Darījumu slēgšanai gan vietējā, gan ārvalstu tirgū ir ļoti svarīga nozīme, jo tas veicina ekonomikas izaugsmi. Uzņēmējdarbības pārstāvji darījumu līgumu slēgšanā arvien pievērš maz...

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās

Arī šogad turpinām apskatīt darba strīdus, kas tiesāšanās ceļā nonākuši līdz augstākās tiesu varas instancei valstī – Latvijas Republikas Senātam. Janvāra numurā ieskats aizvadītajā...

Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšana

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums (turpmāk tekstā – likums). Rakstā skaidrots, kādam personu lokam šis...

EST spriedumi publisko iepirkumu lietās

Rakstā sniegts ieskats aktuālākajos (2022. gada) Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumos publisko iepirkumu lietās. Iepirkuma procedūras pārskatīšanas termiņš 2022. gada 24. februāra spriedums lietā C532/20  EST šajā lietā...

Datu aizsardzībā svarīgs ir līdzsvars un nolūks

Datu atvēršanas nepieciešamība ir jāvērtē caur Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību hartas un Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas prizmu. Tie ir divi galvenie dokumenti,...

Padomes direktīva (ES) 2021/514 (DAC7) un tās īstenošana Latvijā

Pēdējos gados strauji augusi ekonomikas digitalizācija. Dzīvojam laikā, kad preču un ēdienu piegāde ir kļuvusi par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Gan juridiskās, gan fiziskās personas...

Kā nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu darba samaksu?

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) novembrī organizēja ikgadējo Darba tiesību forumu. Viens no tematiem, kas forumā tika izvērsti analizēts, bija vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšana...

VID lēmumu publiskošana ietekmē uzņēmuma reputāciju

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās spēkā 2021. gada 5. augustā, piešķīra Valsts ieņēmumu dienestam tiesības publiskot savā tīmekļvietnē informāciju par nodokļu...

BILANCES JURIDISKIE PADOMI janvāra numurā lasiet

NUMURA INTERVIJA VID lēmumu publiskošana ietekmē uzņēmuma reputāciju. Saruna ar DAINI VODOLAGINU, BDO Latvia vecāko nodokļu projektu vadītāju JURISTA PADOMS Padomes direktīva (ES) 2021/514 (DAC7) un tās...

Par pienākumu īstenot augstskolu studiju programmas valsts valodā

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2022. gada septembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. C391/20 „Boriss Cilevičs u. c”. Lieta tika ierosināta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes tiesas iniciatīvu,...

Aktuāli strīdi darba tiesiskajās attiecībās

Noslēdzot šo gadu, apskatīsim Latvijas Republikas Senāta departamentu divus rīcības sēžu (lietu skata departamenta tiesnešu kolēģija triju tiesnešu sastāvā) lēmumus, kas skar jautājumus, kuros...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: