0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI

Vai pašvaldības izpilddirektoram pienākas papildu atlīdzība par iestādes vadīšanu?

Turpinām apskatīt 2023. gada nozīmīgākos tiesu nolēmumus darba tiesisko attiecību strīdos. Šai reizē piedāvājam ieskatu divās civillietās, kuras tika pārsūdzētas trešajā instancē, taču, ņemot vērā,...

Ko svarīgi zināt par elektroniskajiem dokumentiem un elektronisko parakstu

Elektronisko dokumentu regulējumu Latvijā nosaka Elektronisko dokumentu likums un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem...

Inflācija un zemais bezdarbs veicina algu pieaugumu

Sabiedrībā bieži tiek diskutēts par darbaspēka pieejamību, par tā pielāgošanos nākotnes darba tirgus vajadzībām. Latvijā pēdējos gados daudzās nozarēs izjūtams darbaroku deficīts, vienlaikus turpinās...

Kādas iespējamās izmaiņas briest Darba likumā?

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs novembrī rīkoja ikgadējo Darba tiesību forumu. Šogad viens no foruma centrālajiem...

ESG ziņošana Eiropā: svarīga personalizēta pieeja

  Korporatīvās atbildības un vides ziņošana drīzumā piedzīvos izšķirošu brīdi, jo Eiropas Komisija gatavojās ieviest uzņēmuma vides, sociālās atbildības un pārvaldības (angliski – Environment, Social and...

Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšana VID

Viens no Uzņēmumu reģistra (UR) uzdevumiem ir sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) UR...

BILANCES JURIDISKIE PADOMI decembra numurā lasiet

AKTUĀLS TEMATS ESG ziņošana Eiropā: svarīga personalizēta pieeja. Raivis Jānis Jaunkalns, BDO Latvia Revīzijas nodaļas vadītājs, zvērināts revidents KOMERCTIESĪBAS Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšana VID. Uzņēmumu reģistra informācija DARBA TIESĪBAS Algu pieaugumu veicinājusi...

Bilances Juridiskie Padomi: Ieklausīsimies viens otrā!

Aizsācies gada pēdējais mēnesis, kurā atskatāmies uz paveikto un vienlaikus cenšamies prognozēt, kas mūs sagaidīs turpmāk. Jāatzīst, ka pasaulē šis nav bijis viegls un...

Alternatīvie strīdu risināšanas veidi un to nozīme biznesa attiecībās

Attīstoties dažāda veida sadarbības iespējām, sevišķi saistībā ar darījumu slēgšanu gan vietējā tirgū, gan ar ārvalstu partneriem, arvien vairāk pieaug interese par ātru un...

Tiesai atkārtoti jāizvērtē darbinieka amata pienākumu apjoms

Turpinām apskatīt 2023. gada nozīmīgākos tiesu nolēmumus darba tiesisko attiecību strīdos. Šai reizē piedāvājam ieskatu Senāta Civillietu departamenta spriedumā, kas atcēla apelācijas tiesu instances...

Darba tiesiskās attiecības jākonstatē starp konkrētu juridisko un fizisko personu

Turpinām apskatīt 2023. gada nozīmīgākos tiesu nolēmumus darba tiesisko attiecību strīdos. Šai reizē piedāvājam ieskatu Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumā, kas atcēla apelācijas tiesu...

Iepirkumos jāziņo par trešo valstu subsīdijām

Pretendenti, kas saņem ārvalstu subsīdijas, iegūstot līguma slēgšanas tiesības publiskajos iepirkumos, var izkropļot iekšējo Eiropas Savienības tirgu un apdraudēt konkurences apstākļu vienlīdzību, jo tiem...

Lai digitālā vide kļūtu taisnīgāka

Tiešsaistes komersantu darbu ietekmē divi būtiski Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtie tiesību akti kas skar digitālo vidi. Platformu un uzņēmumu savstarpējās sadarbības regula paredz...

Būvprojekti un autortiesības – kas jāņem vērā

Pasūtītājiem varētu šķist, ka autortiesības ir nenozīmīgs blakus aspekts būvniecībā, jo parasti vairāk koncentrējas uz būvniecības tehnisko pusi, proti, ēkas celšanu. Slēdzot projektēšanas līgumu,...