PAR BILANCES JURIDISKIE PADOMI

Bilances Juridiskie Padomi vāka foto Žurnāls BILANCES JURIDISKIE PADOMI

veltīts tiesisko attiecību risināšanai uzņēmējdarbības vidē, skaidro tiesību normas un sniedz atbildes uz dažādiem juridiska rakstura jautājumiem.
Iznāk kopš 2013. gada, 1 reizi mēnesī,
latviešu valodā.

Žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI MĒRĶAUDITORIJA:

 • vadītāji, finanšu un grāmatvedības, personāla vadības un lietvedības, darba drošības un aizsardzības, juridisko dienestu speciālisti, datu pārziņi, tiesību nozaru studenti u.c. interesenti.
 • Īpaši iesakām lasīt komercsabiedrību valdes locekļiem, kuri ir juridiski atbildīgi par uzņēmuma darbību.
 • Noderīga informācija arī pašvaldību un valsts iestāžu speciālistiem, kuriem ikdienā ir saskare ar komersantiem.

Žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI AUTORI:

 • Latvijā pazīstami zvērināti advokāti u.c. juridisko profesiju pārstāvji, kuri skaidro uzņēmējdarbībai nozīmīgākās jaunākās tiesību normas;
 • sniedz praktiskus padomus to piemērošanai, analizē aktuālāko tiesu praksi komerctiesībās, nodokļu tiesībās, darba tiesiskajās attiecībās, konkurences tiesībās, publisko iepirkumu jomā u.c.

Žurnālā gūtās juridiskās atziņas palīdzēs:

 • uzturēt korektas attiecības ar dažādām kontrolējošajām institūcijām;
 • slēgt izsvērtus līgumus ar partneriem un klientiem;
 • likuma ietvaros strādāt ar debitoriem un kreditoriem;
 • dibināt juridiski nevainojamas darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem;
 • ievērot konkurences, iepirkumu, datu aizsardzības, darba aizsardzības u.tml. prasības;
 • pārzināt komerctiesības un prasmīgi pārvaldīt uzņēmumu.

KONTAKTI:

Žurnāla galvenā redaktore: VINETA VIZULE
REDAKCIJAS e-pasts: [email protected]
IZDEVĒJS: Lietišķās informācijas dienests, SIA
Izdevniecības klientu servisa tālrunis: 67606110
E-pasts: [email protected]

IZDEVNIECĪBAS REKVIZĪTI:
Lietišķās informācijas dienests, SIA
Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
LR UR Nr. 40003129738
PVN maks. kods LV 40003129738
Norēķinu konts:
AS “SEB BANKA”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0001009467937
AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts: LV30HABA0551016892706


REKLĀMA:

Reklāmas iesniegšanas termiņi un cenas 2023. gadā:

REKLĀMAS LAUKUMU IZCENOJUMI

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS DATUMI

Reklāmas nodaļas e–pasts: [email protected]


ABONĒŠANA:

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt žurnālu BILANCES JURIDISKIE PADOMI – to iespējams saņemt:

Lai papildus žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI saturam lasītu arī citus portāla maksas rakstus izvēlēties:

Lai piekļūtu visam portālā publicētajam saturam bez ierobežojumiem, ieskaitot žurnālu BILANCE izvēlēties:

Skatiet vairāk, kādas iespējas un papildus ieguvumus piedāvā katrs no variantiem!

DRUKĀTAIS ŽURNĀLS:

ELEKTRONISKAIS – E-ŽURNĀLS:

Abonenti, kas reģistrējušies portālā var lasīt žurnāla rakstus arī E-ŽURNĀLS BJP, saglabāt tos ar grāmatzīmi savā PERSONĪGAJĀ KABINETĀ portāla profilā, sašķirot pa mapēm, kas izveidotas pēc pašu ieskatiem un šķirstīt žurnāla līdz šim izdoto numuru arhīvu.

Izmēģini tikai par 1€

* Izvēloties automātisko apmaksu ar maksājumu karti. Izmēģinājuma laikā piekļuve visam saturam bez ierobežojumiem. Pēc izmēģinājuma perioda abonements tiks atjaunots automātiski uz standarta portāla plz.lv abonementu par 12€/mēnesī, ja vien neizvēlēsies abonēšanu pārtraukt vai pārslēgt uz komplekta abonēšanu.