0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Gada pārskata iesniegšanas termiņš biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskām un politiskām organizācijām

Biedrības un nodibinājumi, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas, politiskās organizācijas un politisko apvienību organizācijas sagatavo un 2023. gada pārskatu iesniedz ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. martam.

Ja organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz 31. martam Valsts ieņēmumu dienestam (VID) jāiesniedz arī iepriekšējā gada darbības pārskats, aizpildot veidlapu “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”.

Biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības gada pārskatu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 439Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā“.  Biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības sagatavo gada pārskatu un iesniedz to elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas – Gada pārskati) vai klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti”), vai nosūta pa pastu.

Plašāka informācija VID sagatavotajā materiālā: Ieņēmumu uzskaitei biedrību un nodibinājumu gada pārskatos.

Reliģiskās organizācijas Pārskatu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmāun iesniedz to elektroniski VID EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Gada pārskati) vai klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā “Kontakti”) vai nosūta pa pastu.

Uz politiskajām organizācijām un politisko organizāciju apvienībām attiecas Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta noteikumi Nr. 569Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”. Gada pārskatu iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu.

The event is finished.

Datums

Apr 02 2024
Expired!

Laiks

All Day