0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Jādeklarē 2021. gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem nevienā no 2021. gada ceturkšņiem nepārsniedza 1000 eiro, kā arī tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2020. gada 4. ceturksnī ir pārsnieguši 1000 eiro, līdz 2022. gada 15. janvārim ir jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma. Tā kā 15. datums iekrīt brīvdienā, tad to iespējams izdarīt līdz pirmdienai, 17. janvārim.

Ienākumiem no kapitāla pieauguma tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā.

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma aicinām iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Nodokļu maksātāju ērtībai EDS ir izveidots palīgrīks – vednis “Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma – DK veidlapas aizpildīšanai”.

Deklarācijas veidlapa ir pieejama arī papīra formātā VID tīmekļvietnes sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Veidlapas un iesniegumi/Fiziskām personām” un to var aizpildīt un atsūtīt arī pa pastu uz adresi “Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā iesniegta likumā noteiktā deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Tādējādi par kapitāla pieaugumu 2021. gada 4. ceturksnī vai arī visa 2021. gada laikā aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Kapitāla aktīvi ir:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti;
  • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
  • virtuālā valūta.

Pirms nekustamā īpašuma pārdošanas aicinām konsultēties VID!

The event is finished.

Datums

Jan 17 2022
Expired!

Laiks

All Day

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: