0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) maksā par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros transportlīdzeklis ir reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā. Nodokļa maksātājs UVTN maksā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas.

Nodokļa maksātājs, kurš lieto transportlīdzekli, pamatojoties uz darba līgumu vai patapinājuma līgumu, UVTN šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15. datumam.

Pirmo reizi Latvijā reģistrējot transportlīdzekli, UVTN maksā reģistrācijas dienā par to kalendāra mēnesi, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda.

Maksājot UVTN, maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

UVTN par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu, maksā atbilstoši tā motora maksimālajai jaudai kilovatos (kW) šādā apmērā:

  • līdz 110 kW – 33 euro mēnesī;
  • no 111 kW  līdz 130 kW – 0,3 euro par katru kW mēnesī;
  • no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 euro par katru kW mēnesī;
  • no 151 kW līdz 200 kW – 0,5 euro par katru kW mēnesī;
  • virs 200 kW – 0,7 euro par katru kW mēnesī.

UVTN par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators), ir 15 euro mēnesī.

UVTN par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā mehānisko dzinējspēku izmanto gan enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators), kam nepieciešamo elektroenerģiju var iegūt, pieslēdzoties ārējam elektroenerģijas avotam, gan enerģiju no iekšdedzes motora, ir 25 euro mēnesī.

UVTN par pārējiem transportlīdzekļiem ir 60 euro mēnesī.

The event is finished.

Datums

Mai 15 2024
Expired!

Laiks

All Day