Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti,
katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji
skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā
vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 eiro.

Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (pielikums) darījuma dalībnieki iesniedz
VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.

Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti,
nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Šā panta normas neattiecas uz:
1) kredītiestāžu pakalpojumiem;
2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu
dalībnieku kontos.

Skaidras naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums
attiecas arī uz fiziskajām personām, kuras reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidras naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros.

Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek
vienā operācijā vai vairākās operācijās).