0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Veikals E-GRĀMATAS E-GRĀMATA IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ JEB GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: TEORIJA UN UZDEVUMI

E-GRĀMATA IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ JEB GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: TEORIJA UN UZDEVUMI

Autore: Mg.oec. Laila Kelmere

Uzmanību! Ir pieejams jaunāks šīs grāmatas 2. izdevums! 

Šī e-grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas)

Kategorija: Birkas: ,

E-grāmata “Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi”

Šis ir ievads grāmatvedībā, bet noteikti jāturpina izglītoties finanšu grāmatvedības un nodokļu grāmatvedības jautājumos, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par grāmatvedību. Grāmatā iekļauti 9 piemēri, 20 dažādas sarežģītības uzdevumi ar atrisinājumiem un 5 pielikumi, tai skaitā veidlapas, lai krājumā iekļautos uzdevumus varētu risināt patstāvīgi. Grāmatojumu lapas iekļautas ērtākam darbam, bet to rindas pēc skaita nav pielāgotas konkrētam uzdevumam. Ieteicams grāmatu lasīt no sākuma, lai secīgi sagatavotos sarežģītāku uzdevumu risināšanai.
Grāmatas pielikumos ietverta noderīga informācija uzdevumu risināšanā un praktisko situāciju analīzē:
1) kontu plāns – izmantots uzdevumu sagatavošanā un pielietojams to risināšanā;
2) nodokļu likmju saraksts, kas izmantots uzdevumu sagatavošanā un ir pielietojams to risināšanā;
3) bilances shēma ar informāciju par tās sagatavošanu;
4) peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma (klasificēta pēc izdevumu veidiem) ar informāciju par tās sagatavošanu;
5) veidlapas: bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins (klasificēts pēc izdevumu veidiem), T konti un kontu atlikumu un apgrozījuma pārskats.
Šīs veidlapas pievienotas, lai var sakopēt un izmantot grāmatā iekļauto uzdevumu risināšanai. Piemēri un pielikumos pievienotā informācija sniedz iespēju grāmatas materiālu izmantot patstāvīgi.


“Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi”  e-grāmatas saturs.

1. Mazliet no vēstures
2. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi
3. Grāmatvedības cikls un kompetences sadalījums grāmatvedībā
4. Grāmatvedības reģistri un attaisnojuma dokumenti
5. Grāmatvedību reglamentējošie likumi un normatīvie akti
6. Grāmatvedības metode un pamatprincipi
7. Bilance
8. Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību bilance
9. Budžeta iestāžu bilance
10. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts
11. Grāmatvedības kontu raksturojums

Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Krājumi
Norēķini par prasībām (ar debitoriem)
Nākamo periodu izmaksas
Naudas līdzekļi
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls
Rezerves
Uzkrājumi
Norēķini par aizņēmumiem
Norēķini par saņemtajiem avansiem
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Maksājamie vekseļi
Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Norēķini par nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam
Norēķini par dividendēm
Nākamo periodu ieņēmumi
Operāciju konti
Dažādi ieņēmumi un izmaksas, peļņa vai zaudējumi
Saimnieciskās darbības ieņēmumi, 6. kontu grupa
Ieņēmumus samazinošas atlaides
Pārējie ieņēmumi
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
Ieņēmumi no sociālās infrastruktūras objektiem
Saimnieciskās darbības izmaksas, 7. kontu grupa
Izmaksas samazinošas atlaides
Dažādi ieņēmumi un izmaksas, peļņa vai zaudējumi

12. Vienkāršā ieraksta sistēma
13. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
14. Ieņēmumu un izdevumu pārskats
15. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
16. Darba samaksas aprēķina pamatprincipi
17. Dažādi uzdevumi

Atrisinājumi
Izmantotā literatūra un informācijas avoti

Pielikumi

1. pielikums. Bilances shēma un tās aizpildīšanas piemērs
2. pielikums. Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma un tās aizpildīšanas piemērs
3. pielikums. Nodokļu likmes
4. pielikums. Veidlapas
5. pielikums. Kontu plāns


E-grāmata Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi:

Formāts: E-grāmata lasāma tikai interneta vietnē BilancePLZ, 256 lpp.
ISBN: 978–9984–896–25–0
Izdevējs: Izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Izdošanas gads: 2020

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas), tāpēc tās lasīšanai datorā, telefonā vai planšetdatorā ir nepieciešams interneta pieslēgums. E-grāmatu nav iespējams izdrukāt, vai saglabāt savā ierīcē faila veidā. Lai lasītu e-grāmatu, pēc tās iegādes jāapmeklē PERSONĪGAIS KABINETS portālā BilancePLZ (plz.lv/profils/egramatas)

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “E-GRĀMATA IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ JEB GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: TEORIJA UN UZDEVUMI”