0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PVN reģistrācijas iesniegums, ja sasniegta vai pārsniegta likumā ar PVN apliekamā summa

Ja nereģistrēts nodokļa maksātājs veicis preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un ja šo preču kopējā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 10 000 eiro, nodokļa maksātājs līdz tam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15. datumam, kad ir sasniegts vai pārsniegts šajā likumā noteiktais reģistrācijas slieksnis — 10 000 eiro —, iesniedz VID šā likuma 66. panta pirmajā daļā minēto reģistrācijas iesniegumu (PVN likums, 57. pants (1)).

Iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 eiro (PVN likums, 59. pants (1)).

Iekšzemes nodokļa maksātājs ne vēlāk kā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kad ir pārsniegts šā panta pirmajā daļā noteiktais reģistrācijas slieksnis (40 000 eiro), iesniedz VID PVN likuma 66. panta pirmajā daļā minēto reģistrācijas iesniegumu (PVN likums, 59. pants (2)).

 • 00

  dienas

 • 00

  stundas

 • 00

  minūtes

 • 00

  Sekundes

Datums

Dec 16 2024

Laiks

All Day