0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Ziņo par izmaksātajām ar IIN apliekamajām summām, nesaistītām ar darba attiecībām

Komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās
sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, izsniedz personām — nodokļa maksātājām — paziņojumu par izmaksātajām ar IIN apliekamajām summām, kas nav saistītas ar darba attiecībām, un no šīm summām ieturēto nodokli vai, ja izmaksātais ienākums nav apliekams ar nodokli, izmaksu apliecinošu dokumentu un nosūta paziņojumu VID:

 • par izmaksātajiem ienākumiem un no tiem ieturēto nodokli — ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam;
 • par izmaksātajiem ienākumiem, kuri nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, bet no kuriem
  saskaņā ar likuma 17. pantu nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, iesniedz līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim 1. vai 2. pielikumu par taksācijas gadā fiziskajai personai izmaksātajām ar nodokli apliekamajām ienākuma summām, kas nav saistītas ar tās darba attiecībām.

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām par to darbinieku, ar kuru darba attiecības nav pastāvējušas līdz gada beigām, darba devējs nosūta VID līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanās mēnesim vai mēnesim, kurā darbinieks ir bijis nodarbināts steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos (likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli“,17. p. 7. p.).

(Paziņojuma veidlapa – Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumi Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” 2. pielikums).

 • 00

  dienas

 • 00

  stundas

 • 00

  minūtes

 • 00

  Sekundes

Datums

Feb 15 2023

Laiks

All Day

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: